Chương III. §1. Mở rộng khái niệm phân số

16 9 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 17:39

Chào mừng thầy giáo dự tốn lớp 6D!       KIỂM TRA BÀI CŨ Em cho ví dụ phân số? rõ tử số, mẫu số phân số? ví dụ: -3 4 Chương III: PHÂN SỐ  Tiết 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Khái niệm phân số Ta có phân số: Khái niệm phân số Còn coi thương phép chia chia cho 4 thương phép chia chia cho 2 -2 Là thương phép chia (-2) chia cho (-3) -3 -3 (-3) chia cho thương chia cho (-6) thương Như vậy: -6 -2 -3 phân số , , , , -3 -6 Khái niệm phân số Tổng quát: Người ta gọi Ở tiểu học, phân số a b Với a, b ∈ Z, b ≠ a có dạng b −2 Với a, b ∈ N, −b7≠ phân số, a tử số (tử), b mẫu số (mẫu) phân số So với khái niệm phân số học tiểu học em thấy phân số mở rộng nào? Khái niệm phân số Tổng quát: a Người ta gọi b Với a, b ∈ Z, b ≠ −2 −7 phân số, a tử số (tử), b mẫu số (mẫu) phân số Bài tập: ?1 Em cho ví dụ phân số rõ tử số mẫu số phân số đó? Bài tập (sgk trang 6) : Viết phân số sau: a) Hai phần bảy b) Âm năm phần chín Bài tập (sgk trang 6) : Viết phép chia sau dạng phân số : c) : (-13) d) x chia cho ( x ∈ Z) ?2 Trong cách viết sau đây, cách viết cho ta phân số? a/ 0,25 b/ -3 e/ c/ g/ (a ∈ Z ; a ≠ 0) a -9 f/ -2 d/ h/ TRẢ LỜI Các cách viết cho ta phân số là: ; ; ; 6,23 7,4 ; Khái niệm phân số a Tổng quát: Người ta gọi b Với a, b ∈ Z, b ≠ −2 −7 phân số, a tử số (tử), b mẫu số (mẫu) phân số Bài tập: Mọixét: số nguyên viết dạng phân số khơng? ?3 Nhận a Cho ví dụ? Số nguyên a viết Bài tập nhóm- t/g: phút hình tròn cách chia hình tròn thành phần tơ màu phần hình a chia hình b, hình c để biểu diễn phân số hình a Ta biểu diễn 16 4 b) 16 Của hình vng c) hình tròn Của hình chữ nhật Bài tập trang sgk : Phần tô mầu hình 4a, c biểu diễn phân số nào? a) c) Trò chơi: HẾT 17 59 26 24 36 22 27 46 55 13 23 43 6GIỜ 57 58 16 19 12 35 49 60 11 14 18 21 20 29 33 37 39 41 44 47 51 50 54 53 15 25 30 34 45 52 10 31 38 28 40 56 32 42 48 Thời gian: 1’ Nhanh tay nhanh trí Nội dung: Dùng hai ba số -2; 0; để viết thành phân số? ĐÁP ÁN Các phân số viết là: , -2 , -2 , 7 -2 A= n −1 • Cho : Câu 1: (Chọn đáp án nhất) Nếu A phân số thì: , n∈ Z Câu 2: Khi n = phân số A bằng: A n =1 A -4 B B n ≠1 B B C n D Một số khác Học thuộc dạng tổng quát phân số Làm tập: 2b, d; 3c, d; 4a, c trang SGK Tự đọc phần “có thể em chưa biết” Đọc chuẩn bị bài: PHÂN SỐ BẰNG NHAU ... BÀI CŨ Em cho ví dụ phân số? rõ tử số, mẫu số phân số? ví dụ: -3 4 Chương III: PHÂN SỐ  Tiết 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Khái niệm phân số Ta có phân số: Khái niệm phân số Còn coi thương phép... số So với khái niệm phân số học tiểu học em thấy phân số mở rộng nào? Khái niệm phân số Tổng quát: a Người ta gọi b Với a, b ∈ Z, b ≠ −2 −7 phân số, a tử số (tử), b mẫu số (mẫu) phân số Bài tập:... -2 -3 phân số , , , , -3 -6 Khái niệm phân số Tổng quát: Người ta gọi Ở tiểu học, phân số a b Với a, b ∈ Z, b ≠ a có dạng b −2 Với a, b ∈ N, −b7≠ phân số, a tử số (tử), b mẫu số (mẫu) phân số So
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III. §1. Mở rộng khái niệm phân số, Chương III. §1. Mở rộng khái niệm phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay