Câu hỏi đuôi trong tiếng anh

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:30

Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Câu hỏi đuôi (Question Tag) trong tiếng AnhBạn theo dõi ví dụ sau: It was a good film, wasnt it?Đó là một bộ phim hay, phải không?Câu này gồm có hai phần được ngăn cách nhau bằng dấu phẩy:Phần thứ nhất được viết ở thể xác định (Positive)Phần thứ hai ở thể nghi vấn phủ định. Phần nghi vấn này được thành lập bằng chủ từ của phần thứ nhất và trợ động từ của phần thứ nhất. Dạng câu hỏi này được gọi là câu hỏi đuôi (Question Tag).Phần câu hỏi này có thể dịch là phải không, phải không nào hay cách khác tùy thuộc vào câu nói.Câu hỏi đuôi có dạng nghi vấn phủ định nếu phần thứ nhất là xác định.Câu hỏi đuôi có dạng nghi vấn nếu phần thứ nhất là phủ định.Ví dụ: Tom wont be late, will he?Tom sẽ không bị trễ, phải không? They dont like us, do they?Họ không thích chúng tôi, phải không? Ann will be here soon, wont she?Chẳng bao lâu nữa Ann sẽ có mặt ở đây, phải không? They were very angry, werent they?Họ giận lắm phải không? B. Ngữ điệu và câu trả lời của câu hỏi đuôiÝ nghĩa của câu hỏi đuôi còn tùy thuộc vào cách chúng ta nói:Nếu đọc xuống giọng ở cuối câu hỏi thì thực sự chúng ta không muốn hỏi mà là chúng ta đang trông chờ người ta đồng ý với điều mình nói.Khi lên giọng ở cuối câu hỏi thì mới là một câu hỏi thật sự.Chúng ta cũng cần để ý ý nghĩa của câu trả lời Yes hoặc No đối với câu hỏi đuôi. Xét trường hợp này: Youre not going to work today, are you?Hôm nay bạn không có làm việc à?1. Yes. (= I am going) Có2. No. (= Im not going) KhôngC. Câu hỏi đuôi trong câu mệnh lệnhĐối với các câu mệnh lệnh, câu hỏi đuôi dùng trợ động từ will hoặc shall. Ví dụ: Lets go out, shall we? Chúng ta đi ra ngoài đi, được không? Open the door, will you? Mở cửa ra đi, được không? Dont be late, will you? Đừng trễ, nhé? D. Lưu ýTrong câu hỏi đuôi, ta dùng arent I? chứ KHÔNG dùng am I not?. Ví dụ: Im late, arent I? Tôi đến trễ, phải không?Các loạt bài khác:Thì hiện tại hoàn thànhSo sánh bằng (as...as) (so ... as)So sánh gấp bội gấp nhiều lầnCấu trúc The same as ...So sánh hơnPhân biệt Older ElderCấu trúc More and MoreCấu trúc The more ..., The more ...So sánh nhất (So sánh cực cấp)Câu hỏi đuôiCâu bị động Câu hỏi đuôi tiếng Anh Trang trước Trang sau A Câu hỏi đuôi (Question Tag) tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ sau: - It was a good film, wasn't it? Đó phim hay, phải khơng? Câu gồm có hai phần ngăn cách dấu phẩy: • Phần thứ viết thể xác định (Positive) • Phần thứ hai thể nghi vấn phủ định Phần nghi vấn thành lập chủ từ phần thứ trợ động từ phần thứ Dạng câu hỏi gọi câu hỏi đuôi (Question Tag) Phần câu hỏi dịch phải khơng, phải khơng hay cách khác tùy thuộc vào câu nói • Câu hỏi có dạng nghi vấn phủ định phần thứ xác định • Câu hỏi có dạng nghi vấn phần thứ phủ định Ví dụ: - Tom won't be late, will he? Tom không bị trễ, phải không? - They don't like us, they? Họ khơng thích chúng tơi, phải không? - Ann will be here soon, won't she? Chẳng Ann có mặt đây, phải không? - They were very angry, weren't they? Họ giận phải không? B Ngữ điệu câu trả lời câu hỏi đuôi Ý nghĩa câu hỏi tùy thuộc vào cách nói: • Nếu đọc xuống giọng cuối câu hỏi thực không muốn hỏitrơng chờ người ta đồng ý với điều nói • Khi lên giọng cuối câu hỏi câu hỏi thật Chúng ta cần để ý ý nghĩa câu trả lời Yes No câu hỏi đuôi Xét trường hợp này: - You're not going to work today, are you? Hơm bạn khơng có làm việc à? Yes (= I am going) Có No (= I'm not going) Không C Câu hỏi đuôi câu mệnh lệnh Đối với câu mệnh lệnh, câu hỏi đuôi dùng trợ động từ will shall Ví dụ: - Let's go out, shall we? Chúng ta đi, không? - Open the door, will you? Mở cửa đi, không? - Don't be late, will you? Đừng trễ, nhé? D Lưu ý Trong câu hỏi đuôi, ta dùng aren't I? KHÔNG dùng am I not? Ví dụ: - I'm late, aren't I? Tơi đến trễ, phải khơng? Các loạt khác: • Thì hồn thành • So sánh (as as) & (so as) • So sánh gấp bội & gấp nhiều lần • Cấu trúc The same as • So sánh • Phân biệt Older & Elder • Cấu trúc More and More • Cấu trúc The more , The more • So sánh (So sánh cực cấp) • Câu hỏiCâu bị động ... điệu câu trả lời câu hỏi đuôi Ý nghĩa câu hỏi tùy thuộc vào cách nói: • Nếu đọc xuống giọng cuối câu hỏi thực không muốn hỏi mà trông chờ người ta đồng ý với điều nói • Khi lên giọng cuối câu hỏi. .. có làm việc à? Yes (= I am going) Có No (= I'm not going) Không C Câu hỏi đuôi câu mệnh lệnh Đối với câu mệnh lệnh, câu hỏi đuôi dùng trợ động từ will shall Ví dụ: - Let's go out, shall we? Chúng... chờ người ta đồng ý với điều nói • Khi lên giọng cuối câu hỏi câu hỏi thật Chúng ta cần để ý ý nghĩa câu trả lời Yes No câu hỏi đuôi Xét trường hợp này: - You're not going to work today, are
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi đuôi trong tiếng anh, Câu hỏi đuôi trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay