Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 1527)

20 9 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 17:53

CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG KĨ THUẬT PHÒNG TRANH TRONG DẠY- HỌC LỊCH SỬ GIÁO VIÊN : Vũ Thị Hồng Tính NĂM HỌC 2018 – 2019 BÀI 20- NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ Tiết 43: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc dân tộc Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc dân tộc : 1) Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) : Nguyễn Trãi sinh năm 1380, năm 1442 Ông với Lê Lợi nghĩa quân Lam Sơn đánh thắng giặc Minh giành độc lập cho dân tộc Ông nhà trị, quân đại tài, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá giới Ơng để lại nhiều tác phẩm có giá trị: Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập … NGUYỄN TRÃI (1380 – 1442) Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc dân tộc : 1) Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) : -Là nhà trị, qn đại tài, danh nhân văn hố giới -Các tác phẩm: Bình Ngơ đại cáo, Quốc âm thi tập… Bình Ngơ đại cáo (1428) xem tuyên ngôn độc lập thứ hai Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc dân tộc : 1) Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) : QUỐC ÂM THI TẬP Tập thơ Nôm, gồm 254 Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc dân tộc : 1) Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) : ỨC TRAI THI TẬP (do Dương Bá Cung sưu tầm, biên soạn năm 1480 ) gồm 105 thơ chữ Hán Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc dân tộc : 1) Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) : Tác phẩm “Dư địa chí” Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) IV/ Một số danh nhân văn hóa -Tư tưởng : nêu cao lòng nhân nghĩa, yêu nước thương xuất sắc dân tộc : dân, lấy dân làm gốc 1) Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) : “Việc nhân nghĩa cốt yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo …Đem đại nghĩa để thắng tàn Lấy chí nhân để thay cường bạo” ( Bình Ngơ đại cáo ) - Nhân đạo với kẻ thù “Họ tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng Ta lấy tồn qn hơn, để nhân dân nghỉ sức” ( Bình Ngơ đại cáo ) Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) - Ở kỷ 20, cố thủ IV/ Một số danh nhân văn hóa tướng Phạm Văn Đồng đánh xuất sắc dân tộc : giá: Nguyễn Trãi, người anh 1) Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) : hùng dân tộc, văn võ song tồn; văn trị: trị cứu nước, cứu dân, nội trị ngoại giao "mở thái bình mn thủa, rửa nỗi thẹn nghìn thu"; võ quân sự: chiến lược chiến thuật, "yếu đánh mạnh địch nhiều thắng tàn đại nghĩa"; văn võ võ khí, mạnh vũ bão, sắc gươm đao: "viết thư thảo hịch tài giỏi hết thời" Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) Lê Thánh Tông sinh năm 1442 IV/ Một số danh nhân văn hóa năm 1497, vị vua tài trí xuất sắc dân tộc : xuất sắc nhiều lĩnh vực 1) Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) : Ơng người có cơng đưa 2) Lê Thánh Tông (1442 – 1497) triều đại Lê Sơ phát triển mạnh Ông nhà thơ lớn kỉ XV sáng lập hội Tao Đàn Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) IV/ Một số danh nhân văn hóa Lê Thánh Tơng h Tư xuất sắc dân tộc : Thành (1442 - 1497), thứ 1) Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) : tư Lê Thái Tông Năm 2) Lê Thánh Tông (1442 – 1497) 1460, lên vua 18 tuổi Vị vua thứ triều Lê, người có cơng đưa nước ta phát triển tất triều đại phong kiến trước sau Là vị vua anh minh, tài trí, thương dân , vị vua trị lâu lịch sử phong kiến Việt Nam ( 38 năm ) Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) Ơngviết vị vua hếthạ IV/ Một số danh nhân văn hóa - Ơng : “Lòng thiên mực thương Thayu việc nước, trời dám trễ đâudân : xuất sắc dân tộc : 1) Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) : Trống dời canh đọc sách Chiêng bóng xế chữa thơi chầu” 2) Lê Thánh Tông :( 1442–1497 ) - Là vị vua tài trí, - Hay nhà thơ viết : “Lê Thánh Tông vị vua nhân đức xuất sắc nhiều lĩnh Lòng yêu dân thương nước sử vực, có cơng đưa triều đại xanh Lê Sơ phát triển mạnh Một hôm vua dạo quanh thành - Nhà thơ lớn Thấy người nằm rét xám xanh mặt mày Áo quần kỉ XV rách che thay khơng đủ Dãi gió sương nằm ngủ bên đường Nhìn người vua động lòng thương Cởi áo ngự dắp chồng lên cho” 3) Ngơ Sĩ Liên ( kỉ XV ) Ngô Sĩ Liên sống kỉ XV, nhà sử học tiếng với sử Đại Việt sử kí tồn thư Tượng Ngơ Sĩ Liên -Bộ Đại Việt sử ký tồn thư mà Ngơ Sĩ Liên biên soạn theo lệnh nhà vua hoàn thành vào năm Kỷ Hợi, niên hiệu Hồng Đức thứ 10 đời Lê Thánh Tông, gồm 15 quyển, chép từ thời Hồng Bàng đến vua Lê Thái Tổ lên ngơi => Đây quốc sử thống cũ Việt Nam khắc in vào cuối kỷ 17 mà lại nguyên vẹn ngày Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc dân tộc : 1) Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) : 2) Lê Thánh Tông :( 1442–1497 ) 3) Ngô Sĩ Liên : ( kỉ XV ) - Là nhà sử học tiếng với “Đại Việt Sử ký toàn thư” 4) Lương Thế Vinh ( 1442 - ? ) -Lương Thế Vinh sinh năm 1442, chưa rõ năm Ơng nhà tốn học tiếng 28 nhà thơ hội Tao Đàn Các cơng trình ơng: Đại thành tốn pháp, Thiên môn giáo khoa Lương Thế Vinh (1442 - ?) Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc dân tộc : 1) Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) : 2) Lê Thánh Tông :( 1442–1497 ) 3) Ngô Sĩ Liên : ( kỉ XV ) 4) Lương Thế Vinh ( 1442 - ? ) - Là nhà toán học tiếng - Các cơng trình : “Đại thành tốn pháp”, “Thiền mơn giáo khoa”… NGUYÊN TRÃI (1380-1442) LÊ THÁNH TÔNG (1442 – 1497) NGÔ SĨ LIÊN (THẾ KỈ XV) LƯƠNG THẾ VINH (1442 - ? ) “Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” *Dặn dò: Học cũ : + Sơ lược vài nét danh nhân + Những đóng góp danh nhân - Xem lại chương IV, trả lời câu hỏi sách giáo khoa để chuẩn bị cho tiết ôn tập ...BÀI 20- NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ Tiết 43: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc dân tộc Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) IV/ Một số danh nhân... Hán Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc dân tộc : 1) Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) : Tác phẩm “Dư địa chí” Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (... đưa 2) Lê Thánh Tơng (1442 – 1497) triều đại Lê Sơ phát triển mạnh Ông nhà thơ lớn kỉ XV sáng lập hội Tao Đàn Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) IV/ Một số danh nhân văn hóa Lê Thánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 1527), Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 1527)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay