Phân số trong tiếng anh

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:11

Phân số trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Phân số trong tiếng AnhCách viết và đọc phân số thông thườngTử số (numerator) được viết bằng số đếm; mẫu số (denominator) được viết bằng số thứ tự. 1 = onetenth101 = onefifth5Nếu tử số là số nhiều (lớn hơn 1) thì mẫu số cũng phải có hình thức số nhiều. 5 = fiveeighths82 = twosevenths7Nếu phân số có một số nguyên trước nó (hỗn số) ta thêm and trước khi viết phân số: 3 8 = three and fiveeighths 5Một số phân số đặc biệt 1 = a half21 = a quarter = a fourth43 = three quarter4 Một số cách sử dụng phân số đặc biệt This cake is only half as big as that one. Cái bánh này chỉ lớn bằng nửa cái kia. My house is threequarters the height of the tree. Nhà tôi chỉ cao bằng 34 cái cây. The glass is a third full of water. Cái ly đầy 13 nước. I couldnt finish the race. I ran only twothirds of the distance. Tôi không thể chạy đến cùng cuộc đua. Tôi chỉ chạy nổi 23 đoạn đường.Các loạt bài khác:Danh từ Mạo từĐộng từ CâuĐại từ nhân xưngĐộng từ Thì hiện tại đơnTính từSố đếmSố thứ tự Phân số tiếng Anh Trang trước Trang sau A Phân số tiếng Anh Cách viết đọc phân số thông thường Tử số (numerator) viết số đếm; mẫu số (denominator) viết số thứ tự    = one-tenth  10  = one-fifth  Nếu tử số số nhiều (lớn 1) mẫu số phải có hình thức số nhiều    = five-eighths   = two-sevenths  Nếu phân sốsố nguyên trước (hỗn số) ta thêm and trước viết phân số:   = three and five-eighths  Một số phân số đặc biệt = a half = a quarter = a fourth = three quarter Một số cách sử dụng phân số đặc biệt - This cake is only half as big as that one Cái bánh lớn nửa - My house is three-quarters the height of the tree Nhà cao 3/4 - The glass is a third full of water Cái ly đầy 1/3 nước - I couldn't finish the race I ran only two-thirds of the distance Tôi chạy đến đua Tôi chạy 2/3 đoạn đường Các loạt khác:  Danh từ & Mạo từ  Động từ & Câu  Đại từ nhân xưng  Động từ & Thì đơn  Tính từ  Số đếm  Số thứ tự ...2 = a quarter = a fourth = three quarter Một số cách sử dụng phân số đặc biệt - This cake is only half as big as that one Cái bánh lớn nửa - My house is... đến đua Tôi chạy 2/3 đoạn đường Các loạt khác:  Danh từ & Mạo từ  Động từ & Câu  Đại từ nhân xưng  Động từ & Thì đơn  Tính từ  Số đếm  Số thứ tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân số trong tiếng anh, Phân số trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay