Mệnh đề ing trong tiếng anh

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:32

Mệnh đề ing trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Mệnh đề ing trong tiếng AnhBạn xét ví dụ: Feeling tired, I went to bed early.Cảm thấy mệt, tôi đã đi ngủ sớm.Trong câu trên:I went to bed early là mệnh đề chính (main clause)Feeling tired là mệnh đề ing (hay ing clause).Chúng ta sử dụng Mệnh đề ing trong các trường hợp sau:Sử dụng mệnh đề ing (ing clause) khi nói đến hai điều xảy ra đồng thời: chúng ta có thể dùng ing cho một trong hai động từ diễn tả hai hành động đó. Ví dụ: She was sitting in a chair reading a book.Cô ta đang ngồi trên ghế đọc sách. I ran out of the house shouting.Tôi chạy ra khỏi nhà hét lên.Chúng ta cũng có thể sử dụng mệnh đề ing khi một hành động xảy ra trong suốt thời gian một hành động khác đang xảy ra. Dùng ing cho hành động dài hơn. Trong trường hợp này, ing đã thay thế cho từ nối while (trong khi) hoặc when (khi). Jim hurt his arm playing tennis. (= while he was playing tennis)Jim đau tay khi chơi tennis. I cut myself shaving. (= while I was shaving)Tôi cắt phải mình khi đang cạo râu.Cũng có thể dùng ing khi có mặt while hoặc when. Jim hurt his arm while playing tennis. Be careful when crossing the road.Hãy cẩn thận lúc băng qua đường.Khi một hành động xảy ra trước một hành động khác, ta có thể dùng having + Quá khứ phân từ (past participle) cho hành động xảy ra trước. Having found a hotel, they looked for somewhere to have dinner.Đã tìm thấy một khách sạn, họ tìm chỗ để ăn tối. Having finished our work, we went home.Đã làm xong công việc, chúng tôi về nhà.Cũng có thể dùng after (sau khi) với ing trong trường hợp này. Ví dụ: After finishing our work, we went home.Sau khi làm xong việc, chúng tôi về nhà.Nếu hành động sau xảy ra tức thì ngay sau hành động đầu, bạn có thể dùng đơn giản mệnh đề ing không nhất thiết phải dùng having. Taking a key out of his pocket, he opened the door.Lấy chìa khóa ra khỏi túi, anh ta mở cửa.Cấu trúc này thường được dùng nhất là trong văn viết tiếng Anh.Mệnh đề ing còn được dùng để giải thích thêm một điều gì cho mệnh đề chính. Feeling tired, I went to bed early. (= because I felt tired.)Cảm thấy mệt, tôi đi ngủ sớm. (= bởi vì tôi thấy mệt) Having already seen the film twice, I dont want to go to the cinema.Đã xem bộ phim hai lần rồi tôi không muốn đi xem phim.Cấu trúc này thường dùng trong văn viết hơn là văn nói.Mệnh đề ing còn được dùng với tính cách như một mệnh đề quan hệ trong câu. Do you know the girl talking to Tom?(Anh có biết cô gái đang nói chuyện với Tom không?Chúng ta dùng mệnh đề ing như thế này trong trường hợp nói ai đang làm gì (is doing hoặc was doing) trong một thời điểm riêng biệt.Bạn xem xét kỹ các ví dụ sau: I was woken by a bell ringing.Tôi bị đánh thức bởi một tiếng chuông reo. Who was that man standing outside?Gã đàn ông đang đứng ở ngoài đó là ai vậy? Can you hear someone singing?Anh có nghe ai đang hát không?Như vậy mệnh đề ing chỉ đóng vai trò mệnh đề quan hệ khi mệnh đề này chỉ một hành động đang tiếp diễn.Khi nói đến đồ vật, chúng ta cũng có thể dùng mệnh đề ing cho các đặc điểm nổi bật của nó, điều mà lúc nào cũng vậy chứ không phải trong một thời điểm riêng biệt nào đó. Trong trường hợp này không nên dịch là đang... The road joining the two villages is very narrow.Con đường nối hai làng rất hẹp. I live in a room overlooking the garden.Tôi sống trong một căn phòng trông xuống vườn. Chúng ta cũng thường dùng mệnh đề ing và mệnh đề ed sau there isthere was,...Ví dụ: Is there anybody waiting to see me?Có ai đang đợi gặp tôi không? There were some children swimming in the river.Có vài đứa trẻ đang bơi dưới sông.Các loạt bài khác:Thì hiện tại hoàn thànhSo sánh bằng (as...as) (so ... as)So sánh gấp bội gấp nhiều lầnCấu trúc The same as ...So sánh hơnPhân biệt Older ElderCấu trúc More and MoreCấu trúc The more ..., The more ...So sánh nhất (So sánh cực cấp)Câu hỏi đuôiCâu bị độngMệnh đề quan hệ Mệnh đề ing tiếng Anh Trang trước Trang sau A Mệnh đề -ing tiếng Anh Bạn xét ví dụ: - Feeling tired, I went to bed early Cảm thấy mệt, ngủ sớm Trong câu trên: • I went to bed early mệnh đề (main clause) • Feeling tired mệnh đề -ing (hay -ing clause) Chúng ta sử dụng Mệnh đề -ing trường hợp sau: • Sử dụng mệnh đề -ing (-ing clause) nói đến hai điều xảy đồng thời: dùng ing cho hai động từ diễn tả hai hành động Ví dụ: • • - She was sitting in a chair reading a book • Cơ ta ngồi ghế đọc sách • • - I ran out of the house shouting Tơi chạy khỏi nhà hét lên • Chúng ta sử dụng mệnh đề -ing hành động xảy suốt thời gian hành động khác xảy Dùng -ing cho hành động dài Trong trường hợp này, -ing thay cho từ nối while (trong khi) when (khi) • • - Jim hurt his arm playing tennis (= while he was playing tennis) • Jim đau tay chơi tennis • • - I cut myself shaving (= while I was shaving) Tơi cắt phải cạo râu Cũng dùng -ing có mặt while when - Jim hurt his arm while playing tennis - Be careful when crossing the road Hãy cẩn thận lúc băng qua đường • Khi hành động xảy trước hành động khác, ta dùng having + Quá khứ phân từ (past participle) cho hành động xảy trước • • - Having found a hotel, they looked for somewhere to have dinner • Đã tìm thấy khách sạn, họ tìm chỗ để ăn tối • • - Having finished our work, we went home Đã làm xong công việc, nhà Cũng dùng after (sau khi) với -ing trường hợp Ví dụ: - After finishing our work, we went home Sau làm xong việc, nhà Nếu hành động sau xảy tức sau hành động đầu, bạn dùng đơn giản mệnh đề -ing không thiết phải dùng having - Taking a key out of his pocket, he opened the door Lấy chìa khóa khỏi túi, mở cửa Cấu trúc thường dùng văn viết tiếng AnhMệnh đề -ing dùng để giải thích thêm điều cho mệnh đề • • - Feeling tired, I went to bed early (= because I felt tired.) • Cảm thấy mệt, ngủ sớm (= tơi thấy mệt) • • - Having already seen the film twice, I don't want to go to the cinema Đã xem phim hai lần không muốn xem phim Cấu trúc thường dùng văn viết văn nói • Mệnh đề -ing dùng với tính cách mệnh đề quan hệ câu • • - Do you know the girl talking to Tom? (Anh có biết gái nói chuyện với Tom khơng? Chúng ta dùng mệnh đề -ing trường hợp nói làm (is doing was doing) thời điểm riêng biệt Bạn xem xét kỹ ví dụ sau: - I was woken by a bell ringing Tôi bị đánh thức tiếng chuông reo - Who was that man standing outside? Gã đàn ông đứng ngồi vậy? - Can you hear someone singing? Anh có nghe hát khơng? Như mệnh đề -ing đóng vai trò mệnh đề quan hệ mệnh đề hành động tiếp diễn • Khi nói đến đồ vật, dùng mệnh đề -ing cho đặc điểm bật nó, điều mà lúc thời điểm riêng biệt Trong trường hợp khơng nên dịch • • - The road joining the two villages is very narrow • Con đường nối hai làng hẹp • • - I live in a room overlooking the garden Tôi sống phòng trơng xuống vườn Chúng ta thường dùng mệnh đề -ing mệnh đề -ed sau there is/there was, Ví dụ: - Is there anybody waiting to see me? Có đợi gặp tơi khơng? - There were some children swimming in the river Có vài đứa trẻ bơi sơng Các loạt khác: • Thì hồn thành • So sánh (as as) & (so as) • So sánh gấp bội & gấp nhiều lần • Cấu trúc The same as • So sánh • Phân biệt Older & Elder • Cấu trúc More and More • Cấu trúc The more , The more • So sánh (So sánh cực cấp) • Câu hỏi • Câu bị động • Mệnh đề quan hệ ... ringing Tôi bị đánh thức tiếng chuông reo - Who was that man standing outside? Gã đàn ơng đứng ngồi vậy? - Can you hear someone singing? Anh có nghe hát khơng? Như mệnh đề -ing đóng vai trò mệnh. .. Taking a key out of his pocket, he opened the door Lấy chìa khóa khỏi túi, mở cửa Cấu trúc thường dùng văn viết tiếng Anh • Mệnh đề -ing dùng để giải thích thêm điều cho mệnh đề • • - Feeling... hệ câu • • - Do you know the girl talking to Tom? (Anh có biết gái nói chuyện với Tom không? Chúng ta dùng mệnh đề -ing trường hợp nói làm (is doing was doing) thời điểm riêng biệt Bạn xem xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Mệnh đề ing trong tiếng anh, Mệnh đề ing trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay