Cách sử dụng can may và be able to trong tiếng anh

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:18

Cách sử dụng Can, May Be able to trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng CAN trong tiếng AnhCan là một động từ khuyết thiếu, có nghĩa là có thể.Can luôn luôn được theo sau bởi một động từ nguyên thể không có to (bare infinitive).Can không biến thể trong tất cả các ngôi.Khi dùng trong câu phủ định, bạn thêm not sau can và chuyển can lên đầu câu khi dùng với câu nghi vấn.Ghi chú: Chúng ta có thể nói động từ to be, to do, to have nhưng KHÔNG bao giờ nói to can.Ví dụ: I can speak English.Tôi có thể nói tiếng Anh = Tôi biết nói tiếng Anh. She cant study computer.Cô ta không thể học máy tính được.Can not viết tắt thành cant.Can được dùng để chỉ một khả năng hiện tại và tương lai.Đôi khi can được dùng trong câu hỏi với ngụ ý xin phép.Ví dụ: Can I help you?Tôi có thể giúp bạn được không? Can I go out?Tôi có thể ra ngoài được không? B. Cách sử dụng MAY trong tiếng AnhMay cũng là một động từ khuyết thiếu và cũng có nghĩa là có thể nhưng với ý nghĩa là một dự đoán trong hiện tại hay tương lai hoặc một sự được phép trong hiện tại hay tương lai.Ví dụ: It may rain tonight. Trời có thể mưa đêm nay. May I use this? Tôi được phép dùng cái này không?May được dùng ở thể nghi vấn bao hàm một sự xin phép.Để dùng may ở thể phủ định hay nghi vấn ta làm như với can.may not viết tắt thành maynt.Trong câu phủ định, việc sử dụng may bao hàm một ý nghĩa không cho phép gần như cấm đoán.Ví dụ: You may not go out. Mày không được ra ngoài.C. Cách sử dụng BE ABLE TO trong tiếng AnhThành ngữ to be able to cũng có nghĩa là có thể, có khả năng.Nhưng khi nói có thể, ta phân biệt giữa khả năng và tiềm năng.Tiềm năng là điều tự mình có thể làm hoặc vì năng khiếu, hiểu biết, nghề nghiệp, quyền hành hay địa vị.Khả năng là điều có thể xảy ra do một năng lực ngoài mình như một dự đoán. Tuy rằng chúng ta có thể sử dụng can và be able to đều được nhưng be able to dùng để nhấn mạnh về tiềm năng hơn.Ví dụ: I can speak English. = I am able to speak English. Tôi có thể nói tiếng Anh.Các loạt bài khác:Phép tính cộng, trừ, nhân, chiaSở hữu cáchTính từ sở hữuĐại từ sở hữuThere is There areHow much, How many HaveĐộng từ nguyên thểTúc từ (Tân ngữ)Trạng từCan, May Be able to Cách sử dụng Can May Be able to tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng CAN tiếng Anh Can động từ khuyết thiếu, có nghĩa  Can ln ln theo sau động từ nguyên thể to (bare infinitive)  Can khơng biến thể tất  Khi dùng câu phủ định, bạn thêm not sau can chuyển can lên đầu câu dùng với câu nghi vấn Ghi chú: Chúng ta nói động từ to be, to do, to have KHƠNG nói to can Ví dụ: - I can speak English Tơi nói tiếng Anh = Tơi biết nói tiếng Anh - She can't study computer Cô ta học máy tính Can not viết tắt thành can't Can dùng để khả tương lai Đôi can dùng câu hỏi với ngụ ý xin phép Ví dụ: - Can I help you? Tơi giúp bạn khơng? - Can I go out? Tơi ngồi khơng? B Cách sử dụng MAY tiếng Anh May động từ khuyết thiếu có nghĩa với ý nghĩa dự đoán hay tương lai phép hay tương lai Ví dụ: - It may rain tonight Trời mưa đêm - May I use this? Tôi phép dùng không?  May dùng thể nghi vấn bao hàm xin phép  Để dùng may thể phủ định hay nghi vấn ta làm với canmay not viết tắt thành mayn't Trong câu phủ định, việc sử dụng may bao hàm ý nghĩa khơng cho phép gần cấm đốn Ví dụ: - You may not go out Mày khơng C Cách sử dụng BE ABLE TO tiếng Anh Thành ngữ to be able to có nghĩa có thể, có khả Nhưng nói có thể, ta phân biệt khả tiềm Tiềm điều tự làm khiếu, hiểu biết, nghề nghiệp, quyền hành  hay địa vị Khả điều xảy lực ngồi dự đốn  Tuy sử dụng can be able to be able to dùng để nhấn mạnh tiềm Ví dụ: - I can speak English = I am able to speak English Tơi nói tiếng Anh Các loạt khác:  Phép tính cộng, trừ, nhân, chia  Sở hữu cách  Tính từ sở hữu  Đại từ sở hữu  There is & There are  How much, How many & Have  Động từ nguyên thể  Túc từ (Tân ngữ)  Trạng từ  Can, May & Be able to ... điều xảy lực ngồi dự đốn  Tuy sử dụng can be able to be able to dùng để nhấn mạnh tiềm Ví dụ: - I can speak English = I am able to speak English Tơi nói tiếng Anh Các loạt khác:  Phép tính... hàm ý nghĩa khơng cho phép gần cấm đốn Ví dụ: - You may not go out Mày khơng ngồi C Cách sử dụng BE ABLE TO tiếng Anh Thành ngữ to be able to có nghĩa có thể, có khả Nhưng nói có thể, ta phân...Tơi ngồi khơng? B Cách sử dụng MAY tiếng Anh May động từ khuyết thiếu có nghĩa với ý nghĩa dự đoán hay tương lai phép hay tương lai Ví dụ: - It may rain tonight Trời mưa đêm - May I use this? Tôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng can may và be able to trong tiếng anh, Cách sử dụng can may và be able to trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay