Cách đọc số trong tiếng anh

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:12

Cách đọc số trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Chương này mình sẽ trình bày tổng hợp cách đọc các loại số trong tiếng Anh. Với một số loại số, để không lặp lại nội dung phần đã trình bày trong chương trước đó, mình sẽ gắn link tương ứng.A. Cách đọc các loại số trong tiếng AnhCách đọc số đếm trong tiếng AnhCách đọc số đếmCách đọc số thứ tự trong tiếng AnhCách đọc số thứ tựCách đọc phân số trong tiếng AnhCách đọc phân sốCách đọc số thập phân trong tiếng AnhCách đọc số thập phânCách đọc số phần trăm trong tiếng AnhPhần trăm trong tiếng Anh là percent. Khi đọc viết các số phần trăm, bạn cần lưu ý:Số ít và số nhiều đều là percentVới các số phần trăm là ở dạng thập phân, bạn áp dụng thêm cách đọc số thập phân ở trên. Ví dụ: 1% one percent50% fifty percent67.3% sixtyseven point three percentCách đọc số mũ trong tiếng AnhVới số mũ, chúng ta sẽ sử dụng số đếm và cụm từ to the power of. Ví dụ: 25 = two to the power of five56 = five to the power of sixTuy nhiên với số mũ 2 và mũ 3 thì chúng ta cũng có cách đọc khác, giống như bình phương và lập phương trong tiếng Việt đấy, đó là squared và cubed. Ví dụ: 22 = two squared53 = five cubedCách đọc số không trong tiếng AnhSố không (0) có các cách đọc sau: Đọc là zero trong toán học, trong nhiệt độ. Đọc là nought trong toán học tại Anh. Đọc là O trong những số dài.Cách đọc số điện thoại trong tiếng AnhVới số điện thoại, chúng ta đọc từng số một. 9547308299: nine five four, seven three O, eight two double nineCách đọc số của năm trong tiếng AnhSố của năm được đọc từ cặp hai số một.Bạn cũng cần phân biệt khi đọc số đếm và đọc số năm. Ví dụ: Khi đọc số đếm 1764, bạn đọc là one thousand seven hundred and sixtyfour. Nhưng khi là năm 1764, bạn đọc là seventeen sixtyfour.Với số của năm dạng 2000 hay 2001: đọc số năm giống như số đếm thông thường.Dưới đây là một số ví dụ: 1825:eighteen twentyfive1975:nineteen seventyfive2001:two thousand and one1700:seventeen hundred Cách đọc nhiệt độ trong tiếng AnhVới nhiệt độ:Số 0 đọc là zero.Độ đọc là degree. Với độ dương (> 0), ta sử dụng degrees. Với độ âm (< 0), ta sử dụng degree.Ví dụ: 14o fourteen degrees0o zero12o minus twelve (degree) twelve (degree) below zeroCác loạt bài khác:Danh từ Mạo từĐộng từ CâuĐại từ nhân xưngĐộng từ Thì hiện tại đơnTính từSố đếmSố thứ tựPhân sốSố thập phânCách đọc sốPhép tính cộng, trừ, nhân, chia Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng Cách đọc số tiếng Anh Trang trước Trang sau Chương trình bày tổng hợp cách đọc loại số tiếng Anh Với số loại số, để khơng lặp lại nội dung phần trình bày chương trước đó, gắn link tương ứng A Cách đọc loại số tiếng Anh Cách đọc số đếm tiếng Anh Cách đọc số đếm Cách đọc số thứ tự tiếng Anh Cách đọc số thứ tự Cách đọc phân số tiếng Anh Cách đọc phân số Cách đọc số thập phân tiếng Anh Cách đọc số thập phân Cách đọc số phần trăm tiếng Anh Phần trăm tiếng Anh percent Khi đọc viết số phần trăm, bạn cần lưu ý:  Số số nhiều percent  Với số phần trăm dạng thập phân, bạn áp dụng thêm cách đọc số thập phân Ví dụ: 1% one percent 50% fifty percent 67.3% sixty-seven point three percent Cách đọc sốtiếng Anh Với số mũ, sử dụng số đếm cụm từ "to the power of" Ví dụ: 25 = two to the power of five 56 = five to the power of six Tuy nhiên với số mũ mũ có cách đọc khác, giống bình phương lập phương tiếng Việt đấy, squared cubed Ví dụ: 22 = two squared 53 = five cubed Cách đọc số không tiếng Anh Số khơng (0) có cách đọc sau: - Đọc zero toán học, nhiệt độ - Đọc nought toán học Anh - Đọc O số dài Cách đọc số điện thoại tiếng Anh Với số điện thoại, đọc số 954-730-8299: nine five four, seven three O, eight two double nine Cách đọc số năm tiếng Anh Số năm đọc từ cặp hai số Bạn cần phân biệt đọc số đếm đọc số năm Ví dụ: Khi đọc số đếm 1764, bạn đọc "one thousand seven hundred and sixty-four" Nhưng năm 1764, bạn đọc "seventeen sixty-four" Với số năm dạng 2000 hay 2001: đọc số năm giống số đếm thông thường Dưới số ví dụ: 1825: eighteen twenty-five 1975: nineteen seventy-five 2001: two thousand and one 1700: seventeen hundred Cách đọc nhiệt độ tiếng Anh Với nhiệt độ:  Số đọc zero  Độ đọc degree Với độ dương (> 0), ta sử dụng degrees Với độ âm (< 0), ta sử dụng degree Ví dụ: 14o fourteen degrees 0o zero -12o minus twelve (degree) / twelve (degree) below zero Các loạt khác:  Danh từ & Mạo từ  Động từ & Câu  Đại từ nhân xưng  Động từ & Thì đơn  Tính từ  Số đếm  Số thứ tự  Phân sốSố thập phân  Cách đọc số  Phép tính cộng, trừ, nhân, chia Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thông dụng ... Đọc O số dài Cách đọc số điện thoại tiếng Anh Với số điện thoại, đọc số 954-730-8299: nine five four, seven three O, eight two double nine Cách đọc số năm tiếng Anh Số năm đọc từ cặp hai số Bạn... phương tiếng Việt đấy, squared cubed Ví dụ: 22 = two squared 53 = five cubed Cách đọc số không tiếng Anh Số khơng (0) có cách đọc sau: - Đọc zero toán học, nhiệt độ - Đọc nought toán học Anh - Đọc. .. biệt đọc số đếm đọc số năm Ví dụ: Khi đọc số đếm 1764, bạn đọc "one thousand seven hundred and sixty-four" Nhưng năm 1764, bạn đọc "seventeen sixty-four" Với số năm dạng 2000 hay 2001: đọc số năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách đọc số trong tiếng anh, Cách đọc số trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay