Cấu trúc the same as trong tiếng anh

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:27

Cấu trúc the same as trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Ngoài cách diễn đạt as...as để diễn đạt so sánh bằng, bạn có thể sử dụng cấu trúc the same as ... như dưới đây.A. Cấu trúc The same as... trong tiếng Anhthe same as có nghĩa là giống như.Ví dụ: Anns salary is the same as mine.Lương của Ann cũng giống như lương của tôi. Tom is the same age as George.Tom cùng tuổi George. What would you like to drink?Ill have the same as last time.Anh muốn uống gì? Giống như lần vừa rồi vậy. B. Lưu ýSau than hoặc as chúng ta dùng me, us, him, her, them khi không có động từ đi theo.Bạn so sánh các câu sau: You are taller than I am.You are taller me.Bạn cao hơn tôi. They have more money than we have.They have more money than us.Họ có nhiều tiền hơn chúng tôi. I cant run as fast as he can.I cant run as fast as him.Tôi không thể chạy nhanh bằng anh ta được. Các loạt bài khác:Cách đọc, viết ngày thángCách đọc, viết thời gianCách đọc, viết các mùaThì quá khứ đơnĐại từ phản thânGiới từThì hiện tại hoàn thànhSo sánh bằng (as...as) (so ... as)So sánh gấp bội gấp nhiều lầnCấu trúc The same as ...So sánh hơnPhân biệt Older Elder Cấu trúc the same as tiếng Anh Trang trước Trang sau Ngoài cách diễn đạt as as để diễn đạt so sánh bằng, bạn sử dụng cấu trúc the same as A Cấu trúc The same as tiếng Anh the same as có nghĩa giống Ví dụ: - Ann's salary is the same as mine Lương Ann giống lương - Tom is the same age as George Tom tuổi George - 'What would you like to drink?' 'I'll have the same as last time.' Anh muốn uống gì? Giống lần vừa B Lưu ý Sau than as dùng me, us, him, her, them khơng có động từ theo Bạn so sánh câu sau: - You are taller than I am You are taller me Bạn cao - They have more money than we have They have more money than us Họ có nhiều tiền - I can't run as fast as he can I can't run as fast as him Tôi chạy nhanh Các loạt khác: • Cách đọc, viết ngày tháng • Cách đọc, viết thời gian • Cách đọc, viết mùa • Thì q khứ đơn • Đại từ phản thân • Giới từ • Thì hồn thành • So sánh (as as) & (so as) • So sánh gấp bội & gấp nhiều lần • Cấu trúc The same as • So sánh • Phân biệt Older & Elder ...- They have more money than we have They have more money than us Họ có nhiều tiền - I can't run as fast as he can I can't run as fast as him Tôi chạy nhanh Các loạt khác: •... đơn • Đại từ phản thân • Giới từ • Thì hồn thành • So sánh (as as) & (so as) • So sánh gấp bội & gấp nhiều lần • Cấu trúc The same as • So sánh • Phân biệt Older & Elder
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc the same as trong tiếng anh, Cấu trúc the same as trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay