Vật lý lớp 6: Máy cơ đơn giản

21 7 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 17:40

Tiết 14 – Bài 13: MÁY ĐƠN GIẢN Một ống bêtơng nặng bị lăn xuống mương thể đưa ống lên cách dùng dụng cụ đỡ vất vả? Chắc ống phải đến tạ Làm để đưa ống lên đây? Tiết 14: BÀI 13: MÁY ĐƠN GIẢN I KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG: Đặt vấn đề: Nếu dùng dây, liệu kéo vật lên theo phương thẳng đứng với lực nhỏ lượng vật không? FK < P ? Tuần 15 tiết 15 BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN I KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG: Đặt vấn đề: Thí nghiệm: Thí nghiệm Các bước tiến hành thí nghiệm: - B1: đo trọng lượng vật ghi kết vào bảng 13.1 - B2: kéo vật lên từ từ, đo lực kéo ghi kết vào bảng 13.1 Lực Cường độ Trọng lượng vật P = N Tổng hai lực dùng kéo vật lên Fk = N Rút kết luận lớn nhỏ C2 Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống câu sau: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực cường độ ……………………… trọng lượng vật 3 Rút kết luận lớn nhỏ C2 Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống câu sau: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực cường độ ……………………… trọng lượng vật C3: Hãy nêu khó khăn cách kéo này? - Tốn nhiều sức - Tư đứng không thuận lợi, dễ ngã Mặt phẳng nghiêng Đòn bẩy Ròng rọc Hình 13.4 Hình 13.5 Hình 13.6 MẶT PHẲNG NGHIÊNG ĐÒN BẨY RÒNG RỌC C5 Nếu khối lượng ống bêtông 200kg lực kéo người hình 400N người kéo ống bêtơng lên hay khơng? Vì sao? Trọng lượng ống bêtông: P = 10.m = 10.200 = 000 (N) Tổng lực kéo người : F = 4.F1= 400 = 600 (N) Vì F < P nên người kéo ống bêtông lên TRAN LE HANH (F > P) Hãy phân loại máy đơn giản sử dụng hình sau : MẶT PHẲNG NGHIÊNG ĐÒN BẨY RÒNG RỌC 13.1-SBT Để kéo trực tiếp thùng nước khối lượng 20kg từ giếng lên, người ta phải dùng lực số lực sau đây? A F < 20N B F = 20N C 20N < F < 200N D F = 200N 13.3/ SBT từ Người thường dụng máyđể cơđiền đơnvào giảnchổ C4 Chọn thíchtahợp trongsửdấu ngoặc nao đểtrong làm trống cácviệc câusau sau:đây? a/ hàng lênlàôtô tải dụng cụ giúp công việc a)Đưa Máythùng đơn giản ( dễ dàng / nhanh ) …………………………… b/ Đưa xô vữa lên cao c/ Kéo thùng nước từ giếng lên b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc ……………………… ( palăng / máy đơn giản ) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học Xem lại tập phần vận dụng - Xem trước 14 Xin cho v Hẹn gặp lại ... 13: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Một ống bêtơng nặng bị lăn xuống mương Có thể đưa ống lên cách dùng dụng cụ đỡ vất vả? Chắc ống phải đến tạ Làm để đưa ống lên đây? Tiết 14: BÀI 13: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I KÉO VẬT... ĐỨNG: Đặt vấn đề: Nếu dùng dây, liệu kéo vật lên theo phương thẳng đứng với lực nhỏ lượng vật không? FK < P ? Tuần 15 tiết 15 BÀI 13 MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG: Đặt vấn... thường dụng máy ể cơ iền đơnvào giảnchổ C4 Chọn thíchtahợp trongsửdấu ngoặc nao đểtrong làm trống cácviệc câusau sau:đây? a/ hàng lênlàôtô tải dụng cụ giúp công việc a)Đưa Máythùng đơn giản ( dễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý lớp 6: Máy cơ đơn giản, Vật lý lớp 6: Máy cơ đơn giản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay