Đảng bộ tỉnh lâm đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015 tt

26 11 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:33

MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lâm Đồng tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, nằm vị trí chiến lược quan trọng kinh tế, trị, QP-AN nước Điều kiện tự nhiên đặc thù Lâm Đồng thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp du lịch không thuận lợi cho phát triển ngành cơng nghiệp Vì thế, đường nghèo tỉnh Lâm Đồng dựa vào phát huy tiềm nông nghiệp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, lấy nơng nghiệp làm ngành kinh tế chủ đạo Song, cách để tạo nên bước phát triển đột phá mà đảm bảo yếu tố bền vững câu hỏi lớn Đảng quyền tỉnh Lâm Đồng Vận dụng sáng tạo chủ trương Đảng thực tiễn bước đầu từ mơ hình sản xuất nông nghiệp địa phương, Tỉnh ủy Lâm Đồng tìm “đáp án” cho câu hỏi lớn trăn trở suốt nhiều nhiệm kỳ đưa ngành kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC), đồng thời xác định chương trình trọng tâm, khâu then chốt tạo nên bước phát triển đột phá KT-XH địa phương Sau 10 năm thực phát triển NNƯDCNC, nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng có bước phát triển vượt bậc, suất, chất lượng hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp tăng gấp nhiều lần so với phương pháp canh tác truyền thống, đưa Lâm Đồng trở thành địa phương dẫn đầu NNƯDCNC nước Thành tựu từ trình phát triển NNƯDCNC tạo nên bước “đột phá” phát triển kinh tế, “lan tỏa” sâu rộng đến lĩnh vực trị, xã hội, QP-AN làm thay đổi tập quán canh tác người nông dân; nhân tố đưa Lâm Đồng thoát nghèo trở thành tỉnh giàu mạnh khu vực Tây Nguyên Tuy vậy, q trình phát triển nơng nghiệp theo hướng ứng dụng CNC Lâm Đồng nhiều hạn chế, thách thức đến tính bền vững phát triển kinh tế địa phương Do đó, nghiên cứu trình lãnh đạo phát triển NNƯDCNC Đảng tỉnh Lâm Đồng, làm rõ thành tựu hạn chế hoạch định chủ trương đạo thực tiễn Đảng phát triển NNƯDCNC, tìm nguyên nhân đúc kết kinh nghiệm để vận dụng vào cần thiết, có ý nghĩa lý luận mang tính thực tiễn sâu sắc Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ trình Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển NNƯDCNC từ năm 2004 đến năm 2015; sở đó, đúc kết kinh nghiệm chủ yếu có giá trị tham khảo, vận dụng vào trình lãnh đạo Đảng Nhiệm vụ nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Làm rõ yếu tố tác động đến trình lãnh đạo phát triển NNƯDCNC Đảng tỉnh Lâm Đồng (2004 - 2015) Hệ thống, luận giải chủ trương trình Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo phát triển NNƯDCNC từ năm 2004 đến năm 2015 Rút nhận xét khoa học đúc kết kinh nghiệm từ trình Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển NNƯDCNC (2004 - 2015) Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động lãnh đạo Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển NNƯDCNC từ năm 2004 đến năm 2015 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Luận án làm rõ chủ trương trình Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo phát triển NNƯDCNC mặt: Công tác tuyên truyền, vận động; công tác quy hoạch khu, vùng sản xuất; chuyển đổi cấu giống ứng dụng kỹ thuật - công nghệ đại trồng, vật nuôi chủ đạo; thực chế, sách hỗ trợ phát triển NNƯDCNC Phạm vi không gian: Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Phạm vi thời gian: Luận án nghiên cứu từ năm 2004 đến năm 2015 Tuy nhiên, để đảm bảo tính hệ thống đạt mục đích nghiên cứu, luận án có đề cập vấn đề liên quan đến trình ứng dụng KH-CN vào sản xuất nông nghiệp trước năm 2004 Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận Luận án thực dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương Đảng phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng KH-CN vào sản xuất nông nghiệp Cơ sở thực tiễn Luận án dựa vào thực tiễn hoạt động lãnh đạo Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển NNƯDCNC, với báo cáo sơ, tổng kết phát triển NNƯDCNC UBND sở, ban ngành, địa phương sở tỉnh Lâm Đồng; số liệu công bố niên giám thống kê Tỉnh kết quan sát, khảo sát thực tế số địa phương, sở sản xuất NNƯDCNC địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ngoài ra, luận án sử dụng kết nghiên cứu thực tế số cơng trình, đề tài khoa học có liên quan tỉnh Lâm Đồng số địa phương phạm vi nước Phương pháp nghiên cứu Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử phương pháp logic, ngồi sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, khảo sát thực tế để làm rõ nội dung luận án Những đóng góp luận án Luận án hệ thống, khái quát hóa chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam trình lãnh đạo Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển NNƯDCNC năm 2004 - 2015 Bước đầu dựng lại tranh chân thực phát triển NNƯDCNC địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2004 - 2015 Trên sở đánh giá thành tựu, hạn chế làm rõ nguyên nhân trình Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015, luận án đúc kết kinh nghiệm để vận dụng vào Ý nghĩa lý luận thực tiễn Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần tổng kết, làm sáng tỏ tính tất yếu chủ trương Đảng phát triển NNƯDCNC (qua thực tế tỉnh Lâm Đồng) Kết nghiên cứu luận án góp thêm luận khoa học cho việc bổ sung, phát triển chủ trương Đảng phát triển NNƯDCNC thời kỳ Ý nghĩa thực tiễn Những kinh nghiệm đúc kết luận án vận dụng phát triển NNƯDCNC tỉnh Lâm Đồng thời gian tới Góp thêm kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển NNƯDCNC Lâm Đồng để địa phương tham khảo Luận án tài liệu tham khảo cho công tác tuyên truyền, nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam lịch sử địa phương (tỉnh Lâm Đồng) thời kỳ đổi Kết cấu luận án Luận án gồm: Mở đầu, chương (8 tiết), kết luận, danh mục cơng trình nghiên cứu tác giả, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Các nghiên cứu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nước Các nghiên cứu tác giả nước ngồi Ngơ Q Tùng (2001), Kinh tế tri thức - xu xã hội kỷ XXI; Dan Senor Saul Singer (2015), Quốc gia khởi nghiệp; Danel Walker (2017), Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Austraulia số đề xuất cho Việt Nam; Chou Chadary (2015), Tăng cường sách phát triển nơng nghiệp Campuchia nhận định tính tất yếu phát triển phát triển NNƯDCNC thay kỹ thuật canh tác truyền thống; làm rõ thành tựu bật phát triển NNƯDCNC Úc Israel Các nghiên cứu tác giả nước Phạm S (2014), Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao yêu cầu tất yếu để hội nhập quốc tế; Nguyễn Văn Toàn (2016), Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Một số gợi ý cho Việt Nam luận giải sâu sắc vai trò NNƯDCNC phát triển nơng nghiệp nói riêng phát triển KT-XH nói chung nước, đồng thời nét đặc thù việc lựa chọn công nghệ cốt lõi, sản phẩm lợi cách thức tổ chức, quản lý phát triển NNƯDCNC nước Từ đó, rút số kinh nghiệm cho phát triển NNƯDCNC Việt Nam 1.1.2 Các nghiên cứu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nước 1.1.2.1 Các nghiên cứu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phạm vi nước Các viết Nguyễn Văn Bộ (2007), Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam, Phạm Văn Hiển (2014), Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam: Kết ban đầu khó khăn cần tháo gỡ; Trần Thanh Quang (2016), Về phát triển nông nghiệp công nghệ cao nước ta; Đỗ Phú Hải (2016), Về sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao nước ta khẳng định tính tất yếu phát triển NNƯDCNC Việt Nam giai đoạn nay; cung cấp số vấn đề lý luận NNƯDCNC; đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp nhằm phát triển NNƯDCNC nước ta 1.1.2.2 Các nghiên cứu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng, miền, địa phương Nghiên cứu phát triển NNƯDCNC vùng, miền có viết Lê Quốc Doanh (2007), Bước đầu ứng dụng công nghệ cao xây dựng mơ hình phát triển nơng nghiệp vùng miền núi phía Bắc; Đề tài khoa học cấp Nguyễn Thành Hưng (2017), Các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Đồng sông Cửu Long; Phạm Đức Nghiệm (2011), Đổi phương thức chuyển giao công nghệ phát triển nông, lâm nghiệp vùng Tây Nguyên Ở địa phương cụ thể có viết Bùi Thanh Tuấn (2016), Phát triển nông nghiệp ngoại thành Hà Nội đại bền vững; Trung Thành (2016), Bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; Hồ Đức Phớc (2016), Hướng cho nông nghiệp Nghệ An; Dương Nương (2016), Kon Tum: Phát triển nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao gắn với chế biến Các cơng trình phân tích làm rõ tiềm năng, lợi thực trạng phát triển NNƯDCNC vùng, miền số địa phương nước Trên sở đó, đề số biện pháp định hướng sách nhằm thúc đẩy phát triển NNƯDCNC 1.1.2.3 Các nghiên cứu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng Nghiên cứu chủ trương thực trạng phát triển NNƯDCNC địa bàn tỉnh Lâm Đồng có Huỳnh Phong Tranh (2009), Lâm Đồng ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp bền vững Tác giả phân tích làm rõ kết bước đầu sau năm thực chương trình phát triển NNƯDCNC Trên sở đó, tác giả đúc rút học kinh nghiệm chủ yếu Tác giả Minh Châu (2016), Lâm Đồng: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao khâu đột phá nhiệm kỳ đánh giá, Lâm Đồng trở thành tỉnh dẫn đầu “điểm sáng” NNƯDCNC nước Về tác động phát triển NNƯDCNC thu hút FDI, tác giả Phạm S (2016), Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo bước đột phá thu hút FDI chủ động hội nhập quốc tế đánh giá thành tựu thu hút đầu nước vào phát triển NNƯDCNC với nhiều dự án triển khai Bên cạnh thu hút đầu tư, Phạm S (2015), Lâm Đồng trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao du lịch bền vững khu vực Mê Kơng rõ: Sự phát triển NNƯDCNC địa bàn Đà Lạt - Lâm Đồng tạo tiềm phát triển loại hình du lịch canh nơng Về tác động mơ hình NNƯDCNC đến thực Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, tác giả Hạ Long (2016), Năm cách làm mới, hiệu xây dựng nông thôn thực chất, vững tỉnh Lâm Đồng đánh giá: Lựa chọn phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng CNC yếu tố góp phần đưa Lâm Đồng trở thành “lá cờ đầu” xây dựng nơng thơn Tây Ngun Dưới góc độ luận giải tác động với ứng phó biến đổi khí hậu, tác giả Huy Sơn (2016), Lâm Đồng: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao - giải pháp chống hạn hiệu rõ, nhờ ứng dụng công nghệ nhà kính tưới nước tiết kiệm mà nơng nghiệp tỉnh Lâm Đồng không chịu tác động nạn hạn hán Nghiên cứu ứng dụng CNC số trồng vật ni mạnh Lâm Đồngcơng trình tiêu biểu như: Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng (2016), Hiện trạng định hướng sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng; Đinh Văn Cải (2013), Phát triển đàn chất lượng cao Lâm Đồng; Trương La (2013), Một số kết ứng dụng tiến kỹ thuật chăn ni Lâm Đồng Tây Ngun; Võ Thế Dũng (2013), Nuôi cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng - Thành tựu triển vọng Nghiên cứu doanh nghiệp NNƯDCNC Lâm Đồng có Nguyễn Đình Sơn (2016), Kết ứng dụng công nghệ cao Công ty cổ phần công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt định hướng phát triển công nghệ cao thời gian tới; HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào (2016), Kinh nghiệm sản xuất rau công nghệ cao hợp tác xã Anh Đào Đà Lạt Các viết nhấn mạnh đến cần thiết tính tất yếu phát triển NNƯDCNC, song cần lựa chọn phù hợp đối tượng trồng, công nghệ áp dụng, quy mô, khả đầu tư, điều kiện KT-XH địa phương 1.2 Khái quát kết chủ yếu cơng trình cơng bố vấn đề đặt luận án tiếp tục giải 1.2.1 Khái qt kết chủ yếu cơng trình cơng bố Về liệu: Các cơng trình nghiên cứu NNƯDCNC phong phú dạng tài liệu, khai thác, tiếp cận nhiều góc độ, với nhiều phạm vi không gian thời gian khác Về phương pháp tiếp cận: Các cơng trình nghiên cứu nước giới tiếp cận nhiều góc độ khác sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu Về nội dung nghiên cứu: Thứ nhất, luận giải chi tiết vấn đề lý luận NNƯDCNC; Thứ hai, khái lược thành tựu bật phát triển NNƯDCNC số nước giới; Thứ ba, làmtính tất yếu đẩy mạnh ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp Việt Nam; Thứ tư, làm rõ thực trạng phát triển NNƯDCNC phạm vi nước số địa phương; Thứ năm, khái quát số vấn đề tiềm năng, thực trạng định hướng phát triển NNƯDCNC tỉnh Lâm Đồng 1.2.2 Những vấn đề đặt luận án tiếp tục giải Một là, làm rõ yếu tố tác động chủ trương Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển NNƯDCNC từ năm 2004 đến năm 2015; Hai là, phục dựng trình Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo phát triển NNƯDCNC từ năm 2004 đến năm 2015; Ba là, nhận xét lãnh đạo Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển NNƯDCNC từ năm 2004 đến năm 2015; Bốn là, đúc kết kinh nghiệm từ trình Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển NNƯDCNC (2004 - 2015) để vận dụng vào Kết luận chương Phát triển NNƯDCNC thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học ngồi nước Với số lượng cơng trình phong phú, tiếp cận góc độ nghiên cứu phạm vi không gian khác nhau, công trình nghiên cứu bước đầu luận giải vấn đề lý luận khái lược thực trạng phát triển NNƯDCNC tỉnh Lâm Đồng phạm vi quốc gia, giới Thông qua tổng quan cơng trình nghiên cứu, giúp nghiên cứu sinh nhận thấy “Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015” “khoảng trống” khoa học cần nghiên cứu, luận giải thấu đáo Chương CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO (2004 - 2010) 2.1 Những yếu tố tác động chủ trương Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2004 - 2010) 2.1.1 Những yếu tố tác động đến lãnh đạo Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2004 - 2010) 2.1.1.1 Một số vấn đề lý luận nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khái niệm: NNƯDCNC nơng nghiệp ứng dụng CNC vào q trình sản xuất để đạt suất tối ưu, chất lượng tốt với quy trình sản xuất đại, đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam quốc tế, đem lại hiệu kinh tế cao, bảo vệ môi trường sinh thái tăng khả cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp thị trường nước giới Đặc trưng: NNƯDCNC có đặc trưng sau: Thứ nhất, tích hợp thành tựu KH-CN tiên tiến nhất;Thứ hai, đầu lớn, lãi suất lớn, chóng thu hồi vốn độ rủi ro cao; Thứ ba, sản phẩm làm có hàm lượng khoa học cao, sử dụng nguyên liệu lượng; Thứ tư, sản phẩm có tính đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng chủng loại, thời gian (trái vụ); Thứ năm, cơng nghệ mang tính sinh thái vùng Vị trí, vai trò: Một là, NNƯDCNC khâu then chốt đưa nông nghiệp nước ta phát triển thời đại kinh tế tri thức hội nhập quốc tế sâu rộng; Hai là, thúc đẩy trình phát triển chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH,HĐH; góp phần xóa đói giảm nghèo bảo vệ môi trường sinh thái địa bàn nơng thơn; Ba là, góp phần nâng cao trình độ KH-CN thay đổi tập quán canh tác nông dân; thúc đẩy trình hợp tác quốc tế; Bốn là, thúc đẩy kết nối chủ thể tham gia sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị nông phẩm đạt giá trị gia tăng cao 2.1.1.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng Điều kiện tự nhiên: Lâm Đồng tỉnh miền núi phía Nam Tây Ngun, có đất đỏ bazan màu mỡ khí hậu quanh năm ơn hòa, mát mẻ nên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt rau, hoa công nghiệp lâu năm, chăn ni sữa, cá nước lạnh Điều kiện kinh tế - xã hội: Lâm Đồng tỉnh nghèo, chậm phát triển; chủ yếu dựa vào lợi ngành nông nghiệp du lịch Lâm Đồng miền đất hội tụ 40 dân tộc anh em từ nhiều vùng miền khác Vì thế, người nơng dân Lâm Đồng kế thừa phát huy kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp nhiều vùng với trình độ canh tác cao, sản xuất rau, hoa 2.1.1.3 Thực trạng ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng trước năm 2004 Qua gần 10 năm thực đường lối CNH,HĐH, nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bước ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp Lâm Đồng phát triển chưa tồn diện, chất lượng hàng hố thấp, việc chuyển giao tiến KH-KT vào sản xuất nông nghiệp tiến triển chậm 2.1.1.4 Chủ trương Đảng tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ đại vào sản xuất nông nghiệp Đại hội IX Đảng (2001) chủ trương: đẩy nhanh CNH,HĐH nông nghiệp nông thôn; đưa nhanh tiến KH-CN sản xuất, thu hoạch bảo quản nông sản, CNSH, công nghệ sản xuất giống; trọng ứng dụng công nghệ “xây dựng số khu nông nghiệp công nghệ cao” Quán triệt tinh thần Đại hội IX, ngày 15/3/2002, Hội nghị Trung ương (Khóa IX) ban hành Nghị số 15-NQ/TW, Về đẩy nhanh công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn thời kỳ 2001 - 2010 Nghị nhấn mạnh giải pháp: đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng chuyển giao KH-CN cho sản xuất, coi khâu đột phá quan trọng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp kinh tế nơng thơn Ngày 04/3/2005, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW, Về việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhằm hướng đến “xây dựng nông nghiệp hàng hóa lớn, đa dạng, phát triển nhanh bền vững”, Đại hội X Đảng (2006) chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao KH-CN vào sản xuất để tạo đột phá suất, chất lượng, hiệu sản xuất nông nghiệp Đại hội nhấn mạnh: “Chú ý áp dụng công nghệ cao để sản xuất nông sản, thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao” Đến năm 2008, Hội nghị Trung ương (Khóa X) ban hành Nghị số 26-NQ/TW, Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nghị nhấn mạnh giải pháp, phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH-CN nhằm tạo bước đột phá đại hóa nơng nghiệp, cơng nghiệp hóa nơng thôn 2.1.2 Chủ trương Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2004 - 2010) Để ngành nông nghiệp phát triển mạnh, tạo bước đột phá phát triển KT-XH địa phương, Hội nghị nhiệm kỳ khóa VII (9/2003), Đảng tỉnh Lâm Đồng đề “chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao”, đồng thời xác định sáu chương trình trọng tâm cần tập trung thực suốt nhiệm kỳ Đảng yêu cầu UBND tỉnh đạo ngành chức sớm xây dựng chương trình trọng tâm để triển khai thực vào đầu năm 2004 Quán triệt Nghị Hội nghị Đảng nhiệm kỳ, UBND tỉnh Lâm Đồng xây dựng chương trình phát triển nơng nghiệp CNC giai đoạn 2004 - 2010 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua họp ngày 23/02/2004 Chủ trương phát triển NNƯDCNC Đảng tiếp tục khẳng định Đại hội Đảng lần thứ VIII, Hội nghị nhiệm kỳ khóa VIII Chương trình hành động số 68-Ctr/TU Nội dung chủ trương: Mục tiêu phát triển NNƯDCNC nhằm nâng cao suất, sản lượng, chất lượng nông sản; nâng cao giá trị sản xuất đơn vị diện tích; xây dựng thương hiệu tạo lợi cạnh tranh cho sản phẩm đặc thù Lâm Đồng thị trường nước Trên sở mục tiêu chung, Đảng tỉnh Lâm Đồng xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2010: Chè chất lượng cao chiếm khoảng 20% tổng diện tích; rau, hoa chất lượng cao chiếm khoảng 30-40% tổng diện tích; sữa chủng khoảng 4.000 - 6.000 con; doanh thu bình qn ngành nơng nghiệp đạt 50 triệu/ha/năm, giá trị lợi nhuận sản xuất nông nghiệp đạt tỷ lệ từ 30-40% Đảng xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chương trình NNƯDCNC; Hai là, quy hoạch quản lý quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, chăn nuôi tập trung theo hướng CNC; Ba là, chuyển đổi giống trồng, vật nuôi; ứng dụng KH-CN đại vào sản xuất; Bốn là, huy động nguồn lực đầu tư; xây dựng thực sách hỗ trợ để phát triển NNƯDCNC 2.2 Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2004 - 2010) 2.2.1 Cơng tác tun truyền, vận động Để chương trình phát triển NNƯDCNC triển khai thực có hiệu quả, Đảng đạo cấp ủy, quyền, mặt trận đoàn thể cấp tổ chức phổ biến, qn triệt Chương trình NNƯDCNC Tỉnh ủy đến tồn thể cán bộ, đảng viên nhân dân 2.2.2 Quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Nhằm có quỹ đất tập trung, quy mơ lớn để thu hút doanh nghiệp đầu vào lĩnh vực NNƯDCNC, Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo quy hoạch khu NNƯDCNC huyện Lạc Dương; thực đền bù, giải phóng mặt bằng, ban hành sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu vào Khu NNƯDCNC Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối tượng trồng, vật nuôi chủ lực: Trên sở vùng sản xuất chuyên canh, Đảng đạo tiến hành quy hoạch NNƯDCNC Bên cạnh thành tựu đạt được, trình phát triển NNƯDCNC tỉnh Lâm Đồng năm 2004 - 2010 tồn số hạn chế, yếu công tác quy hoạch, mối liên kết khả cạnh tranh sản phầm Chương CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO (2010 - 2015) 3.1 Yêu cầu chủ trương Đảng tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2010 - 2015) 3.1.1 Yêu cầu Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2010 - 2015) Thứ nhất, yêu cầu từ việc thực chủ trương Đảng, sách Nhà nước phát triển NNƯDCNC: Để phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng đại, hiệu quả, bền vững, Đại hội Đảng lần thứ XI chủ trương: thực tốt tích tụ, tập trung ruộng đất; đẩy mạnh giới hóa, áp dụng cơng nghệ đại vào sản xuất; phát triển vùng chun mơn hóa “khu nơng nghiệp cơng nghệ cao” Đại hội nhấn mạnh: áp dụng CNC loại trồng có lợi phát triển ngành chăn nuôi theo phương thức công nghiệp với công nghệ tiên tiến Quán triệt chủ trương Đảng phát triển NNƯDCNC, ngày 17/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg, Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Chương trình xác định quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ phát triển NNƯDCNC Việt Nam đến năm 2020 Cùng với Chương trình phát triển NNƯDCNC, Chính phủ Ban hành Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững (Quyết định số 899-QĐ/TTg, ngày 10/6/2013) Đề án nhấn mạnh, cần “đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ cao nhằm tăng suất, chất lượng, giảm giá thành thích ứng với biến đổi khí hậu” Thứ hai, yêu cầu từ việc khắc phục hạn chế, thách thức từ thực tiễn phát NNƯDCNC tỉnh Lâm Đồng năm 2004 - 2010; Thứ ba, yêu cầu từ việc đáp ứng nhu cầu thị trường nước giới bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế đặt yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi phát triển ngành nơng nghiệp theo hướng nơng nghiệp hàng hóa, áp dụng CNC theo quy chuẩn an toàn thực phẩm Việt Nam quốc tế 3.1.2 Chủ trương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đảng tỉnh Lâm Đồng (2010 - 2015) Nhằm phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng CNH,HĐH, Đại hội Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX (2010) chủ trương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng CNC Đại hội xác định phát triển NNƯDCNC “chương trình trọng tâm” “khâu đột phá” phát triển KT-XH Tỉnh Quán triệt tinh thần Đại hội, Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Nghị chuyên đề số 05NQ/TU, ngày 11/5/2011, Về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2011-2015 Nghị xác định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đồng nhằm đẩy mạnh phát triển NNƯDCNC Tỉnh giai đoạn Mục tiêu phát triển NNƯDCNC nhằm: nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia quốc tế, đáp ứng yêu cầu thị trường nước xuất khẩu; tăng giá trị thu nhập đơn vị diện tích; xây dựng xác lập thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp đặc thù Tỉnh; xây dựng phát triển nông nghiệp Lâm Đồng theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, đại, bền vững” Phấn đấu đến năm 2015, tồn tỉnh có 10% diện tích đất canh tác nơng nghiệp sản xuất theo hướng ứng dụng CNC; tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp CNC chiếm 20% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp Tỉnh; lợi nhuận sản xuất nơng nghiệp CNC đạt bình qn 40% so với doanh thu; tỷ trọng giá trị nông sản xuất chiếm 74% tổng kim ngạch xuất Tỉnh Nhiệm vụ chủ yếu: Một là, chọn, tạo nhân giống trồng, vật nuôi cho suất, chất lượng cao; Hai là, lựa chọn công nghệ, thiết bị; xây dựng quy trình quy chuẩn sản xuất NNƯDCNC; Ba là, tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến KH-CN; Bốn là, xây dựng, nhân rộng mơ hình sản xuất cơng trình điểm thuộc lĩnh vực phát triển NNƯDCNC Các giải pháp chủ yếu gồm: Thứ nhất, tiếp tục quy hoạch thực tốt công tác quản lý quy hoạch phát triển vùng sản xuất NNƯDCNC loại trồng, vật nuôi nuôi trồng thủy sản; Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; Thứ ba, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đa dạng hóa nguồn vốn cho phát triển NNƯDCNC; Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn; Thứ năm, đầu phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Thứ sáu, tiếp tục xây dựng chế, sách nhằm phát triển quan hệ sản xuất liên kết “các nhà” sản xuất nông nghiệp; Thứ bảy, nâng cao vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực nơng nghiệp nói chung NNƯDCNC nói riêng 3.2 Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2010 - 2015) 3.2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức vị trí, tầm quan trọng NNƯDCNC tồn hệ thống trị tầng lớp nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển NNƯDCNC đề Nghị 05NQ/TU, đồng thời tiến hành hoạt động tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng 3.2.2 Đẩy mạnh quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ Quy hoạch khu NNƯDCNC: Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo xây dựng Khu CNSH NNƯDCNC Đà Lạt với tổng diện tích 2.231.200m2, vị trí tiểu khu 144A, 114B thuộc huyện Lạc Dương; ban hành nhiều sách ưu đãi hỗ trợ đầu vào khu CNSH NNƯDCNC Đà Lạt Quy hoạch vùng sản xuất NNƯDCNC: Đảng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đạo đẩy mạnh quy hoạch phát triển vùng sản xuất NNƯDCNC gồm: vùng sản xuất rau, hoa, đặc sản; vùng sản xuất chè; vùng sản xuất cà phê; vùng sản xuất lúa vùng nuôi cá nước lạnh Cùng với quy hoạch chuyên ngành, nội dung đạo công tác quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh theo hướng ứng dụng CNC lồng ghép thông qua đề án, dự án Đề án vệ sinh an toàn thực phẩm rau, chè, thịt; Dự án nông nghiệp cạnh tranh; Kế hoạch tái canh, cải tạo giống cà phê, v.v 3.2.3 Đẩy mạnh chuyển đổi cấu giống ứng dụng kỹ thuật - công nghệ đại loại trồng, vật nuôi chủ đạo Rau, hoa ứng dụng CNC: Áp dụng đồng giải pháp kỹ thuật gắn với sử dụng máy móc, thiết bị phù hợp từ khâu làm đất, chuẩn bị giống, chăm sóc, sử dụng phân bón đến chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm; áp dụng rộng rãi phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hợp lý; áp dụng kỹ thuật nhà lưới, màng phủ đất, thủy canh, tưới tiết kiệm để nâng cao suất chất lượng sản phẩm rau, hoa Chè ứng dụng CNC: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khảo nghiệm để lựa chọn nhân giống chè có suất chất lượng cao, bệnh, kháng bệnh, thích nghi với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng KH-KT vào sản xuất, bước khí hóa khâu đốn tạo tán chè, thực kỹ thuật hái phù hợp áp dụng hình thức tưới nước, bón phân tiên tiến; ban hành quy trình kỹ thuật trình thu hoạch, bảo quản, sơ chế, chế biến chè Cà phê ứng dụng CNC: Cải tạo giống phê nhằm thay dần cà phê già cỗi, suất thấp giống cà phê cao sản, có suất, chất lượng cao; xây dựng mơ hình canh tác; thực đề án bảo quản chế biến cà phê sau thu hoạch giai đoạn 2012 - 2015 Lúa ứng dụng CNC: Tiến hành khảo nghiệm, lựa chọn giống có suất, chất lượng khả kháng sâu bệnh cao; tập trung triển khai mơ hình “3 tăng, giảm”, “1 phải, giảm”; tăng cường áp dụng giới hóa khâu từ làm đất, canh tác, thu hoạch Cá nước lạnh, sữa, thịt ứng dụng CNC: Tập trung đạo công tác di nhập, chọn cải tạo giống; xây dựng vùng nguyên liệu cỏ cao sản; đẩy mạnh ứng dụng giới hóa chăn ni; đầu nhà máy chế biến sữa quy mô công nghiệp Cá nước lạnh: Xác định nội dung đạo công tác chọn, lai tạo sản xuất giống; ban hành quy trình sản xuất thức ăn, phòng chống dịch bệnh; ứng dụng cơng nghệ kỹ thuật nuôi, bảo quản sản phẩm cá nước lạnh 3.2.4 Tiếp tục thực chế, sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đảng tiếp tục đẩy mạnh đạo thực sách hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao KH-CN; phát triển hình thức tổ chức sản xuất mối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; ưu đãi đầu tư, xúc tiến thương mại; đầu sở hạ tầng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Kết luận chương Trong năm 2010 - 2015, Đảng tỉnh Lâm Đồng chủ trương đẩy mạnh phát triển NNƯDCNC giai đoạn 2010 - 2015 Ngồi mở rộng quy mơ trồng rau, hoa, chè, ni cá nước lạnh, Đảng bổ sung cà phê lúa nước vào đối tượng áp dụng chương trình phát triển NNƯDCNC Thực chủ trương Đảng tỉnh, UBND tỉnh đảng trực thuộc, đảng địa phương ban hành kế hoạch, chương trình hành động, tiếp tục đạo đẩy mạnh nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển NNƯDCNC địa bàn tỉnh Nhờ thế, NNƯDCNC Lâm Đồng năm 2010 2015 có bước phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu Chương NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 4.1 Nhận xét trình Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2004 - 2015) 4.1.1 Ưu điểm Một là, Đảng tỉnh Lâm Đồng quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ trương Đảng phù hợp với tiềm năng, lợi Tỉnh, đề mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình phương thức phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao sát, Đảng tỉnh Lâm Đồng đánh giá tiềm năng, lợi Tỉnh, đề mục tiêu nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện địa phương: Trên sở tiềm năng, lợi điều kiện tự nhiên kết bước đầu từ mơ hình sản xuất theo hướng CNC số doanh nghiệp, từ năm 2004, Đảng tỉnh Lâm Đồng đề chương trình phát triển NNƯDCNC Đảng xác định, NNƯDCNC chương trình trọng tâm, khâu đột phá phát triển ngành nơng nghiệp nói riêng KT-XH địa phương nói chung Trên sở khẳng định vị trí trọng tâm, Đảng xác định khâu cốt lõi để tạo nên bước phát triển đột phá ngành nông nghiệp giống ứng dụng CNC vào sản xuất; kịp thời đề giải pháp đồng với tính khả thi cao Đảng tỉnh Lâm Đồng xác định đối tượng, lộ trình, phương thức phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với tiềm lực địa phương: Với tiềm lực địa phương, Đảng tỉnh Lâm Đồng hoạch định phát triển NNƯDCNC với bước thận trọng: từ xây dựng mơ hình ứng dụng đến nhân rộng mơ hình, mở rộng đối tượng phạm vi địa bàn sản xuất NNƯDCNC mà không vội phát triển nông nghiệp CNC với quy mô sản xuất đại trà Do vậy, 10 năm thực Chương trình, Đảng tỉnh Lâm Đồng tập trung phát triển NNƯDCNC số trồng, vật ni có ưu đặc biệt Tỉnh Đảng lựa chọn ưu tiên ứng dụng cơng nghệ phù hợp với trình độ phát triển nông nghiệp địa phương công nghệ nuôi cấy mơ sản xuất giống, cơng nghệ nhà kính, nhà lưới tưới nước tiết kiệm canh tác; đồng thời có linh hoạt lựa chọn cơng nghệ theo đối tượng trồng, vật nuôi vùng sinh thái Hai là, trình đạo, Đảng bám sát nhiệm vụ trọng tâm thực có hiệu vấn đề trọng yếu phát triển NNƯDCNC Đảng tỉnh Lâm Đồng xác định NNƯDCNC chương trình trọng tâm phát triển KT-XH địa phương Quá trình đạo, Đảng đặt NNƯDCNC mối quan hệ tương hỗ với ngành công nghiệp dịch vụ - du lịch Chương trình phát triển NNƯDCNC lồng ghép thực với chương trình phát triển khác có liên quan đến nơng nghiệp, nơng thơn, KH-CN xóa đói giảm nghèo Đảng tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị chuyên đề Nghị UBND quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện, đảng trực thuộc ban hành chương trình hành động, phân cơng cụ thể quan phối hợp thực Trên sở lựa chọn đối tượng trồng, vật nuôi chủ lực, mạnh giá trị kinh tế cao, Tỉnh tập trung đạo thực tốt công tác chọn, tạo, nhân giống chất lượng cao với công nghệ nuôi cấy mô (invitro); lựa chọn ứng dụng công nghệ vào canh tác sản xuất phù hợp; đẩy mạnh thực chuỗi liên kết xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; tập trung đạo nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phát triển NNƯDCNC, nguồn vốn đầu đất đai Ba là, lãnh đạo có hiệu phát triển NNƯDCNC tạo bước đột phá phát triển nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng Sản xuất NNƯDCNC đem lại hiệu kinh tế cao: Nhờ tập trung lãnh đạo, đạo có hiệu chủ trương phát triển NNƯDCNC, đến năm 2015, tồn tỉnh Lâm Đồng có 43.084 sản xuất nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm 16,4% diện tích canh tác Tỷ trọng sản xuất NNƯDCNC chiếm khoảng 30% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; suất, giá trị sản phẩm trồng vật nuôi áp dụng công nghệ cao tăng 30-50%, giúp tăng lợi nhuận cho người sản xuất đạt 40% so với doanh thu Giá trị sản xuất đơn vị diện tích đất canh tác ước đạt 145 triệu đồng/ha, cao lần so với năm 2004 Trong đó, sản xuất NNƯDCNC cho doanh thu cao lần giá trị sản xuất bình qn tồn tỉnh Đặc biệt, địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 11.000 đạt doanh thu 500 triệu đồng/ha/năm, có 700 đạt doanh thu từ - tỷ đồng KH-CN ứng dụng sản xuất nông nghiệp tăng cường: Đã có nhiều cơng nghệ nghiên cứu, phát minh, nhập đưa vào ứng dụng thực tế sản xuất cơng nghệ nhà kính, nhà lưới, màng phủ nông nghiệp, tưới tự động, thủy canh; ứng dụng CNSH nhân giống invitro tạo loại giống bệnh có tính đồng ổn định suất, chất lượng; công nghệ ghép áp dụng thành công giống họ cà; công nghệ giá thể; công nghệ phân loại, bảo quản sản phẩm; công nghệ cảm biến tự động Các công nghệ đại Đảng tỉnh Lâm Đồng lựa chọn đưa vào ứng dụng phù hợp theo đối tượng trồng, vật ni cụ thể Hình thành, củng cố phát triển quan hệ sản xuất nơng nghiệp: Các loại hình kinh tế trang trại, kinh tế tập thể doanh nghiệp đầu cho nơng nghiệp có xu hướng tăng số lượng hiệu hoạt động Số lượng dự án đầu cho sản xuất ứng dụng CNC tăng lên đáng kể Đến năm 2015, tồn tỉnh có 106 dự án FDI đầu cho phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp với tổng vốn đăng ký 480 triệu USD, có 154 doanh nghiệp sản xuất NNƯDCNC Sản xuất NNƯDCNC giúp mở rộng thị trường, gắn sản xuất với tiêu thụ đẩy mạnh liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị Tạo nguồn lực to lớn để thực mục tiêu xây dựng nông thôn giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững ổn định trị mở rộng hợp tác quốc tế: Trong năm 2004 - 2015, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp tăng trưởng 9%, gấp lần tốc độ tăng trưởng chung ngành nông nghiệp nước Chủ trương phát triển NNƯDCNC triển khai diện rộng (10/12 huyện, thành phố, 52/117 xã), quyền, cộng đồng doanh nghiệp nhân dân đồng tình, hưởng ứng, có đồng bào dân tộc thiểu số Thành tựu đạt phát triển NNƯDCNC tạo nguồn lực to lớn để giảm nghèo bền vững đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh dẫn đầu xây dựng nông thơn khu vực Tây Ngun; góp phần giữ vững ổn định trị, bảo đảm trận QP-AN vững Mặt khác, NNƯDCNC góp phần mở rộng quan hệ quốc tế thơng qua chương trình hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại tham quan - học tập Lâm Đồng nhận hỗ trợ nhiều tổ chức quốc tế với chương trình, dự án ISLA, dự án CIDA sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn, chứng nhận Đặc biệt, Tỉnh đầu tư, hỗ trợ tỉnh Chapasak - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phát triển NNƯDCNC Nguyên nhân ưu điểm: Thứ nhất, tỉnh Lâm Đồng có điều kiện thuận lợi để phát triển NNƯDCNC Thứ hai, Đảng tỉnh Lâm Đồng vận dụng sáng tạo chủ trương Đảng có nhiều nỗ lực tìm tòi, khảo nghiệm mơ hình sản xuất nhằm tạo bước phát triển đột phá cho ngành nông nghiệp địa phương Thứ ba, huy động tham gia hệ thống trị, cộng đồng doanh nghiệp nhân dân hưởng ứng tích cực 4.1.2 Hạn chế Một là, công tác quán triệt, triển khai thực nghị số cấp ủy, địa phương hạn chế: chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đảng tỉnh đề từ năm 2004 đến năm 2006 địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm, tạo đột phá phát triển KT-XH địa phương Một số địa phương chưa ban hành kế hoạch thực Nghị chuyên đề số 05-NQ/TU Tỉnh ủy đẩy mạnh phát triển NNƯDCNC Hai là, công tác đạo thực nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao số lĩnh vực hạn chế: Cơng tác xây dựng triển khai quy hoạch chậm, thiếu quy hoạch chi tiết làm ảnh hưởng đến việc tổ chức phát triển sản xuất; phát triển NNƯDCNC chậm mở rộng đối tượng trồng, vật nuôi chưa tạo đột phá phát triển huyện nghèo tỉnh Ba là, kết sản xuất NNƯDCNC nhiều yếu tố chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm lợi địa phương Cụ thể, ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu nguồn vốn để đầu tư, mở rộng sản xuất NNƯDCNC; thị trường thiếu ổn định, liên kết nhà đạt kết chưa cao; ứng dụng CNC sản xuất nơng nghiệp thiếu đồng bộ, công nghệ bảo quản sau thu hoạch yếu Nguyên nhân hạn chế: Thứ nhất, Lâm Đồng tỉnh tiên phong phát triển NNƯDCNC Vì vậy, năm đầu thực hiện, số cấp ủy sở chưa nhận thức đầy đủ, triển khai thực Chương trình lúng túng, bất cập Thứ hai, Lâm Đồng tỉnh miền núi, khơng có đường biên giới cảng biển, xa trung tâm công nghiệp thương mại với địa hình đồi dốc, phức tạp phí vận chuyển bảo quản nông sản cao Các nhân tố thiết yếu cho phát triển kinh tế tài chính, sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ KH-CN chưa đáp ứng yêu cầu đột phá, tăng tốc phát triển KT-XH địa phương Thứ ba, số cấp ủy đảng, quyền, đồn thể nhân dân địa phương chưa thực động, sáng tạo tâm lãnh đạo, đạo; phối kết hợp cấp, ngành đạo, điều hành tổ chức thực số cơng việc chưa chặt chẽ, thiếu hiệu 4.2 Những kinh nghiệm chủ yếu từ trình Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2004 - 2015) 4.2.1 Nhận thức vị trí, vai trò nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao để có chủ trương, giải pháp phát triển phù hợp Nhận thức vị trí, vai trò NNƯDCNC vấn đề trọng yếu hàng đầu để Đảng Cộng sản Việt Nam đảng địa phương hoạch định chủ trương, đề nội dung, biện pháp đạo đắn, góp phần thúc đẩy phát triển Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù, Đảng tỉnh Lâm Đồng xác định nông nghiệp ngành kinh tế chủ đạo Tỉnh Để tạo đột phá sản xuất nông nghiệp, Đảng tỉnh chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng CNC Đảng xác định phát triển NNƯDCNC chương trình trọng tâm, khâu then chốt tạo bước phát triển đột phá sản xuất nông nghiệp Đảng nhấn mạnh: Chương trình phát triển NNƯDCNC khơng trách nhiệm quyền cấp, riêng ngành nơng nghiệp mà nhiệm vụ hệ thống trị Từ đó, Đảng đề chế, sách nhằm tăng cường lãnh đạo cấp ủy, phối hợp chặt chẽ tổ chức đồn thể thực chương trình Nhờ đẩy mạnh phát triển NNƯDCNC, suất, chất lượng trồng vật nuôi tăng lên gấp nhiều lần; thu hút đầu nhiều doanh nghiệp ngồi nước; tiềm lực kinh tế, trị, xã hội đời sống nhân dân địa bàn trọng điểm tăng lên đáng kể, mặt nông nghiệp, nông thôn cải thiện nhiều Để đẩy mạnh phát triển NNƯDCNC, đòi hỏi Đảng tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục nghiên cứu, tìm biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, lựa chọn giải pháp đột phá nhằm mở rộng quy mơ diện tích, đối tượng địa bàn phát triển NNƯDCNC 4.2.2 Quán triệt sâu sắc chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát triển nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao, lựa chọn hình thức, bước cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương Quán triệt chủ trương Đảng, dựa tiềm điều kiện tự nhiên, xã hội địa phương, Đảng tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển ngành nông nghiệp theo hướng an toàn, chất lượng cao sở đẩy mạnh ứng dụng thành tựu KH-KT tiên tiến đại Q trình ứng dụng cơng nghệ, Đảng chủ trương tập trung vào cơng nghệ cốt lõi, có lợi địa phương Quá trình phát triển NNƯDCNC tỉnh Lâm Đồng có bước vững cách làm đặc thù, khơng rập khn theo mơ hình cụ thể Isreal, Trung Quốc, Nhật, Đài Loan hay Thái Lan Nhờ thế, so với nông sản địa phương khác, nông sản Lâm Đồng chiếm lợi so sánh, không suất, chất lượng mà chủng loại nông sản đặc thù Cùng với bước vững chắc, Tỉnh trọng ứng dụng công nghệ phù hợp với đối tượng trồng, vật ni vùng sinh thái Vì vậy, đầu phát triển NNƯDCNC cần tránh tình trạng chạy theo phong trào, áp dụng mơ hình cách rập khn đầu dàn trải, dẫn đến tình trạng thất thốt, lãng phí 4.2.3 Gắn phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao với phát triển kinh tế - xã hội, giải vấn đề trị, quốc phòng, an ninh bảo vệ mơi trường sinh thái Lâm Đồng nằm vị trí chiến lược, nhạy cảm QP-AN, từ vấn đề dân tộc, tôn giáo lịch sử để lại, với chống phá liệt lực phản động âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ Vì vậy, sai lầm kinh tế trả giá đắt trị - xã hội Mặt khác, nằm thượng nguồn sông lớn chảy Đông Nam Bộ Nam Trung Bộ, có tác động nhỏ mơi trường gây nên hệ vơ lớn đời sống kinh tế sức khỏe cộng động dân cư rộng lớn Nhờ phát triển nông nghiệp theo hướng CNC tạo bước phát triển đột phá sản xuất nông nghiệp, đưa Lâm Đồng trở thành điểm sáng cơng tác xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn nước Thành từ trình lãnh đạo Đảng góp phần củng cố thêm niềm tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng vai trò quản lý hệ thống quyền Mặt khác, nhờ đẩy mạnh ứng dụng CNC nông nghiệpLâm Đồng giữ rừng, giữ khí hậu mát lạnh, lành cho Đà Lạt hệ thống rừng đầu nguồn cho khu vực Trong điều kiện nay, phát triển kinh tế nói chung phát triển nơng nghiệp nói riêng đòi hỏi phải hướng đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái Muốn vậy, phải tăng cường ứng dụng KH-CN đại vào sản xuất, đồng thời phải đặt phát triển kinh tế nông nghiệp mối liên kết bền vững, đặt mối quan hệ tổng thể phát triển với ngành đặc biệt liên kết vùng 4.2.4 Huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, kết hợp nguồn lực ngành kinh tế nhằm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao NNƯDCNC tổng hòa nhiều lĩnh vực: nơng nghiệp, cơng nghệ, khoa học, đầu tư, trình độ quản lý, nguồn nhân lực, thị trường tiêu thụ sản phẩm, hệ thống hạ tầng kinh tế; liên quan nhiều ban ngành, đoàn thể quản lý, điều hành tổ chức thực Đảng tỉnh Lâm Đồng xác định: phát triển NNƯDCNC trách nhiệm riêng ngành nông nghiệp mà trách nhiệm chung hệ thống trị nhân dân Vì thế, lãnh đạo, đạo phát triển NNƯDCNC, Đảng huy động tham gia phối hợp cấp ủy Đảng, quyền, nhân dân cộng đồng doanh nghiệp Cùng với vào hệ thống trị, Tỉnh đẩy mạnh sách, giải pháp nhằm huy động phát huy nguồn lực tổng hợp địa phương kết hợp với nguồn lực nước Để đẩy nhanh phát triển NNƯDCNC, hướng đến phát triển nơng nghiệp tồn diện, đại bền vững đòi hỏi Đảng tỉnh Lâm Đồng thực giải pháp phù hợp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp địa phương, nguồn lực nước với phát triển bền vững theo hướng liên kết vùng, tranh thủ nguồn lực công nghệ, thị trường vốn đầu từ doanh nghiệp, tổ chức nước Kết luận chương Dựa vào tiềm lợi so sánh địa phương, Đảng tỉnh Lâm Đồng vận dụng sáng tạo chủ trương Đảng, tiên phong đề chủ trương phát triển NNƯDCNC.Qua 10 năm thực hiện, chương trình phát triển NNƯDCNC Tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng tất mặt từ suất, chất lượng sản phẩm, hiệu kinh tế, nâng cao trình độ KH-CN, thực chuỗi liên kết đến huy động nguồn lực đầu tư, phát triển thương hiệu mở rộng thị trường tiêu thụ Bên cạnh kết đạt được, trình lãnh đạo phát triển NNƯDCNC Đảng tỉnh Lâm Đồng số hạn chế, “nút thắt” phát triển NNƯDCNC địa phương chưa có giải pháp “tháo gỡ” hiệu KẾT LUẬN Nằm địa bàn Tây Nguyên, tỉnh Lâm Đồng khơng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp dịch vụ vận tải, song điều kiện khí hậu, thổ nhưởng Lâm Đồng phù hợp để phát triển loại cơng nghiệp có nguồn gốc ơn đới nhiệt đới Vì thế, để thoát nghèo, Đảng tỉnh Lâm Đồng xác định cần phải lên từ nông nghiệp với hỗ trợ ngành du lịch Với lợi đặc thù, Lâm Đồng trọng phát triển mặt hàng nông sản lợi so sánh đặc biệt địa phương, có giá trị kinh tế cao, tập trung vào sản phẩm rau, hoa, chè, cà phê, sữa Cùng với cơng tác quy hoạch sản xuất nơng nghiệp hàng hóa, ánh sáng đường lối Đảng, kiểm chứng qua thực tiễn số doanh nghiệp địa phương, từ năm 2003, Đảng tỉnh Lâm Đồng đề chương trình phát triển NNƯDCNC, đồng thời xác định nhiệm vụ trung tâm, khâu đột phá mang tính định để tăng tốc phát triển KT-XH tỉnh Cùng với hoạch định chủ trương, Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo Đảng ủy cấp, UBND tỉnh, sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành nội dung, giải pháp công tác quy hoạch khu, vùng sản xuất NNƯDCNC; xác định đối tượng, địa bàn; công nghệ ứng dụng loại trồng, vật ni; đồng thời tiến hành sách hỗ trợ tín dụng, thị trường, quảng bá thương hiệu, phát triển sở hạ tầng nguồn nhân lực nhằm đẩy nhanh phát triển NNƯDCNC Nhờ trình lãnh đạo có hiệu Đảng với phối hợp hệ thống trị, đồng hành cộng đồng doanh nghiệp, người nông dân hỗ trợ giúp đỡ ngành Trung ương, chương trình NNƯDCNC tạo nên bước phát triển đột phá sản xuất nơng nghiệp nói riêng KT-XH Tỉnh nói chung Việc triển khai diện rộng chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, quy trình sản xuất NNƯDCNC giúp nơng dân tiếp cận ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất, dần chuyển đổi tập quán canh tác theo hướng ứng dụng CNC Công tác khuyến nông, chuyển giao KH-KT theo hướng NNƯDCNC ngày vào chiều sâu phát huy hiệu đầu tư, hình thành nhiều doanh nghiệp, HTX nông dân làm giàu từ sản xuất NNƯDCNC Chủ trương đắn phát triển NNƯDCNC khơng góp phần nâng cao uy tín thương hiệu nông sản Lâm Đồng thị trường, tăng khả cạnh tranh tham gia thị trường quốc tế khu vực, mà tạo nguồn lực to lớn để giảm nghèo bền vững đưa Lâm Đồng trở thành cờ đầu xây dựng nông thôn khu vực Tây Nguyên Bên cạnh thành tựu, trình lãnh đạo, đạo Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển NNƯDCNC nhiều hạn chế Vì thế, trình phát triển NNƯDCNC Lâm Đồng nhiều khó khăn tích tụ ruộng đất, thực chuỗi liên kết, thị trường tiêu thụ, huy động vốn chuyển giao công nghệ sản xuất NNƯDCNC, hộ nơng dân vùng sâu, vùng xa, số khó khăn coi nút thắt kìm hãm Đảng chưa có giải pháp mang tính Kết đạt từ trình phát triển NNƯDCNC mở hướng mới, mang tính đột phá cho ngành nơng nghiệp tỉnh Lâm Đồng, tạo tiền đề cho ngành nông nghiệp Tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, để đến năm 2020, Lâm Đồng trở thành trung tâm nghiên cứu sản xuất NNƯDCNC cấp quốc gia khu vực Có thành tựu mang tính đột phá trên, trước hết nhờ Đảng địa phương quán triệt vận dụng sáng tạo chủ trương Đảng ứng dụng KH-CN sản xuất nông nghiệp Trên sở xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để phát triển nông nghiệp, Đảng tỉnh Lâm Đồng đề chủ trương, chế giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao nhằm tập trung lãnh đạo, tổ chức thực có hiệu chương trình phát triển NNƯDCNC Đảng lựa chọn đối tượng trồng, vật nuôi ứng dụng công nghệ vào sản xuất NNƯDCNC phù hợp với điều kiện tự nhiên, KT-XH, phát huy tiềm năng, lợi so sánh Tỉnh địa phương nên nâng cao suất, chất lượng hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp Mặt khác, thành cơng chương trình nhờ sách hỗ trợ có hiệu Trung ương, chung sức hệ thống trị, đặc biệt hưởng ứng tích cực doanh nghiệp người nơng dân, có đồng bào dân tộc thiểu số Từ thực tiễn trình lãnh đạo phát triển NNƯDCNC Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2004 - 2015, đúc rút số kinh nghiệm chủ yếu sau: Nhận thức vị trí, vai trò NNƯDCNC KT-XH nói chung kinh tế nơng nghiệp nói riêng; qn triệt vận dụng sáng tạo đường lối Đảng phát triển kinh tế nông nghiệp phù hợp với tiềm năng, mạnh địa phương; gắn phát triển NNƯDCNC với phát triển KT-XH, giải vấn đề trị, quốc phòng, an ninh bảo vệ mơi trường sinh thái; huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, kết hợp nguồn lực ngành kinh tế nhằm phát triển NNƯDCNC ... Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo phát triển NNƯDCNC từ năm 2004 đến năm 2015; Ba là, nhận xét lãnh đạo Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển NNƯDCNC từ năm 2004 đến năm 2015; Bốn là, đúc kết kinh nghiệm từ trình Đảng. .. NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO (2010 - 2015) 3.1 Yêu cầu chủ trương Đảng tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2010 - 2015) 3.1.1 Yêu cầu Đảng tỉnh Lâm Đồng phát. .. phục vụ phát triển chăn nuôi 2.2.4 Thực chế, sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo thực sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ tỉnh lâm đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015 tt , Đảng bộ tỉnh lâm đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015 tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay