Tính từ sở hữu trong tiếng anh

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:14

Tính từ sở hữu trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Tính từ sở hữu trong tiếng AnhKhi bạn muốn nói Mẹ của tôi, bạn không thể nói Is mother hay the mother of I. Trong trường hợp này, sở hữu chủ là một đại từ nhân xưng, vì vậy chúng ta phải sử dụng một tính từ sở hữu (possessive adjective).Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan như sau:NgôiĐại từ nhân xưngTính từ sở hữuI số ítImyII số ítYouyourIII số ítHeSheOnehisheronesI số nhiềuWeourII số nhiềuYouyourIII số nhiềuTheyTheirCác tính từ sở hữu luôn đi trước danh từ mà nó sở hữu và các danh từ này không có mạo từ đi theo.Ví dụ: my mother (Mẹ của tôi)his work (công việc của anh ta)our office (cơ quan của chúng tôi)your good friend (người bạn tốt của anh) B. Cách sử dụng của tính từ sở hữu trong tiếng AnhTính từ sở hữu được dùng để chỉ một người hay vật thuộc về một ngôi nào đó. Khái niệm thuộc về ở đây phải được hiểu với nghĩa rất rộng. Khi nói my car ta có thể hiểu chiếc xe thuộc về tôi, nhưng khi nói my uncle thì không thể hiểu một cách cứng nhắc rằng ông chú ấy thuộc về tôi.Tính từ sở hữu trong tiếng Anh lệ thuộc vào người làm chủ chứ không thay đổi theo số lượng của vật bị sở hữu.Ví dụ: He sees his grandmother. Anh ta thăm bà. He sees his grandparents. Anh ta thăm ông bà.Người Anh có thói quen sử dụng tính từ sở hữu trong nhiều trường hợp mà người Việt Nam không dùng.Ví dụ: He has lost his dog. Anh ta lạc mất con chó. He put on his hat and left the room. Anh ta đội nón lên và rời phòng. I have had my hair cut. Tôi đi hớt tóc. She changed her mind. Cô ta đổi ý.Tuy nhiên, trong một số thành ngữ, người ta lại thường dùng mạo từ xác định the thay vì sử dụng tính từ sở hữu, nhất là những thành ngữ với in.Ví dụ: I have a cold in the head. Tôi bị cảm. She was shot in the leg. Cô ta bị bắn vào chân. He got red in the face. Anh ấy đỏ mặt. She took me by the hand. Cô ấy nắm lấy tay tôi. The ball struck him in the back. Quả bóng đập vào lưng anh ta.Các loạt bài khác:Số đếmSố thứ tựPhân sốSố thập phânCách đọc sốPhép tính cộng, trừ, nhân, chiaSở hữu cáchTính từ sở hữuĐại từ sở hữuThere is There areHow much, How many Have Trang trước Trang sau Tính từ sở hữu tiếng Anh Trang trước Trang sau A Tính từ sở hữu tiếng Anh Khi bạn muốn nói Mẹ tơi, bạn khơng thể nói I's mother hay the mother of I Trong trường hợp này, sở hữu chủ đại từ nhân xưng, phải sử dụng tính từ sở hữu (possessive adjective) Các tính từ sở hữu với đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan sau: Ngơi Đại từ nhân xưng Tính từ sở hữu I số I my II số You your He his She her One one's I số nhiều We our II số nhiều You your III số nhiều They Their III số Các tính từ sở hữu ln trước danh từ mà sở hữu danh từ khơng có mạo từ theo Ví dụ: my mother (Mẹ tơi) his work (cơng việc anh ta) our office (cơ quan chúng tôi) your good friend (người bạn tốt anh) B Cách sử dụng tính từ sở hữu tiếng Anh Tính từ sở hữu dùng để người hay vật thuộc ngơi Khái niệm " thuộc về" phải hiểu với nghĩa rộng Khi nói "my car" ta hiểu xe thuộc tơi, nói "my uncle" khơng thể hiểu cách cứng nhắc ông thuộc Tính từ sở hữu tiếng Anh lệ thuộc vào người làm chủ không thay đổi theo số lượng vật bị sở hữu Ví dụ: - He sees his grandmother Anh ta thăm bà - He sees his grandparents Anh ta thăm ơng bà Người Anh có thói quen sử dụng tính từ sở hữu nhiều trường hợp mà người Việt Nam khơng dùng Ví dụ: - He has lost his dog Anh ta lạc chó - He put on his hat and left the room Anh ta đội nón lên rời phòng - I have had my hair cut Tơi hớt tóc - She changed her mind Cô ta đổi ý Tuy nhiên, số thành ngữ, người ta lại thường dùng mạo từ xác định the thay sử dụng tính từ sở hữu, thành ngữ với in Ví dụ: - I have a cold in the head Tôi bị cảm - She was shot in the leg Cô ta bị bắn vào chân - He got red in the face Anh đỏ mặt - She took me by the hand Cô nắm lấy tay - The ball struck him in the back Quả bóng đập vào lưng Các loạt khác: • Số đếm • Số thứ tự • Phân số • Số thập phân • Cách đọc số • Phép tính cộng, trừ, nhân, chia • Sở hữu cách • Tính từ sở hữu • Đại từ sở hữu • There is & There are • How much, How many & Have Trang trước Trang sau ...our office (cơ quan chúng tôi) your good friend (người bạn tốt anh) B Cách sử dụng tính từ sở hữu tiếng Anh Tính từ sở hữu dùng để người hay vật thuộc ngơi Khái niệm " thuộc về" phải hiểu... thuộc tơi Tính từ sở hữu tiếng Anh lệ thuộc vào người làm chủ không thay đổi theo số lượng vật bị sở hữu Ví dụ: - He sees his grandmother Anh ta thăm bà - He sees his grandparents Anh ta thăm... đếm • Số thứ tự • Phân số • Số thập phân • Cách đọc số • Phép tính cộng, trừ, nhân, chia • Sở hữu cách • Tính từ sở hữu • Đại từ sở hữu • There is & There are • How much, How many & Have Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ sở hữu trong tiếng anh, Tính từ sở hữu trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay