Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

36 7 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 17:54

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Em cho biết điều khiển máy tính? Nó có vai trò quan trọng nào? Trả lời: Hệ điều hành điều khiển máy tính Hệ điều hành điều khiển hoạt động máy tính bao gồm phần cứng, phần mềm tham gia vào q trình xử lí thơng tin 01/28/19 20:43 Trường THCS Mỹ An Hãy Hãyquan quansát sáthiện hiệntượng tượngsau sauvà vàcho chonhận nhậnxét? xét? Trường THCS Mỹ An Hãy quan sát hiện tượng sau trả lời câu hỏi? Trường THCS Mỹ An CHỌN ĐÁP ĐÚNG Chọn đápÁN án ? Hệ thống đèn tín hiệu giao thơng, cảnh sát giao thông ngã tư điều khiển gì?  A Những người tham gia giao thơng ngã tư  B Luồng đường, vỉa hè, không gian đường phố  C Biển báo, vạch kẻ giao thơng đường  D Các ngơi nhà, tòa nhà xung quanh Trường THCS Mỹ An Tiết 21 - BÀI 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 01/28/19 20:43 Trường THCS Mỹ An Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? NỘI DUNG BÀI HỌC  Hệ điều hành gì?  Nhiệm vụ hệ điều hành Trường THCS Mỹ An Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Hệ điều hành gì? Theo em, hệ điều hành gì? Nó có phải thiết bị lắp ráp máy tính khơng? Trường THCS Mỹ An Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Hệ điều hành gì? - Hệ điều hành phần mềm máy tính Phần mềm Vậy hệ điều hành gì? Là chương trình máy tính Phần mềm hệ thống Phần mềm ứng dụng HỆ ĐIỀU HÀNH Trường THCS Mỹ An Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Hệ điều hành gì? - Hệ điều hành phần mềm máy tính - Hệ điều hành phần mềm cài đặt máy tính - Tất phần mềm khác hoạt động sau máy tính cài đặt hệ điều hành Em cho biết máy Khơng có hệ tínhhành phòng thực hành Hệ điều điều hành trường ta cài đặt cài đặt máy tính có sử hệmáy điều hành gì? dụng tính? không? 01/28/19 20:43 Trường THCS Mỹ An LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Em có biết 01/28/19 20:43 10 Trường THCS Mỹ An Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Tổ chức quản lí thơng tin máy tính 22 Trường THCS Mỹ An Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Hệ điều hành gì? Nhiệm vụ hệ điều hành: a) Điều khiển phần cứng tổ chức chương trình máy tính b) Cung cấp giao diện cho người dùng c) Tổ chức quản lí thơng tin máy tính Thơng tin máy tính lưu trữ quản lí cách khoa học giúp cho việc tìm kiếm xử lí thuận lợi 23 Trường THCS Mỹ An HOẠT ĐỘNG NHÓM Vẽ sơ đồ tư hệ thống lại toàn nội dung học 01/28/19 20:43 24 Trường THCS Mỹ An Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? SƠ ĐỒ TƯ DUY 01/28/19 20:43 25 Trường THCS Mỹ An P H I M S O N c1 V O N N E U M A T R A I Đ A T Câu 1: 3: 4: (Có 7363 5ơ) ơ) ơ)ơ)ơ) Câu 5: 8: 10: (Có Câu Câu 7: (Có 6: 9: (Có (Có ơ) Câu 2: (Có 10 ơ) Trong Thiết bị phần cần mềm Các Phần Phần chương mềm Mouse trình Bộ Chuột, xử lý trung hình, Các phím chứa Tên thiết bị Solar thiết sử System dụng Cấu trúc chung máy nhớ Skills tính dùng để gọi máy tâm bàn phím, máy … tính gọi số 1,2,3,… gọi xuất liệu quan quan sát học thấy gõ máy tính là….? tính lụn tập….? gì? chung gọi ? gì? phím gì? tính? trọng máy Mặt 10 ngón….? Trăng aiphím đưa ra? H chuyển động quanh gì? B A N P H I M P H A N M E M C P U A N H I R A M A N C U N C H U O T M 10 01/28/19 20:43 P H N HỆ ĐIỀU HÀNH 26 N c2 G c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 Next c10 Trường THCS Mỹ An HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài, ghi nhớ nội dung học Trả lời câu hỏi trang 69/SGK Tìm hiểu trước nội dung 11: “Tổ chức thơng tin máy tính” trang 70/ SGK 27 Trường THCS Mỹ An 28 Trường THCS Mỹ An Câu 1: Hệ điều hành gọi là? A A Phần phần mềm hệ điều hành B Thiết bị hệ điều hành C Phần cứng D A B 29 Đáp án Trường THCS Mỹ An Câu 2: Hệ điều hành là? A Phần mềm ứng dụng máy tính B Phần mềm dùng để tìm kiếm thơng tin CA Phần Phầnmềm mềmhệ hệthống thống D Tất cả khẳng định sai 30 Đáp án Trường THCS Mỹ An HOẠT ĐỘNG NHÓM Câu 1: Hệ điều hành phần mềm hay phần cứng? Câu 2: Hãy nêu khác bản hệ điều hành với phần mềm ứng dụng? Câu 3: Hệ điều hành có nhiệm vụ máy tính? Câu 4: Phần mềm cài đặt máy tính? Câu 5: Em liệt kê tài ngun máy tính theo hiểu biết mình? 31 Trường THCS Mỹ An Luật chơi: Có hộp quà khác nhau, hộp quà chứa câu hỏi phần quà hấp dẫn Nếu trả lời câu hỏi q hiện Thời gian suy nghĩ cho câu 10 giây 32 Trường THCS Mỹ An HỘP QUÀ MÀU VÀNG 10 3261054987 Hệ Hệ điều điều hành hành thực thực hiện hiện nhiệm nhiệm vụ vụ nào trong các nhiệm nhiệm vụ vụ sau: sau: A Quản lí thiết bị lưu trữ B Quản lí hoạt động thiết bị vào thiết bị C Quản lí nhớ máy tính D Tất cả phương án 33 Trường THCS Mỹ An 10 9876543210 HỘP QUÀ MÀU XANH Hệ Hệ điều điều hành hành có có chức chức năng: năng: A Cung cấp mơi trường tương tác thiết bị người dùng B Tổ chức thực hiện chương trình C Tổ chức quản lí sử dụng tài nguyên máy tính D Tất cả khẳng định 34 Trường THCS Mỹ An HỘP QUÀ MÀU TÍM 10 9876543210 Để Để máy máy tính tính có thể làm làm việc việc được, được, hệ hệ điều điều hành hành cần cần nạp nạp vào: vào: A Bộ nhớ (RAM) B Bộ nhớ (các thiết bị lưu trữ) C Chỉ nạp vào nhớ chạy chương trình ứng dụng D Tất cả phương án sai 35 Trường THCS Mỹ An HỘP QUÀ MÀU ĐO 10 3261054987 Bấm Bấm nút nút tắt tắt màn hình hình khi máy máy đang chạy chạy thì A Hệ điều hành khơng họat động B Máy tính khơng họat động C Máy tính tự tắt D Tất cả phương án sai 36 Trường THCS Mỹ An ... An Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Hệ điều hành gì? Theo em, hệ điều hành gì? Nó có phải thiết bị lắp ráp máy tính khơng? Trường THCS Mỹ An Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Hệ điều. .. An Tiết 21 - BÀI 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 01/28/19 20:43 Trường THCS Mỹ An Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? NỘI DUNG BÀI HỌC  Hệ điều hành gì?  Nhiệm vụ hệ điều hành Trường... Mỹ An Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Nếu khơng có hệ điều hành hình máy tính khơng hiển thị hình làm việc 16 Trường THCS Mỹ An Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Vậy hệ điều hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?, Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay