So sánh hơn trong tiếng anh

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:27

So sánh hơn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Chúng ta sử dụng các cấp độ so sánh với các tính từ và trạng từ.A. Cách hình thành so sánh hơn trong tiếng AnhĐể thành lập cấp so sánh hơn với các tính từ và trạng từ ta làm như sau:Thêm đuôi er cho các tính từ ngắn (thường tối đa là hai âm tiết). cheap (rẻ) > cheaper (rẻ hơn)hard (vất vả) > harder (vất vả hơn)Các tính từ hay trạng từ tận cùng bằng y thì đổi y thành i trước khi thêm er. easy (dễ) > easier (dễ hơn)pretty (đẹp) > prettier (đẹp hơn)Thêm more trước tính từ hoặc trạng từ với các tính từ hay trạng từ dài, như: more expensivemore comfortablemore seriousĐối với các trạng từ kết thúc bằng ly dù ngắn hay dài ta cũng dùng more để thành lập cấp so sánh hơn, riêng early viết thành earlier.Ví dụ: This box is too small. I need a larger size.Cái hộp này quá nhỏ. Tôi cần một cái kích cỡ to hơn. He got up early yesterday morning. He gets up later this morning.Anh ta dậy sớm sáng hôm qua. Sáng nay anh ấy dậy muộn hơn. Can you speak more slowly, please?Anh làm ơn nói chậm hơn được không?Người ta cũng thường nói more often chứ không phải oftener. I play tennis more often now.Bây giờ tôi chơi tennis thường hơn. B. Các từ thường dùng với thể so sánhTrước các tính từ và trạng từ so sánh ta có thể dùng thêm các từ này: a bit : một chúta little : một chútmuch : nhiềua lot : nhiềufar : xa, nhiềuVí dụ: Lets go by car. Its much (a lot) cheaper.Ta đi bằng xe hơi đi. Nó rẻ hơn nhiều. Dont go by train. Its a lot more expensive.Đừng đi bằng tàu hỏa. Nó đắt hơn nhiều. Could you speak a bit more slowly?Anh có thể nói chậm hơn một chút không?C. So sánh hai mệnh đềKhi so sánh hai đối tượng hay hai mệnh đề với nhau ta nối chúng bởi từ than.Ví dụ: Ann works harder than all her friends.Ann làm việc vất vả hơn tất cả các bạn của cô ấy. Her illness was far more serious than we first thought.Bệnh tình bà ấy trầm trọng hơn lúc đầu chúng tôi nghĩ nhiều. Its cheaper to go by car than by train.Đi bằng xe hơi rẻ hơn bằng xe lửa. D. Tính từ bất qui tắcMột số tình từ là bất qui tắc khi chuyển sang dạng so sánh hơn. goodwell > betterbadbadly > worsefar > further (hoặc farther)Ví dụ: Let me ask him. I know him better than you do.Hãy để tôi hỏi anh ta. Tôi biết anh ta rõ hơn anh. The garden looks better since you tidied it up.Khu vườn trông đẹp hơn kể từ khi anh dọn dẹp nó. Is your health better? No, its worse.Sức khỏe anh có tốt hơn không? Không, càng tệ hơn. The situation was much worse than we expect.Tình hình tệ hơn chúng tôi dự đoán nhiều. Im very tired. I cant walk much further.Tôi rất mệt. Tôi không thể đi xa hơn nữa được.E. Cách sử dụng Further, More, Less trong tiếng AnhFurther (không phải farther) còn được dùng với nghĩa nhiều hơn nữa, thêm nữa. Do you hear any further news?Anh có nghe thêm tin tức gì nữa không?More còn có nghĩa là nhiều hơn, ngược với nghĩa này là less: ít hơn. He smokes more than I do.Hắn hút thuốc còn nhiều hơn tôi. Weve got less time than I thought.Chúng tôi có ít thời gian hơn tôi nghĩ.F. Lưu ýSau than hoặc as chúng ta dùng me, us, him, her, them khi không có động từ đi theo.Bạn so sánh các câu sau: You are taller than I am.You are taller me.Bạn cao hơn tôi. They have more money than we have.They have more money than us.Họ có nhiều tiền hơn chúng tôi. I cant run as fast as he can.I cant run as fast as him.Tôi không thể chạy nhanh bằng anh ta được. Các loạt bài khác:Cách đọc, viết ngày tháng So sánh tiếng Anh Trang trước Trang sau Chúng ta sử dụng cấp độ so sánh với tính từ trạng từ A Cách hình thành so sánh tiếng Anh Để thành lập cấp so sánh với tính từ trạng từ ta làm sau: Thêm -er cho tính từ ngắn (thường tối đa hai âm tiết)   cheap (rẻ)  > cheaper (rẻ hơn) hard (vất vả) > harder (vất vả hơn) Các tính từ hay trạng từ tận -y đổi y thành i trước thêm -er   easy (dễ)  > easier (dễ hơn) pretty (đẹp) > prettier (đẹp hơn) Thêm more trước tính từ trạng từ với tính từ hay trạng từ dài, như:    more expensive  more comfortable more serious Đối với trạng từ kết thúc -ly dù ngắn hay dài ta dùng more để thành lập cấp so sánh hơn, riêng early viết thành earlier Ví dụ: - This box is too small I need a larger size Cái hộp nhỏ Tôi cần kích cỡ to - He got up early yesterday morning He gets up later this morning Anh ta dậy sớm sáng hôm qua Sáng anh dậy muộn - Can you speak more slowly, please? Anh làm ơn nói chậm khơng? Người ta thường nói more often khơng phải oftener - I play tennis more often now Bây chơi tennis thường B Các từ thường dùng với thể so sánh Trước tính từ trạng từ so sánh ta dùng thêm từ này: a bit : chút a little : chút much : nhiều a lot : nhiều far : xa, nhiều Ví dụ: - Let's go by car It's much (a lot) cheaper Ta xe Nó rẻ nhiều - Don't go by train It's a lot more expensive Đừng tàu hỏa Nó đắt nhiều - Could you speak a bit more slowly? Anh nói chậm chút khơng? C So sánh hai mệnh đề Khi so sánh hai đối tượng hay hai mệnh đề với ta nối chúng từ than Ví dụ: - Ann works harder than all her friends Ann làm việc vất vả tất bạn cô - Her illness was far more serious than we first thought Bệnh tình bà trầm trọng lúc đầu nghĩ nhiều - It's cheaper to go by car than by train Đi xe rẻ xe lửa D Tính từ bất qui tắc Một số tình từ bất qui tắc chuyển sang dạng so sánh good/well > better bad/badly > worse far > further (hoặc farther) Ví dụ: - Let me ask him I know him better than you Hãy để hỏi Tôi biết rõ anh - The garden looks better since you tidied it up Khu vườn trông đẹp kể từ anh dọn dẹp - Is your health better? No, it's worse Sức khỏe anh có tốt khơng? Khơng, tệ - The situation was much worse than we expect Tình hình tệ chúng tơi dự đốn nhiều - I'm very tired I can't walk much further Tôi mệt Tôi xa E Cách sử dụng Further, More, Less tiếng Anh  Further (khơng phải farther) dùng với nghĩa nhiều nữa, thêm   - Do you hear any further news? Anh có nghe thêm tin tức khơng?  More có nghĩa nhiều hơn, ngược với nghĩa less:   - He smokes more than I  Hắn hút thuốc nhiều tơi   - We've got less time than I thought Chúng tơi có thời gian nghĩ F Lưu ý Sau than as dùng me, us, him, her, them khơng có động từ theo Bạn so sánh câu sau: - You are taller than I am You are taller me Bạn cao - They have more money than we have They have more money than us Họ có nhiều tiền chúng tơi - I can't run as fast as he can I can't run as fast as him Tôi chạy nhanh Các loạt khác:  Cách đọc, viết ngày tháng ... Further, More, Less tiếng Anh  Further (khơng phải farther) dùng với nghĩa nhiều nữa, thêm   - Do you hear any further news? Anh có nghe thêm tin tức khơng?  More có nghĩa nhiều hơn, ngược với... expensive Đừng tàu hỏa Nó đắt nhiều - Could you speak a bit more slowly? Anh nói chậm chút không? C So sánh hai mệnh đề Khi so sánh hai đối tượng hay hai mệnh đề với ta nối chúng từ than Ví dụ: -... yesterday morning He gets up later this morning Anh ta dậy sớm sáng hôm qua Sáng anh dậy muộn - Can you speak more slowly, please? Anh làm ơn nói chậm khơng? Người ta thường nói more often oftener
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh hơn trong tiếng anh, So sánh hơn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay