Động từ và thì hiện tại đơn trong tiếng anh

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:08

Động từ và thì hiện tại đơn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Thì hiện tại đơn trong tiếng AnhKhi nói và viết tiếng Anh còn phải quan tâm đến các thì (tense) của nó. Động từ là yếu tố chủ yếu trong câu quyết định thì của câu, tức là nó cho biết thời điểm xảy ra hành động.Trước hết chúng ta tìm thì đơn giản nhất là thì simple present, gọi là thì hiện tại đơn.Các câu và cách chia động từ TO BE chúng ta đã học trong các bài trước đều được viết ở thì hiện tại đơn.Sau đây là cách chia động từ TO WORK (làm việc) ở thì hiện tại đơn: I workYou workHe worksShe worksWe workThey workVới các Chủ ngữ ở dạng số nhiều thì động từ work không chia. Với chủ ngữ ở dạng số ít, ta chia động từ work bằng cách thêm s vào sau động từ.Động từ work là một động từ thường.Cách thức thêm s sau động từ cũng giống như với danh từ. B. Câu phủ định và câu nghi vấn ở thì hiện tại đơnCách viết câu phủ địnhTrong các chương trước, chúng ta đã biết để viết câu ở thể phủ định ta thêm not sau trợ động từ. Nhưng chúng ta không thêm not sau động từ thường. Để viết thể phủ định của câu không có trợ động từ ta dùng thêm trợ động từ do. Trợ động từ do được viết thành does đối với ngôi thứ ba số ít. Khi dùng thêm do, động từ chuyển về dạng nguyên thể của nó.Ví dụ: I work. (Tôi làm việc) I do not work. (Tôi không làm việc) He works. (Anh ấy làm việc)He does not work. (Anh ấy không làm việc) You work. (Bạn làm việc)You dont work. (Bạn không làm việc)Cách viết tắt: Do not > dont.Does not > doesnt.Cách viết câu nghi vấnTương tự như vậy, để viết câu ở thể nghi vấn ta không đưa động từ thường lên đầu câu mà dùng do hoặc does ở đầu câu.Ví dụ: Do I work? (Tôi có làm việc không?)Yes, I do. (Có, tôi có làm) Does he work? (Anh ấy có làm việc không?)No, he doesnt. (Không, anh ấy không làm việc) Do you work? (Bạn có làm việc không?)No, you dont. (Không, bạn không làm việc) C. Động từ to do trong tiếng AnhBản thân trợ động từ do không có nghĩa gì hết. Nhưng to do còn là một động từ thường có nghĩa là làm. I do exercises. (Tôi làm bài tập)I dont do exercises. (Tôi không làm bài tập)Do I do exercises? (Tôi có làm bài tập không?) He does exercises. (Anh ấy làm bài tập)He doesnt do exercises. (Anh ấy không làm bài tập)Does he do exercises? (Anh ấy có làm bài tập không?)D. Cách sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng AnhThì hiện tại đơn (Simple Present) được sử dụng trong các trường hợp sau:Sử dụng thì hiện tại đơn khi nói về một điều mà lúc nào cũng vậy, một điều lặp đi lặp lại hàng ngày trong hiện tại hoặc một điều được coi là chân lý.Ví dụ: The earth goes round the sun.Trái đất đi xung quanh mặt trời. The sun rises in the east.Mặt trời mọc ở hướng đông. We get up every morning.Chúng ta thức dậy vào mỗi buổi sáng. I work in a bank. Tôi làm việc ở ngân hàng.Các loạt bài khác:Danh từ Mạo từĐộng từ CâuĐại từ nhân xưngĐộng từ Thì hiện tại đơnTính từSố đếmSố thứ tựPhân sốSố thập phânCách đọc sốPhép tính cộng, trừ, nhân, chia Trang trước Trang sau Bài viết liên quan Động từ đơn tiếng Anh Trang trước Trang sau A Thì đơn tiếng Anh Khi nói viết tiếng Anh phải quan tâm đến (tense) Động từ yếu tố chủ yếu câu định câu, tức cho biết thời điểm xảy hành động Trước hết tìm đơn giản simple present, gọi đơn Các câu cách chia động từ TO BE học trước viết đơn Sau cách chia động từ TO WORK (làm việc) đơn: I work You work He works She works We work They work Với Chủ ngữ dạng số nhiều động từ work khơng chia Với chủ ngữ dạng số ít, ta chia động từ work cách thêm s vào sau động từ Động từ work động từ thường Cách thức thêm s sau động từ giống với danh từ B Câu phủ định câu nghi vấn đơn Cách viết câu phủ định Trong chương trước, biết để viết câu thể phủ định ta thêm not sau trợ động từ Nhưng không thêm not sau động từ thường Để viết thể phủ định câu khơng có trợ động từ ta dùng thêm trợ động từ Trợ động từ viết thành does thứ ba số Khi dùng thêm do, động từ chuyển dạng ngun thể Ví dụ: - I work (Tôi làm việc) I not work (Tôi không làm việc) - He works (Anh làm việc) He does not work (Anh không làm việc) - You work (Bạn làm việc) You don't work (Bạn không làm việc) Cách viết tắt: Do not > Does not > don't doesn't Cách viết câu nghi vấn Tương tự vậy, để viết câu thể nghi vấn ta không đưa động từ thường lên đầu câu mà dùng does đầu câu Ví dụ: - Do I work? (Tơi có làm việc khơng?) Yes, I (Có, tơi có làm) - Does he work? (Anh có làm việc khơng?) No, he doesn't (Khơng, anh không làm việc) - Do you work? (Bạn có làm việc khơng?) No, you don't (Khơng, bạn khơng làm việc) C Động từ to tiếng Anh Bản thân trợ động từ khơng có nghĩa hết Nhưng to động từ thường có nghĩa làm - I exercises (Tơi làm tập) I don't exercises (Tôi không làm tập) Do I exercises? (Tơi có làm tập không?) - He does exercises (Anh làm tập) He doesn't exercises (Anh không làm tập) Does he exercises? (Anh có làm tập khơng?) D Cách sử dụng đơn tiếng Anh Thì đơn (Simple Present) sử dụng trường hợp sau: Sử dụng đơn nói điều mà lúc vậy, điều lặp lặp lại hàng ngày điều coi chân lý Ví dụ: - The earth goes round the sun Trái đất xung quanh mặt trời - The sun rises in the east Mặt trời mọc hướng đông - We get up every morning Chúng ta thức dậy vào buổi sáng - I work in a bank Tôi làm việc ngân hàng Các loạt khác:  Danh từ & Mạo từ  Động từ & Câu  Đại từ nhân xưng  Động từ & Thì đơn  Tính từ  Số đếm  Số thứ tự  Phân số  Số thập phân  Cách đọc số  Phép tính cộng, trừ, nhân, chia Trang trước Trang sau Bài viết liên quan ... exercises (Anh làm tập) He doesn't exercises (Anh không làm tập) Does he exercises? (Anh có làm tập khơng?) D Cách sử dụng đơn tiếng Anh Thì đơn (Simple Present) sử dụng trường hợp sau: Sử dụng đơn. .. in a bank Tôi làm việc ngân hàng Các loạt khác:  Danh từ & Mạo từ  Động từ & Câu  Đại từ nhân xưng  Động từ & Thì đơn  Tính từ  Số đếm  Số thứ tự  Phân số  Số thập phân  Cách đọc số.. .từ ta dùng thêm trợ động từ Trợ động từ viết thành does thứ ba số Khi dùng thêm do, động từ chuyển dạng ngun thể Ví dụ: - I work (Tôi làm việc) I not work (Tôi không làm việc) - He works (Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ và thì hiện tại đơn trong tiếng anh, Động từ và thì hiện tại đơn trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay