So sánh bằng trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:24

So sánh bằng trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. So sánh bằng trong tiếng AnhCấu trúc as...as được sử dụng để so sánh bằng.Ví dụ: Henry is rich. He is richer than Arthur. But he isnt as rich as Joe.Henry giàu. Ông ta giàu hơn Arthur. Nhưng ông ta không giàu bằng Joe. I know as many people as you do.Tôi biết nhiều người như anh biết. Im sorry Im late. I got here as fast as I could.Xin lỗi tôi đến trễ. Tôi đến đây nhanh như tôi có thể. = Tôi cố nhanh hết sức để đến đây Therere plenty of foods, so eat as much as you like.Có nhiều thức ăn lắm, vì vậy hãy ăn nhiều như anh thích. = Anh thích ăn bao nhiêu thì ăn Lets walk. Its as quick as taking the bus.Ta đi bộ đi. Nó cũng nhanh bằng đón xe buýt thôi. Can you send me the money as soon as possible, please?Xin gửi tiền cho tôi ngay khi có thể được. B. So sánh không bằng trong tiếng AnhChúng ta cũng có thể thay cấu trúc not as...as bằng not so...as để nói rằng cái gì đó là không bằng cái kia (So sánh không bằng), nhưng KHÔNG thay as...as bằng so...as.Ví dụ: Henry isnt so rich as Joe.Henry không giàu bằng Joe. Jack isnt as old as he looks.Jack không già như thoạt trông. The city centre wasnt as crowded this morning as it usually is.Trung tâm thành phố sáng nay không đông bằng thường lệ. Jim didnt do as well in his examination as he had thought.Jim không làm tốt bài kiểm tra của mình như anh ta nghĩ. Is the weather better today? Yes, its not as cold.Thời tiết hôm nay có tốt hơn không? Có, nó không lạnh bằng.B. Lưu ýSau than hoặc as chúng ta dùng me, us, him, her, them khi không có động từ đi theo.Bạn so sánh các câu sau: You are taller than I am.You are taller me.Bạn cao hơn tôi. They have more money than we have.They have more money than us.Họ có nhiều tiền hơn chúng tôi. I cant run as fast as he can.I cant run as fast as him.Tôi không thể chạy nhanh bằng anh ta được. Các loạt bài khác:Cách đọc, viết ngày thángCách đọc, viết thời gianCách đọc, viết các mùaThì quá khứ đơnĐại từ phản thânGiới từThì hiện tại hoàn thànhSo sánh bằng (as...as) (so ... as)So sánh gấp bội gấp nhiều lầnCấu trúc The same as ...So sánh hơnPhân biệt Older ElderCấu trúc More and MoreCấu trúc The more ..., The more ... Trang trước Trang sau Bài viết liên quan So sánh tiếng Anh Trang trước Trang sau A So sánh tiếng Anh Cấu trúc as as sử dụng để so sánh Ví dụ: - Henry is rich He is richer than Arthur But he isn't as rich as Joe Henry giàu Ông ta giàu Arthur Nhưng ông ta không giàu Joe - I know as many people as you Tôi biết nhiều người anh biết - I'm sorry I'm late I got here as fast as I could Xin lỗi đến trễ Tôi đến nhanh = Tơi cố nhanh để đến - There're plenty of foods, so eat as much as you like Có nhiều thức ăn lắm, ăn nhiều anh thích = Anh thích ăn ăn - Let's walk It's as quick as taking the bus Ta đi Nó nhanh đón xe bt thơi - Can you send me the money as soon as possible, please? Xin gửi tiền cho tơi B So sánh khơng tiếng Anh Chúng ta thay cấu trúc not as as not so as để nói khơng (So sánh khơng bằng), KHƠNG thay as as so as Ví dụ: - Henry isn't so rich as Joe Henry không giàu Joe - Jack isn't as old as he looks Jack không già trông - The city centre wasn't as crowded this morning as it usually is Trung tâm thành phố sáng không đông thường lệ - Jim didn't as well in his examination as he had thought Jim khơng làm tốt kiểm tra nghĩ - 'Is the weather better today?' 'Yes, it's not as cold' Thời tiết hơm có tốt khơng? Có, khơng lạnh B Lưu ý Sau than as dùng me, us, him, her, them khơng có động từ theo Bạn so sánh câu sau: - You are taller than I am You are taller me Bạn cao - They have more money than we have They have more money than us Họ có nhiều tiền chúng tơi - I can't run as fast as he can I can't run as fast as him Tôi chạy nhanh Các loạt khác:  Cách đọc, viết ngày tháng  Cách đọc, viết thời gian  Cách đọc, viết mùa  Thì khứ đơn  Đại từ phản thân  Giới từ  Thì hồn thành  So sánh (as as) & (so as)  So sánh gấp bội & gấp nhiều lần  Cấu trúc The same as  So sánh  Phân biệt Older & Elder  Cấu trúc More and More  Cấu trúc The more , The more Trang trước Trang sau Bài viết liên quan ...Chúng ta thay cấu trúc not as as not so as để nói khơng (So sánh khơng bằng) , KHƠNG thay as as so as Ví dụ: - Henry isn't so rich as Joe Henry không giàu Joe - Jack isn't as old... nhanh Các loạt khác:  Cách đọc, viết ngày tháng  Cách đọc, viết thời gian  Cách đọc, viết mùa  Thì khứ đơn  Đại từ phản thân  Giới từ  Thì hồn thành  So sánh (as as) & (so as)  So sánh. .. khơng? Có, khơng lạnh B Lưu ý Sau than as dùng me, us, him, her, them khơng có động từ theo Bạn so sánh câu sau: - You are taller than I am You are taller me Bạn cao - They have more money than
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh bằng trong tiếng anh, So sánh bằng trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay