Câu hỏi phủ định trong tiếng anh

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:20

Câu hỏi phủ định trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Câu hỏi phủ định trong tiếng AnhCâu hỏi phủ định (Negative Question) là câu hỏi có động từ viết ở thể phủ định, tức có thêm not sau trợ động từ.Chúng ta dùng Câu hỏi phủ định đặc biệt trong các trường hợp:Để chỉ sự ngạc nhiên: Arent you crazy? Why do you do that?Anh có điên không? Sao anh làm điều đó?Diễn tả một lời cảm thán: Doesnt that dress look nice Cái áo này đẹp quáNhư vậy, bản thân câu này không phải là câu hỏi nhưng được viết dưới dạng câu hỏi.Khi trông chờ người nghe đồng ý với mình.Trong các câu hỏi loại này, chữ not chỉ được dùng để diễn tả ý nghĩa câu, đừng dịch nó là không.Người ta còn dùng Why với Câu hỏi nghi vấn để nói lên một lời đề nghị hay một lời khuyên. Why dont you lock the door? Sao anh không khóa cửa? Why dont we go out for a meal? Sao chúng ta không đi ăn một bữa nhỉ? Why dont you go to bed early? Sao anh không đi ngủ sớm?Các loạt bài khác:Can, May Be able toThì hiện tại tiếp diễnCâu hỏi với Từ để hỏiCâu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, WhyCâu hỏi phủ địnhMệnh lệnh cáchThì tương lai đơnCách đọc, viết ngày thángCách đọc, viết thời gianCách đọc, viết các mùa Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhất Câu hỏi phủ định tiếng Anh Trang trước Trang sau A Câu hỏi phủ định tiếng Anh Câu hỏi phủ định (Negative Question) câu hỏi có động từ viết thể phủ định, tức có thêm not sau trợ động từ Chúng ta dùng Câu hỏi phủ định đặc biệt trường hợp: Để ngạc nhiên:   - Aren't you crazy? Why you that?  Anh có điên khơng? Sao anh làm điều đó? Diễn tả lời cảm thán:   - Doesn't that dress look nice!  Cái áo đẹp quá! Như vậy, thân câu câu hỏi viết dạng câu hỏi Khi trơng chờ người nghe đồng ý với  Trong câu hỏi loại này, chữ not dùng để diễn tả ý nghĩa câu, đừng dịch o khơng Người ta dùng Why với Câu hỏi nghi vấn để nói lên lời đề nghị hay lời o khuyên   - Why don't you lock the door?  Sao anh khơng khóa cửa?   - Why don't we go out for a meal?  Sao không ăn bữa nhỉ?   - Why don't you go to bed early? Sao anh không ngủ sớm? Các loạt khác:  Can, May & Be able to  Thì tiếp diễn  Câu hỏi với Từ để hỏiCâu hỏi với Who, Whom, Whose  Câu hỏi với What, Which, Why  Câu hỏi phủ định  Mệnh lệnh cách  Thì tương lai đơn  Cách đọc, viết ngày tháng  Cách đọc, viết thời gian  Cách đọc, viết mùa Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay  97 tập C++ có giải hay  208 học Javascript có giải hay ... early? Sao anh không ngủ sớm? Các loạt khác:  Can, May & Be able to  Thì tiếp diễn  Câu hỏi với Từ để hỏi  Câu hỏi với Who, Whom, Whose  Câu hỏi với What, Which, Why  Câu hỏi phủ định  Mệnh... pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng. .. luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay  97 tập C++ có giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi phủ định trong tiếng anh, Câu hỏi phủ định trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay