Cách viết thời gian trong tiếng anh

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:23

Cách viết Thời gian trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách viết Thời gian trong tiếng AnhĐể hỏi về thời gian, chúng ta sử dụng câu hỏi: What time is it? Mấy giờ rồi?hay hiện nay người ta cũng thường dùng câu hỏi này: Whats the time? Mấy giờ rồi?Để nói về thời gian ta dùng các cách nói sau:Người ta dùng it để nói đến giờ giấc.Nếu chỉ nói đến giờ không có phút ta dùng oclock hoặc có thể chỉ cần viết số. Its five oclock. 5 giờ rồi. He usually gets up at five. Anh ấy thường dậy lúc năm giờ.Nếu nói đến giờ lẫn phút ta dùng:past nếu muốn nói phút hơnto nếu muốn nói kémVí dụ: Its five past two now.Bây giờ là hai giờ năm phút. Its five to two now.Bây giờ là hai giờ kém năm. Các từ sau được dùng để nói về thời gian: hour : giờminute : phútsecond : giâyCác loạt bài khác:Can, May Be able toThì hiện tại tiếp diễnCâu hỏi với Từ để hỏiCâu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, WhyCâu hỏi phủ địnhMệnh lệnh cáchThì tương lai đơnCách đọc, viết ngày thángCách đọc, viết thời gianCách đọc, viết các mùa Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC Cách viết Thời gian tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách viết Thời gian tiếng Anh Để hỏi thời gian, sử dụng câu hỏi: - What time is it? Mấy rồi? hay người ta thường dùng câu hỏi này: - What's the time? Mấy rồi? Để nói thời gian ta dùng cách nói sau: • Người ta dùng it để nói đến giấc • Nếu nói đến khơng có phút ta dùng o'clock cần viết số - It's five o'clock - He usually gets up at five Anh thường dậy lúc năm • Nếu nói đến lẫn phút ta dùng: o past muốn nói phút o to muốn nói Ví dụ: - It's five past two now Bây hai năm phút - It's five to two now Bây hai năm Các từ sau dùng để nói thời gian: hour : minute : phút second : giây Các loạt khác: • Can, May & Be able to • Thì tiếp diễn • Câu hỏi với Từ để hỏi • Câu hỏi với Who, Whom, Whose • Câu hỏi với What, Which, Why • Câu hỏi phủ định • Mệnh lệnh cách • Thì tương lai đơn • Cách đọc, viết ngày tháng • Cách đọc, viết thời gianCách đọc, viết mùa Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC ... • Mệnh lệnh cách • Thì tương lai đơn • Cách đọc, viết ngày tháng • Cách đọc, viết thời gian • Cách đọc, viết mùa Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160... Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách viết thời gian trong tiếng anh, Cách viết thời gian trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay