Danh từ và mạo từ trong tiếng anh

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:07

Danh từ và Mạo từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Định nghĩa và phân loại danh từ trong tiếng AnhDanh từ là gì ?Trong tiếng Anh danh từ gọi là Noun.Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.Phân loại Danh từDanh từ có thể được chia thành hai loại chính:Danh từ cụ thể (concrete nouns): loại danh từ này có thể chia thành hai loại sau:Danh từ chung (common nouns): là danh từ dùng làm tên chung cho một loại. table cái bànman người đàn ôngwall bức tường...Danh từ riêng (proper nouns): là tên riêng MarryVietJackEngland...Danh từ trừu tượng (abstract nouns) happiness sự hạnh phúcbeauty vẻ đẹphealth sức khỏe...Danh từ đếm được và danh từ không đếm đượcDanh từ đếm được (Countable nouns): Một danh từ được xếp vào loại đếm được khi chúng ta có thể đếm trực tiếp người hay vật ấy. Phần lớn danh từ cụ thể đều thuộc vào loại đếm được.Ví dụ: boy cậu béapple quả táobook quyển sách tree cây...Danh từ không đếm được (Uncountable nouns): Một danh từ được xếp vào loại không đếm được khi chúng ta không đếm trực tiếp người hay vật ấy. Muốn đếm, ta phải thông qua một đơn vị đo lường thích hợp. Phần lớn danh từ trừu tượng đều thuộc vào loại không đếm được.Ví dụ: meat thịtink mực chalk phấn water nước... B. Cách viết dạng số nhiều của Danh từ trong tiếng AnhMột được xem như là số ít (singular). Từ hai trở lên được xem là số nhiều (plural). Danh từ thay đổi theo số ít và số nhiều.Nguyên tắc đổi từ số ít sang số nhiềuThông thường, bạn thêm s vào sau danh từ số ít để chuyển sang dạng danh từ số nhiều. chair > chairsdog > dogsgirl > girls...Với các danh từ tận cùng bằng O, X, S, Z, CH, SH thì bạn thêm es vào sau danh từ số ít để chuyển sang dạng danh từ số nhiều. potato > potatoesbox > boxesbus > busesbuzz > buzzeswatch > watchesdish > dishes Ngoại trừ một số trường hợp sau:1. Với các danh từ tận cùng bằng O nhưng có nguồn gốc không phải là tiếng Anh thì chỉ thêm s ở số nhiều. pianos, photos, dynamo, magnetos, kilos, mementos, solos2. Với các danh từ tận cùng bằng nguyên âm + O thì chỉ thêm s ở số nhiều. cuckoos, cameos, bamboos, curios, studios, radiosVới các danh từ tận cùng bằng phụ âm + Y thì chuyển Y thành I và sau đó thêm ES ở dạng số nhiều. lady > ladies story > storiesVới các danh từ tận cùng bằng F hay FE thì chuyển thành VES ở số nhiều. leaf > leavesknife > knivesCác trường hợp ngoại lệ:1. Với danh từ sau, bạn chỉ cần thêm s ở dạng số nhiều: roofs: mái nhàgulfs: vịnhcliffs: bờ đá dốcreefs: đá ngầmproofs: bằng chứngchiefs: thủ lãnhturfs: lớp đất mặtsafes: tủ sắtdwarfs: người lùnbeliefs: niềm tin2. Các danh từ sau có hai hình thức số nhiều: wharfs hoặc wharves: cầu tàu gỗstaffs hoặc staves: cán bộhoofs hoặc hooves: móng guốcCách phát âm với danh từ số nhiều tận cùng là SĐược phát âm là z: khi đi sau các nguyên âm và các phụ âm tỏ (voiced consonants), cụ thể là các phụ âm sau: b, d, g, v, ð, m, n, l, r boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, bathes, rooms, turns, things, walls, carsĐược phát âm là s: khi đi sau các phụ âm điếc (voiceless consonants), cụ thể là các phụ âm sau: f, k, p, t. laughs, walks, cups, cats, tenthsĐược phát âm là iz: khi đi sau một phụ âm rít (hissing consonants), cụ thể là các phụ âm sau: z, s, dZ, tS. refuses, passes, judges, churches, garages, wishesTrường hợp đặc biệtCác qui tắc chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều trên thường áp dụng với đa số danh từ, tuy nhiên có một số danh từ không theo qui tắc trên:Danh từ có dạng số ít và số nhiều giống nhau deer: con naisheep: con cừuswine: con heoMột số danh từ có dạng số nhiều đặc biệt man – men : đàn ôngwoman – women : phụ nữchild – children : trẻ contooth – teeth : cái răngfoot – feet : bàn chânmouse – mice : chuột nhắtgoose – geese : con ngỗnglouse – lice :con rận C. Mạo từ trong tiếng AnhTrong tiếng Việt ta vẫn thường nói như: cái nón, chiếc nón, trong tiếng Anh những từ có ý nghĩa tương tự như cái và chiếc đó gọi là Mạo từ (Article).Tiếng Anh có các mạo từ: the, a, an.Các danh từ thường có các mạo từ đi trước.Ví dụ: the hat cái nónthe house cái nhàa boy một cậu béMạo từ xác định và mạo từ bất địnhMạo từ the gọi là mạo từ xác định (Definite Article). Mạo từ the đọc thành ði khi đứng trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay phụ âm câm (phụ âm h thường là một phụ âm câm như hour (giờ) không đọc là hauơ mà là auơ). the hat ðơ hætnhưng the end ði endthe house ðơ hausnhưngthe hour ði auơMạo từ a gọi là mạo từ không xác định hay bất định (Indefinite Article). Mạo từ a được đổi thành an khi đi trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay phụ âm câm. a hat (một cái nón)nhưngan event (một sự kiện)a boy (một cậu bé) nhưngan hour (một giờ đồng hồ) Danh từ Mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang sau A Định nghĩa phân loại danh từ tiếng Anh Danh từ ? Trong tiếng Anh danh từ gọi Noun Danh từ từ để gọi tên người, vật, việc, tình trạng hay cảm xúc Phân loại Danh từ Danh từ chia thành hai loại chính: • Danh từ cụ thể (concrete nouns): loại danh từ chia thành hai loại sau: Danh từ chung (common nouns): danh từ dùng làm tên chung cho loại o o o table o man o wall bàn người đàn ông tường Danh từ riêng (proper nouns): tên riêng o o o Marry o VietJack o England • Danh từ trừu tượng (abstract nouns) • • happiness hạnh phúc • beauty vẻ đẹp • health sức khỏe Danh từ đếm danh từ khơng đếm • Danh từ đếm (Countable nouns): Một danh từ xếp vào loại đếm đếm trực tiếp người hay vật Phần lớn danh từ cụ thể thuộc vào loại đếm Ví dụ: boy cậu bé apple táo book sách tree • Danh từ khơng đếm (Uncountable nouns): Một danh từ xếp vào loại không đếm không đếm trực tiếp người hay vật Muốn đếm, ta phải thông qua đơn vị đo lường thích hợp Phần lớn danh từ trừu tượng thuộc vào loại khơng đếm Ví dụ: meat ink thịt mực chalk phấn water nước B Cách viết dạng số nhiều Danh từ tiếng Anh Một xem số (singular) Từ hai trở lên xem số nhiều (plural) Danh từ thay đổi theo số số nhiều Nguyên tắc đổi từ số sang số nhiều • Thơng thường, bạn thêm s vào sau danh từ số để chuyển sang dạng danh từ số nhiều • • chair > chairs • dog > dogs • girl > girls • Với danh từ tận O, X, S, Z, CH, SH bạn thêm es vào sau danh từ số để chuyển sang dạng danh từ số nhiều • • potato > potatoes • box > boxes • bus > buses • buzz > buzzes • watch > watches dish > dishes Ngoại trừ số trường hợp sau: Với danh từ tận O có nguồn gốc khơng phải tiếng Anh thêm s số nhiều pianos, photos, dynamo, magnetos, kilos, mementos, solos Với danh từ tận nguyên âm + O thêm s số nhiều cuckoos, cameos, bamboos, curios, studios, radios • Với danh từ tận phụ âm + Y chuyển Y thành I sau thêm ES dạng số nhiều • • lady > ladies story > stories • Với danh từ tận F hay FE chuyển thành VES số nhiều • • leaf > leaves knife > knives Các trường hợp ngoại lệ: Với danh từ sau, bạn cần thêm s dạng số nhiều: roofs : mái nhà gulfs : vịnh cliffs : bờ đá dốc reefs : đá ngầm proofs : chứng chiefs : thủ lãnh turfs : lớp đất mặt safes : tủ sắt dwarfs : người lùn beliefs : niềm tin Các danh từ sau có hai hình thức số nhiều: wharfs wharves: cầu tàu gỗ staffs staves : cán hoofs hooves : móng guốc Cách phát âm với danh từ số nhiều tận S • Được phát âm /z/: sau nguyên âm phụ âm tỏ (voiced consonants), cụ thể phụ âm sau: /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /l/, /r/ • • boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, bathes, rooms, turns, things, walls, cars • Được phát âm /s/: sau phụ âm điếc (voiceless consonants), cụ thể phụ âm sau: /f/, /k/, /p/, /t/ • laughs, walks, cups, cats, tenths • Được phát âm /iz/: sau phụ âm rít (hissing consonants), cụ thể phụ âm sau: /z/, /s/, /dZ/, /tS/ • refuses, passes, judges, churches, garages, wishes Trường hợp đặc biệt Các qui tắc chuyển từ danh từ số sang danh từ số nhiều thường áp dụng với đa số danh từ, nhiên có số danh từ khơng theo qui tắc trên: • Danh từ có dạng số số nhiều giống • • deer : nai • sheep : cừu swine • : heo Một số danh từ có dạng số nhiều đặc biệt • • man – men • woman – women • child – children : trẻ • tooth – teeth • foot – feet • mouse – mice : chuột nhắt • goose – geese : ngỗng louse – lice : đàn ông : phụ nữ : : bàn chân :con rận C Mạo từ tiếng Anh Trong tiếng Việt ta thường nói như: nón, nón, tiếng Anh từ có ý nghĩa tương tự gọi Mạo từ (Article) Tiếng Anh có mạo từ: the, a, an Các danh từ thường có mạo từ trước Ví dụ: the hat nón the house nhà a boy cậu bé Mạo từ xác định mạo từ bất định • Mạo từ the gọi mạo từ xác định (Definite Article) Mạo từ the đọc thành [ði] đứng trước danh từ bắt đầu nguyên âm hay phụ âm câm (phụ âm h thường phụ âm câm hour (giờ) khơng đọc [hauơ] mà [auơ]) • • the hat [ðơ hỉt] • • the end [ði end] • • the house [ðơ haus] • the hour [ði auơ] • Mạo từ a gọi mạo từ không xác định hay bất định (Indefinite Article) Mạo từ a đổi thành an trước danh từ bắt đầu nguyên âm hay phụ âm câm • • a hat (một nón) • • an event (một kiện) • • • a boy (một cậu bé) an hour (một đồng hồ) ... :con rận C Mạo từ tiếng Anh Trong tiếng Việt ta thường nói như: nón, nón, tiếng Anh từ có ý nghĩa tương tự gọi Mạo từ (Article) Tiếng Anh có mạo từ: the, a, an Các danh từ thường có mạo từ trước... đẹp • health sức khỏe Danh từ đếm danh từ khơng đếm • Danh từ đếm (Countable nouns): Một danh từ xếp vào loại đếm đếm trực tiếp người hay vật Phần lớn danh từ cụ thể thuộc vào loại đếm Ví dụ: boy... Trường hợp đặc biệt Các qui tắc chuyển từ danh từ số sang danh từ số nhiều thường áp dụng với đa số danh từ, nhiên có số danh từ khơng theo qui tắc trên: • Danh từ có dạng số số nhiều giống • • deer
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ và mạo từ trong tiếng anh, Danh từ và mạo từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay