Số đếm trong tiếng anh

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:09

Số đếm trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Số đếm trong tiếng AnhCó hai loại số trong tiếng Anh: số đếm (cardinal numbers) và số thứ tự (ordinal numbers).Số đếm là số dùng để đếm người, vật, hay sự việc. Có 30 số đếm cơ bản trong tiếng Anh:1one16sixteen2two17seventeen3three18eighteen4four19nineteen5five20twenty6six30thirty7seven40forty8eight50fifty9nine60sixty10ten70seventy11eleven80eighty12twelve90ninety13thirteentrămhundred14fourteennghìnthousand15fifteemtriệumillionCách đọc số đếm trong tiếng AnhGiữa số hàng chục và số hàng dơn vị có gạch nối khi viết. (38) thirtyeight(76) seventysixSau hundred có and. (254) two hundred and fifty four(401) four hundred and one.Trong số đếm, các từ hundred, thousand, million không có số nhiều. (3,214) three thousand, two hundred and fourteen.(27,403) twentyseven thousand, four hundred and threeMạo từ a thường được sử dụng với hundred, thousand, million nhiều hơn là one. (105) a hundred and six.Không dùng mạo từ (article) khi đã dùng số đếm trước một danh từ. The cars nhưng Twenty cars không có mạo từ B. Dozen, Hundred, Thousand, Million trong tiếng AnhDozen (tá số lượng 12), hundred (trăm), thousand (ngàn), million (triệu) không có số nhiều dù trước đó có số đếm ở số nhiều. Fifty thousand people...Several dozen flowers....Khi dozen, hundred, thousand, million ở số nhiều thì theo sau phải có of và một danh từ. Khi ấy nó có nghĩa là hằng tá, hằng trăm, hằng ngàn, hằng triệu. Hundreds of people: Hàng trăm người millions and millions of ants: Hàng triệu triệu con kiếnBillion có nghĩa là tỉ (một ngàn triệu) trong tiếng Mỹ (American English). Trong tiếng Anh (British English) billion có nghĩa là một triệu triệu. C. Từ loại của số (Number) trong tiếng AnhTrong tiếng Anh, số (number) giữ nhiều chức năng trong ngữ pháp tiếng Anh:Một số (number) có thể bổ nghĩa cho danh từ như là một tính từ (adjective) và đứng trước danh từ nó bổ nghĩa. The zoo contains five elephants and four tigers. Sở thú gồm có năm con voi và bốn con hổ. Ive got five elder sisters.Tôi có năm người chị.Một số (number) có thể là một đại từ (pronoun). How many people were competing in the race? Có bao nhiêu người tranh tài trong cuộc đua?About two hundred and fifty. Five of them finished the race, though.Khoảng hai trăm năm chục người. Dù vậy, năm người trong số họ về đến đích.Một số (number) cũng có thể là một danh từ (noun). Seven is a lucky number. Bảy là con số may mắn.Các loạt bài khác:Danh từ Mạo từĐộng từ CâuĐại từ nhân xưngĐộng từ Thì hiện tại đơnTính từSố đếmSố thứ tựPhân sốSố thập phânCách đọc số Số đếm tiếng Anh Trang trước Trang sau A Số đếm tiếng Anh Có hai loại số tiếng Anh: số đếm (cardinal numbers) số thứ tự (ordinal numbers) Số đếm số dùng để đếm người, vật, hay việc Có 30 số đếm tiếng Anh: one 16 sixteen two 17 seventeen three 18 eighteen four 19 nineteen five 20 twenty six 30 thirty seven 40 forty eight 50 fifty nine 60 sixty 10 ten 70 seventy 11 eleven 80 eighty 12 twelve 90 ninety 13 thirteen trăm hundred 14 fourteen nghìn thousand 15 fifteem triệu million Cách đọc số đếm tiếng Anh Giữa số hàng chục số hàng dơn vị có gạch nối viết   (38) thirty-eight  (76) seventy-six Sau hundred có and   (254) two hundred and fifty four  (401) four hundred and one Trong số đếm, từ hundred, thousand, million khơng có số nhiều   (3,214) three thousand, two hundred and fourteen  (27,403) twenty-seven thousand, four hundred and three Mạo từ a thường sử dụng với hundred, thousand, million nhiều one   (105) a hundred and six Không dùng mạo từ (article) dùng số đếm trước danh từ   The cars Twenty cars khơng có mạo từ B Dozen, Hundred, Thousand, Million tiếng Anh  Dozen (tá - số lượng 12), hundred (trăm), thousand (ngàn), million (triệu) khơng có số nhiều dù trước có số đếm số nhiều   Fifty thousand people Several dozen flowers  Khi dozen, hundred, thousand, million số nhiều theo sau phải có of danh từ Khi có nghĩa tá, trăm, ngàn, triệu   Hundreds of people: Hàng trăm người millions and millions of ants: Hàng triệu triệu kiến  Billion có nghĩa "tỉ" (một ngàn triệu) tiếng Mỹ (American English) Trong tiếng Anh (British English) billion có nghĩa "một triệu triệu" C Từ loại số (Number) tiếng Anh Trong tiếng Anh, số (number) giữ nhiều chức ngữ pháp tiếng Anh:  Một số (number) bổ nghĩa cho danh từ tính từ (adjective) đứng trước danh từ bổ nghĩa   - The zoo contains five elephants and four tigers  Sở thú gồm có năm voi bốn hổ   - I've got five elder sisters Tơi có năm người chị  Một số (number) đại từ (pronoun)   - How many people were competing in the race?  Có người tranh tài đua?  About two hundred and fifty Five of them finished the race, though Khoảng hai trăm năm chục người Dù vậy, năm người số họ đến đích  Một số (number) danh từ (noun)   - Seven is a lucky number Bảy số may mắn Các loạt khác:  Danh từ & Mạo từ  Động từ & Câu  Đại từ nhân xưng  Động từ & Thì đơn  Tính từ  Số đếmSố thứ tự  Phân sốSố thập phân  Cách đọc số ... triệu) tiếng Mỹ (American English) Trong tiếng Anh (British English) billion có nghĩa "một triệu triệu" C Từ loại số (Number) tiếng Anh Trong tiếng Anh, số (number) giữ nhiều chức ngữ pháp tiếng Anh: ... dùng số đếm trước danh từ   The cars Twenty cars khơng có mạo từ B Dozen, Hundred, Thousand, Million tiếng Anh  Dozen (tá - số lượng 12), hundred (trăm), thousand (ngàn), million (triệu) số. .. thirteen trăm hundred 14 fourteen nghìn thousand 15 fifteem triệu million Cách đọc số đếm tiếng Anh Giữa số hàng chục số hàng dơn vị có gạch nối viết   (38) thirty-eight  (76) seventy-six Sau hundred
- Xem thêm -

Xem thêm: Số đếm trong tiếng anh, Số đếm trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay