Cấu trúc more and more trong tiếng anh

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:28

Cấu trúc more and more trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cấu trúc more and more... trong tiếng AnhChúng ta có thể dùng hai từ so sánh hơn cùng nhau để chỉ mức độ mỗi lúc một thay đổi, có thể dịch sang tiếng Việt với nghĩa càng ngày càng...Ví dụ: Its becoming harder and harder to find a job.Càng ngày càng trở nên khó tìm việc làm. Your English is improving. Its geting better and better.Tiếng Anh của bạn đang mở mang. Nó đang càng ngày càng tốt hơn. Its becoming more and more difficult to find a job.Càng ngày càng trở nên khó tìm việc làm. These days more and more people are learning English.Ngày nay càng ngày càng nhiều người học tiếng Anh. B. Lưu ýSau than hoặc as chúng ta dùng me, us, him, her, them khi không có động từ đi theo.Bạn so sánh các câu sau: You are taller than I am.You are taller me.Bạn cao hơn tôi. They have more money than we have.They have more money than us.Họ có nhiều tiền hơn chúng tôi. I cant run as fast as he can.I cant run as fast as him.Tôi không thể chạy nhanh bằng anh ta được. Các loạt bài khác:Cách đọc, viết ngày thángCách đọc, viết thời gianCách đọc, viết các mùaThì quá khứ đơnĐại từ phản thânGiới từThì hiện tại hoàn thànhSo sánh bằng (as...as) (so ... as)So sánh gấp bội gấp nhiều lầnCấu trúc The same as ...So sánh hơnPhân biệt Older ElderCấu trúc More and MoreCấu trúc The more ..., The more ... Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất Cấu trúc more and more tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cấu trúc more and more tiếng Anh Chúng ta dùng hai từ so sánh để mức độ lúc thay đổi, dịch sang tiếng Việt với nghĩa ngày Ví dụ: - It's becoming harder and harder to find a job Càng ngày trở nên khó tìm việc làm - Your English is improving It's geting better and better Tiếng Anh bạn mở mang Nó ngày tốt - It's becoming more and more difficult to find a job Càng ngày trở nên khó tìm việc làm - These days more and more people are learning English Ngày ngày nhiều người học tiếng Anh B Lưu ý Sau than as dùng me, us, him, her, them khơng có động từ theo Bạn so sánh câu sau: - You are taller than I am You are taller me Bạn cao - They have more money than we have They have more money than us Họ có nhiều tiền - I can't run as fast as he can I can't run as fast as him Tôi chạy nhanh Các loạt khác:  Cách đọc, viết ngày tháng  Cách đọc, viết thời gian  Cách đọc, viết mùa  Thì khứ đơn  Đại từ phản thân  Giới từ  Thì hồn thành  So sánh (as as) & (so as)  So sánh gấp bội & gấp nhiều lần  Cấu trúc The same as  So sánh  Phân biệt Older & Elder  Cấu trúc More and MoreCấu trúc The more , The more Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay ... lần  Cấu trúc The same as  So sánh  Phân biệt Older & Elder  Cấu trúc More and More  Cấu trúc The more , The more Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay... hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay ...- They have more money than we have They have more money than us Họ có nhiều tiền - I can't run as fast as he can I can't run as fast as him Tôi chạy nhanh Các loạt khác:  Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc more and more trong tiếng anh, Cấu trúc more and more trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay