Mệnh đề ed trong tiếng anh

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:32

Mệnh đề ed trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Chương trước chúng ta đã tìm hiểu Mệnh đề ing trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh còn có một loại mệnh đề tương tự đó là mệnh đề ed. Để tìm hiểu rõ hơn về mệnh đề này, mời bạn tham khảo thêm chương trước.A. Mệnh đề ed trong tiếng AnhMệnh đề ed (hay ed clause) cũng được sử dụng như mệnh đề ing (ing clause) nhưng có nghĩa bị động. Động từ dùng trong mệnh đề ed này là ở dạng Quá khứ phân từ (Past Participle). Ví dụ: The man injured in the accident was taken to hospital.Người đàn ông bị thương trong tai nạn được đưa tới bệnh viện. None of the people invited to the party can come.Không có ai được mời dự tiệc đến được cả. The money stolen in that day was never found.Số tiền bị mất trong ngày hôm đó không bao giờ được tìm thấy. Most of the goods made in this factory are exported.Hầu hết hàng hóa làm trong nhà máy này đều được xuất khẩu.Chúng ta cũng thường dùng mệnh đề ing và mệnh đề ed sau there isthere was,...Ví dụ: Is there anybody waiting to see me?Có ai đang đợi gặp tôi không? There were some children swimming in the river.Có vài đứa trẻ đang bơi dưới sông.Các loạt bài khác:Cấu trúc More and MoreCấu trúc The more ..., The more ...So sánh nhất (So sánh cực cấp)Câu hỏi đuôiCâu bị độngMệnh đề quan hệMệnh đề ingMệnh đề edDanh động từThì quá khứ tiếp diễnThì hiện tại hoàn thành tiếp diễnThì quá khứ hoàn thànhCâu tường thuậtCâu hỏi ngắnCâu trả lời ngắnCách sử dụng Also và Too Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất Mệnh đề ed tiếng Anh Trang trước Trang sau Chương trước tìm hiểu Mệnh đề -ing tiếng Anh Trong tiếng Anh có loại mệnh đề tương tự mệnh đề -ed Để tìm hiểu rõ mệnh đề này, mời bạn tham khảo thêm chương trước A Mệnh đề -ed tiếng Anh Mệnh đề -ed (hay -ed clause) sử dụng mệnh đề -ing (-ing clause) có nghĩa bị động Động từ dùng mệnh đề -ed dạng Quá khứ phân từ (Past Participle) Ví dụ: - The man injured in the accident was taken to hospital Người đàn ông bị thương tai nạn đưa tới bệnh viện - None of the people invited to the party can come Khơng có mời dự tiệc đến - The money stolen in that day was never found Số tiền bị ngày hơm khơng tìm thấy - Most of the goods made in this factory are exported Hầu hết hàng hóa làm nhà máy xuất Chúng ta thường dùng mệnh đề -ing mệnh đề -ed sau there is/there was, Ví dụ: - Is there anybody waiting to see me? Có đợi gặp tơi khơng? - There were some children swimming in the river Có vài đứa trẻ bơi sông Các loạt khác:  Cấu trúc More and More  Cấu trúc The more , The more  So sánh (So sánh cực cấp)  Câu hỏi đuôi  Câu bị động  Mệnh đề quan hệ  Mệnh đề -ing  Mệnh đề -ed  Danh động từ  Thì q khứ tiếp diễn  Thì hồn thành tiếp diễn  Thì q khứ hồn thành  Câu tường thuật  Câu hỏi ngắn  Câu trả lời ngắn  Cách sử dụng Also Too Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay ... , The more  So sánh (So sánh cực cấp)  Câu hỏi đuôi  Câu bị động  Mệnh đề quan hệ  Mệnh đề -ing  Mệnh đề -ed  Danh động từ  Thì q khứ tiếp diễn  Thì hồn thành tiếp diễn  Thì q khứ... pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng. .. luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Mệnh đề ed trong tiếng anh, Mệnh đề ed trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay