Hóa học lớp 9: Bài 37. Etilen

35 18 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 17:44

Kiểm tra dụng cụ : Cl2 Br2 Nt H Nt C Nhóm H2O Nhóm Mơn: HỐ HỌC Gv dạy: Lê Thị Hoài Thư BÀI CŨ 1/ Viết cơng thức cấu tạo, nêu tính chất hóa học metan (CH4), viết phương trình hóa học Tiết 48: ETILEN CT chung: CnH2n I/TÍNH CHẤT VẬT LÍ Giống metan II/ CẤU TẠO PHÂN TỬ CTPT C2H4 CT thu gọn ? So sánh cấu tạo metan etilen CH2=CH2 H H H C C H H Metan Chỉ có liên kết đơn C H H H Etile n có liên kết đôi, lk bền Tiết 48: ETILEN CT chung: CnH2n I/TÍNH CHẤT VẬT LÍ Giống metan II/ CẤU TẠO PHÂN TỬ CTPT C2H4 CT thu gọn CH2=CH2 ĐẶC ĐIỂM: Có liên kết đơi phân tử, gồm lk ( có lk bền dễ đứt PƯHH) III/ TÍNH CHẤT HĨA HỌC: TN: Thử đốt etilen khơng khí : Tiết 48: ETILEN CT chung: CnH2n I/TÍNH CHẤT VẬT LÍ II/ CẤU TẠO PHÂN TỬ CTPT C2H4 CT thu gọn CH2=CH2 III/ TÍNH CHẤT HĨA HỌC: 1/ Tác dụng với khí oxi (PƯ cháy) → CO2 + H2O PTHH: t C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O ? lít lít ? lít Tương tự BT 4/119 Khi sử dụng chất khí cháy phải ý điều gì? Khi sử dụng chất khí cháy phải cẩn thận Có hai bình khí khơng màu, nhãn chứa khí riêng biệt sau: metan etilen Dùng tính chất vật lí, phản ứng đốt cháy ta phân biệt khơng? Tiết 48: ETILEN CT chung: CnH2n I/TÍNH CHẤT VẬT LÍ II/ CẤU TẠO PHÂN TỬ CTPT C2H4 CT thu gọn CH2=CH2 Có liên kết đơi phân tử, gồm lk ( có lk bền dễ đứt PƯHH) ĐẶC ĐIỂM: III/ TÍNH CHẤT HĨA HỌC: TN: Thử dẫn qua dung dịch brom: Sơ đồ phản ứng H O H Etilen tác dụng với dd brom H H H H Etilen H2O + C C Nước Phân tử Brom Tiết 48: ETILEN CT chung: CnH2n I/TÍNH CHẤT VẬT LÍ II/ CẤU TẠO PHÂN TỬ CTPT C2H4 CT thu gọn CH2=CH2 Có liên kết đơi phân tử, gồm lk ( có lk bền dễ đứt PƯHH) ĐẶC ĐIỂM: III/ TÍNH CHẤT HĨA HỌC: 2/ Tác dụng với dd brom (PƯ cộng) → sản phẩm →O Br-CH2 -CH2-Br PTHH: CH2=CH2 + Br2 H Etilen Màu da cam Đibrometa ( khơng màu) n Chất có liên kết đôi phân tử dễ tham gia phản ứng cộng Sơ đồ phản ứng Các phân tử Etilen kết hợp với H H …+ C C H + C H H H Etile n C +… H H Etilen Xt, P, t0 Sơ đồ phản ứng Các phân tử Etilen kết hợp với H H … C C H + C H H … C H H H …-CH2 -CH2-CH2-CH2-… Polietilen (PE) -THẢO LUẬN THEO NHÓM ĐỂ VIẾT CTHH CỦA SẢN PHẨM, VIẾT PTHH LÊN PHIẾU HỌC TẬP SỐ -MANG PHIẾU HỌC TẬP LÊN BẢNG VIẾT PTHH ETILEN CT chung: CnH2n I/TÍNH CHẤT VẬT LÍ Giống metan Tiết 48: II/ CẤU TẠO PHÂN TỬ CTPT C2H4 CT thu gọn CH2=CH2 III/ TÍNH CHẤT HĨA HỌC: 1/ Tác dụng với khí oxi (PƯ cháy) → CO2 + H2O t 2CO + 2H O C2H4 + 3O2 → 2 2/ Tác dụng với dd brom (PƯ cộng) → sản phẩm H O CH2=CH2 + Br2 → Br-CH2 -CH2-Br Etilen Màu da cam Đibrometan 3/ Phản ứng trùng hợp Xt,t …+CH2=CH2 +CH2=CH2+…→ …-CH2 -CH2-CH2-CH2-… P P nCH2=CH2 → ( CH2 -CH2 )n Etilen Xt,t0 Polietilen (PE) Các hình ảnh sau liên quan đến ứng dụng chất nào? Hình ảnh ứng dụng etilen Kích thích mau chín, chín đẹp Hình ảnh ứng dụng etilen Từ polietilen sản xuất nhiều đồ dùng Hình ảnh ứng dụng etilen Sản xuất nhựa PVC làm đường ống nước IV- Ứng dụng etilen Sản xuất nhựa PVC Kích thích mau chín Axit axetic Etilen Đicloetan Rượu etylic HƯỚNG DẪN BÀI TẬP- DẶN DỊ - Làm tập số 1,3,4 SGK/119 -Tìm hiểu : Axetilen Học kỹ cấu tạo, TCHH etilen Chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh! Câu 1: Cho chất sau, chất tác dụng với khí oxi? a SO3 b CO2 c C2H4 (c) C2H4 Chúc mừng bạn cộng điểm! Câu 2: Cho chất sau, chất tác dụng với dung dịch brom? a CH2 =CH-CH3 (C3H6) b.CH4 c.CH3 –CH2-CH3 (C3H8 ) (a)C3H6 Chúc mừng bạn cộng điểm! Câu 3:Cho chất sau, chất phản ứng với clo chiếu sáng? a CH2 =CH-CH3 (C3H6) b.CH4 c.CH2 =CH2(b) (C2H CH 4) Chúc mừng bạn cộng điểm! Câu 4: Cho chất sau, chất có phản ứng trùng hợp? a CH3 –CH3 (C2H6) b.CH4 c.CH2 =CH2 (C2H4) (c) C2H4 Chúc mừng bạn cộng điểm! ...Mơn: HỐ HỌC Gv dạy: Lê Thị Hồi Thư BÀI CŨ 1/ Viết cơng thức cấu tạo, nêu tính chất hóa học metan (CH4), viết phương trình hóa học Tiết 48: ETILEN CT chung: CnH2n I/TÍNH... Axit axetic Etilen Đicloetan Rượu etylic HƯỚNG DẪN BÀI TẬP- DẶN DÒ - Làm tập số 1,3,4 SGK/119 -Tìm hiểu : Axetilen Học kỹ cấu tạo, TCHH etilen Chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh! ... ứng dụng etilen Kích thích mau chín, chín đẹp Hình ảnh ứng dụng etilen Từ polietilen sản xuất nhiều đồ dùng Hình ảnh ứng dụng etilen Sản xuất nhựa PVC làm đường ống nước IV- Ứng dụng etilen Sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa học lớp 9: Bài 37. Etilen, Hóa học lớp 9: Bài 37. Etilen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay