Bài 34. Phát tán của quả và hạt

16 13 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 17:48

Text P Ớ L H N SI Text Câu 2: biệtnhững haibộláphận mầmnào? 1: Phân Hạt gồm mầm? Cho ví dụ H·y quan s¸t hạt có hình sau: (H.34.1/SGK tr110) Quả cải Quả chò Quả chi chi Quả bồ công anhQuả ké đầu ngựa Chim ăn hạt thông Qu xấu hổ(trinh nữ) Quả trâm bầu Hình 34.1 Quả đậu bắp Hạt hoa sữa Một số loại STT Tờn hạt Quả chò Quả cải Quả bồ công anh Cách phát tán hạt Nhờ gió X X X Quả ké đầu ngựa X Quả chi chi X Hạt thông Quả đậu bắp Quả xấu hổ Hạt hoa sữa X Quả trâm bầu X 10 Nhờ động vật Tự phát tán X X X + Nhờ gió + Nhờ động vật + Tự phát tán Quả hạt có cách phát tán nào? Quan sát quả, hạt có đặc điểm mà nhờ gió phát tán xa? Quả chò Quả trâm bầu Hạt hoa sữa Quả bồ cơng anh - Phát tán nhờ gió: quả, hạt nhỏ nhẹ, có cánh có túm lơng VD: Quả chò, bồ cơng anh,… Quả hạt có đặc điểm phù hợp cách phát tán nhờ động vật ? Quả ké đầu ngựa Chim ăn hạt thông Quả xấu hổ - Phát tán nhờ gió: quả, hạt nhỏ nhẹ, có cánh có túm lơng VD: Quả chò, bồ cơng anh,… - Phát tán nhờ động vật: quả, hạt có gai có móc;có hương thơm, vị ngọt, vỏ hạt cứng VD: Quả ké đầu ngựa, hạt thông,… Hãy cho biết vỏ chín thường có đặc điểm gì? Quả cải Quả chi chi Quả đậu bắp - Phát tán nhờ gió: quả, hạt nhỏ nhẹ, có cánh có túm lơng VD: Quả chò, bồ cơng anh,… - Phát tán nhờ động vật: quả, hạt có gai có móc; có hương thơm, vị ngọt, vỏ hạt cứng VD: Quả ké đầu ngựa, hạt thông,… - Tự phát tán: chín vỏ tự nứt ra, hạt tung VD: Quả đậu bắp, cải,… Con người có giúp cho việc phát tán hạt khơng ? Bằng cách nào? Ngoài cách phát tán hạt cách phát tán khác? CỦNG CỐ Câu 1: Sự phát tán gì? A Hiện tượng hạt bay xa nhờ gió B Hiện tượng hạt mang xa nhờ động vật C Hiện tượng hạt chuyển xa chỗ sống D Hiện tượng hạt vung vãi nhiều nơi Câu 2: Nhóm hạt thích nghi với cách phát tán nhờ động vật? A Những hạt có nhiều gai móc B Những hạt có túm lơng có cánh C Những hạt làm thức ăn cho động vật D Câu A C • Học – trả lời câu hỏi cuối SGK • Nghiên cứu trước 35 “Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm” • Chuẩn bị thí nghiệm SGK ... Hình 34.1 Quả đậu bắp Hạt hoa sữa Một số loại STT Tên hạt Quả chò Quả cải Quả bồ công anh Cách phát tán hạt Nhờ gió X X X Quả ké đầu ngựa X Quả chi chi X Hạt thông Quả đậu bắp Quả xấu hổ Hạt hoa... sữa X Quả trâm bầu X 10 Nhờ động vật Tự phát tán X X X + Nhờ gió + Nhờ động vật + Tự phát tán Quả hạt có cách phát tán nào? Quan sát quả, hạt có đặc điểm mà nhờ gió phát tán xa? Quả chò Quả trâm... Quả trâm bầu Hạt hoa sữa Quả bồ cơng anh - Phát tán nhờ gió: quả, hạt nhỏ nhẹ, có cánh có túm lơng VD: Quả chò, bồ cơng anh,… Quả hạt có đặc điểm phù hợp cách phát tán nhờ động vật ? Quả ké đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 34. Phát tán của quả và hạt, Bài 34. Phát tán của quả và hạt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay