Bài 20. Hơi nước trong không khí. Mưa

49 11 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 17:54

KIỂM TRA MIỆNG Câu 1: Khí áp ? Em cho biết dụng cụ để đo khí áp ? - Khí áp sức ép khí lên bề mặt Trái Đất Dụng cụ đo khí áp khí áp kế Câu 2: Gió ? có loại gió Trái Đất ? - Gió chuyển động khơng khí từ khu khí áp cao khu khí áp thấp - Có loại gió: Gió Tín Phong, gió Tây ơn đới, gió Đơng cực Tiết : 24 - Bài: 20 HƠI NƯỚC TRONG KHƠNG KHÍ MƯA Hơi nước độ ẩm khơng khí: Trong thành phần khơng khí lượng nước chiếm phần trăm ? Chỉ có 1% ? Lượng nước khơng khí đâu mà có ? Do bốc nước : Sông, Biển vàhồ, đại suối dương Động, thực vậtngười Con - Nguồn cung cấp nước cho khí chủ yếu nước biển đại dương Tiết : 24 - Bài: 20 HƠI NƯỚC TRONG KHƠNG KHÍ MƯA Hơi nước độ ẩm khơng khí: - Nguồn cung cấp nước cho khí chủ yếu nước biển đại dương - Hơi nước tạo độ ẩm khơng khí Tại khơng khí lại có độ ẩm? Muốn biết khơng khí có độ ẩm nhiều hay người ta làm nào? Do có chứa nước nên khơng khí có độ ẩm Dụng cụ đo độ ẩm ? Nhiệt độ (0C) Lương nước ( g / m3) 10 20 30 17 30 Dựa vào bảng bên, cho biết lượng nước tối đa mà khơng khí chứa có nhiệt độ : 1000C, 2000C 3000C Vậy nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả chứa nước khơng khí khơng ? Tiết : 24 - Bài: 20 HƠI NƯỚC TRONG KHƠNG KHÍ MƯA Hơi nước độ ẩm khơng khí: - Nguồn cung cấp nước cho khí chủ yếu nước biển đại dương - Hơi nước tạo độ ẩm khơng khí - Nhiệt độ khơng khí cao lượng nước chứa nhiều Khơng khí bão hồ Vẫn cung cấp thêm nước Bị lạnh bốc lên cao Tiếp xúc với khối khí lạnh trên cao cao :: Mây Mây Hơi nước ngưng đọng thành hạt nước ngưng tụ gần mặt đất :sương Mưa Tiết : 24 - Bài: 20 HƠI NƯỚC TRONG KHƠNG KHÍ MƯA Hơi nước độ ẩm khơng khí: Mưa phân bố lượng mưa Trái Đất: a Tính lượng mưa trung bình địa phương: b Sự phân bố lượng mưa giới: Trên Trái Đất lượng mưa phân bố khơng từ xích đạo đến cực TỔNG KẾT Chọn ý - Nguồn cung cấp nước cho khí : A Do người thải B Nước sông, hồ, kênh, rạch C C Nước biển đaị dương D Do động vật thải Dựa vào bảng số liệu lượng mưa TP Hồ Chí Minh (mm) Tháng TP Hồ Chí Minh 10 11 12 13, 4,1 10, 50, 218 ,4 311 ,7 293 ,7 269 ,8 327 ,0 266 ,7 116 ,7 48, - Hãy tính tổng lượng mưa năm Thành phố Hồ Chí Minh - Hãy tính tổng lượng mưa tháng mùa mưa (tháng 5,6,7,8,9,10) - Hãy tính tổng lượng mưa tháng mùa khơ (tháng 11,12,1,2,3,4) - Tổng lượng mưa năm Thành phố Hồ Chí Minh : 1930,9 mm - Tổng lượng mưa tháng mùa mưa : 1687,3 mm - Tổng lượng mưa tháng mùa khô : 243,6 mm Hướng dẫn học tập: - Học cũ + Xem lại phần: Phân tích so sánh có khái niệm độ ẩm, độ bão hòa nước, tượng ngưng tụ nước phân bố lượng mưa giới - Chuẩn bị mới: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa + Đọc, khai thác thông tin + Nhận xét nhiệt độ lượng mưa địa phương thể biểu đồ Phơi lúa Hậu Lộc – Thanh Hóa Trung Quốc Sạt lở đất mưa Ngập lụt mưa bão ... hoàn của nước nước Tiết : 24 - Bài: 20 HƠI NƯỚC TRONG KHƠNG KHÍ MƯA Hơi nước độ ẩm khơng khí: Mưa phân bố lượng mưa Trái Đất: a Tính lượng mưa trung bình địa phương: - Mưa hình thành nước khơng... cung cấp nước cho khí chủ yếu nước biển đại dương Tiết : 24 - Bài: 20 HƠI NƯỚC TRONG KHƠNG KHÍ MƯA Hơi nước độ ẩm khơng khí: - Nguồn cung cấp nước cho khí chủ yếu nước biển đại dương - Hơi nước tạo... hưởng đến khả chứa nước khơng khí khơng ? Tiết : 24 - Bài: 20 HƠI NƯỚC TRONG KHƠNG KHÍ MƯA Hơi nước độ ẩm khơng khí: - Nguồn cung cấp nước cho khí chủ yếu nước biển đại dương - Hơi nước tạo độ ẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 20. Hơi nước trong không khí. Mưa, Bài 20. Hơi nước trong không khí. Mưa

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay