Danh động từ trong tiếng anh

7 7 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:33

Danh động từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Danh động từ (Gerund) trong tiếng AnhBạn so sánh hai câu sau: Reading newspaper, I hear a big noise.Đang đọc báo, tôi nghe một tiếng ồn lớn. Reading newspaper everyday can know much information.Đọc báo hàng ngày có thể biết nhiều thông tin.Reading trong câu thứ nhất là một hành động diễn ra đồng thời với hành động hear. Nó đóng vai trò là một động từ vì vậy trong trường hợp này là một mệnh đề ing (ing clause).Trong câu thứ hai Reading dùng để chỉ việc đọc báo, nó đóng vai trò là chủ từ của can, vì vậy nó có chức năng của một danh từ. Khi động từ được dùng với chức năng là một danh từ như thế, nó được gọi là một Danh động từ (Gerund).Như vậy danh động từ là một động từ thêm đuôi ing và có đặc tính của một danh từ.Danh động từ có thể viết ở các thể như sau:Chủ động (Active)Bị động (Passive)Hiện tạiĐộng từ + ingBeing + Quá khứ phân từHoàn thànhHaving + Quá khứ phân từHaving been + Quá khứ phân từ Ví dụ: Swimming is a good sport. Bơi lội là một môn thể thao tốt. Being loved is the happiest of ones life.Được yêu là niềm hạnh phúc nhất trong đời. My brother likes reading novels.Anh tôi thích đọc tiểu thuyết. His bad habit is telling lies.Thói quen xấu của nó là nói dối.Chúng ta cũng có thể sử dụng Danh động từ (Gerund) với sở hữu cách. Ở đây, tiếng Anh có cách dùng đặc trưng khác với tiếng Việt. Xem kỹ các ví dụ sau: You may rely on my brothers coming.Anh có thể tin rằng em tôi sẽ đến. He insisted on my coming.Anh ấy cứ nài tôi đến. I dont like your going away.Tôi không thích anh đi.Đôi khi chúng ta có thể thay Danh động từ bằng một động từ nguyên thể có to (nhưng không phải lúc nào cũng vậy).Ví dụ: Quarrelling is a foolish thing.> To quarrel is a foolish thing.Cãi nhau là một điều ngu xuẩn. Most students like studying English.> Most students like to study English.Hầu hết các sinh viên đều thích học tiếng Anh. Drinkingwater is in this bottle.> Water to drink is in this bottle.Nước uống ở trong cái chai này.Vì danh động từ có đặc tính của một danh từ nên chúng ta cũng có thể ghép nối với một tính từ để làm thành một danh từ kép. Ví dụ: The sweet singing of the bird delights us.Tiếng hót ngọt ngào của chim làm chúng tôi thích thú. Một số động từ khi sử dụng có một động từ thứ hai đi theo thì bắt buộc động từ thứ hai phải thêm ing (tức là dùng nó như một danh động từ) chứ không phải ở dạng động từ nguyên thể có to, ví dụ như trường hợp động từ to stop (ngưng, thôi).Ví dụ: He stops to talk. Anh ngừng lại để trò chuyện. He stops talking. Anh ta thôi trò chuyện.> từ hai câu trên bạn có thể phân biệt ý nghĩa của stop to + động từvs stop + động từ + ing Rõ ràng có sự khác nhau giữa cách dùng thêm ing và động từ nguyên thể.B. Động từ và thành ngữ + Danh động từDưới đây là các động từ mà theo sau nó là dạng Ving. stop : ngưng, thôifancy : mến, thíchadmit : thừa nhậnconsider : suy xét, cân nhắc, coi nhưmiss : lỡ, nhỡfinish : hoàn thành, làm xongmind : lưu ý, bận tâmimagine : tưởng tượngdeny : chốiinvolve : làm liên lụy, dính dángdelay : hoãn lạisuggest : gợi, đề nghịregret : than phiềnavoid : tránhpractice : thực hànhrisk : liều lĩnhdetest : ghétdislike : không thíchcease : ngừngpostpone : hoãn lạiVà cả một số thành ngữ sau: to be busy : bậnto go on : tiếp tụcto put off : hoãn lạicarry on : tiếp tụckeep, keep on : cứ, mãito burst out : phá lên (cười)to have done : đã làmto give up : ngưng, thôiVí dụ: Stop talking. Im đi Ill read when Ive finished cleaning this room.Tôi sẽ đọc khi tôi lau xong cái phòng này. I dont fancy going out this evening.Chiều nay tôi không thích đi ra ngoài. Have you ever considered going to live in another country?Có bao giờ bạn nghĩ tới chuyện sang nước khác sống không? I cant imagine George doing that.Tôi không thể tưởng tượng được George lại làm điều đó. When Im on holiday, I enjoy not having to get early.Khi tôi nghỉ lễ, tôi thích không phải dậy sớm. Are you going to give up smoking?Anh có định thôi hút thuốc không vậy? She kept (on) interrupting me while I was speaking.Cô ta cứ ngắt lời tôi khi tôi đang nói. They burst out laughing.Họ phá lên cười. He is busy reading.Anh ta bận đọc. He denies having done that.Hắn ta chối rằng đã làm điều đó. I always avoid quarrelling to my wife.Tôi luôn tránh cãi cọ với vợ tôi. I enjoy dancing. Tôi thích khiêu vũ. Do you mind closing the door?Anh có nhớ đóng cửa không đấy? Tom suggested going to the cinema.Tom đề nghị đi xem phim. He admitted having stolen the money.Hắn thừa nhận là đã ăn cắp tiền. They now regret having got married.Bây giờ họ than phiền là đã cưới nhau.C. Danh động từ vs phân từBạn nên nhớ:Động từ + ing được dùng như một danh từ gọi là Danh động từ (Gerund).Động từ + ing được dùng như động từ gọi là phân từ hiện tại (Present Participle).Người ta cũng dùng phân từ như là một tính từ để ghép nối với một danh từ.Ví dụ: a sleeping child: một đứa bé đang ngủ.a running car: một chiếc xe đang chạy.Danh động từ cũng được dùng để ghép nối với danh từ như cách trên. Nhưng bạn cần phân biệt sự khác nhau giữa danh động từ và phân từ.Ví dụ: Chẳng hạn:a sleeping child = a child who is sleeping một đứa bé đang ngủnhưnga sittingroom = phòng khách (không phải căn phòng đang ngồi)Thường khi ghép nối danh động từ với danh từ thì giữa hai chữ này có dấu gạch nối ().Khi quá khứ phân từ ghép nối với danh từ thì nó mang nghĩa bị động.Ví dụ: A loved man is the happy man.Kẻ được yêu là kẻ hạnh phúc.Danh động từ cũng được dùng sau các giới từ.Ví dụ: He is successful in studying English.Anh ấy thành công trong việc học tiếng Anh.Các loạt bài khác:Cấu trúc More and MoreCấu trúc The more ..., The more ...So sánh nhất (So sánh cực cấp)Câu hỏi đuôiCâu bị độngMệnh đề quan hệMệnh đề ingMệnh đề edDanh động từThì quá khứ tiếp diễnThì hiện tại hoàn thành tiếp diễnThì quá khứ hoàn thànhCâu tường thuậtCâu hỏi ngắnCâu trả lời ngắn Danh động từ tiếng Anh Trang trước Trang sau A Danh động từ (Gerund) tiếng Anh Bạn so sánh hai câu sau: - Reading newspaper, I hear a big noise Đang đọc báo, nghe tiếng ồn lớn - Reading newspaper everyday can know much information Đọc báo hàng ngày biết nhiều thơng tin • Reading câu thứ hành động diễn đồng thời với hành động hear Nó đóng vai trò động từ trường hợp mệnh đề -ing (-ing clause) • Trong câu thứ hai Reading dùng để việc đọc báo, đóng vai trò chủ từ can, có chức danh từ Khi động từ dùng với chức danh từ thế, gọi Danh động từ (Gerund) Như danh động từ động từ thêm -ing có đặc tính danh từ Danh động từ viết thể sau: Chủ động (Active) Bị động (Passive) Hiện Động từ + ing Being + Quá khứ phân từ Hoàn thành Having + Quá khứ phân từ Having been + Quá khứ phân từ Ví dụ: - Swimming is a good sport Bơi lội môn thể thao tốt - Being loved is the happiest of one's life Được yêu niềm hạnh phúc đời - My brother likes reading novels Anh tơi thích đọc tiểu thuyết - His bad habit is telling lies Thói quen xấu nói dối Chúng ta sử dụng Danh động từ (Gerund) với sở hữu cách Ở đây, tiếng Anh có cách dùng đặc trưng khác với tiếng Việt Xem kỹ ví dụ sau: - You may rely on my brother's coming Anh tin em tơi đến - He insisted on my coming Anh nài đến - I don't like your going away Tơi khơng thích anh Đơi thay Danh động từ động từ nguyên thể có to (nhưng khơng phải lúc vậy) Ví dụ: - Quarrelling is a foolish thing > To quarrel is a foolish thing Cãi điều ngu xuẩn - Most students like studying English > Most students like to study English Hầu hết sinh viên thích học tiếng Anh - Drinking-water is in this bottle > Water to drink is in this bottle Nước uống chai Vì danh động từ có đặc tính danh từ nên ghép nối với tính từ để làm thành danh từ kép Ví dụ: - The sweet singing of the bird delights us Tiếng hót ngào chim làm chúng tơi thích thú Một số động từ sử dụng có động từ thứ hai theo bắt buộc động từ thứ hai phải thêm ing (tức dùng danh động từ) dạng động từ nguyên thể có to, ví dụ trường hợp động từ to stop (ngưng, thơi) Ví dụ: - He stops to talk Anh ngừng lại để trò chuyện - He stops talking Anh ta thơi trò chuyện > từ hai câu bạn phân biệt ý nghĩa stop to + động từ vs stop + động từ + ing Rõ ràng có khác cách dùng thêm -ing động từ nguyên thể B Động từ thành ngữ + Danh động từ Dưới động từ mà theo sau dạng V-ing stop : ngưng, thơi fancy : mến, thích admit : thừa nhận consider miss : suy xét, cân nhắc, coi : lỡ, nhỡ finish : hoàn thành, làm xong mind : lưu ý, bận tâm imagine : tưởng tượng deny : chối involve : làm liên lụy, dính dáng delay : hoãn lại suggest : gợi, đề nghị regret : than phiền avoid : tránh practice risk : thực hành : liều lĩnh detest dislike : ghét : khơng thích cease : ngừng postpone : hỗn lại Và số thành ngữ sau: to be busy : bận to go on : tiếp tục to put off : hoãn lại carry on : tiếp tục keep, keep on : cứ, to burst out : phá lên (cười) to have done : làm to give up : ngưng, thơi Ví dụ: - Stop talking Im - I'll read when I've finished cleaning this room Tôi đọc tơi lau xong phòng - I don't fancy going out this evening Chiều khơng thích ngồi - Have you ever considered going to live in another country? Có bạn nghĩ tới chuyện sang nước khác sống không? - I can't imagine George doing that Tôi tưởng tượng George lại làm điều - When I'm on holiday, I enjoy not having to get early Khi nghỉ lễ, tơi thích khơng phải dậy sớm - Are you going to give up smoking? Anh có định thơi hút thuốc không vậy? - She kept (on) interrupting me while I was speaking Cô ta ngắt lời tơi nói - They burst out laughing Họ phá lên cười - He is busy reading Anh ta bận đọc - He denies having done that Hắn ta chối làm điều - I always avoid quarrelling to my wife Tôi tránh cãi cọ với vợ tơi - I enjoy dancing Tơi thích khiêu vũ - Do you mind closing the door? Anh có nhớ đóng cửa khơng đấy? - Tom suggested going to the cinema Tom đề nghị xem phim - He admitted having stolen the money Hắn thừa nhận ăn cắp tiền - They now regret having got married Bây họ than phiền cưới C Danh động từ vs phân từ Bạn nên nhớ: • Động từ + -ing dùng danh từ gọi Danh động từ (Gerund) • Động từ + -ing dùng động từ gọi phân từ (Present Participle) Người ta dùng phân từ tính từ để ghép nối với danh từ Ví dụ: a sleeping child: đứa bé ngủ a running car: xe chạy Danh động từ dùng để ghép nối với danh từ cách Nhưng bạn cần phân biệt khác danh động từ phân từ Ví dụ: - Chẳng hạn: a sleeping child = a child who is sleeping đứa bé ngủ a sitting-room = phòng khách (khơng phải phòng ngồi) Thường ghép nối danh động từ với danh từ hai chữ có dấu gạch nối (-) Khi khứ phân từ ghép nối với danh từ mang nghĩa bị động Ví dụ: - A loved man is the happy man Kẻ yêu kẻ hạnh phúc Danh động từ dùng sau giới từ Ví dụ: - He is successful in studying English Anh thành công việc học tiếng Anh Các loạt khác: • Cấu trúc More and More • Cấu trúc The more , The more • So sánh (So sánh cực cấp) • Câu hỏi • Câu bị động • Mệnh đề quan hệ • Mệnh đề -ing • Mệnh đề -ed • Danh động từ • Thì q khứ tiếp diễn • Thì hồn thành tiếp diễn • Thì q khứ hồn thành • Câu tường thuật • Câu hỏi ngắn • Câu trả lời ngắn ... cưới C Danh động từ vs phân từ Bạn nên nhớ: • Động từ + -ing dùng danh từ gọi Danh động từ (Gerund) • Động từ + -ing dùng động từ gọi phân từ (Present Participle) Người ta dùng phân từ tính từ để... ghép nối danh động từ với danh từ hai chữ có dấu gạch nối (-) Khi khứ phân từ ghép nối với danh từ mang nghĩa bị động Ví dụ: - A loved man is the happy man Kẻ yêu kẻ hạnh phúc Danh động từ dùng... để ghép nối với danh từ Ví dụ: a sleeping child: đứa bé ngủ a running car: xe chạy Danh động từ dùng để ghép nối với danh từ cách Nhưng bạn cần phân biệt khác danh động từ phân từ Ví dụ: - Chẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh động từ trong tiếng anh, Danh động từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay