So sánh gấp bội và so sánh gấp nhiều lần trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:26

So sánh gấp bội và so sánh gấp nhiều lần trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Chương trước chúng ta đã tìm hiểu so sánh bằng và không bằng trong tiếng anh. Trong chương này, chúng ta cùng tìm hiểu cách hình thành so sánh gấp bội và so sánh gấp nhiều lần trong tiếng Anh.A. So sánh gấp bội Cấu trúc Twice as...astwice = two times: hai lầnChúng ta có thể dùng twice với cấu trúc as...as để chỉ sự gấp bội trong tiếng Anh.Ví dụ: Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.Xăng đắt gấp đôi cách đây vài năm.B. So sánh gấp nhiều lần Cấu trúc three times as...asĐể diễn tả cái gì đó là gấp nhiều lần (hơn hai lần) cái kia, bạn sử dụng three times (ba lần) hoặc four times (bốn lần), ... cùng với cấu trúc as...asVí dụ: Their house is about three times as big as ours is.Nhà họ to gấp ba nhà chúng tôi. C. Lưu ýSau than hoặc as chúng ta dùng me, us, him, her, them khi không có động từ đi theo.Bạn so sánh các câu sau: You are taller than I am.You are taller me.Bạn cao hơn tôi. They have more money than we have.They have more money than us.Họ có nhiều tiền hơn chúng tôi. I cant run as fast as he can.I cant run as fast as him.Tôi không thể chạy nhanh bằng anh ta được. Các loạt bài khác:Cách đọc, viết ngày thángCách đọc, viết thời gianCách đọc, viết các mùaThì quá khứ đơnĐại từ phản thânGiới từThì hiện tại hoàn thànhSo sánh bằng (as...as) (so ... as)So sánh gấp bội gấp nhiều lầnCấu trúc The same as ...So sánh hơnPhân biệt Older ElderCấu trúc More and MoreCấu trúc The more ..., The more ... Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất So sánh gấp bội so sánh gấp nhiều lần tiếng Anh Trang trước Trang sau Chương trước tìm hiểu so sánh khơng tiếng anh Trong chương này, tìm hiểu cách hình thành so sánh gấp bội so sánh gấp nhiều lần tiếng Anh A So sánh gấp bội - Cấu trúc Twice as as twice = two times: hai lần Chúng ta dùng twice với cấu trúc as as để gấp bội tiếng Anh Ví dụ: - Petrol is twice as expensive as it was a few years ago Xăng đắt gấp đôi cách vài năm B So sánh gấp nhiều lần - Cấu trúc three times as as Để diễn tả gấp nhiều lần (hơn hai lần) kia, bạn sử dụng three times (ba lần) four times (bốn lần), với cấu trúc as as Ví dụ: - Their house is about three times as big as ours is Nhà họ to gấp ba nhà C Lưu ý Sau than as dùng me, us, him, her, them khơng có động từ theo Bạn so sánh câu sau: - You are taller than I am You are taller me Bạn cao - They have more money than we have They have more money than us Họ có nhiều tiền chúng tơi - I can't run as fast as he can I can't run as fast as him Tôi chạy nhanh Các loạt khác:  Cách đọc, viết ngày tháng  Cách đọc, viết thời gian  Cách đọc, viết mùa  Thì khứ đơn  Đại từ phản thân  Giới từ  Thì hồn thành  So sánh (as as) & (so as)  So sánh gấp bội & gấp nhiều lần  Cấu trúc The same as  So sánh  Phân biệt Older & Elder  Cấu trúc More and More  Cấu trúc The more , The more Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay ... đơn  Đại từ phản thân  Giới từ  Thì hoàn thành  So sánh (as as) & (so as)  So sánh gấp bội & gấp nhiều lần  Cấu trúc The same as  So sánh  Phân biệt Older & Elder  Cấu trúc More and... pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng. .. money than we have They have more money than us Họ có nhiều tiền chúng tơi - I can't run as fast as he can I can't run as fast as him Tôi chạy nhanh Các loạt khác:  Cách đọc, viết ngày tháng  Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh gấp bội và so sánh gấp nhiều lần trong tiếng anh, So sánh gấp bội và so sánh gấp nhiều lần trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay