So sánh cực cấp trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:29

So sánh cực cấp trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách hình thành so sánh cực cấp trong tiếng AnhSuperlative là thể so sánh cực cấp của tính từ và trạng từ.Để thành lập thể so sánh cực cấp cho tính từ và trạng từ ta làm như sau:Thêm đuôi est cho các tính từ ngắn. Ví dụ: long (dài) > longest (dài nhất).Đặt most trước tính từ và trạng từ đối với các tính từ và trạng từ dài. Ví dụ: difficult (khó) > most difficult (khó nhất).Trước thể so sánh cực cấp chúng ta thường sử dụng mạo từ the.Ví dụ: Yesterday was the hottest day of the year.Hôm qua là ngày nóng nhất trong năm. What is the longest river in the world?Con sông nào dài nhất trên thế giới? This was the cheapest hotel we could find.Đây là khách sạn rẻ nhất chúng ta có thể tìm thấy. B. Một số tình từ bất qui tắcNgoài các tính từ theo các qui tắc trên còn có một số tình từ bất qui tắc, đó là: Tính từ So sánh hơn So sánh nhấtgoodwell better bestbad worse worstVí dụ: Thats one of the best meal Ive ever had.Đó là một trong những bữa ăn ngon nhất mà tôi được ăn. Its the worst job in this country.Đó là công việc tồi tệ nhất trong đất nước này.C. Giới từ và so sánh cực cấpSau thể so sánh cực cấp, chúng ta sử dụng giới từ in để chỉ nơi chốn: Whats the longest river in the world?Con sông nào dài nhất trên thế giới? We were lucky to have one of the nicest room in the hotel.Chúng tôi may mắn có được một trong những căn phòng đẹp nhất của khách sạn.Nhưng với các từ chỉ thời gian, không gian, ... thì chúng ta sử dụng giới từ of: Yesterday was the happiest day of my life.Hôm qua là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Yesterday was the hottest day of the year.Hôm qua là ngày nóng nhất trong năm. D. Phân biệt Oldest và Eldest trong tiếng AnhHai từ này có nghĩa là lớn nhất, già nhất và cách sử dụng chúng cũng giống như older và elder. Bạn có thể tham khảo cách sử dụng hai từ này trong chương trước.Ví dụ: That house over there is the oldest building in the town.Ngôi nhà đằng kia là kiến trúc cổ nhất trong thị trấn. Tom is my eldest brother.Tom là anh cả của tôi.E. Cấu trúc Most + tính từĐôi khi người ta dùng cấu trúc most + tính từ (không có the) để chỉ nghĩa rất. Ví dụ: That book is most interesting.Quyển sách đó rất là hay. It was most generous of you.Anh thật là hào phóng.F. Sử dụng so sánh cực cấp với thì hiện tại hoàn thànhNgười ta cũng thường dùng so sánh cực cấp với ever ở thì hiện tại hoàn thành. Bạn theo dõi kỹ các ví dụ sau: Its a good film. Its the best film Ive ever seen.Đó là một bộ phim hay. Đó là bộ phim hay nhất mà tôi từng được xem. Its the longest book Ive ever read.Đó là quyển sách dài nhất mà tôi từng đọc.Các loạt bài khác:Thì hiện tại hoàn thànhSo sánh bằng (as...as) (so ... as)So sánh gấp bội gấp nhiều lầnCấu trúc The same as ...So sánh hơnPhân biệt Older ElderCấu trúc More and MoreCấu trúc The more ..., The more ... So sánh cực cấp tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách hình thành so sánh cực cấp tiếng Anh Superlative thể so sánh cực cấp tính từ trạng từ Để thành lập thể so sánh cực cấp cho tính từ trạng từ ta làm sau:  Thêm -est cho tính từ ngắn Ví dụ: long (dài) > longest (dài nhất)  Đặt most trước tính từ trạng từ tính từ trạng từ dài Ví dụ: difficult (khó) -> most difficult (khó nhất) Trước thể so sánh cực cấp thường sử dụng mạo từ the  Ví dụ: - Yesterday was the hottest day of the year Hơm qua ngày nóng năm - What is the longest river in the world? Con sông dài giới? - This was the cheapest hotel we could find Đây khách sạn rẻ tìm thấy B Một số tình từ bất qui tắc Ngồi tính từ theo qui tắc có số tình từ bất qui tắc, là: Tính từ good/well bad So sánh better worse So sánh best worst Ví dụ: - That's one of the best meal I've ever had Đó bữa ăn ngon mà ăn - It's the worst job in this country Đó cơng việc tồi tệ đất nước C Giới từ so sánh cực cấp Sau thể so sánh cực cấp, sử dụng giới từ in để nơi chốn:    - What's the longest river in the world?  Con sông dài giới?  - We were lucky to have one of the nicest room in the hotel  Chúng may mắn có phòng đẹp khách sạn Nhưng với từ thời gian, khơng gian, sử dụng giới từ of:    - Yesterday was the happiest day of my life  Hôm qua ngày hạnh phúc đời  - Yesterday was the hottest day of the year  Hơm qua ngày nóng năm D Phân biệt Oldest Eldest tiếng Anh Hai từ có nghĩa lớn nhất, già cách sử dụng chúng giống older elder Bạn tham khảo cách sử dụng hai từ chương trước Ví dụ: - That house over there is the oldest building in the town Ngôi nhà đằng kiến trúc cổ thị trấn - Tom is my eldest brother Tom anh tơi E Cấu trúc Most + tính từ Đôi người ta dùng cấu trúc most + tính từ (khơng có the) để nghĩa Ví dụ: - That book is most interesting Quyển sách hay - It was most generous of you Anh thật hào phóng F Sử dụng so sánh cực cấp với hồn thành Người ta thường dùng so sánh cực cấp với ever hồn thành Bạn theo dõi kỹ ví dụ sau: - It's a good film It's the best film I've ever seen Đó phim hay Đó phim hay mà tơi xem - It's the longest book I've ever read Đó sách dài mà tơi đọc Các loạt khác:  Thì hồn thành  So sánh (as as) & (so as)  So sánh gấp bội & gấp nhiều lần  Cấu trúc The same as  So sánh  Phân biệt Older & Elder  Cấu trúc More and More  Cấu trúc The more , The more ... ăn - It's the worst job in this country Đó cơng việc tồi tệ đất nước C Giới từ so sánh cực cấp Sau thể so sánh cực cấp, sử dụng giới từ in để nơi chốn:    - What's the longest river in the world?... sách hay - It was most generous of you Anh thật hào phóng F Sử dụng so sánh cực cấp với hồn thành Người ta thường dùng so sánh cực cấp với ever hồn thành Bạn theo dõi kỹ ví dụ sau: - It's a good... Đó sách dài mà đọc Các loạt khác:  Thì hồn thành  So sánh (as as) & (so as)  So sánh gấp bội & gấp nhiều lần  Cấu trúc The same as  So sánh  Phân biệt Older & Elder  Cấu trúc More and
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh cực cấp trong tiếng anh, So sánh cực cấp trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay