Động từ nguyên thể trong tiếng anh

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:16

Động từ nguyên thể trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Động từ nguyên thể (Infinitive) trong tiếng AnhChúng ta đã sử dụng câu với các động từ thường, các động từ này diễn tả hành động xảy ra trong câu và phải được chia phù hợp với chủ từ và thì của câu. Nhưng nhiều khi cần dùng nhiều động từ trong câu để làm rõ thêm hành động, các động từ sau sẽ bổ sung thêm ý nghĩa cho động từ trước.Khi sử dụng câu có nhiều hơn một động từ, chỉ có động từ chính được chia phù hợp với chủ từ và thì của câu, còn các động từ sau được viết ở dạng động từ nguyên thể (infinitive) có to đi kèm. To là một giới từ, nó không có nghĩa nhất định. Trong trường hợp này có thể dịch to với các nghĩa tới, để,... hoặc không dịch.Ví dụ: I want to learn English.Tôi muốn học tiếng Anh.Trong câu này:want là động từ chính diễn tả ý muốn của chủ từ, vì vậy được chia phù hợp với chủ từto learn là động từ đi theo bổ sung thêm ý nghĩa cho want (muốn gì)Chữ to ở đây không cần dịch nghĩa.Một vài ví dụ: He comes to see John.Anh ta đến (để) thăm John. I dont want to see you.Tôi không muốn gặp anh. Do you like to go to the cinema? Anh có muốn đi xem phim không? Các loạt bài khác:Phép tính cộng, trừ, nhân, chiaSở hữu cáchTính từ sở hữuĐại từ sở hữuThere is There areHow much, How many HaveĐộng từ nguyên thểTúc từ (Tân ngữ)Trạng từCan, May Be able toThì hiện tại tiếp diễn Trang trước Trang sau Động từ nguyên thể tiếng Anh Trang trước Trang sau A Động từ nguyên thể (Infinitive) tiếng Anh Chúng ta sử dụng câu với động từ thường, động từ diễn tả hành động xảy câu phải chia phù hợp với chủ từ câu Nhưng nhiều cần dùng nhiều động từ câu để làm rõ thêm hành động, động từ sau bổ sung thêm ý nghĩa cho động từ trước Khi sử dụng câu có nhiều động từ, có động từ chia phù hợp với chủ từ câu, động từ sau viết dạng động từ nguyên thể (infinitive) có to kèm To giới từ, khơng có nghĩa định Trong trường hợp dịch to với nghĩa tới, để, khơng dịch Ví dụ: - I want to learn English Tôi muốn học tiếng Anh Trong câu này: • want động từ diễn tả ý muốn chủ từ, chia phù hợp với chủ từ • to learn động từ theo bổ sung thêm ý nghĩa cho want (muốn gì) • Chữ to khơng cần dịch nghĩa Một vài ví dụ: - He comes to see John Anh ta đến (để) thăm John - I don't want to see you Tôi không muốn gặp anh - Do you like to go to the cinema? Anh có muốn xem phim khơng? Các loạt khác: • Phép tính cộng, trừ, nhân, chia • Sở hữu cách • Tính từ sở hữu • Đại từ sở hữu • There is & There are • How much, How many & Have • Động từ nguyên thể • Túc từ (Tân ngữ) • Trạng từ • Can, May & Be able to • Thì tiếp diễn Trang trước Trang sau ... cinema? Anh có muốn xem phim khơng? Các loạt khác: • Phép tính cộng, trừ, nhân, chia • Sở hữu cách • Tính từ sở hữu • Đại từ sở hữu • There is & There are • How much, How many & Have • Động từ nguyên. .. Đại từ sở hữu • There is & There are • How much, How many & Have • Động từ nguyên thể • Túc từ (Tân ngữ) • Trạng từ • Can, May & Be able to • Thì tiếp diễn Trang trước Trang sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ nguyên thể trong tiếng anh, Động từ nguyên thể trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay