Các mùa trong tiếng anh

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:23

Các Mùa trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Các Mùa trong tiếng AnhTiếng Anh có cách diễn đạt để chỉ 4 mùa, đó là: Spring : Mùa xuânSummer : Mùa hèAutumn : Mùa thu Winter : Mùa đông Người Mỹ dùng chữ Fall thay cho Autumn khi nói về mùa thu.(có thể là do mùa thu lá rơi nhiều ) Khi nói về mùa nào, chúng ta sử dụng giới từ in. Ví dụ: It always snows in winter here.Ở đây vào mùa đông luôn có tuyết rơi.Các loạt bài khác:Câu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, WhyCâu hỏi phủ địnhMệnh lệnh cáchThì tương lai đơnCách đọc, viết ngày thángCách đọc, viết thời gianCách đọc, viết các mùaThì quá khứ đơnĐại từ phản thânGiới từThì hiện tại hoàn thànhSo sánh bằng (as...as) (so ... as) Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhất Các Mùa tiếng Anh Trang trước Trang sau A Các Mùa tiếng Anh Tiếng Anh có cách diễn đạt để mùa, là: Spring : Mùa xuân Summer : Mùa hè Autumn : Mùa thu Winter : Mùa đông Người Mỹ dùng chữ Fall thay cho Autumn nói mùa thu (có thể mùa thu rơi nhiều !!!) Khi nói mùa nào, sử dụng giới từ in Ví dụ: - It always snows in winter here Ở vào mùa đơng ln có tuyết rơi Các loạt khác:  Câu hỏi với Who, Whom, Whose  Câu hỏi với What, Which, Why  Câu hỏi phủ định  Mệnh lệnh cách  Thì tương lai đơn  Cách đọc, viết ngày tháng  Cách đọc, viết thời gian  Cách đọc, viết mùa  Thì khứ đơn  Đại từ phản thân  Giới từ  Thì hồn thành  So sánh (as as) & (so as) Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay  97 tập C++ có giải hay  208 học Javascript có giải hay ... pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng. .. luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay  97 tập C++ có giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Các mùa trong tiếng anh, Các mùa trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay