Cách viết ngày tháng trong tiếng anh

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:22

Cách viết ngày tháng trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách viết ngày tháng trong tiếng AnhCách viết ngày trong tuần Monday : Thứ HaiTuesday : Thứ BaWednesday : Thứ TưThursday : Thứ NămFriday : Thứ SáuSaturday : Thứ BảySunday : Chủ NhậtNgười ta thường viết tắt bằng cách viết ba chữ đầu tiên của các từ này. Ví dụ: Mon. = Monday, Tue. = Tuesday,...Chúng ta sử dụng giới từ on với các ngày trong tuần. Ví dụ: on Monday on Tuesday...Cách viết tên thángTrong tiếng Anh, các tháng bao gồm: January : Tháng GiêngFebruary : Tháng HaiMarch : Tháng BaApril : Tháng TưMay : Tháng NămJune : Tháng SáuJuly : Tháng BảyAugust : Tháng TámSeptember : Tháng ChínOctober : Tháng MườiNovember : Tháng Mười MộtDecember : Tháng Mười Hai Ngoại trừ ba tháng May, June, July là không viết tắt, các tháng còn lại có thể được viết tắt bởi 3 chữ cái đầu tiên. Ví dụ: January (Jan), March (Mar), ...Chúng ta sử dụng giới từ in trước các tên tháng. Nếu có cả ngày và tháng thì sử dụng giới từ on. Ví dụ: in January in November... on September 4thon July 1st...Trong ví dụ trên, 4th và 1st là các cách viết ngày trong tháng. Mời bạn tiếp tục theo dõi phần dưới.Cách viết ngày trong thángVới các ngày trong tháng, chúng ta sử dụng cách viết tương tự như viết số thứ tự trong tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo Số thứ tự trong tiếng Anh.1stFirst2ndSecond3rdThird4thFourth5thFifth6thSixth7thSeventh8thEighth9thNinth10thTenth11thEleventh12thTwelfth13thThirteenth14thFourteenth15thFifteenth16thSixteenth17thSeventeenth18thEighteenth19thNineteenth20thTwentieth21stTwentyfirst22ndTwentysecond23rdTwentythird24thTwentyfourth25thTwentyfifth26thTwentysixth27thTwentyseventh28thTwentyeighth29thTwentyninth30thThirtieth31stThirtyfirstCách viết và đọc ngày tháng trong tiếng Anh1. Cách viết:Để viết ngày người Anh viết theo dạng:Thứ + , + Tháng + Ngày trong tháng (Số thứ tự) + , + NămVí dụ: Monday, November 21st, 1992Thứ Hai ngày 21 tháng Mười Một năm 1992Đôi khi người Anh cũng viết ngày tháng như sau:Monday, November 21, 1992 Để viết ngày người Mỹ viết theo dạng:Thứ + , + Ngày trong tháng (Số thứ tự) + Tháng + , + NămVí dụ: Monday, 21st November, 1992Thứ Hai ngày 21 tháng Mười Một năm 1992Đôi khi người Mỹ cũng viết ngày tháng như sau:Monday, 21 November, 19922. Cách đọc:Bạn đọc ngày tháng theo thứ tự sau:Thứ + Tháng + Ngày trong tháng (Số thứ tự) + Nămhoặc Thứ + Ngày trong tháng (Số thứ tự) + of + Tháng + NămVí dụ: Friday, September 3rd, 2008đọc là:Friday, September the third, two thousand and eight. hoặc Friday, the third of September, two thousand and eight.Cách nói ngày trong tháng, ngày âm lịchKhi nói ngày trong tháng, bạn chỉ cần sử dụng số thứ tự tương ứng với ngày muốn nói, nhưng phải thêm mạo từ the ở trước.Ví dụ: September the first : ngày 1 tháng 9.Khi viết, bạn có thể viết September 1stNếu muốn nói ngày âm lịch, bạn cần thêm cụm từ on the lunar Calendar ở sau.Ví dụ: August 15th on the Lunar Calendar is the MiddleAutumn Festival. 15 tháng 8 âm lịch là ngày tết Trung Thu.Cách đọc tên năm trong tiếng AnhĐể đọc số ghi năm, bạn không đọc theo cách đọc số bình thường mà chia đôi 4 số thành 2 cặp và đọc từng cặp số này.Ví dụ: 1992 = 19 và 92 = nineteen ninety two1880 = 18 và 80 = eighteen eightyMột số từ nói về ngày tháng khácDưới đây là một số từ khác nói về ngày tháng: day : ngàyweek : tuầnmonth : thángday of week : ngày trong tuần, thứyear : nămyesterday : hôm quatoday : hôm naytomorrow : ngày maiĐể hỏi về ngày tháng ta dùng câu hỏi: Whats date today? Hôm nay ngày mấy?Ghi chú: Nhắc lại về cách sử dụng giới từ với ngày tháng trong tiếng Anh.Khi nói về ngày trong tuần ta dùng giới từ onKhi nói về tháng, năm ta dùng giới từ in.Các loạt bài khác:Can, May Be able toThì hiện tại tiếp diễnCâu hỏi với Từ để hỏiCâu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, Why Cách viết ngày tháng tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách viết ngày tháng tiếng Anh Cách viết ngày tuần Monday : Thứ Hai Tuesday : Thứ Ba Wednesday : Thứ Tư Thursday : Thứ Năm Friday : Thứ Sáu Saturday : Thứ Bảy Sunday : Chủ Nhật Người ta thường viết tắt cách viết ba chữ từ Ví dụ: Mon = Monday, Tue = Tuesday, Chúng ta sử dụng giới từ on với ngày tuần Ví dụ: on Monday on Tuesday Cách viết tên tháng Trong tiếng Anh, tháng bao gồm: January : Tháng Giêng February : Tháng Hai March : Tháng Ba April : Tháng Tư May : Tháng Năm June : Tháng Sáu July : Tháng Bảy August : Tháng Tám September : Tháng Chín October : Tháng Mười November : Tháng Mười Một December : Tháng Mười Hai Ngoại trừ ba tháng May, June, July không viết tắt, tháng lại viết tắt chữ Ví dụ: January (Jan), March (Mar), Chúng ta sử dụng giới từ in trước tên tháng Nếu có ngày tháng sử dụng giới từ on Ví dụ: in January in November on September 4th on July 1st Trong ví dụ trên, 4th 1st cách viết ngày tháng Mời bạn tiếp tục theo dõi phần Cách viết ngày tháng Với ngày tháng, sử dụng cách viết tương tự viết số thứ tự tiếng Anh Bạn tham khảo Số thứ tự tiếng Anh 1st First 2nd Second 3rd Third 4th Fourth 5th Fifth 6th Sixth 7th Seventh 8th Eighth 9th Ninth 10th Tenth 11th Eleventh 12th Twelfth 13th Thirteenth 14th Fourteenth 15th Fifteenth 16th Sixteenth 17th Seventeenth 18th Eighteenth 19th Nineteenth 20th Twentieth 21st Twenty-first 22nd Twenty-second 23rd Twenty-third 24th Twenty-fourth 25th Twenty-fifth 26th Twenty-sixth 27th Twenty-seventh 28th Twenty-eighth 29th Twenty-ninth 30th Thirtieth 31st Thirty-first Cách viết đọc ngày tháng tiếng Anh Cách viết: Để viết ngày người Anh viết theo dạng: Thứ + , + Tháng + Ngày tháng (Số thứ tự) + , + Năm Ví dụ: - Monday, November 21st, 1992 Thứ Hai ngày 21 tháng Mười Một năm 1992 Đôi người Anh viết ngày tháng sau: Monday, November 21, 1992 Để viết ngày người Mỹ viết theo dạng: Thứ + , + Ngày tháng (Số thứ tự) + Tháng + , + Năm Ví dụ: - Monday, 21st November, 1992 Thứ Hai ngày 21 tháng Mười Một năm 1992 Đôi người Mỹ viết ngày tháng sau: Monday, 21 November, 1992 Cách đọc: Bạn đọc ngày tháng theo thứ tự sau: Thứ + Tháng + Ngày tháng (Số thứ tự) + Năm Thứ + Ngày tháng (Số thứ tự) + of + Tháng + Năm Ví dụ: Friday, September 3rd, 2008 đọc là: Friday, September the third, two thousand and eight Friday, the third of September, two thousand and eight Cách nói ngày tháng, ngày âm lịch Khi nói ngày tháng, bạn cần sử dụng số thứ tự tương ứng với ngày muốn nói, phải thêm mạo từ the trước Ví dụ: - September the first : ngày tháng Khi viết, bạn viết September 1st Nếu muốn nói ngày âm lịch, bạn cần thêm cụm từ on the lunar Calendar sau Ví dụ: - August 15th on the Lunar Calendar is the Middle-Autumn Festival 15 tháng âm lịch ngày tết Trung Thu Cách đọc tên năm tiếng Anh Để đọc số ghi năm, bạn không đọc theo cách đọc số bình thường mà chia đơi số thành cặp đọc cặp số Ví dụ: 1992 = 19 92 = nineteen ninety two 1880 = 18 80 = eighteen eighty Một số từ nói ngày tháng khác Dưới số từ khác nói ngày tháng: day : ngày week : tuần month : tháng day of week : ngày tuần, thứ year : năm yesterday : hôm qua today : hôm tomorrow : ngày mai Để hỏi ngày tháng ta dùng câu hỏi: - What's date today? Hôm ngày mấy? Ghi chú: Nhắc lại cách sử dụng giới từ với ngày tháng tiếng Anh  Khi nói ngày tuần ta dùng giới từ on  Khi nói tháng, năm ta dùng giới từ in Các loạt khác:  Can, May & Be able to  Thì tiếp diễn  Câu hỏi với Từ để hỏi  Câu hỏi với Who, Whom, Whose  Câu hỏi với What, Which, Why ... Thirty-first Cách viết đọc ngày tháng tiếng Anh Cách viết: Để viết ngày người Anh viết theo dạng: Thứ + , + Tháng + Ngày tháng (Số thứ tự) + , + Năm Ví dụ: - Monday, November 21st, 1992 Thứ Hai ngày 21 tháng. .. 4th on July 1st Trong ví dụ trên, 4th 1st cách viết ngày tháng Mời bạn tiếp tục theo dõi phần Cách viết ngày tháng Với ngày tháng, sử dụng cách viết tương tự viết số thứ tự tiếng Anh Bạn tham khảo... 21 tháng Mười Một năm 1992 Đôi người Mỹ viết ngày tháng sau: Monday, 21 November, 1992 Cách đọc: Bạn đọc ngày tháng theo thứ tự sau: Thứ + Tháng + Ngày tháng (Số thứ tự) + Năm Thứ + Ngày tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách viết ngày tháng trong tiếng anh, Cách viết ngày tháng trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay