Giới từ trong tiếng anh

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:25

Giới từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Giới từ trong tiếng AnhGiới từ trong tiếng Anh gọi là Preposition.Giới từ là những từ đi với danh từ hay một giả danh từ để chỉ sự liên hệ giữa các danh từ ấy với một chữ nào khác trong câu.Các giới từ ta đã biết như: on, in, at, out, for, to,...Trong tiếng Anh, các giới từ không nhiều lắm nhưng cách sử dụng chúng thì rất phức tạp và hầu như không theo một quy luật nào. Các giới từ không có một nghĩa cố định mà tùy thuộc vào các chữ trong câu và văn cảnh câu nói mà ta dịch nghĩa sao cho phù hợp.B. Ví dụ giới từ trong tiếng AnhVí dụ: He works in the room. (in = trong)Anh ta làm việc trong phòng. The children play in the garden. (in = ngoài)Bọn trẻ chơi ngoài vườn. We live in Viet Nam. (in = ở)Chúng ta sống ở Việt Nam. They swim in the river. (in = dưới)Họ bơi dưới sông. He lays in the bed. (in = trên)Anh nằm trên giường. I get up in the morning. (in = vào)Tôi thức dậy vào buổi sáng. He speaks in English. (in = bằng)Anh ta nói bằng tiếng Anh. C. Giới từ trong tiếng Việt và tiếng AnhĐối với người Việt Nam, có một điều khó khăn là có một số câu với tiếng Việt ta không cần dùng giới từ nhưng tiếng Anh thì lại có giới từ đi theo.Ví dụ: He is angry with me. Anh ấy giận tôi.Vì vậy để sử dụng giới tự cho đúng, ta chỉ có cách tra tự điển rồi học thuộc lòng.Nói chung, khi nói đến một người hay vật nào đó người Việt thường lấy chính mình làm trung tâm điểm, trái lại người Anh thường lấy người hay vật đó làm trung tâm điểm.Ví dụ: The children play in the garden. Bọn trẻ chơi ngoài vườn.Người Việt nói ngoài vườn vì đối với người đang nói thì họ đứng ngoài khu vườn.Người Anh nói trong (in) vì đối với các đứa trẻ thì chúng ở trong khu vườn chứ không phải ngoài khu vườn.Bạn quan sát thêm các câu sau đây để nhận ra sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt. The light hangs under the ceiling.Cái đèn treo dưới trần nhà. The pen falls on the ground. Cây viết rơi xuống đất. The boy lies on the ground.Thằng bé nằm trên đất. D. Giới từ sử dụng trong thành ngữMột số động từ khi theo sau bởi một giới tự lại có nghĩa hoàn toàn khác. Một trường hợp ta đã gặp là động từ to look.Ví dụ: to look : trông, có vẻto look at : nhìnto look for : tìmto look after : chăm sócĐối với các động từ này chúng ta bắt buộc phải thuộc cách sử dụng chúng với từng giới từ riêng biệt.Các loạt bài khác:Câu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, WhyCâu hỏi phủ địnhMệnh lệnh cáchThì tương lai đơnCách đọc, viết ngày thángCách đọc, viết thời gianCách đọc, viết các mùaThì quá khứ đơnĐại từ phản thânGiới từThì hiện tại hoàn thànhSo sánh bằng (as...as) (so ... as) Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng Giới từ tiếng Anh Trang trước Trang sau A Giới từ tiếng Anh Giới từ tiếng Anh gọi Preposition Giới từ từ với danh từ hay giả danh từ để liên hệ danh từ với chữ khác câu Các giới từ ta biết như: on, in, at, out, for, to, Trong tiếng Anh, giới từ không nhiều cách sử dụng chúng phức tạp khơng theo quy luật Các giới từ khơng có nghĩa cố định mà tùy thuộc vào chữ câu văn cảnh câu nói mà ta dịch nghĩa cho phù hợp B Ví dụ giới từ tiếng Anh Ví dụ: - He works in the room (in = trong) Anh ta làm việc phòng - The children play in the garden (in = ngoài) Bọn trẻ chơi vườn - We live in Viet Nam (in = ở) Chúng ta sống Việt Nam - They swim in the river (in = dưới) Họ bơi sông - He lays in the bed (in = trên) Anh nằm giường - I get up in the morning (in = vào) Tôi thức dậy vào buổi sáng - He speaks in English (in = bằng) Anh ta nói tiếng Anh C Giới từ tiếng Việt tiếng Anh Đối với người Việt Nam, có điều khó khăn có số câu với tiếng Việt ta không cần dùng giới từ tiếng Anh lại có giới từ theo Ví dụ: - He is angry with me Anh giận tơi Vì để sử dụng giới tự cho đúng, ta có cách tra tự điển học thuộc lòng Nói chung, nói đến người hay vật người Việt thường lấy làm trung tâm điểm, trái lại người Anh thường lấy người hay vật làm trung tâm điểm Ví dụ: - The children play in the garden Bọn trẻ chơi vườn  Người Việt nói ngồi vườn người nói họ đứng ngồi khu vườn  Người Anh nói (in) đứa trẻ chúng khu vườn khơng phải ngồi khu vườn Bạn quan sát thêm câu sau để nhận khác tiếng Anh tiếng Việt - The light hangs under the ceiling Cái đèn treo trần nhà - The pen falls on the ground Cây viết rơi xuống đất - The boy lies on the ground Thằng bé nằm đất D Giới từ sử dụng thành ngữ Một số động từ theo sau giới tự lại có nghĩa hoàn toàn khác Một trường hợp ta gặp động từ to look Ví dụ: to look : trơng, to look at : nhìn to look for : tìm to look after : chăm sóc Đối với động từ bắt buộc phải thuộc cách sử dụng chúng với giới từ riêng biệt Các loạt khác:  Câu hỏi với Who, Whom, Whose  Câu hỏi với What, Which, Why  Câu hỏi phủ định  Mệnh lệnh cách  Thì tương lai đơn  Cách đọc, viết ngày tháng  Cách đọc, viết thời gian  Cách đọc, viết mùa  Thì khứ đơn  Đại từ phản thân  Giới từ  Thì hồn thành  So sánh (as as) & (so as) Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thông dụng .. .Anh nằm giường - I get up in the morning (in = vào) Tôi thức dậy vào buổi sáng - He speaks in English (in = bằng) Anh ta nói tiếng Anh C Giới từ tiếng Việt tiếng Anh Đối với người... Nam, có điều khó khăn có số câu với tiếng Việt ta không cần dùng giới từ tiếng Anh lại có giới từ theo Ví dụ: - He is angry with me Anh giận tơi Vì để sử dụng giới tự cho đúng, ta có cách tra tự... khứ đơn  Đại từ phản thân  Giới từ  Thì hồn thành  So sánh (as as) & (so as) Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới từ trong tiếng anh, Giới từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay