Chính sách kinh tế của philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á đến nay

0 9 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:30

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TUẤN ANH CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES KỂ TỪ SAU CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á ĐẾN NAY Ngành: Kinh tế Quốc tế Mã số: 31 01 06 LUẬN ÁN TIẾNKINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh PGS TS Phạm Thị Thanh Bình Hà Nội, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Nếu có sai sót tơi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn Nghiên cứu sinh NGUYỄN TUẤN ANH MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 10 1.3 Đánh giá chung cơng trình cơng bố 14 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á 16 2.1 Những vấn đề lý luận chung sách kinh tế 16 2.2 Cơ sở thực tiễn việc hoạch định sách kinh tế 30 Chương 3: CHỦ TRƯƠNG, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á 46 3.1 Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế thời Tổng thống Joseph Estrada (1998-2001) 46 3.2 Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế thời Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010) 63 3.3 Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế thời Tổng thống Benigno Aquino III (2010-tháng 6/2016) 88 Chương 4: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA 117 4.1 Đánh giá chung sách kinh tế từ sau khủng hồng tài Châu Á 117 4.2 Một số học kinh nghiệm rút 136 KẾT LUẬN 142 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ADB AEC AFMA AFTA AMC APEC ARMM ASEAN ATIGA BIR BIS BOC BOI BPO BSP CAR CARP CARS CEPT CNIS CPI CRK DBCC DBP DOA DTI EDC FDI FED FIA FTA : Asian Development Bank : ASEAN Economic Community : Agriculture and Fisheries Modernization Act : ASEAN Free Trade Area : Asset Management Company : Asia – Pacific Economic Cooperation : Autonomous Region in Muslim Mindanao : Association of Southeast Asian Nations : ASEAN Trade in Goods Agreement : Bureau of Internal Revenue : Bank for International Settlements : Bureau of Customs : Board of Investment : Business Process Outsourcing : Bangko Sentral ng Pilipinas : Capital Adequacy Ratio : Comprehensive Agrarian Reform Program : Comprehensive Automotive Resurgence Strategy : Common Effective Preferential Tariff : Comprehensive National Industrial Strategy : Consumer Price Index : Clark International Airport : Development Budget Coordination Committee : Development Bank of the Philippines : Department of Agriculture : Department of Trade and Industry : Export Development Council : Foreign Direct Investment : Federal Reserve System : Foreign Invesment Act : Free Trade Agreement Ngân hàng phát triển Châu Á Cộng đồng Kinh tế ASEAN Luật Hiện đại hóa nơng nghiệp ngư nghiệp Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN Công ty Quản lý Tài sản Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Khu vực tự trị hồi giáo Mindanao Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Cục Ngân sách Nội địa Ngân hàng Thanh toán Quốc tế Cục Hải Quan Cục Đầu Philippines Dịch vụ kinh doanh thuê Ngân hàng Trung ương Philippines Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Chương trình cải cách ruộng đất tồn diện Chiến lược phục hồi tồn diện ngành tơ Thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung Chiến lược cơng nghiệp quốc gia toàn diện Chỉ số giá tiêu dùng Sân bay quốc tế Clark Ủy ban Điều phối Ngân sách phát triển Ngân hàng Phát triển Philippines Bộ Nông nghiệp Bộ Công Thương Uỷ ban Phát triển Xuất Đầu Trực tiếp Nước Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ Luật đầu nước Hiệp định thương mại tự GATT GDP GIR GNP GOCC GSIS HĐTT HTNH IMF IPA IPP IRC IT IT-BPM KHTCCA KHTCTC LEDAC LGU MB MBO MFI MRP MSME MTEF MTPDP NAIA NBFI NEDA NFA NHĐN NHHT : General Agreement on Tariffs and Trade : Gross Domestic Product : Gross International Reserves : Gross National Product : Government-owned and controlled corporation : Government Service Insurance System : : : International Monetary Fund : Investment Promotion Agency : Investment Priorities Plan : Interest Rate Corridor : Information Technology : Information Technology Business Process Management : : : Legislative Executive Development Advisory Council : Local Government Unit : Monatary Board : Micro-banking Offices : Micro-financial Institution : Manufacturing Resurgence Program : Micro, Small and Medium Enterprises : Medium-term Expenditure Framework : Medium term Philippine Development Plan : Ninoy Aquino International Airport : Nonbank Financial Institutions : National Economic and Development Authority : National Food Authority : : Hiệp định chung Thuế quan Thương mại Tổng sản phẩm quốc nội Tổng dự trữ ngoại hối Tổng sản phẩm quốc dân Doanh nghiệp/tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước Hệ thống bảo hiểm Hội đồng Tiền tệ Hệ thống ngân hàng Quỹ Tiền tệ Quốc tế Cơ quan Xúc tiến Đầu Kế hoạch ưu tiên đầu hàng năm Công cụ hàng lang lãi suất Công nghệ thơng tin Dịch vụ quản lý quy trình kinh doanh cơng nghệ thơng tin Khủng hoảng tài tiền tệ châu Á Khủng hoảng tài tồn cầu 2008 Ủy ban pháp Đơn vị quyền địa phương Ủy ban Tiền tệ Văn phòng ngân hàng vi mơ Thể chế tài vi mơ Chương trình phục hồi ngành chế tạo Doanh nghiệp vừa, nhỏ siêu nhỏ Khung khổ chi tiêu trung hạn Kế hoạch Phát triển Philippine trung hạn Sân bay quốc tế Ninoy Aquino Các thể chế tài phi ngân hàng Cơ quan Phát triển kinh tế Quốc gia Cơ quan Lương thực quốc gia Ngân hàng đa Ngân hàng hợp tác NHNT NHTK NHTM NPA NPC NPL NSC NSCB : : : : : : : : NSO ODF OECD : : : OLF OTOP PDIC : : : PEDP PEZA : : PIDS : PSA PSE R&D ROE RRR SBGFC : : : : : : SEC SONA SPV SSS TDF TKVL TRP VAT WB WTO : : : : : : : : : : Non-performing assests National Power Corporation Non-performing Loan National Security Council National Statistical Coordination Board National Statistic Organization Overnight deposit facility Organisation for Economic Cooperation and Development Overnight Lending facilities One Town One Product Philippine Deposit Insurance Corporation Philippine Export Development Plan Philippines Economic Zone Authority Philippine Institute for Development Studies Philippine Statistic Authority Philippines Stock Exchange Research and Development Return On Equity Reverse Repurchase Rate The Small Business Guarantee and Finance Corporation Securities and Exchange Commission State of Nation Address Special Purpose Vehicles Social Security System Term Deposit Facility Tariff Reform Program Value Added Tax World Bank World Trade Organization Ngân hàng nông thôn Ngân hàng tiết kiệm Ngân hàng thương mại Tài sản không sinh lời Tập đoàn Điện lực quốc gia Nợ xấu Ủy ban An ninh Quốc gia Ủy ban Điều phối Thống quốc gia Cơ quan Thống quốc gia Tiền gửi qua đêm Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế Cho vay qua đêm Chương trình làng sản phẩm Tập đoàn Bảo đảm Tiền gửi Philippines Kế hoạch Phát triển xuất Đặc khu Kinh tế Philippines Viện Nghiên cứu Phát triển Philippines Cơ quan Thống Philippines Thị trường Chứng khoán Philippines Nghiên cứu Phát triển Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu Lãi suất mua lại nghịch đảo Công ty tài Bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ Ủy ban Chứng khốn Philippines Thơng điệp Quốc gia Cơng cụ cho vay với mục tiêu đặc biệt Hệ thống an sinh xã hội Cơng cụ đấu giá tiền gửi có kỳ hạn Tài khoản vãng lai Chương trình Cải cách thuế quan Thuế giá trị gia tăng Ngân hàng Thế giới Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tỷ trọng FDI vào ASEAN, 1992-1997 (Đơn vị: %) 40 Bảng 2.2: Cơ cấu kinh tế số nước ASEAN trước KH (Đơn vị: %) 41 Bảng 3.1: Tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp dịch vụ ASEAN, 61 1990-1999 (Đơn vị: %) .61 Bảng 3.2: Các mức cắt giảm lãi suất sách BSP giai đoạn KHTCTC 69 Bảng 3.3: Một số kết kinh tế vĩ mô giai đoạn Arroyo (Đơn vị: %) 79 Bảng 3.4: Tình hình tài khố giai đoạn Arroyo (Đơn vị: Triệu Peso) 80 Bảng 3.5: Một số số kinh tế vĩ mô thời Arroyo (Đơn vị: Tỷ USD) 82 Bảng 3.6: Một số số liên quan tới lĩnh vực xuất 84 Bảng 3.7: Cơ cấu giá trị gia tăng số ngành (Đơn vị: %) 84 Bảng 3.8: Xếp hạng số cạnh tranh số nước Đông Nam Á 85 Bảng 3.9: Kết thực số mục tiêu kinh tế vĩ mô (Đơn vị: %) 108 Bảng 3.10: Tỷ lệ chi tiêu sở hạ tầng/GDP giai đoạn Aquino III (Đơn vị:%) 112 Bảng 4.1: Tốc độ tăng tỷ trọng chi tiêu GDP (Đơn vị: %) .120 Bảng 4.2: Tốc độ tăng trưởng đóng góp ngành vào GDP .121 (Đơn vị: %) 121 Bảng 4.3: Cán cân thương mại lĩnh vực dịch vụ (Đơn vị: Tỷ USD) .122 Bảng 4.4: So sánh mức thuế số quốc gia ASEAN 127 Bảng 4.5: Rào cản doanh nghiệp nước lĩnh vực dịch vụ 131 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HỘP Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu giai đoạn 2001-2009 (Đơn vị: %) .82 Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ NPL NPA (Đơn vị: %) 83 Biểu đồ 3.3: Giá trị giao dịch ròng với nước ngồi mức vốn hóa thị trường chứng khốn (Đơn vị: Tỷ Peso) 88 Biểu đồ 3.4: Lộ trình phát triển ngành cơng nghiệp chế tạo 102 Biểu đồ 3.5: Khung Chiến lược Cơng nghiệp quốc gia tồn diện (CNIS) .104 Biểu đồ 3.6: Xếp hạng mức độ hài lòng kết kinh tế - xã hội qua .116 giai đoạn Tổng thống 116 Biểu đồ 4.1: Tình hình lạm phát Philippines, 1998-2016 (Đơn vị: %) 118 Biểu đồ 4.2: Diễn biến lãi suất sách, 1998-2016 (Đơn vị: %) 119 Biểu đồ 4.3: Sự phân bổ GDP vùng miền, 2010-2015 (Đơn vị: %) 133 Biểu đồ 4.4: Thu nhập bình quân đầu người theo khu vực, 133 năm 2009 2015 (Đơn vị: Peso) 133 Hộp 3.1: Chiến lược Phục hồi Ngành ô tô toàn diện (CARS) 103 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước khủng hoảng tài châu Á 1997-98 (KHTCCA), nói tới Philippines, người ta thường gọi “sick man of Asia” để ám thất bại hay thụt lùi quốc gia trình phát triển kinh tế so sánh với quốc gia khác khu vực.1 Tuy nhiên, từ sau KHTCCA đến nay, bất ổn giai đoạn đầu, song nhìn tổng thể, kinh tế Philippines dần phục hồi phát triển tương đối tốt Đặc biệt, năm gần đây, nói tới kinh tế Philippines, nhiều báo cáo nghiên cứu bắt đầu dùng thuật ngữ “có cánh” “Hổ châu Á” hay “sự thần kỳ châu Á” [176],… để thành tựu kinh tế bật Philippines.2 Theo dự báo trung dài hạn, Philippines vươn lên trở thành kinh tế hàng đầu khu vực Đơng Nam Á chí lọt vào vị trí 20 kinh tế lớn giới vào năm 2050.3 Sự thành công hay thất bại quốc gia trình phát triển kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có vai trò quan trọng chiến lược, sách phát triển kinh tế quốc gia Từ sau KHTCCA, phủ Philippines thời kỳ Tổng thống khác có điều chỉnh sách kinh tế vĩ mơ (cụ thể sách tài khóa tiền tệ) cải cách cấu (như sách thương mại đầu tư, sách phát triển ngành kinh tế, sách phát triển doanh nghiệp,…) nhằm cải thiện nâng tầm vị kinh tế Philippines khu vực Đặc biệt, giai đoạn gần sách phát triển kinh tế thời Tổng thống Aquino III đem lại kết đáng ý, giúp Philippines lên trở thành kinh tế động tăng trưởng nhanh khu vực Vì vậy, việc nhìn nhận đánh giá lại Từng kinh tế phát triển châu Á thập niên 50, 60 kỷ trước, Philippines dần đánh vị bị quốc gia khác khu vực Đông Á Đơng Nam Á vượt xa trình độ phát triển Xem thêm: [174] Từ sau KHTCTC năm 2008, nhiều kinh tế lớn Mỹ, Nhật Bản, EU,…và nước khu vực tiếp tục gặp nhiều khó khăn để phục hồi, kinh tế Philippines lại lên trở thành điểm sáng tăng trưởng với tốc độ tăng GDP bình quân 6% giai đoạn 2010-2016 trở thành kinh tế động tăng trưởng nhanh châu Á Nhiều tổ chức quốc tế uy tín Moody, Fitch, Standard and Poor đưa đánh giá tích cực số đầu tư, tín dụng lực cạnh tranh Philippines Theo dự báo cơng ty kiểm tốn tồn cầu PricewaterhouseCoopers (PwC), Philippines vượt qua Thái Lan Malaysia trở thành kinh tế lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á (chỉ đứng sau Indonesia) kinh tế lớn thứ 19 giới vào năm 2050 Xem thêm: [148] 1 sách kinh tế Philippines giai đoạn từ sau KHTCCA đến cần thiết để giúp quốc gia rút học thành cơng thất bại từ đưa đường hướng sách phát triển hợp lý giai đoạn tới Cùng thành viên Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam Philippines lại có nhiều đặc điểm tương đồng quy mơ dân số, cấu kinh tế xuất phát từ nông nghiệp truyền thống, trình độ phát triển,…Mặc dù vậy, nghiên cứu Philippines nói chung sách kinh tế nước nói riêng Việt Nam thời gian qua hạn chế chưa quan tâm mức Ngoài ra, đề tài nghiên cứu mẻ, lẽ sách kinh tế thời Tổng thống Aquino III diễn cách chưa lâu nhiều nội dung sách tiếp tục kế thừa áp dụng thời Tổng thống đương nhiệm Duterte Do vậy, nói, việc nghiên cứu kinh nghiệm Philippines, khía cạnh thành cơng thất bại sách kinh tế thực cần thiết, có tính thời có giá trị tham khảo về mặt lý luận thực tiễn Việt Nam Với lý trên, vấn đề: “Chính sách kinh tế Philippines kể từ sau khủng hoảng tài tiền tệ châu Á đến nay” chọn làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Luận án Luận án nghiên cứu sách kinh tế Philippines giai đoạn từ sau khủng hoảng tài tiền tệ châu Á đến cuối nhiệm kỳ Tổng thống Aquino III, tập trung làm rõ sách kinh tế bật đánh giá thành công hạn chế sách để rút học kinh nghiệm chung 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận sách kinh tế; - Cơ sở thực tiễn lựa chọn sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á; - Nghiên cứu làm rõ nội dung sách kinh tế Philippines ba giai đoạn Tổng thống: Joseph Estrada (1998-2001), Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010), Begnino Aquino III (2010-tháng 6/2016) Trong đó, số nội dung bao gồm: chủ trương, quan điểm lựa chọn sách, nội dung số sách kinh tế bật đánh giá thành công hạn chế sách kinh tế tương ứng với giai đoạn Tổng thống - Rút số học kinh nghiệm chung từ việc nghiên cứu sách kinh tế Philippines Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng Luận án nghiên cứu sách kinh tế Philippines Trong đó, luận án tập trung vào số sách kinh tế bật giai đoạn Tổng thống để làm rõ vấn đề nghiên cứu 3.2 Phạm vi + Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu sách kinh tế Philippines từ giai đoạn Tổng thống Estrada hết nhiệm kỳ Tổng thống Aquino III (1998 - 06/2016) Tuy nhiên, phần cần thiết, đề tài đề cập, liên hệ với giai đoạn trước để có sở đối chiếu đánh giá sách giai đoạn + Về không gian: Luận án nghiên cứu Philippines Tuy nhiên, để làm rõ số luận điểm, đề tài so sánh với số nước khu vực Đông Nam Á, có Việt Nam + Về nội dung: Nghiên cứu sách cơng nói chung sách kinh tế lĩnh vực khoa học phức tạp mang tính liên ngành, đòi hỏi phải xem xét phân tích sách mối quan hệ với vấn đề thể chế trị, xã hội, văn hóa…Trong phạm vi Luận án này, tác giả tập trung vào làm rõ đường hướng điều chỉnh lớn sách kinh tế cấp quốc gia khơng đề cập tới sách cấp địa phương cấp vùng Các nghiên cứu chuyên sâu vào sách cụ thể tiếp tục thực nghiên cứu Ngoài ra, việc hoạch định thực thi sách Philippines có khác giai đoạn Tổng thống nên phạm vi nghiên cứu này, đề tài phân chia nội dung nghiên cứu tương ứng theo giai đoạn cầm quyền tổng thống Kể từ sau khủng hoảng tài tiền tệ châu Á (gọi tắt khủng hoảng tài châu Á hay KHTCCA) tới tháng 6/2016, Philippines trải qua giai đoạn cầm quyền 3 Tổng thống bao gồm: Joseph Estrada (1998-2001), Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010), Benigno Aquino III (2010-tháng 6/2016) Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận vật lịch sử biện chứng vật, việc vận dụng số lý thuyết kinh tế học quốc tế, Luận án sử dụng số phương pháp sau: - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh: Phương pháp sử dụng để làm rõ tương đồng khác biệt việc lựa chọn kết thực sách kinh tế Philippines giai đoạn - Phương pháp phân kỳ lịch sử: dùng để làm rõ, phân tích đánh giá nội dung sách kinh tế Philippines giai đoạn Tổng thống - Phương pháp phân tích thống đơn giản: Đề tài sử dụng số phép thống giá trị tuyệt đối, giá trị tương đối, tần suất,…được mô tả thông qua bảng biểu, sơ đồ… - Phương pháp mô tả, diễn dịch: Phương pháp sử dụng nhằm mô tả bối cảnh tác động từ bên ngồi bên đến việc lựa chọn sách Bên cạnh đó, nội dung sách kinh tế trình bày - Phương pháp quy nạp: Phương pháp sử dụng đánh giá thành công hạn chế sách kinh tế Philippines học chung rút từ việc nghiên cứu Đóng góp khoa học luận án Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận sách kinh tế Thứ hai, làm rõ sở thực tiễn việc lựa chọn sách kinh tế Philippines từ sau KHTCCA Thứ ba, hệ thống hóa nội dung bao gồm: chủ trương, quan điểm lựa chọn sách số sách kinh tế bật mà Philippines tiến hành từ sau KHTCCA đến hết nhiệm kỳ Tổng thống Aquino III Đây sở để nhà nghiên cứu so sánh điểm tương đồng khác biệt sách kinh tế Philippines với nước khu vực Việt Nam Thứ tư, luận án bổ sung cập nhật có hệ thống số liệu sách kinh tế kinh tế Philippines, đóng góp vào nguồn tài liệu hạn chế Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Về mặt lý luận, Luận án khái quát, hệ thống hóa lý thuyết kinh tế sách kinh tế sở lý luận để lựa chọn sách kinh tế nước phát triển, có Philippines Đó là: lý thuyết kinh tế John Maynard Keynes, lý thuyết kinh tế học chủ nghĩa tự mới, lý thuyết chủ nghĩa dân túy, Đồng thuận Washington,… Về mặt thực tiễn, Luận án khơng đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu Philippines Việt Nam mà tài liệu tham khảo hữu ích cho quan quản lý sách Việt Nam Cơ cấu luận án Ngoài Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt, Mở đầu Kết luận, trang bìa, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục chữ viết tắt, danh mục cơng trình tác giả, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung Luận án bao gồm chương - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu nước liên quan tới đề tài - Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn để lựa chọn sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á - Chương 3: Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á - Chương 4: Đánh giá chung sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á số học kinh nghiệm rút Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI 1.1 Tình hình nghiên cứu nước Xét tổng thể, tình hình nghiên cứu Philippines nói chung sách kinh tế Philippines nói riêng Việt Nam tương đối ỏi, thiếu tính cập nhật tập trung vào số chuyên gia, nhà nghiên cứu Phần lớn cơng trình nghiên cứu kinh tế Philippines giai đoạn trước đặt bối cảnh nghiên cứu chung với kinh tế nước khu vực Đơng Nam Á Có thể kể tới số cơng trình tiêu biểu như: Phạm Nguyên Long (1997), Nguyễn Thu Mỹ (2001), Phạm Đức Thành (2001),…Các nghiên cứu tập trung phân tích làm rõ chiến lược phát triển khía cạnh kinh tế xã hội quốc gia Đơng Nam Á, có Philippines giai đoạn nửa cuối kỷ XX Có thể cho cơng trình nghiên cứu có giá trị việc cung cấp nhìn tổng thể khái quát chung đường phát triển Philippines quốc gia láng giềng khu vực bối cảnh Việt Nam vừa bắt đầu công Đổi Liên quan tới chủ đề nghiên cứu Luận án, kể tới số cơng trình tiêu biểu sau Đinh Q Độ (1997) làm rõ đặc trưng khái quát kinh tế Philippines giai đoạn đầu năm 1990 thơng qua phân tích số vấn đề như: cấu ngành kinh tế, đặc biệt ngành nông nghiệp công nghiệp, hệ thống tài – ngân hàng hoạt động kinh tế đối ngoại Đi sâu vào cải cách kinh tế Philippines giai đoạn trước KHTCCA, Phạm Thị Thanh Bình (1994) đề cập tới sách phát triển hệ thống tài – ngân hàng cải cách thuế tài khóa Nghiên cứu phủ Philippines có cải cách hệ thống ngân hàng (HTNH) đáng kể giai đoạn đầu năm 1990 thông qua trình củng cố sáp nhập ngân hàng, phân tách loại hình ngân hàng theo chức phạm vi hoạt động mức độ chuyên sâu Bên cạnh đó, phủ Philippines tiến hành q trình nhân hóa ngân hàng giai đoạn Những điều chỉnh sách tài – ngân hàng tác giả đánh giá huy động lượng lớn tiền nhàn rỗi từ người dân nguồn bổ sung quan trọng cho ngân sách quốc gia Mặc dù vậy, nghiên cứu tồn tại, yếu hoạt động HTNH chưa giải tiềm ẩn nhiều rủi ro bối cảnh bên có nhiều biến động Đối với sách thuế tài khóa, nghiên cứu đánh giá chương trình cải cách thuế quan giai đoạn 1970-1980 khơng có nhiều chuyển biến thiếu hiệu quả, vai trò mờ nhạt tổ chức thuế nguyên nhân dẫn tới nạn tham nhũng trì trệ trình cải cách Nguyễn Văn Hà (1998) tập trung phân tích sách cải cách chủ yếu Philippines giai đoạn Tổng thống Corazon Aquino Ramos bao gồm: cải cách tài quốc gia, cải cách khu vực kinh tế nhà nước, phát triển nơng nghiệp, sách thương mại đầu Trong cải cách tài chính, tác giả phân tích làm rõ cải cách thuế khóa quản trị thuế với việc tăng cường kiểm tra giám sát quan quản lý thuế với nâng cao hiệu chi tiêu ngân sách qua việc tập trung vào chương trình ưu tiên giải vấn đề thiết xã hội cắt giảm chi tiêu chương trình đầu xây dựng hiệu Tác giả đánh giá nhờ biện pháp thận trọng chặt chẽ tình hình tài khóa cải thiện Đối với cải cách khu vực kinh tế nhà nước, tác giả cho chương trình nhân hóa xí nghiệp nhà nước thời Tổng thống Ramos đẩy mạnh số lĩnh vực quan trọng dầu khí, hàng khơng, lượng,…Trong cải cách nông nghiệp, tác giả nhấn mạnh vào chương trình cải cách ruộng đất với quy định hạn điền loại trồng, chăn nuôi, thủy sản,…cũng quy định mua bán, chuyển nhượng, cho thuê Về cải cách sách thương mại đầu tư, tác giả phân tích điều chỉnh phủ Philippines nhằm khuyến khích thúc đẩy đầu sản xuất lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ, đặc biệt việc mở cửa cho nhà đầu nước Nghiên cứu đánh giá điều chỉnh, cải cách sách phủ Philippines giai đoạn cuối thập kỷ 80 tới thập kỷ 90 giúp kinh tế phục hồi phát triển hướng Tuy nhiên, KHTCCA có tác động mạnh tới kinh tế Philippines Đề cập sâu vào sách kinh tế cụ thể, Phạm Thị Thanh Bình (2001) làm rõ cải cách tài cải cách lĩnh vực ngân hàng phủ Philippines tiến hành năm đầu sau KHTCCA Đối với lĩnh vực tài khóa, tác giả phân tích biện pháp sách phủ Philippines nhằm ứng phó với tác động khủng hoảng với việc nhấn mạnh vào cải cách thuế, đẩy mạnh trình nhân hố cơng ty nhà nước, cải cách thị trường vốn cắt giảm chi tiêu phủ Đối với lĩnh vực tài – ngân hàng, phủ Philippines đưa loạt biện pháp nhằm ổn định đồng Peso, tăng cường thắt chặt quy định nhằm kiểm soát giao dịch ngoại hối đưa biện pháp xử phạt nặng ngân hàng cá nhân vi phạm quy định giao dịch ngoại hối Bên cạnh đó, phủ khơng can thiệp vào tỷ giá hối đối không bán ngoại tệ để bảo vệ đồng Peso tăng nguồn dự trữ Đô la Mỹ Các biện pháp nhằm tăng cường giám sát hoạt động ngân hàng tiến hành Hàng loạt vụ sáp nhập mua lại ngân hàng thực sau khủng hoảng Đồng thời, phủ Philippines mở cửa cho ngân hàng nước tham gia hoạt động hệ thống tài Philippines nhằm tạo môi trường cạnh tranh nâng cao chất lượng dịch vụ Tác giả nhận định cải cách tài ngân hàng mà phủ Philippines tiến hành sau KHTCCA đem lại kết định hạn chế tác động tiêu cực khủng hoảng Xem xét từ khía cạnh sách kinh tế đối ngoại, Phạm Thị Thanh Bình (2003) làm rõ nguyên nhân dẫn tới việc điều chỉnh sách kinh tế đối ngoại Philippines thời điểm Tác giả điều chỉnh sách kinh tế đối ngoại bao gồm: 1) khuyến khích đa dạng hố xuất thông ưu đãi thuế tiếp cận vốn cho doanh nghiệp xuất khẩu; 2) tiến hành tự hoá lĩnh vực thương mại hoạt động ngân hàng nước ngoài; 3) thu hút đầu FDI 4) giảm nợ nước cách đưa loại chứng khoán nợ đặc biệt với thời hạn năm cho phép nhà đầu tham gia vào việc mua bán tài sản doanh nghiệp nhà nước… Cũng đề cập tới vấn đề hội nhập kinh tế tự hoá thương mại Philippines, kể đến cơng trình nghiên cứu Vũ Thanh Hương (2013), tác giả cho Philippines tích cực thúc đẩy q trình tự hóa khu vực thực nghiêm túc cam kết CEPT ATIGA Tuy nhiên, viết so với nước ASEAN-6 khác, mức độ dỡ bỏ thuế quan Philippines thuộc loại thấp Philippines chưa tận dụng hội giảm thuế để nâng cao lực cạnh tranh thúc đẩy xuất sang nước ASEAN, nước ASEAN tận dụng tốt từ việc cắt giảm thuế Philippines Từ góc độ sách ngành kinh tế, Phạm Thị Thanh Bình (2004) trình chuyển dịch cấu kinh tế Philippines giai đoạn 1986-2000 diễn ngược lại so với quốc gia khác khu vực Cụ thể, tỷ trọng đóng góp ngành cơng nghiệp vào GDP Philippines giảm xuống lĩnh vực công nghiệp tăng đáng kể nước khác khu vực Lê Thị Ái Lâm (2011) đánh giá khái quát tình hình kinh tế xã hội thơng qua số số vĩ mơ tăng trưởng kinh tế, tỷ giá, lạm phát, tình hình tài khóa, hệ thống tài chính, vấn đề việc làm, nghèo đói bất bình đẳng Nghiên cứu đề cập tới số sách kinh tế chủ yếu nhằm lý giải thành công hạn chế kết kinh tế giai đoạn Theo đó, tác giả cho sau KHTCCA, phủ Philippines tập trung vào biện pháp tiền tệ thắt chặt nhằm ổn định thị trường tài kiểm sốt lạm phát Đồng thời, theo tác giả, biện pháp tài khóa nhằm thay đổi hệ thống thuế quản trị thuế thông qua tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) mở rộng diện chịu thuế giúp cải thiện tình hình thâm hụt ngân sách nợ nước Trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu cải cách từ giai đoạn trước KHTCCA với Luật Ngân hàng chung năm 2000 giúp củng cố HTNH Mặc dù vậy, khoản vay chất lượng vấn đề nợ khó đòi chưa giải Cũng liên quan tới cải cách tài ngân hàng sau KHTCCA, Lê Thị Thanh Hương (2010) cải cách tài HTNH Philippines tiến hành từ đầu năm 2000 đạt số kết tích cực việc cải thiện mơi trường cạnh tranh tính minh bạch cho hệ thống tài Tuy nhiên, nghiên cứu cho rủi ro liên quan tới nợ xấu vấn đề chưa giải Xem xét từ khía cạnh mơ hình phát triển, Lưu Ngọc Trịnh Vũ Bá Thể (2014) tập trung phân tích đánh giá điều chỉnh mơ hình tăng trưởng Philippines từ sau khủng hoảng tài tồn cầu năm 2007-2008 (KHTCTC) đến năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Aquino III Các tác giả bế tắc lớn mơ hình phát triển Philippines: thành tăng trưởng kinh tế khơng giúp cải thiện nghèo đói, phủ yếu kém, tăng trưởng chủ yếu dựa vào nguồn kiều hối xuất hay FDI, tăng trưởng không kèm với cải thiện dịch vụ xã hội giáo dục, y tế,…Nghiên cứu định hướng cải cách giai đoạn đầu quyền Tổng thống Aquino III với việc trọng vào sách phát triển cơng nghiệp, đặc biệt cơng nghiệp chế tạo; sách lao động đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính, cải thiện mơi trường kinh doanh, sách xã hội… để giải việc làm cho lực lượng lao động giảm nghèo Các tác giả nhận định cải cách bước đầu mang lại kết tích cực tăng trưởng kinh tế số kinh tế vĩ mô khác 1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước Các cơng trình nghiên cứu quốc tế Philippines đa dạng phong phú Có nhiều cơng trình nghiên cứu kinh tế Philippines, có số cơng trình xem xét đánh giá trực tiếp cụ thể sách kinh tế Philippines giai đoạn qua Các cơng trình nghiên cứu liên quan tới sách thương mại đầu Ở giai đoạn trước KHTCCA, Pante Medalla (1990) tập trung phân tích đánh giá sách thương mại cơng nghiệp Philippines giai đoạn 1980-1990, đặc biệt sau sụp đổ lĩnh vực công nghiệp chế tạo Các tác giả cải cách theo định hướng thị trường Philippines nhằm tham gia chủ động vào xuất khẩu, loại bỏ méo mó cấu ưu đãi, khôi phục khu vực nhân Nghiên cứu cho chương trình cải cách thương mại thành công việc loại bỏ dần bảo hộ, song chưa thể tạo thay đổi lớn lĩnh vực xuất nông nghiệp Cơ cấu xuất bất cân đối, tập trung vào số sản phẩm chất bán dẫn, may mặc máy móc, thiết bị điện tử Những sản phẩm phụ thuộc đáng kể vào việc nhập nguồn nguyên liệu đầu vào mà khơng có kết nối với doanh nghiệp nước Điều dẫn tới suất lao động ngành cải thiện tăng trưởng xuất không đem lại nhiều ích lợi cho kinh tế Timberman (1998) đề cập tới cải cách thương mại tự hoá Philippines giai đoạn năm 1990 Một số cơng trình nghiên cứu đề cập tới cải cách tự hóa thương mại sau khủng hoảng cơng trình nghiên cứu Tetangco (2007) với việc nhấn mạnh 10 vai trò cải cách tự hố thương mại, đặc biệt chương trình giảm thuế quan việc ứng phó giảm thiểu tác động từ KHTCCA Các báo cáo đánh giá định kỳ (Trade Policy Review) Ban Thư ký WTO phủ Philippines nhằm cập nhật, đánh giá sách thương mại sách liên quan tình hình thực cam kết hội nhập lĩnh vực Philippines Kể từ sau KHTCCA đến nay, phủ Philippines Ban Thư ký WTO công bố báo cáo năm 1999, 2005, 2012, 2018 Liên quan tới sách thu hút đầu trực tiếp nước ngồi, nhiều cơng trình nghiên cứu tập trung xem xét điều chỉnh sách FDI Philippines từ ban hành Luật Đầu nước ngồi (FIA) năm 1991 Hầu hết cơng trình cho Philippines có nỗ lực đáng kể nhằm tự hố sách FDI, đặc biệt việc cho phép doanh nghiệp nước ngồi góp vốn 100% tất lĩnh vực nằm Danh sách Hạn chế Đầu nước ngồi Bên cạnh đó, Philippines thu hút FDI việc đưa ưu đãi đầu thuế M Aldaba, M Aldaba, T (2010) cho việc mở cửa thu hút nguồn vốn FDI góp phần thúc đẩy xuất sản phẩm công nghệ cao tăng trưởng kinh tế cho kinh tế Philippines Tuy nhiên, hiệu thu hút FDI hạn chế bị bỏ xa so với nước khu vực Aldaba, M (2007) hệ thống ưu đãi đầu Philippines phức tạp môi trường đầu yếu cản trở việc thu hút FDI vào Philippines Bên cạnh đó, tác động lan toả FDI tới doanh nghiệp nước hạn chế lực cạnh tranh yếu doanh nghiệp nước thiếu khả hấp thụ công nghệ tri thức chuyển giao Cơ cấu phân bổ FDI có chuyển dịch từ ngành công nghiệp chế tạo sang lĩnh vực dịch vụ, cụ thể lĩnh vực tài viễn thơng Các nghiên cứu đề xuất phủ Philippines cần thơng qua cách tiếp cận tồn diện hơn, tập trung vào việc kết hợp sách công nghiệp để cải thiện phát triển doanh nghiệp cung ứng đầu vào nước Bên cạnh đó, cần thiết lập mơi trường thuận lợi để tạo tác động lan toả FDI tăng cường tham gia doanh nghiệp vào công đoạn cao chuỗi giá trị cơng nghiệp Ngồi ra, năm 2016, OECD công bố Báo cáo đánh giá sách đầu Philippines (OECD Investment Policy Reviews) Báo cáo nhằm cung cấp nguồn thông tin đầu vào liên quan xu hướng sách đầu 11 Các cơng trình nghiên cứu liên quan tới sách tàitiền tệ Có nhiều nghiên cứu đánh giá cải cách tài giai đoạn trước KHTCCA, tiêu biểu nghiên cứu Lamberte (1993), Intal Llanto (1998), Malcolm Cook (2008) Các nghiên cứu làm rõ cải cách chủ yếu lĩnh vực tài mà phủ Philippines tiến hành từ năm 1980 bao gồm: (i) tăng cường quy định an toàn; (ii) hạn chế méo mó giá định tín dụng (iii) mở cửa cho ngân hàng nước ngồi tham gia hệ thống tài nước Theo đó, nghiên cứu Intal Llanto (1998), Malcolm (2008) cho cải cách tài có hiệu đáng kể phát triển hệ thống tài Cụ thể, cải cách tài thúc đẩy phát triển thể chế tài độ sâu tài chính; cải thiện tỷ lệ an toàn vốn phát triển dịch vụ ngân hàng Có nhiều nghiên cứu đánh giá tác động KHTCCA tới hệ thống tài Philippines Về bản, có thống quan điểm cho lĩnh vực tài Philippines chịu tác động so với quốc gia khác khu vực Tuy nhiên, cách luận giải cho vấn đề có khác Có luồng quan điểm ủng hộ hệ thống tài Philippines bị tác động so với nước khác khu vực nhờ cải cách quan trọng lĩnh vực tài thập kỷ trước (Llanto, 1998; Malcolm, 2008) Trong đó, luồng quan điểm khác lý giải hệ thống tài Philippines bị ảnh hưởng khủng hoảng chưa phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn bên ngồi, khơng phải thành cơng cải cách trước mang lại (Lamberte, 1993) Nghiên cứu cho trình tự hóa tài Philippines giai đoạn trước khủng hoảng chưa mang lại thay đổi hệ thống tài chính, chí số mục tiêu cải cách có mâu thuẫn… Từ sau KHTCCA, nghiên cứu có xu hướng sâu phân tích vào cấu phần hệ thống tài Có thể kể tới số cơng trình tiêu biểu cải cách lĩnh vực ngân hàng nghiên cứu Malcolm (2008), Takayashi (2007), BBVA (2014); nghiên cứu thị trường vốn Bautista Socorro (1998), Antonio Abola (2005), Shinozaki (2014), Abola (2016); nghiên cứu sở hạ tầng tài Navarro Llanto (2014) Về bản, nghiên cứu 12 điều chỉnh chủ yếu lĩnh vực cụ thể hệ thống tài đánh giá thành hạn chế điều chỉnh Liên quan tới sách tài khóa, củng cố lĩnh vực tài khố ưu tiên hàng đầu phủ Philippines nhằm tăng cường hiệu thu thuế, cải thiện thu ngân sách giảm nợ để tăng chi tiêu vào sở hạ tầng dịch vụ xã hội Chính phủ Philippines ứng dụng chương trình số hố nhằm cải thiện hiệu thu thuế hạn chế hành vi trốn thuế Mức VAT điều chỉnh tăng từ 10% lên 12% từ năm 2005 nhằm cải thiện nguồn thu ngân sách [166] Cơng trình nghiên cứu Lim Chong Yah (2002) bổ sung thêm đánh giá so sánh sách tài khố, mơ hình chi tiêu cải cách thuế Philippines với nước Đông Nam Á, Indonesia, Thái Lan, Singapore Malaysia Liên quan tới sách phát triển ngành kinh tế, nhiều cơng trình nghiên cứu phát triển bất cân đối ngành nguyên nhân quan trọng dẫn tới tăng trưởng thiếu bền vững không đem lại cải thiện chất lượng sống cho đại đa số người dân Philippines giai đoạn qua WB (2013) thất bại Philippines việc chuyển đổi cấu kinh tế để tiến hành cơng nghiệp hố [174] Sự phát triển trì trệ lĩnh vực cơng nghiệp khiến cho ngành dịch vụ phải hấp thụ lực lượng dư thừa ngành nông nghiệp Tuy nhiên, 75% số lượng việc làm lĩnh vực dịch vụ công việc đòi hỏi kĩ năng, thu nhập thấp có cải thiện suất lao động Medalla (1998) đánh giá cụ thể thay đổi ngành chế tạo từ sau cải cách Philippines Theo đó, tác giả nhận định ngành chế tạo trở nên cạnh tranh phân bổ nguồn lực tốt Tuy nhiên, việc thiếu điều chỉnh sách tỷ giá hối đoái kịp thời kèm với cải cách đề gây cản trở phát triển ngành Trong đó, Sanjaya Lall (2000) nhận định lực cạnh tranh ngành công nghiệp Philippines yếu tập trung chủ yếu vào sản phẩm bán dẫn Hơn thế, phát triển sản phẩm chun mơn hố vào cơng đoạn lắp ráp cuối kiểm định – công đoạn dễ bị tác động cạnh tranh việc gia nhập ngành thay đổi công nghệ Tác giả cho phát triển công nghệ ngành cơng nghiệp Philippines có nhiều bất cập thiếu 13 quán mục tiêu chương trình phối hợp thực các quan quản lý Abernica Tecson (2003) yếu việc hấp thụ bắt chước tri thức công nghệ Philippines Nghiên cứu đề xuất cần xác định rõ vai trò lộ trình phát triển công nghệ kế hoạch phát triển quốc gia Từ đó, việc nâng cấp sở hạ tầng cơng nghệ phải đảm bảo kết nối hiệu ngành Thêm nữa, cải cách hệ thống giáo dục không đáp ứng yêu cầu kĩ cơng nghiệp mà tạo nguồn lực lao động lớn kỹ sư nhà khoa học để tiến hành hoạt động R&D tương lai ADB (2012) kinh tế châu Á khác thành công việc tăng suất lao động kinh tế chuyển dịch lao động từ ngành có suất lao động thấp sang ngành có suất cao thập kỷ qua, suất lao động Philippines tăng 10% Mặc dù ngành dịch vụ đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế tạo việc làm, song suất lao động ngành khơng có nhiều cải thiện Trong đó, ngành cơng nghiệp phát triển trì trệ khơng thể tạo đủ việc làm cho lao động Nghiên cứu đánh giá lực yếu doanh nghiệp việc mở rộng nâng cấp sản phẩm công nghiệp nguyên nhân thất bại ngành giai đoạn qua Đồng thời, nghiên cứu cho phủ cần phải chủ động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp đa dạng hóa cơng nghiệp 1.3 Đánh giá chung cơng trình cơng bố Trên sở xem xét tài liệu liên quan Philippines trên, đưa số nhận xét sau: - Về cơng trình nước, thấy tình hình nghiên cứu nước Philippines nói chung sách kinh tế Philippines nói riêng hạn chế so với việc nghiên cứu quốc gia khác khu vực Chưa có cơng trình nghiên cứu cách trực tiếp hệ thống sách kinh tế với cách đối tượng nghiên cứu mà có số nghiên cứu thảo luận số sách cụ thể Bên cạnh đó, số lượng sách, tạp chí liệu tham khảo khác tập trung vào vài chuyên gia, nhà nghiên cứu Philippines Đặc biệt, năm gần đây, tình hình nghiên cứu kinh tế Philippines chí quan tâm so với giai đoạn trước Đây khoảng trống nghiên cứu lớn bối cảnh kinh tế Philippines đạt 14 kết kinh tế ấn tượng so sánh với quốc gia khác khu vực Đông Nam Á kể từ sau KHTCTC - Về cơng trình nghiên cứu nước ngồi, cơng trình đóng góp quan trọng mặt khoa học, giúp người đọc nắm bắt tương đối đầy đủ trình phát triển kinh tế xã hội Philippines Mặc dù có đồng thuận nhiều nhà nghiên cứu cho kinh tế có nhiều yếu bất hợp lý, song cách giải thích góc nhìn nhà nghiên cứu có khác nhiều điểm chưa thống Có nhiều nghiên cứu luận giải hạn chế q trình phát triển Philippines khía cạnh trị vấn đề tham nhũng, chủ nghĩa thân quen, thân hữu, ảnh hưởng giới chóp bu thể chế trị khác kinh tế Philippines Các nghiên cứu nhìn từ góc độ kinh tế khơng phải ít, song chủ yếu tập trung vào số ngành, lĩnh vực đơn lẻ kinh tế chưa xem xét góc độ nguyên nhân từ mặt sách Nhiều nghiên cứu cố gắng xem xét số sách kinh tế cụ thể, chưa nhìn nhận cách tồn diện hệ thống sách kinh tế để lý giải vấn đề Bên cạnh đó, chưa có cơng trình nghiên cứu làm rõ cách hệ thống chủ trương, sách phân theo giai đoạn quyền tổng thống giai đoạn qua Đặc biệt, điều chỉnh sách kinh tế Philippines kể từ sau KHTCTC, cụ thể giai đoạn Tổng thống Aquino III nắm quyền chưa cập nhật giai đoạn chứng kiến số cải cách, đổi tương đối quan trọng Đây khoảng trống cần bổ sung Những điểm Luận án sâu Trên sở tổng quan cơng trình nghiên cứu nêu trên, mặt, kế thừa sử dụng tích cực thành nghiên cứu trước, mặt khác, nghiên cứu sinh tập trung phân tích số nội dung sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung sách kinh tế, sở khoa học thực tiễn việc lựa chọn sách kinh tế phủ Philippines kể từ sau KHTCCA - Làm rõ đánh giá chủ trương, quan điểm lựa chọn sách nội dung số sách kinh tế quan trọng kết đạt giai đoạn tổng thống - Đánh giá chung thành tựu, hạn chế sách kinh tế Philippines từ sau KHTCCA đến năm 2016, từ rút số học kinh nghiệm 15 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á 2.1 Những vấn đề lý luận chung sách kinh tế 2.1.1 Quan niệm cách tiếp cận nghiên cứu sách kinh tế 2.1.1.1 Khái niệm phân loại sách kinh tế Có nhiều quan niệm khác thuật ngữ “chính sách” nhà nghiên cứu đưa thảo luận William Jenkin (1978) cho sách tập hợp định có liên quan lẫn nhà trị gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu giải pháp để đạt mục tiêu Peters (1990) quan niệm sách tổng thể hoạt động nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sống công dân William N Dunn (1992) nhìn nhận sách cơng kết hợp phức tạp lựa chọn liên quan lẫn nhau, bao gồm định không hành động, đưa phủ Charle L Cochran and Eloise F Malone (1995) xem sách định trị để thực chương trình nhằm đạt mục tiêu xã hội Kraft Furlong (2004) cho sách q trình hành động khơng hành động quyền để giải vấn đề cơng Nó bao gồm mục tiêu, cách thức tổ chức triển khai thực chấp thuận cách thức Như vậy, thấy quan niệm sách đa dạng khơng có khái niệm chung học giả thống sử dụng, mà tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh nghiên cứu định Mặc dù vậy, rút số vấn đề tiếp cận nghiên cứu sách đề tài sau: Thứ nhất, sách cơng cụ quan trọng phủ hay nhà nước đưa nhằm định hướng, dẫn hành động hay không hành động mục tiêu định Để triển khai thực tiễn, sách thường thể chế hóa thành quy định pháp luật Ở thấy khác biệt sách quy định pháp luật Trong sách chủ trương, tưởng, quan điểm định hướng phủ thơng qua chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển ngắn, trung dài hạn, quy định pháp luật việc thể chế hóa sách thành 16 quy tắc cụ thể, có tính buộc pháp lý đảm bảo thực sức mạnh Nhà nước Nếu đồng sách với văn đơn lẻ dẫn tới thiếu hụt, bỏ sót thơng tin thiếu tính hệ thống Đặc biệt, nhiều sách lớn, chẳng hạn sách phát triển ngành kinh tế, bao gồm tập hợp nhiều sách kèm theo sách phát triển nơng nghiệp (cải cách ruộng đất, sách tín dụng, ), sách phát triển cơng nghiệp (chính sách phát triển ngành cơng nghiêp tơ, ngành may mặc, ), sách phát triển ngành dịch vụ (chính sách phát triển ngành cơng nghệ thơng tin, viễn thơng, ), bao gồm số sách khác sách tăng cường lực cạnh tranh, sách thương mại, Do vậy, nghiên cứu sách đòi hỏi xem xét bao quát tổng thể chủ trương, quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát phủ để thực mục tiêu phát triển đất nước Như vậy, phức tạp song nghiên cứu đảm bảo tính khách quan hệ thống Thứ hai, lĩnh vực khoa học sách chưa có quy trình hoạch định sách thống nhất, chuẩn mực khác biệt thể chế trị cách thức tổ chức quyền lực nhà nước quốc gia, song thơng thường, nghiên cứu sách thường tập trung vào xem xét hai khía cạnh bao gồm: Hoạch định sách triển khai thực sách (thực thi sách) Việc xem xét khía cạnh cho phép nhà nghiên cứu thấy vận động liên tục, tính logic biện chứng bước quy trình sách với thay đổi điều kiện bên tác động vào trình Bởi nghiên cứu tách rời việc hoạch định sách thực thi sách dẫn tới đánh giá phiến diện, thiếu khách quan: đổ lỗi cho việc hoạch định sách sai lầm để che giấu yếu thực thi, điều hành; đổ lỗi cho việc thực thi yếu để bào chữa cho sách sai lầm Ngồi ra, việc xem xét, đánh giá khơng nội dung sách mà q trình triển khai giúp việc nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn quan hoạch định sách để có biện pháp điều chỉnh, bổ sung phù hợp với bối cảnh thực tế Dựa sở xem xét trên, phạm vi đề tài này, sách kinh tế hiểu là: “Hệ thống quan điểm, chủ trương, kế hoạch, mục tiêu việc triển khai thực thi phủ nhằm giải (hay số) vấn đề kinh tế định giai đoạn cụ thể” 17 Vai trò sách kinh tế Thứ nhất, sách kinh tế có vai trò định hướng mục tiêu, hành động chủ thể kinh tế theo mục tiêu, đường hướng phát triển kinh tế định trước nhà nước/chính phủ Trên sở nhận thức vận dụng quy luật khách quan, sách kinh tế can thiệp Nhà nước/chính phủ vào hoạt động kinh tế thông qua đường hướng, dẫn chung để sử dụng phát huy nguồn lực hiệu kịp thời nhằm thực mục tiêu phát triển kinh tế Nhà nước Vai trò định hướng coi có ý nghĩa quan trọng sách phát triển kinh tế Thứ hai, sách kinh tế đóng vai trò điều tiết, cân lại hệ từ thất bại thị trường mang lại Mặc trái kinh tế thị trường bất ổn định, phân hóa giàu nghèo, tình trạng độc quyền, suy thối mơi trường,…Điều buộc Nhà nước phải can thiệp vào thị trường thông qua sách nhằm điều tiết khắc phục cân đối sử dụng nguồn lực hành vi chủ thể tham gia hoạt động kinh tế Ví dụ, Nhà nước ban hành sách thuế thu nhập nhằm điều tiết cân đối lớn nhóm người giàu người nghèo xã hội,… Thứ ba, sách kinh tế có vai trò tạo tiền đề khuyến khích phát triển Thơng qua thiết lập khung khổ, sở tảng, sách kinh tế Nhà nước sử dụng nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững tạo động lực kích thích cho phát triển kinh tế xã hội Ví dụ, sách thu hút đầu nước ngồi tạo môi trường cạnh tranh doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước ngồi, đòi hỏi doanh nghiệp nước phải đổi mới, cải tiến để nâng cao lực cạnh tranh thị trường Phân loại sách kinh tế Chính sách kinh tế phân chia theo nhiều góc độ khác lĩnh vực tác động (chính sách tài chính, sách tiền tệ ngân hàng, sách kinh tế đối ngoại, sách nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, ), theo hiệu lực thời gian (chính sách ngắn hạn, trung hạn dài hạn), hay theo ảnh hưởng sách lên tổng cầu hay tổng cung (chính sách kinh tế vĩ mơ sách cấu kinh tế) Đề 18 tài tập trung xem xét sách kinh tế theo góc nhìn từ sách vĩ mơ sách cấu Chính sách kinh tế vĩ mơ can thiệp phủ lên tổng cầu nhằm ổn định kinh tế vĩ mơ đạt trạng thái tồn dụng lao động Hai sách quan trọng sách kinh tế vĩ mơ sách tài khóa sách tiền tệ - Chính sách tài khóa điều chỉnh thuế chi tiêu phủ nhằm đạt mức sản lượng, việc làm giá mong muốn Thông qua can thiệp vào thuế thu nhập loại thuế khác, phủ làm thay đổi thu nhập chi tiêu khu vực nhân, từ tác động đến tổng cầu sản lượng Trong đó, chi tiêu phủ khoản chi để mua hàng hoá, dịch vụ khu vực cơng cộng hay gọi đầu cơng cộng phủ Thơng qua cơng cụ này, phủ can thiệp trực tiếp tới tổng cầu sản lượng - Chính sách tiền tệ: biện pháp phủ (cụ thể Ngân hàng Trung ương) nhằm can thiệp vào mức cung tiền lãi suất để tác động tới tín dụng, qua hướng mức sản lượng quốc gia, việc làm giá theo mục tiêu đề Hai cơng cụ chủ yếu sách tiền tệ mức cung ứng tiền lãi suất Khi phủ thay đổi lượng cung tiền, lãi suất tăng giảm tác động đến đầu nhân làm thay đổi tổng cầu sản lượng Chính sách cấu can thiệp phủ lên tổng cung nhằm mục tiêu nâng cao suất lao động, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế Để đạt mục tiêu này, phủ thơng qua biện pháp điều chỉnh, xếp, cấu lại thể chế nội kinh tế cản trở hoạt động thị trường, lực sản xuất và tiếp cận thị trường doanh nghiệp Một số sách cấu chủ yếu sách thương mại đầu tư, sách hội nhập kinh tế quốc tế, sách cạnh tranh, sách phát triển ngành kinh tế, sách quản trị, sách phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, 2.1.1.2 Hoạch định sách kinh tế nhân tố ảnh hưởng Hoạch định sách kinh tế coi bước khởi đầu chu trình sách kinh tế Đây bước đặc biệt quan trọng cơng tác hoạch định sách đắn, khoa học góp phần đưa sách tốt, tiền đề để sách vào sống mang lại hiệu tích cực Ngược lại, việc hoạch 19 định sách sai dẫn tới sách khơng phù hợp với thực tế, thiếu tính khả thi mang lại hậu to lớn trình quản lý tới phát triển chung kinh tế Tác động việc hoạch định sách sai lầm có khả ảnh hưởng lâu dài, liên quan tới nhiều lĩnh vực khác Mặc dù quy trình hoạch định sách có khác quốc gia tùy thuộc vào thể chế trị quy định pháp luật bao gồm số bước sau: (1) lập chương trình nghị (xác định vấn đề cần sách, xác định mục tiêu, lựa chọn phương án sách; (2) thơng qua thể chế hóa sách Các nhân tố ảnh hưởng tới việc hoạch định sách kinh tế bao gồm: mơ hình/ lý thuyết kinh tế, bối cảnh trị, kinh tế -xã hội thực tế giai đoạn, lực phẩm chất nhà lãnh đạo nhà hoạch định sách Các mơ hình/lý thuyết kinh tế: Chủ thể hoạch định sách phủ mà cụ thể đội ngũ nhà hoạch định sách kinh tế (trong tiếng Anh, thường gọi người là: economic manager, technocrats, hay policy makers) Họ thường chuyên gia lĩnh vực kinh tế chịu ảnh hưởng định tưởng, trường phái hay học thuyết kinh tế phổ biến áp dụng nhiều quốc gia khác Thông qua việc tổng kết lý thuyết, kinh nghiệm nước kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn, nhà hoạch định sách lồng ghép mức độ định q trình hoạch định sách Một số tưởng, trường phái lý thuyết kinh tế bao gồm: Lý thuyết Keynes, lý thuyết kinh tế học chủ nghĩa tự mới, mơ hình chủ nghĩa dân túy, đề cập tới mục sau Bối cảnh sách: Đây yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới việc định hình sách phủ bối cảnh cụ thể Nói cách khác, việc hoạch định sách cần phải đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế, trị, xã hội bên ngồi nước thời điểm hay giai đoạn định Chẳng hạn, việc hoạch định sách kinh tế phủ bối cảnh khủng hoảng kinh tế hồn tồn khác với giai đoạn bình thường Do vậy, việc nghiên cứu bối cảnh đề xuất sách u cầu quan trọng q trình phân tích sách 20 Năng lực phẩm chất nhà lãnh đạo nhà hoạch định sách: Chủ thể q trình hoạch định sách nhà lãnh đạo đội ngũ cố vấn sách nên yếu tố then chốt định chất lượng cơng tác hoạch định sách 2.1.1.3 Thực thi sách kinh tế nhân tố ảnh hưởng Từ chủ trương, quan điểm phủ, kế hoạch, chiến lược sách thơng qua đưa vào triển khai thơng qua chương trình dự án Hay nói cách khác, giai đoạn thực thi sách bước cụ thể hóa giải pháp văn phủ thành kết thực tế Đây bước phức tạp chịu tác động nhiều yếu tố bao gồm: chất phức tạp sách kinh tế, yếu tố mơi trường thực thi sách (mơi trường trị, mơi trường kinh tế, lịch sử-văn hóa, ), chủ thể thực thi sách bên liên quan Tính phức tạp sách: Như đề cập trên, sách khơng đơn văn quy phạm pháp luật đơn lẻ định tăng hay giảm lãi suất , mà thường tập hợp loạt hành động, giải pháp, công cụ kèm theo đặt chiến lược, kế hoạch tổng thể phủ Hơn nữa, q trình thực thi tác động tới nhiều nhóm lợi ích khác xã hội lợi ích doanh nghiệp, người tiêu dùng, Việc xảy mâu thuẫn hay xung đột lợi ích bên q trình thực thi sách điều khó tránh khỏi Do vậy, việc triển khai thực trở nên phức tạp Môi trường thực thi sách: Cũng q trình hoạch định sách, bối cảnh có ảnh hưởng quan trọng tới thực thi sách Thơng thường, mơi trường thực thi sách chia thành: mơi trường kinh tế, mơi trường trị - an ninh, mơi trường văn hóa – xã hội, môi trường quốc tế - Môi trường trị - an ninh: Ở quốc gia chế trị khác việc thực thi sách khác Hơn nữa, biến động trị thay đổi phủ khơng dẫn tới thay đổi sách mà cách thức thực thi sách Các quốc gia hay khu vực có mơi trường trị an ninh bất ổn, chẳng hạn khu vực Mindanao Philippines việc triển khai sách gặp nhiều khó khăn, chí khơng thể triển khai sách 21 - Mơi trường kinh tế ổn định hay bất ổn có tác động lớn tới việc thực thi sách phủ Chẳng hạn, phủ triển khai thực sách phát triển sở hạ tầng thuận lợi chủ động điều kiện kinh tế ổn định hay tăng trưởng tốt, song việc thực thi gặp nhiều trở ngại, chí bị đình trệ hay dở dang kinh tế rơi vào suy thoái hay khủng hoảng - Mơi trường văn hóa - xã hội: Q trình thực thi sách cơng bị ảnh hưởng yếu tố xã hội văn hóa trình độ dân trí, tơn giáo, phong tục, tập quán, hay định kiến vấn đề Bên cạnh đó, yếu tố địa lý môi trường (thiên tai, ) tác động tới trình thực thi kết sách - Mơi trường quốc tế: Những thay đổi từ bối cảnh kinh tế khu vực giới có tác động trực tiếp gián tiếp tới việc thực thi sách quốc gia, đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng Chủ thể thực thi sách: Bên cạnh tính phức tạp sách mơi trường cho sách triển khai, nhân tố người đóng vai trò then chốt q trình thực thi sách Chính phủ đặc biệt người lãnh đạo xem ‘nhạc trưởng’ hay ‘kiến trúc sư trưởng’ phải có đủ lực dẫn dắt, điều hành máy hành triển khai sách Bên cạnh đó, việc triển khai sách cơng khơng thể thực quan đơn lẻ nào, mà thường đòi hỏi tham gia phối hợp quản lý nhiều quan tổ chức cấp, ngành khác Nếu quan thực thi sách phối hợp tốt việc triển khai thực sách hiệu hơn; ngược lại có mâu thuẫn quan việc thực thi trở nên khó khăn Các bên liên quan: Ngoài quan nhà nước, chủ thể khác người dân, doanh nghiệp, ảnh hướng tới việc thực thi sách động cơ, lợi ích mục tiêu bên khác 2.1.2 Cơ sở lý thuyết để lựa chọn sách kinh tế 2.1.2.1 Lý thuyết kinh tế học John Maynard Keynes John Maynard Keynes (1883-1946) nhà kinh tế học người Anh Tác phẩm quan trọng Keynes “Lý thuyết tổng quát việc làm, lãi suất tiền tệ (The general theory of employment, interest and money) xuất năm 1936 sau giới chứng kiến Đại suy thoái kinh tế năm 1929-1933 Tác phẩm 22 giới kinh tế học phương Tây đánh giá cách mạng kinh tế học điểm tưởng kinh tế quan tâm tới tính khả thi sách kinh tế can thiệp vào tổng cầu Một điểm quan trọng mà Keynes đưa tác phẩm lý thuyết chống khủng hoảng thất nghiệp Keynes đề cao vai trò nhà nước khắc phục khủng hoảng Khác với nhà kinh tế học cổ điển cho khủng hoảng kinh tế chu kỳ thị trường tự điều chỉnh, Keynes đề giải pháp tăng tổng cầu để chống suy thoái thất nghiệp Theo Keynes, tổng cầu tăng kích thích sản xuất, doanh nghiệp mở rộng hoạt động cần tuyển thêm lao động, từ vấn đề thất nghiệp giải sản lượng quốc gia tăng lên Theo đó, cách làm tăng tổng cầu cần có can thiệp nhà nước thơng qua sử dụng cơng cụ chủ yếu sách tài khóa gồm thuế chi tiêu ngân sách Trong đó, Keynes nhấn mạnh phần chi tiêu phủ cho phủ nên đưa gói kích thích ban đầu chương trình kinh tế cơng cộng Các chương trình có tác động dây chuyền tới kinh tế vừa tạo việc làm vừa tăng cầu liệu sản xuất Nhu cầu tiêu dùng có khả tốn cá nhân tăng kích thích khu vực nhân phát triển cải thiện niềm tin môi trường kinh doanh Sự can thiệp phủ giải thích qua mơ hình số nhân sau: ∆Y k = - hay ∆Y = k ∆ I ∆I Theo Keynes, muốn tăng thu nhập quốc dân (sản lượng quốc gia: Y) phải gia tăng đầu (I) Số nhân đầu (k) thể mối quan hệ gia tăng đầu (∆Y) với gia tăng thu nhập (∆ I) Mơ hình cho biết có lượng đầu thêm, thu nhập tăng thêm lượng k lần mức tăng đầu Thu nhập chia thành tiêu dùng tiết kiệm, đồng thời thu nhập chia thành tiêu dùng đầu Từ đó, Tiết kiệm (S) = Đầu (I) Đây mơ hình tăng trưởng kinh tế Keynes Theo Keynes, gia tăng đầu kéo theo cầu bổ sung cơng nhân liệu sản xuất, có nghĩa việc làm gia tăng, thu nhập gia tăng Thu nhập tăng tiền đề tăng đầu Như vậy, số nhân đầu có tác động dây chuyền, khuếch đại thu nhập quốc dân Nó rõ gia tăng đầu kéo theo gia tăng thu 23 nhập Keynes sử dụng khái niệm số nhân để chứng minh hậu tích cực sách đầu nhà nước vào cơng trình cơng cộng để giải việc làm Ngoài ra, Keynes cho nhà nước kích thích cầu đầu cách tăng cung tiền chấp nhận mức lạm phát có kiểm sốt Để làm tăng cung tiền, phủ tăng nguồn vốn cho vay, giảm lãi suất Khi tăng cung tiền làm gia tăng sản lượng thu nhập kinh tế Ông cho hai vấn nạn kinh tế lạm phát thất nghiệp thất nghiệp nguy hiểm nhiều Lạm phát tự động giải kinh tế đạt trạng thái cân Trong thành phần tổng cầu, phủ kích thích tiêu dùng hộ gia đình (C) thơng qua sách thuế theo hướng giảm thuế thu nhập với biện pháp kích thích đầu Khi thuế giảm, thu nhập hộ gia đình tăng lên kéo theo tiêu dùng tiết kiệm tăng Nếu đầu tăng với tiết kiệm tổng cầu tăng thu nhập quốc dân tăng Như vậy, lý thuyết Keynes kinh tế thị trường khơng phải hồn hảo khơng có khả tự điều tiết tuyệt đối Do vậy, để thúc đẩy tăng trưởng đặn, nhà nước phải can thiệp thơng qua sách điều tiết Trên sở lý thuyết Keynes, nhà kinh tế tiếp tục phát triển thành trường phái kinh tế Keynes điều kiện sở thừa nhận nguyên nhân khủng hoảng, thất nghiệp, tác động tiêu dùng, đầu nhân lên tổng cầu tiếp tục ủng hộ can thiệp nhà nước vào kinh tế thơng qua sách khuyến khích đầu tiêu dùng Trường phái Keynes phát triển việc phân tích kinh tế từ trạng thái tĩnh, ngắn hạn sang phân tích động, dài hạn; đưa lý thuyết dao động kinh tế tăng trưởng kinh tế Cho tới nay, nhiều phủ nước giới vận dụng lý thuyết Keynes khôi phục phát triển kinh tế giai đoạn khó khăn, đặc biệt khủng hoảng kinh tế Trong đó, hai khủng hoảng gần KHTCCA KHTCTC làm rối loạn tình hình kinh tế khu vực tồn cầu Sau khủng hoảng, kinh tế lại rơi vào suy thối dẫn đến tình trạng sản xuất đình đốn, hàng loạt doanh nghiệp phá sản, thất nghiệp tăng, thu nhập giảm, sức mua thị trường giới bị thu hẹp,…Chính vào thời điểm này, lý thuyết Keynes chống khủng hoảng thất nghiệp cho thấy giá trị 24 Như nhiều quốc gia khác khu vực Đơng Nam Á, phủ Philippines áp dụng lý thuyết Keynes giải pháp hữu hiệu để đối phó với khủng hoảng Thông qua biện pháp can thiệp mạnh mẽ vào kinh tế sách tài khóa tiền tệ, kinh tế Philippines nhanh chóng khắc phục vượt qua khủng hoảng Đặc biệt, giai đoạn sau KHTCTC năm 2008 tới nay, kinh tế giới phục hồi trì trệ yếu Philippines lại cho thấy phục hồi mạnh mẽ trở thành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh khu vực châu Á Đóng góp vào tăng trưởng ấn tượng chủ yếu nhờ sách khuyến khích đầu tiêu dùng hướng tới mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng nước quyền Tổng thống Begnino Aquino III 2.1.2.2 Lý thuyết kinh tế học chủ nghĩa tự Từ thập kỷ 70 đến 80 kỷ XX, mơ hình kinh tế theo lý thuyết Keynes trở nên khơng có hiệu lực hệ thống rơi vào tình trạng lạm phát cao khủng hoảng nợ Trong giai đoạn này, kinh tế giới có biến động mạnh mẽ với xu hướng phục hồi kinh tế thị trường tự Đáng ý thành cơng mơ hình kinh tế hướng vào xuất số kinh tế châu Á Hồng Kong, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore trở thành giải pháp thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ Điều dẫn đến trỗi dậy chủ nghĩa tự Gọi trỗi dậy chủ nghĩa tự (neoliberalism) có nguồn gốc sâu xa từ tưởng kinh tế trường phái kinh tế học sản Cổ điển với đặc trưng bật đề cao chủ nghĩa tự kinh tế Các nhà kinh tế ủng hộ thuyết tự phê phán gay gắt Học thuyết kinh tế Keynes cho nguồn gốc bất ổn, đặc biệt lạm phát hay khủng hoảng xảy thực tế chế tự điều tiết mà cách thức can thiệp nhà nước, can thiệp sâu áp đặt vào trình hoạt động hệ thống doanh nghiệp Trong đó, thuộc tính tự nhiên vốn có kinh tế thị trường chủ nghĩa tính tự ổn định, bền vững từ ln dẫn tới tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, thuyết tự cơng khai thừa nhận số vai trò, chức điều tiết định nhà nước kinh tế đảm bảo ổn định vĩ mô mà trước hết ổn định mức cung tiền tệ Trên sở này, nhà kinh tế theo thuyết tự điều chỉnh lại hệ thống lý luận cho phù hợp với thực tế Theo đó, mơ thức kinh tế phải 25 đạt đồng thời hai yêu cầu sau: (1) Phải khai thác triệt để ưu việt vốn có kinh tế thị trường; (2) Phải có điều tiết nhà nước với cách thức để khắc phục sai lệch thị trường Thuyết tự phát triển mạnh nhiều quốc gia vào năm 1980, điển hình khuynh hướng Mỹ Đức Chủ nghĩa tự Mỹ thực hoá trường phái trọng tiền đại, trọng cung đại kinh tế vĩ mô kỳ vọng lý Về bản, quan điểm trường phái đồng với Chúng coi tảng kinh tế thị trường sở hữu nhân, đánh giá cao vai trò khu vực nhân tạo hiệu kinh tế, đánh giá cao tác dụng chế tự điều tiết thông qua giá thị trường cạnh tranh; đưa cách lập luận vai trò nhà nước; biến lý luận tự điều tiết kinh tế thị trường thành lý luận giá thị trường lý luận cạnh tranh Bên cạnh đó, trường phái lại đưa quan điểm, cách lập luận riêng xung quanh việc giải quan hệ thị trường nhà nước Trong đó, chủ nghĩa tự Đức bắt đầu xuất từ sau Thế chiến II Về nguyên tắc, trường phái bám sát vào quan điểm truyền thống Phái Cổ điển, họ không dừng lại việc mô quan điểm mà đưa nhiều cách nhìn mới, sở tổng kết kinh nghiệm lịch sử kinh tế thị trường nửa sau kỷ XX Lý thuyết chủ nghĩa tự trở thành lý thuyết thống thực nhiều nước phát triển, thơng qua sách WB IMF đề xuất nội dung chủ đạo gồm: (i) tự hoá thị trường việc bỏ kiểm soát giá cả, tự hoá tài chính, giảm bớt can thiệp nhà nước vào thị trường lao động; (ii) tự hoá thương mại thơng qua xố bỏ hạn ngạch nhập khẩu, giảm thuế quan, áp dụng tỷ giá hối đoái thực tế, (iii) tiến hành nhân hoá (iv) hạn chế can thiệp trực tiếp phủ vào hoạt động sản xuất, xuất khẩu; thay vào đó, khuyến khích phủ tập trung vào việc cung cấp hàng hoá dịch vụ công tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại khuyến khích thu hút đầu nước ngồi, v.v… Như kinh tế khác ASEAN, KHTCCA diễn bối cảnh Philippines tiến hành cải cách kinh tế theo hướng tự hóa Từ năm 1986, 26 Philippines thực cải cách cấu theo hướng tự hóa kinh tế, đẩy mạnh nhân hóa doanh nghiệp nhà nước mở cửa số ngành quan trọng vận tải, viễn thơng, ngân hàng sản xuất điện Bên cạnh đó, Philippines tham gia vào cam kết, hiệp định thương mại quốc tế để mở rộng thị trường cho hàng hóa dịch vụ Ngay giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng, Philippines phần áp dụng biện pháp tiếp tục tự hóa thương mại thông qua đàm phán, ký kết hiệp định thương mại song phương đa phương, đẩy mạnh nhân hóa, khuyến khích xuất khẩu, thu hút FDI cải thiện lực quản trị nhà nước để điều hành, quản lý kinh tế hiệu Điều giúp Philippines vượt qua khủng hoảng nhanh chóng vào quỹ đạo phát triển 2.1.2.3 Đồng thuận Washington Đồng thuận Washington (Washington Concensus) chương trình cải cách kinh tế tổ chức: IMF, WB, Bộ Tài Mỹ đề nghị áp dụng nước trải qua khủng hoảng kinh tế Chương trình bao gồm mười sách sau: (i) Kỷ luật thực thi sách tài chính; (ii) Chuyển hướng chi tiêu công cộng sang đầu cho giáo dục, y tế sở hạ tầng; (iii) Cải cách hệ thống thuế - Kéo giãn đường cong thuế: Giảm thuế suất nhóm thuế cao theo tỷ lệ (điển hình thuế đánh vào mức thu nhập trung bình), tăng thuế suất nhóm thuế thấp theo tỷ lệ (điển hình thuế đánh vào mức thu nhập trung bình); giảm thuế suất biên; (iv)Để thị trường quy định lãi suất, song giữ lãi suất thực tế dương mức thấp; (v) (vi) Chế độ tỷ giá hối đoái cạnh tranh; Tự hóa thương mại: thay hạn chế định lượng loại thuế quan thống mức thấp; (vii) Mở cửa cho FDI; (viii) nhân hóa doanh nghiệp nhà nước; (ix) Loại bỏ quy định ngăn cản xâm nhập thị trường ngăn cản cạnh tranh, ngoại trừ quy định đáng liên quan đến an tồn, mơi trường bảo vệ người tiêu dùng; giám sát cẩn thận thể chế tài chính; 27 (x) Củng cố khung pháp lý đảm bảo quyền sở hữu Về bản, Đồng thuận Washington đánh giá chương trình cải cách hướng tới ổn định kinh tế thúc đẩy tự hóa, hội nhập kinh tế kèm với việc đẩy mạnh giám sát thực thi sách Đã có nhiều nước hưởng ứng thực đạt thành công định nước Mỹ La tinh kinh tế chuyển đổi Tuy nhiên, có số nước thất bại thực Brazil tự hóa q nhanh dẫn tới khủng hoảng kinh tế năm 2001 Một số nước châu Á rơi vào tình trạng tương tự tiến hành tự hóa tài khoản vốn nhanh Điều sở để Joseph Stiglitz Dani Rodrik trích Đồng thuận Washington thiếu cải cách thể chế tồn diện 2.1.2.4 Mơ hình chủ nghĩa dân túy với việc hướng tới dân nghèo Mơ hình nhà nước dân túy (tiếng Anh gọi Populist State) kiểu vận hành mà nhà nước hay phủ lựa chọn sử dụng tưởng chủ nghĩa dân túy (populism) vào trình quản lý điều hành quốc gia Cho tới nay, định nghĩa cách nhìn nhận nhà nước dân túy chưa thống rõ ràng nhà khoa học trị Mặc dù vậy, có đặc điểm chung mà nhiều nhà nghiên cứu thường hay đề cập phân tích mơ hình nhà nước dân túy Thứ nhất, nhà nước dân túy kiểu nhà nước mà nhà lãnh đạo thường theo đuổi sách đa phần dân chúng ủng hộ, tuyên bố đứng phía nhân dân, bảo vệ quyền lợi người nghèo, nhóm yếu xã hội chống lại tầng lớp hưởng đặc quyền, đặc lợi [98, tr.5] Họ thường hứa hẹn giải bất bình đẳng xã hội, tăng thu nhập việc làm cho người nghèo thơng qua sách xã hội sách trợ giá hàng hóa, miễn phí chăm sóc y tế, giáo dục,…Tuy nhiên, thường sách kéo dài thời gian ngắn mà khơng bền vững có khả cao nguyên nhân gây bất ổn kinh tế trị quốc gia phát triển Thứ hai, nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy có khuynh hướng tiếp cận quyền lãnh đạo với tính cá nhân cao, tuyên bố họ giao sứ mệnh nắm giữ quyền lực, không phụ thuộc vào thiết chế đảng phái trị [98, tr.2] Họ cố gắng phát triển mối quan hệ trực tiếp, không qua trung gian, với “nhân dân” mà 28 họ tự xưng người đại diện, hướng niềm hy vọng nỗi sợ hãi người dân vào hành động tức thời…Cách tiếp cận mang tính cá nhân quyền lãnh đạo điều làm cho mơ hình nhà nước dân túy trở thành mối đe dọa thiết chế dân chủ Các dân chủ tự đại xây dựng chung quanh chia sẻ quyền lực, tòa án, liên bang, lập pháp truyền thơng tự giữ vai trò kiểm soát quyền lực hành pháp Tất thiết chế có tiềm trở thành vật cản trở đạt tới mục tiêu nhà nước dân túy; chúng trở thành mục tiêu công trực tiếp Điều thường thấy nước châu Mỹ Latin giai đoạn 1940-1960, chủ nghĩa dân túy phát triển mạnh mẽ lấn át chèn ép phát triển tổ chức phát triển [111, tr.15] Trong giai đoạn năm 1950, sách kinh tế quốc gia với chương trình xã hội cho người dân thường xem công cụ mơ hình nhà nước dân túy Vì thế, nhiều học giả giai đoạn thường coi sách chủ yếu nhà nước dân túy sách hướng nội theo chủ nghĩa dân tộc Tuy nhiên, sau bị sụp đổ thống trị quyền lực quân đội nhiều nước châu Mỹ Latin vào năm 1960, 1970, mơ hình nhà nước dân túy phục hồi trở lại kèm điều chỉnh nhằm thích ứng với bối cảnh kinh tế trị khu vực toàn cầu năm 1980 1990 Những nhân tố điều kiện đời mơ hình nhà nước dân túy kiểu (neo-populist state) Các nước Brazil, Peru sau Đơng Âu sử dụng mơ hình chủ nghĩa dân túy với việc ban hành sách kinh tế định hướng thị trường Như vậy, chủ nghĩa dân túy kết hợp trị dân túy tự hóa kinh tế nhằm thực điều chỉnh kinh tế mà không gây bất ổn kinh tế trị Mơ hình nhà nước dân túy đặc điểm chủ đạo trị Philippines kể từ chế độ độc tài Ferdinand Marcos bị lật đổ năm 1986 Những người kế nhiệm hiểu rõ muốn trở thành người lãnh đạo đất nước sách đưa phải hướng tới người nghèo, giải nghèo đói cơng xã hội Song phần lớn cam kết Tổng thống không đạt theo mục tiêu đề hệ sách kinh tế dân túy bất ổn kinh tế trị 29 2.2 Cơ sở thực tiễn việc hoạch định sách kinh tế 2.2.1 Hoạch định sách kinh tế tầm ảnh hưởng Tổng thống Philippines 2.2.1.1 Hoạch định sách kinh tế Philippines Có nhiều quan khác phủ tham gia vào q trình hoạch định sách như: Cơ quan Phát triển Kinh tế Quốc gia (NEDA) với sách kinh tế-xã hội, Uỷ ban An ninh Quốc gia (NSC) với vấn đề quốc phòng an ninh; Uỷ ban pháp (LEDAC) với chương trình nghị pháp lý nói chung; quan cấp địa phương (LGU), Mặc dù khác vai trò mức độ tham gia quan này, song NEDA quan chịu trách nhiệm cao việc hoạch định sách phát triển quốc gia.4 Cụ thể, NEDA có trách nhiệm điều phối hoạt động xây dựng sách, kế hoạch, chương trình phát triển cấp chịu trách nhiệm việc đưa các vấn sách cho Tổng thống, Quốc hội Cơ quan Hành pháp Trước năm 2017, cấu NEDA bao gồm: Hội đồng NEDA Ban Thư ký Trong đó, chủ tịch Hội đồng Tổng thống thành viên lãnh đạo Bộ ngành Tuy nhiên, Hội đồng NEDA tái cấu thành Hội đồng NEDA ExCom với vị trí Chủ tịch Tổng thống Phó Chủ tịch Bộ trưởng Bộ Kế hoạch kinh tế xã hội Các thành viên bao gồm: Bộ trưởng Bộ pháp, Bộ trưởng Nội các, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngân sách Quản lý Hội đồng NEDA ExCom có chức năng: (1) Xây dựng định hướng sách giải vấn đề sách liên quan tới số quan lĩnh vực kinh tế xã hội cụ thể; (2) Đề xuất kế hoạch chương trình phát triển thống với chủ trương sách Tổng thống lựa chọn Ở giai đoạn hoạch định sách: Trước bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thổng mới, NEDA đề xuất Chương trình nghị cho vấn đề phát triển ưu tiên giai đoạn Tổng thống Các quan phủ Cơ quan Thống quốc gia (NSO), Ủy ban Điều phối Thống Quốc gia (NSCB), Viện Nghiên cứu Phát triển Philippines (PIDS), quan liên quan tham gia vào trình thảo luận đánh giá Chương trình nghị Sau thống Chương NEDA thành lập với vai trò điều phối chương trình kế hoạch phát triển khu vực quốc gia theo Quyết định Tổng thống (21/9/1972) Sắc lệnh 230 (22/7/1987) 30 trình nghị tới bước thể chế hóa thơng qua Kế hoạch Phát triển Philippines trung hạn (MTPDP) thường Tổng thống công bố Thông điệp Quốc gia (State of Nation Address-SONA) MTPDP bao gồm nội dung liên quan tới định hướng sách quyền mới, bao gồm: vấn đề sách quốc gia, xóa đói giảm nghèo, lĩnh vực trọng điểm: công nghệ thông tin, du lịch, phát triển sở hạ tầng, nông nghiệp, cải cách ruộng đất, môi trường, giáo dục, y tế, nhà sách đối ngoại Dựa Chương trình nghị này, Quốc hội quan Lập pháp phủ bên liên quan tiếp tục thảo luận đối thoại để cụ thể hóa sách quy định pháp luật 2.2.1.2 Tầm ảnh hưởng Tổng thống việc hoạch định thực thi sách Theo Hiến pháp, Philippines dân chủ đại nghị theo Tổng thống chế (hay chế độ Tổng thống), Tổng thống vừa người đứng đầu nhà nước vừa người đứng đầu phủ hệ thống đa đảng [137] Tổng thống Tổng lệnh Lực lượng Vũ trang Philippines Vị trí vai trò trung tâm Tổng thống có ảnh hưởng lớn tới việc hoạch định triển khai thực thi sách phát triển kinh tế Điều thể chỗ, Tổng thống Philippines có quyền lực ba lĩnh vực hành pháp, lập pháp pháp – khác biệt với chế độ quân chủ lập hiến, cộng hòa đại nghị, cộng hòa lưỡng tính chế độ trị khác chế độ xã hội chủ nghĩa Về quyền lực hành pháp, Tổng thống có quyền lực quản lý đất nước cao chia sẻ quyền lực với quan hay cá nhân quyền lực, kể Phó Tổng thống Tổng thống Philippines có quyền lực lớn Tổng thống bầu trực tiếp từ nhân dân thông qua bầu cử Quốc hội bầu hay tự phong hay thừa kế truyền số nước khác Tổng thống chịu trách nhiệm trước Quốc hội, thành viên nội Tổng thống thành viên Quốc hội không chịu trách nhiệm trước Quốc hội mà chịu trách nhiệm trước Tổng thống Vì thế, Tổng thống có tồn quyền thi hành sách, luật pháp Quốc hội thơng qua phạm vi tồn quốc Bên cạnh đó, Tổng thống có quyền bổ nhiệm quan chức cao cấp quan hành pháp lãnh đạo hoạt động hành pháp; nội đóng vai trò cố vấn cho Tổng 31 thống Bộ trưởng đóng vai trò thư ký giúp việc cho Tổng thống lĩnh vực cụ thể Tổng thống đóng vai trò “nhạc trưởng” đạo điều hành hoạt động tất quan nhằm tạo qn hoạch định thực thi sách Có thể thấy, Tổng thống Philippines có quyền lực tập trung so với thủ tướng nước cộng hòa đại nghị hay quân chủ lập hiến Về quyền lực lập pháp: Theo Hiến pháp Philippines, quyền lập pháp trao cho Quốc hội Philippines bao gồm Thượng viện Hạ viện Tuy nhiên, Tổng thống Philippines có quyền tác động đến trình lập pháp Quốc hội, từ giai đoạn đến dự luật thành luật Thông thường, Tổng thống lên nhậm chức đưa chủ trương, nghị trình phát triển thông qua Kế hoạch Phát triển Trung hạn năm (trùng với nhiệm kỳ Tổng thống) định hướng sách Quốc hội ưu tiên xem xét thảo luận trước Tổng thống có quyền phủ dự luật Quốc hội thơng qua trừ có hai phần ba thành viên viện không đồng ý với định Tổng thống Về lĩnh vực pháp, Hiến pháp quy định quyền pháp trao cho Tòa án Tối cao Philippines tòa án cấp thấp thành lập theo luật Tuy nhiên, tất Thẩm phán Tòa án tối cao Tổng thống bổ nhiệm Hơn nữa, Tổng thống có quyền đưa lệnh ân xá hồn tồn hay có điều kiện cho ai, bị luận tội Tổng thống có quyền rút ngắn thời gian chấp hành hình phạt giảm bớt tiền phạt Tòa án áp dụng Như vậy, tập trung quyền lực tạo nên vị quan trọng Tổng thống phủ Philippines thấy tầm ảnh hưởng to lớn Tổng thống tới việc hoạch định thực thi chiến lược, sách phát triển quốc gia 2.2.2 Chính sách phát triển kinh tế Philippines trước KHTCCA vấn đề đặt 2.2.2.1 Chính sách phát triển kinh tế giai đoạn trước - Giai đoạn năm 1950: Chính sách tái thiết phát triển cơng nghiệp Trong giai đoạn này, quyền Tổng thống Manuel Roxas đề Kế hoạch Phát triển năm lần thứ Philippines (1949-1953) hay gọi Kế hoạch Cuaderno 1949 Kế hoạch Cuaderno đưa bối cảnh đất nước vừa giành 32 độc lập từ Mỹ năm 1946 Mục tiêu sách giai đoạn cải cách cấu để đưa Philippines chuyển từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang cơng nghiệp bị phụ thuộc vào thị trường bên ngồi Chính phủ sử dụng gói ngân sách 1,7 tỷ Peso để đầu vào doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp, vận tải, truyền thông, nhà ở, khai thác mỏ,… Để thực thi Kế hoạch, phủ đề xuất thiết lập quan trung tâm để quản lý điều phối quan phủ [121] Tiếp sau đó, phủ thời Tổng thống Ramon Magsaysay đưa Chương trình Phát triển kinh tế xã hội năm (1957-1961) với mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân Philippines Các mục tiêu cụ thể Chương trình bao gồm: Một là, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm mức 6%; Hai là, giảm thiểu đáng kể tình trạng đói nghèo thất nghiệp Để thực mục tiêu này, phủ đưa số biện pháp như: (i) thiết lập chương trình xây dựng lực lĩnh vực cơng nghiệp; (ii) xây dựng sách tiền tệ tín dụng hỗ trợ lớn cho khu vực sản xuất nhân; (iii) thiết lập sách tỷ giá hối đối hiệu nhằm hỗ trợ cho phát triển đồng thời loại bỏ dần việc can thiệp để tạo cạnh tranh tự thị trường; (iv) xây dựng sách thuế quan nhằm hạn chế tác động tiêu cực từ việc loại bỏ kiểm soát giao dịch ngoại hối; (v) sử dụng sách tài khoá để bổ sung ngân sách nhà nước tăng quy mô đầu vào lĩnh vực sản xuất khu vực nhân; (vi) thúc đẩy sản xuất theo hướng đa dạng hố sách ổn định giá; (vii) điều chỉnh sách thương mại nhằm mở rộng thị trường nước ngồi; (viii) sách phát triển xã hội với mục tiêu phát triển kĩ năng, công nghệ nghiên cứu, y tế, giáo dục, lao động sở hạ tầng dịch vụ công Để triển khai Chương trình này, phủ sử dụng gói ngân sách tỷ Peso kêu gọi thêm 3,5 tỷ Peso từ khu vực nhân Trong Chương trình này, chiến lược phủ tập trung ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhân phát triển, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất công nghiệp (các ngành công nghiệp thay nhập khẩu) [122] - Giai đoạn năm 1960: Phát triển kinh tế xã hội tổng hợp Đầu năm 1960, quyền Tổng thống Diosdado Macapagal đưa Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội tổng hợp năm (1961-1964) Mặc dù 33 bản, mục tiêu sách trì từ giai đoạn trước, song điểm quan trọng chiến lược phát triển giai đoạn việc phủ loại bỏ kiểm sốt vào hoạt động giao dịch ngoại hối Để thực mục tiêu sách, phủ sử dụng nguồn vốn đầu hàng năm 2,4 tỷ Peso 12,053 tỷ Peso cho giai đoạn với việc chủ yếu huy động từ nguồn tiết kiệm nước với cơng cụ khác sách tiền tệ, tài khoá thương mại [123] Tuy nhiên, việc bãi bỏ kiểm soát ngoại hối gây thiệt hại từ việc bảo hộ ngành công nghiệp nước hệ phủ phải tăng thuế - Giai đoạn năm 1970 tới năm 1980: Chế độ Thiết quân luật Ở giai đoạn đầu thời Tổng thống Ferdinand Marcos, phủ lần đưa Chương trình Phát triển năm (1972-1975) Mặc dù mục tiêu sách giống giai đoạn trước, song quyền Marcos đưa chủ trương đánh giá điều chỉnh khung khổ sách kinh tế theo hướng loại bỏ bảo hộ hướng tới tự hoá [124] Tuy nhiên, để tiếp tục nắm giữ quyền lực, Marcos tiến hành Thiết quân luật (Martial Law) từ năm 1973-1986 kinh tế lại liên tiếp rơi vào khủng hoảng - Giai đoạn 1986-1992: Tạo lập tảng sách theo hướng tự Chính quyền Tổng thống Corazon Aquino đưa Kế hoạch Phát triển Trung hạn (1987-1992) với việc lần đưa mục tiêu giảm nghèo đói vào chương trình nghị với mục tiêu khác bao gồm: tạo thêm việc làm với suất cao hơn, thúc đẩy công xã hội tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm mức 6,8% Để đạt mục tiêu này, quyền Aquino đề xuất hai sách trọng tâm: (1) thúc đẩy tự hoá kinh tế (2) tạo hội việc làm Trong đó, sách thúc đẩy tự hố gồm giảm thuế quan loại bỏ định kiến vấn đề lao động luật Chiến lược tạo việc làm phủ Aquino tập trung vào khu vực nông thôn qua việc đẩy nhanh cải cách ruộng đất lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng sản xuất nơng nghiệp dựa vào lợi cạnh tranh Chính phủ cho việc tập trung phát triển lĩnh vực nông nghiệp tăng cầu khu vực từ thúc đẩy phát triển ngành cơng nghiệp tăng hội việc làm ngành công nghiệp [127] 34 Chính phủ sử dụng cơng cụ ngân sách, hệ thống thuế, hệ thống tiền tệ, tín dụng, lãi suất, tỷ giá hối đối để thực Kế hoạch Trong đó, phần lớn ngân sách dành ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục, nguồn nhân lực, y tế, dinh dưỡng, kế hoạch hố gia đình, nhà ở, dịch vụ xã hội tổ chức cộng đồng Trong q trình triển khai, phủ đóng vai trò khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp nhân Khu vực nhân xác định đóng góp chủ lực vào q trình phát triển kinh tế [127] - Giai đoạn 1992-1998: Đẩy mạnh cải cách tự Trong giai đoạn này, quyền Tổng thống Fidel Ramos đưa Kế hoạch Phát triển Trung hạn (1993-1998) với mục tiêu ưu tiên phát triển người Các mục tiêu cụ thể Kế hoạch: (a) giảm số nghèo đói từ 39,2% năm 1991 xuống khoảng 30% năm 1998; (b) tăng bình quân hàng năm khoảng 1,1 triệu việc làm giai đoạn 1994-1998; (c) tăng trưởng GNP bình quân 5,7-7,4% tăng trưởng GDP bình quân từ 3,4-4,4% năm 1994 lên 8,1-9,8% năm 1998; (d) tỷ lệ lạm phát giảm từ 9-10% năm 1994 xuống 4% năm 1998; (e) tốc độ tăng trưởng dân số giảm từ 2,36% năm 1990 xuống 2% năm 1998 [128] Chính phủ đề chiến lược nhằm tiếp tục sách tự hố, bãi bỏ quy định Cơng cụ để đạt mục tiêu nguồn vốn đầu chủ yếu từ khu vực nhân, khoảng 6% từ khu vực công Các công cụ huy động vốn khác thuế, chi tiêu, vay nước nước ngoài, cung tiền, ngoại thương tỷ giá hối đoái Để triển khai, phủ đưa chương trình làm việc cụ thể số ngành khoa học công nghệ, phát triển sản xuất sản phẩm dịch vụ, hoạt động R&D mua sắm cơng nghệ,…[128] 2.2.2.2 Những hạn chế, bất cập sách kinh tế Philippines trước KHTCCA Như đề cập, sau kết thúc giai đoạn độc tài quyền Marcos, quyền từ thời Tổng thống Corazon Aquino Ramos chủ trương tiến hành hàng loạt cải cách sách kinh tế theo hướng tự do, bãi bỏ quy định đẩy mạnh trình nhân hóa Những sách giúp cho kinh tế Philippines dần phục hồi đóng góp vào tăng trưởng giảm nghèo.5 Tuy nhiên, bên cạnh đó, sách kinh tế giai đoạn tồn hạn chế bất cập sau: Tăng trưởng GNP bình quân hàng năm đạt 4,9% giai đoạn 1993-1996 (tăng cao mức 7,2% vào năm 1996) Chỉ số nghèo đói giảm từ 39,9% năm 1991 xuống 32,1% năm 1997 Xem thêm: [129] 35 Thứ nhất, sách kinh tế vĩ mơ chưa thể tạo dựng ổn định vĩ mô cho tăng trưởng bền vững Trong đó, sách tiền tệ sách tài khóa nhiều hạn chế yếu dẫn tới việc Philippines thường xuyên rơi vào khủng hoảng thâm hụt tài khóa, đồng Peso biến động mạnh, từ tác động tới tăng trưởng kinh tế Trong sách tiền tệ, cuối năm 1980, NHTW (lúc Central Bank of Philippines) phải đảm nhiệm vấn đề thâm hụt tài khóa phủ nên thường xun rơi vào tình trạng thua lỗ lớn.6 Điều buộc quyền Ramos ban hành Luật NHTW năm 1993 với việc đổi tên thành Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) chức BSP điều chỉnh tập trung vào mục tiêu then chốt ổn định giá Tuy nhiên, với việc cho phép tự hóa dòng vốn giao dịch ngoại hối từ năm 1992, BSP gặp nhiều khó khăn kiểm sốt đồng thời hai mục tiêu cung tiền tỷ giá hối đoái Đến năm 1995, BSP điều chỉnh sách tiền tệ theo khung khổ tỷ giá sang mục tiêu tổng cung tiền gắn với mục tiêu lạm phát mức độ định Mặc dù vậy, việc đồng Peso bị phá giá KHTCCA xảy cho thấy hạn chế sách tiền tệ đặt yêu cầu cần điều chỉnh sang khung khổ sách tiền tệ sau khủng hoảng Trong sách tài khóa, có điều chỉnh đáng kể từ giai đoạn Corazon Aquino với việc đưa chương trình cải cách thuế toàn diện, đặc biệt hệ thống VAT, song hiệu thu thuế hạn chế dẫn tới vấn đề tài khóa thiếu ổn định thường xuyên rơi vào thâm hụt, đặc biệt cuối giai đoạn Tổng thống Ramos.7 Vấn đề đặt phủ Philippines sau KHTCCA điều chỉnh sách tiền tệ tài khóa cho hợp lý hiệu để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, từ Trong giai đoạn 1983-1993, BSP ln tình trạng thâm hụt với việc thiệt hại hàng năm mức 10 tỷ Peso, mức thiệt hại cao 15 lần so với thu nhập ròng NHTW Bên cạnh đó, BSP khoảng 100 tỷ Peso việc đảm bảo tỷ giá cho khoản vay khu vực nhân, phần lớn cơng ty thân hữu với quyền Marcos Xem thêm: [107, tr.102-103] Trước KHTCCA, quyền Ramos khởi cơng dự án sở hạ tầng Metro Manila bao gồm: hệ thống đường sắt hạng nhẹ, sửa chữa mở rộng tuyến đường cao tốc Northern Luzon, đường cao tốc cao Bên cạnh đó, quyền Ramos dành lượng đáng kể ngân sách cho chương trình xã hội gồm có: (i) “Chương trình Lưới an sinh” nhằm hỗ trợ tín dụng kỹ thuật phát triển sinh kế cho người nghèo; (ii) Chương trình Trợ cấp Lúa gạo nhằm cung cấp gạo với mức chi phí hợp lý cho người nghèo ; (iii) triển khai mạnh mẽ chương trình an sinh xã hội Hệ thống Bảo hiểm (GSIS) Hệ thống an sinh xã hội (SSS) cung cấp hỗ trợ cho công nhân bị việc làm thiết lập Ủy ban Quốc gia chống nghèo đói nhằm giám sát chương trình xóa đói giảm nghèo phủ Kết là, thâm hụt ngân sách tăng nhanh chóng từ 7,8 tỷ Peso tháng đầu năm 1997 lên 22,7 tỷ Peso kỳ năm 1998 Nguồn: [129] 36 hỗ trợ tăng trưởng dài hạn, tránh lặp lại tình trạng tăng trưởng theo chu kỳ giai đoạn trước - Chính sách tài – ngân hàng chưa tạo thay đổi cấu trúc hệ thống tài Trước KHTCCA, HTNH chiếm vị trí thống trị hệ thống tài Philippines Xét quy mơ tài sản, tổng tài sản HTNH chiếm tới 78% năm 1995 đóng vai trò chủ yếu việc cung cấp tín dụng cho kinh tế [62] Cơ cấu tài khơng thay đổi: tập đồn lớn mà đứng đằng sau gia đình lực sở hữu kiểm soát NHTM nhằm phục vụ cho lợi ích tập đồn Hệ là, sách tự hố tài tăng cường sức mạnh độc quyền tập đoàn thơng qua việc kiểm sốt khả tiếp cận tới nguồn vốn ngân hàng Các rủi ro hệ thống liên quan tới lĩnh vực ngân hàng vấn đề lớn hệ thống tài Philippines trước KHTCCA [129] Trong đó, sách phát triển thể chế tài phi ngân hàng (NBFI) thị trường vốn chưa trọng.8 Tỷ trọng tài sản khu vực NBFI cải thiện mà sụt giảm trước khủng hoảng (chỉ chiếm 21% tổng tài sản hệ thống tài chính) Mặc dù thị trường vốn Philippines hình thành từ sớm song hoạt động thị trường vốn thiếu hiệu đóng góp hạn chế vào hệ thống tài chính.9 Thị trường chứng khốn Philippines (PSE) thị trường thành lập sớm châu Á.10 Quy mô PSE nhỏ với có cơng ty niêm yết sàn PSE năm 1997 Ngoài Ngân hàng trung ương (NHTW), khu vực ngân hàng Philippines bao gồm loại hình: (1) ngân hàng đa (NHĐN); (2) NHTM (NHTM); (3) ngân hàng tiết kiệm (NHTK); (4) ngân hàng nông thôn (NHNT); (5) ngân hàng đặc biệt phủ (NHĐBCP), gồm có Ngân hàng Quốc gia Philippines - PNB, Ngân hàng Phát triển Philippines-DBP Ngân hàng Đầu Hồi giáo Al-Amanah Trong đó, cấu khu vực NBFI bao gồm: quỹ trợ cấp hưu trí, cơng ty tài nhân, công ty bảo hiểm, nhà đầu cơng ty tài chính, nhà mơi giới kinh doanh chứng khoán, tổ chức tiết kiệm phi ngân hàng Nguồn: [62] Năm 1966, Philippines nước châu Á phát hành Tín phiếu kho bạc thành lập Hiệp hội nhà kinh doanh thị trường tiền tệ thức Giai đoạn trước KHTCCA 1997-98, thị trường trái phiếu, đặc biệt trái phiếu phủ đóng vai trò quan trọng thị trường vốn Mặc dù vậy, bản, hoạt động thị trường phát triển yếu hoạt động thiếu hiệu thị trường đấu giá sơ cấp thị trường thứ cấp chưa phát triển Xem thêm: [62] 10 Năm 1927, thị trường Chứng khốn Manila (MSE) đời; Thị trường Chứng khốn Makati (1963) Sau đó, hai sàn chứng khoán sát nhập thành Thị trường Chứng khoán Philippines (PSE) vào năm 1992 Xem thêm: [53] 37 Mặc dù chịu tác động từ KHTCCA so với quốc gia khu vực Thái Lan Indonesia, song phủ Philippines thấy rõ vấn đề cấp bách việc điều chỉnh sách tài – ngân hàng, đặc biệt việc cải thiện khung khổ pháp lý giám sát hệ thống nâng cao tính hiệu trung gian tài tính ổn định để ứng phó với biến động dòng vốn đầu ngắn hạn Vấn đề quản trị doanh nghiệp cần đẩy mạnh Ngoài ra, việc hợp tác giám sát tài tiền tệ khu vực vấn đề đặt nhằm nâng cao khả đối phó với cú sốc kinh tế nước bên ngồi - Chính sách thương mại mang nặng tính bảo hộ làm suy giảm lực cạnh tranh hàng hóa thị trường quốc tế lĩnh vực khác kinh tế Từ đầu năm 1980, quốc gia khu vực, phủ Philippines tiến hành sách tự hóa thương mại với việc rỡ bỏ dần hàng rào thuế quan phi thuế quan vào mặt hàng Đối với hàng rào phi thuế quan, việc dỡ bỏ bắt đầu theo chương trình tự hố nhập giai đoạn 1986-1989 thơng qua loại bỏ dần hạn chế nhập khẩu, đặc biệt thủ tục quy định cấp phép nhập Đến năm 1996, hầu hết hàng rào phi thuế quan dỡ bỏ, ngoại trừ mặt hàng gạo Các hạn chế cấm nhập giấy phép nhập trì lý an ninh sức khoẻ [181] Trong đó, phủ Philippines tiến hành loại dần hàng rào thuế quan thông qua Chương trình cải cách thuế quan (TRP) Khi KHTCCA xảy ra, Philippines thực Chương trình Cải cách thuế quan III (TRP III).11 Mục tiêu phủ nhằm hướng tới mức thuế quan thống 5% vào năm 2005 Tính đến lúc đó, mức thuế quan danh nghĩa trung bình Philippines giảm xuống từ 42% năm 1980 xuống 15,87% năm 1995 [147] Một số ngành như: viễn thông, vận tải chế biến dầu bớt bảo hộ so với giai đoạn trước Tuy nhiên, mức bảo Chương trình cải cách thuế giai đoạn I (TRP I): khởi đầu từ năm 1982 nhằm giảm thuế quan danh nghĩa trung bình mức độ bảo hộ cao TRP rỡ bỏ hạn chế nhập cho 1332 dòng sản phẩm vào giai đoạn 1986 -1989 Chương trình cải cách thuế giai đoạn II (TRP II): năm 1991 TRP đưa sắc luật thuế với việc thu hẹp phạm vi dòng thuế xuống vòng từ 330% cho phép hạn ngạch định lượng thuế quan cho 153 sản phẩm nông nghiệp cấu lại thuế cho 48 loại hàng hóa Với việc Philippines gia nhập vào Tổ chức thương mại giới WTO năm 1994, phủ cam kết dỡ bỏ rào cản nhập sản phẩm nông nghiệp nhạy cảm ngoại trừ gạo thay vào đưa mức thuế quan cao Số sản phẩm nông nghiệp điều chỉnh giảm xuống 3% năm 1996 hầu hết hạn chế định lượng rỡ bỏ năm 1998, ngoại trừ mặt hàng gạo 11 38 hộ hiệu trung bình tính tất ngành Một số ngành nơng nghiệp có mức độ bảo hộ cao nhiều so với ngành khác, đặc biệt lĩnh vực chế biến thực phẩm ngành nông nghiệp có mức bảo hộ cao.12 Hệ là, suất lao động lực cạnh tranh ngành nơng nghiệp giảm xuống Bên cạnh đó, sách bảo hộ cao làm suy giảm dòng vốn đầu vào sở hạ tầng công cộng dịch vụ hỗ trợ cho ngành Hơn nữa, hàng rào bảo hộ mậu dịch hạn chế việc tiếp cận nguồn hàng nhập bị đánh thuế cao làm tăng giá hàng hóa nước, đẩy chi phí hàng xuất lên dẫn tới làm giảm khả cạnh tranh chúng thị trường giới tác động tiêu cực tới hoạt động xuất [129] Ngoài ra, mức độ bảo hộ cao tác động gián tiếp tới lĩnh vực du lịch giá tiêu dùng Philippines cao, khơng hấp dẫn khách du lịch Sự bất hợp lý sách tỷ giá tín dụng nguyên nhân tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh, thương mại quốc tế Trước KHTCCA, việc định giá cao đồng Peso làm ảnh hưởng tới lĩnh vực xuất khẩu, ngoại trừ hai ngành phụ thuộc lớn vào việc nhập đầu vào thiết bị máy móc vận tải ngành điện tử [181] Trong đó, tham gia khu vực nhân vào hoạt động kinh tế đối ngoại hạn chế bị phân biệt đối xử so với công ty quốc doanh, đặc biệt giai đoạn quyền Marcos nắm quyền Hầu tất dự án đầu tư, ưu đãi hỗ trợ tập trung vào tập đoàn, doanh nghiệp quốc doanh hầu hết dự án không hiệu bị tham nhũng Lợi nhuận thu dự án có lãi rơi vào tay nhóm nhỏ lực thao túng kinh tế trị Philippines [55] Các sách tín dụng không đến với khu vực doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp định hướng xuất dẫn tới yếu hoạt động kinh tế đối ngoại [181] - Các sách nhằm thu hút đầu nước ngồi có nhiều hạn chế thiếu hiệu Mặc dù Philippines nước đưa luật đầu nước sớm khu vực Đông Nam Á, song trước KHTCCA, tình hình thu hút dòng vốn nước ngồi hạn chế so sánh với quốc gia khu vực [62] Trong giai đoạn cầm quyền Tổng thống Aquino sau Ramos, hàng loạt Năm 1995, mức độ bảo hộ ngành nông nghiệp 36% ngành chế tạo 25% Nguồn: [181] 12 39 sách nhằm đẩy mạnh đầu đưa ra.13 Tuy nhiên, sách thiếu rõ ràng phức tạp mặt pháp lý Bên cạnh đó, sách thu hút FDI có bất cân đối lớn Trong ngành chế tạo đầu phát triển sâu để đa dạng hóa sản phẩm lĩnh vực khác sản xuất nông nghiệp, thực phẩm chế biến,…lại không thu hút quan tâm nhà đầu Hơn nữa, với khả quản lý yếu với mơi trường trị bất ổn làm giảm hiệu khoản vay nợ nợ nước ngồi ngày chồng chất Cũng nguyên nhân kết hợp với sở hạ tầng yếu làm hạn chế việc thu hút dòng vốn nước vào Philippines [39] Bảng 2.1: Tỷ trọng FDI vào ASEAN, 1992-1997 (Đơn vị: %) Quốc gia Trung 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Singapore 19 31 47 40 39 41 36,2 Malaysia 45 33 24 20 19 15 26,0 Thái Lan 18 12 9 15 22,7 Indonesia 15 13 11 21 25 22 17,8 Philippines 8 5,8 100 100 100 100 100 100 Tổng bình Nguồn:[39] - Chính sách phát triển ngành kinh tế bất hợp lý thiếu ổn định dẫn tới phát triển nhanh ngành dịch vụ tụt hậu lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp Ngay sau nhậm chức, Tổng thống Corazon Aquino đưa sách khuyến khích đầu Ví dụ như, Sắc lệnh số 63 có hiệu lực từ ngày 7/11/1986 quy định nhà đầu từ 500 triệu USD trở lên hưởng ưu đãi nơi cư trú, chuyển ngoại hối lợi nhuận nước…Sau đó, phủ lại tăng thêm ưu đãi khoản đầu mà Cục Đầu Philippines (BOI) phê chuẩn vòng năm, là: rút vốn lúc nào, miễn thuế nhập liệu sản xuất,…Đến năm 1992, Tổng thống Ramos ban hành sửa đổi Luật FDI nhằm tạo môi trường kinh doanh thu hút nhà đầu nước ngoài, bao gồm thực loạt biện pháp theo đuổi Luật Đầu nước mà Aquino ban hành như: tự hóa đầu nước ngồi; dỡ bỏ hạn chế nhà đầu nước ngồi; Luật khuyến khích đầu RA 5186; Luật khuyến khích xuất RA 6135; Luật điều chỉnh Hoạt động kinh doanh nước ngồi RA 5455;… Năm 1992, phủ thông qua Luật Tự Ngoại hối nhằm cho phép tự hóa giao dịch tiền tệ mở rộng thời hạn cho thuê đất đai từ 50 năm lên 70 năm nhà đầu nước ngồi Tiếp theo đó, Luật Tự hóa gia nhập thị trường ngân hàng nước ban hành năm 1994 Nguồn: [181] 13 40 So với quốc gia ASEAN-5, chuyển dịch cấu kinh tế Philippines diễn nhanh với tăng trưởng mạnh mẽ ngành dịch vụ thời điểm trước KHTCCA Cụ thể, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 41,6% năm 1987 lên 46,3% năm 1995 Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ Philippines cao nhiều so với nước ASEAN-5 khác giai đoạn (thậm chí ngành dịch vụ Thái Lan bị sụt giảm) Điều có cải cách lĩnh vực dịch vụ theo hướng tự hố từ giai đoạn quyền bà Aquino.14 Bảng 2.2: Cơ cấu kinh tế số nước ASEAN trước KH (Đơn vị: %) Indonesia Malaysia Thái Lan Philippines 1987 23,3 20,0 15,7 24,0 1990 19,4 15,2 12,5 21,9 1995 17,1 12,9 11,2 21,6 1987 36,3 38,5 33,3 34,4 1990 39,1 42,2 37,2 34,5 1995 41,8 41,1 39,2 32,1 1987 40,4 41,5 51,0 41,6 1990 41,5 42,6 50,3 43,6 1995 41,1 45,6 49,6 46,3 Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Nguồn: Tổng cục Thống (2001) Mặc dù vậy, thấy nghịch lý tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp GDP hầu hết quốc gia khu vực tăng tiến hành cơng nghiệp hố chuyển đổi kinh tế lĩnh vực công nghiệp Philippines lại sụt giảm Cải cách bắt đầu với việc mở cửa lĩnh vực sản xuất điện vào năm 1987 với việc loại bỏ độc quyền Tập đoàn Điện lực Quốc gia, kêu gọi khu vực nhân đầu tham gia vào hoạt động sản xuất điện Tiếp theo đó, quyền Ramos tiến hành cải cách tự hóa lĩnh vực viễn thơng thơng tin liên lạc từ đầu năm 1990 Sau đó, ngành vận tải hàng không bãi bỏ qui định, chấm dứt độc quyền hãng Hàng không Quốc gia Philippines vào năm 1990 Cụ thể, rào cản tuyến bay tần suất bay nội địa kiểm sốt phủ vào giá vé phí bãi bỏ Tiếp đó, ngành nước nhân hố qua hình thức đấu thầu vào cuối năm 1990 Xem thêm: [45] 14 41 Tỷ trọng ngành công nghiệp giảm từ 34,4% năm 1987 xuống 32,1% năm 1995, thấp nhiều so với nước khu vực [62] Ở giai đoạn này, lực cạnh tranh ngành sụt giảm tập trung chủ yếu vào sản phẩm bán dẫn giá trị gia tăng thấp tham gia vào công đoạn lắp ráp cuối kiểm định – công đoạn dễ bị tác động cạnh tranh việc gia nhập ngành thay đổi cơng nghệ Ngồi ra, sách phát triển ngành cơng nghiệp Philippines có nhiều bất cập thiếu quán mục tiêu chương trình phối hợp thực các quan quản lý Giai đoạn trước năm 1986, lĩnh vực nông nghiệp gần bị bỏ rơi Đến thời Tổng thống Aquino Ramos, sách phát triển nơng nghiệp dần trọng với việc đưa Chương trình Cải cách ruộng đất (CARP) Tuy nhiên, thực tế, Chương trình CARP gặp nhiều khó khăn cản trở q trình thực hiện, đặc biệt phản đối giới địa chủ - người họ hàng bà Aquino [7, tr.104] Trong đó, lĩnh vực nơng nghiệp chịu tác động trận hạn hán lịch sử bị tác động tượng El Nino năm 1998 KHTCCA Bên cạnh bất cập sách, q trình thực thi sách có hạn chế Về mặt khách quan, mơi trường thực thi sách có nhiều rào cản, khó khăn Chính quyền Tổng thống Aquino Ramos điều hành sách bối cảnh phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng để lại thời độc tài Marcos, với bất ổn trị nhiều có nhiều đảo chống đối sách nhóm lợi ích bị tác động nặng nề thiên tai Về mặt chủ quan, việc thiếu hụt nguồn lực, yếu quản lý ngân sách, đặc biệt yếu lực quan quản lý nhà nước cấp TW địa phương dẫn tới hạn chế kết cải cách sách giai đoạn Philippines xếp hạng thứ 46/49 hiệu phủ giải vấn đề liên quan tới tham nhũng Trong đó, Chỉ số Cảm nhận tham nhũng năm 1997 xếp hạng Philippines quốc gia có mức độ tham nhũng lớn thứ hai Đông Nam Á, đứng sau Indonesia [129] Nhiều vụ nhận hối lộ cấp bị phát hiện, song số giải tòa án Ngồi ra, việc thiếu chế đồng thuận quan hành pháp pháp việc giải vấn đề 42 sách quan trọng nhân hóa, việc làm, cải cách thuế tài chính, tự hóa thương mại đầu tư, rào cản việc triển khai sách [130] 2.2.2.3 Bối cảnh xu bên ngồi tác động tới sách kinh tế từ sau KHTCCA đến Thứ nhất, xu tồn cầu hóa, khu vực hóa: Đây xu khách quan phát triển cao lực lượng sản xuất xã hội, đòi hỏi kinh tế phát triển phải điều chỉnh mơ hình kinh tế theo hướng thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế nhằm tận dụng lợi tối đa việc thu hút nguồn lực bên ngoài, tiếp cận nâng cao trình độ khoa học - cơng nghệ, chuyển dịch cấu kinh tế, mở rộng kinh tế đối ngoại,… Tuy nhiên, q trình tồn cầu hóa, khu vực hóa tạo thách thức to lớn cải cách sách quốc gia phát triển Philippines Việc thực tự hoá kinh tế nhanh thiếu chủ động dẫn đến hậu to lớn Xu tồn cầu hóa, khu vực hóa làm cho tính phụ thuộc kinh tế vào bên ngày lớn Do vậy, tăng trưởng kinh tế chứa đựng rủi ro bất ổn khó lường phụ thuộc vào xuất khẩu, vốn đầu trực tiếp nước ngồi, dòng vốn đầu ngắn hạn,… Kinh nghiệm số nước Đông Nam Á minh chứng rõ ràng nước thực sách tự hóa tài khoản vốn nhanh mà thiếu cải cách khung khổ giám sát kèm dẫn tới hậu rơi vào khủng hoảng nhanh chóng Do vậy, quốc gia phát triển Philippines phải có sách thực mở cửa kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế cách chủ động bước vững Đặc biệt, sách phát triển kinh tế cần phải trọng mức tới thị trường nước, coi sở tiên để giải mối quan hệ tăng trưởng kinh tế thực công xã hội phát triển bền vững, thực đồng thời sách nhằm tận dụng nguồn lực bên ngồi Trong giai đoạn từ sau KHTCCA đến nay, hầu hết quyền Tổng thống từ Estrada Aquino III chủ trương mở cửa hội nhập kinh tế qua việc tham gia vào thể chế song phương, đa phương khu vực Nhiều sách nhằm thúc đẩy xuất thu hút đầu nước đưa Tuy nhiên, nói sách hướng tới việc cân thị trường nước với bên ngồi hạn chế đẩy mạnh giai đoạn cầm quyền Aquino III 43 Thứ hai, cách mạng khoa học – công nghệ phát triển kinh tế tri thức: Cùng với xu tồn cầu hóa, phát triển bùng nổ khoa học công nghệ xu hướng chuyển đổi sang kinh tế tri thức có ảnh hưởng quan trọng hoạch định chiến lược phát triển kinh tế hầu hết quốc gia Đối với quốc gia phát triển Philippines, điều vừa tạo hội lẫn thách thức Một mặt, nhờ thành tựu khoa học công nghệ, quốc gia phát triển đón bắt tận dụng hội để chuyển đổi cấu kinh tế bắt kịp với quốc gia phát triển Mặt khác, xu hướng làm gia tăng khoảng cách phát triển nhóm nước phát triển có lợi vốn cơng nghệ cao với nước phát triển Philippines Điều buộc nước phát triển phải tìm kiếm phương thức phù hợp để chuyển dịch cấu kinh tế rút ngắn đường phát triển Trong giai đoạn qua, phủ Philippines tiến hành cải cách sách mạnh mẽ, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ nhằm tận dụng lợi so sánh nguồn nhân lực dồi dào, sử dụng thành thạo tiếng Anh với chi phí rẻ Chính vậy, lĩnh vực dịch vụ cụ thể ngành dịch vụ tài chính, BPO, chăm sóc khách hàng Philippines đạt thành tựu ấn tượng, ln đóng góp lớn so với ngành công nghiệp nông nghiệp tăng trưởng kinh tế nhiều năm qua Gần đây, “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” hay gọi “Cách mạng cơng nghiệp 4.0” đề cập nhiều tới nhiều diễn đàn kinh tế toàn cầu với việc nhấn mạnh xu hướng tác động phát triển khoa học công nghệ kinh tế Theo đó, phát triển mạnh công nghệ thông tin, điện tử, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực ảo (AR), điện tốn đám mây, phân tích liệu lớn (SMA), khí chế tạo, tự động hóa, cơng nghệ sinh học,…sẽ có tác động lớn tới việc hoạch định sách phát triển kinh tế Philippines quốc gia Thứ ba, tình hình kinh tế - trị giới diễn biến phức tạp nhiều bất ổn Từ sau KHTCCA, kinh tế giới trải qua hàng loạt bất ổn, ảnh hưởng tới Philippines nhiều quốc gia khu vực KHTCTC, khủng hoảng nợ cơng châu Âu,… Bên cạnh đó, diễn biến bất ổn giá dầu, yếu tố trị khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, hay tác động biến đổi khí hậu,…cũng tác động 44 tiêu cực tới kinh tế Gần đây, xu hướng bảo hộ thương mại chủ nghĩa dân tộc gia tăng nhiều quốc gia khu vực gây rào cản nỗ lực thúc đẩy tự thương mại ảnh hưởng tiêu cực kinh tế giới… Để ứng phó với tác động tiêu cực này, nhiều quốc gia có Philippines đưa sách tiền tệ linh hoạt thông qua cung tiền, lãi suất tỷ giá để điều tiết dòng vốn, tăng cường giám sát thị trường tài chính, tiền tệ, đẩy mạnh tái cấu HTNH…cùng với sách tài khóa Tuy nhiên, hiệu sách đòi hỏi thời gian gây tình trạng thâm hụt ngân sách nhiêm trọng Ngồi ra, nước sử dụng số sách khác sách điều hành giá, tăng giảm trợ cấp, sách thương mại; đầu tư… Đặc biệt, biện pháp tái cấu, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng hướng vào củng cố thúc đẩy phát triển thị trường nước nhiều nước Philippines sử dụng nhằm cân giảm thiểu rủi ro trước biến động kinh tế giới 45 Chương CHỦ TRƯƠNG, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á 3.1 Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế thời Tổng thống Joseph Estrada (1998-2001) Joseph Ejercito Estrada sinh ngày 19 tháng năm 1937 Manila, Tổng thống thứ 13 Philippines, nhiệm kỳ 1998-2004 Mặc dù vậy, thực tế giai đoạn cầm quyền Estrada kéo dài chưa nửa nhiệm kỳ ông bị cáo buộc liên quan tới tham nhũng buộc phải từ chức vào ngày 20/01/2001 Trong giai đoạn cầm quyền ngắn ngủi mình, Estrada đưa số sách nhằm ổn định kinh tế sau KHTCCA với số sách dân túy hướng tới dân nghèo Song lực điều hành yếu việc sử dụng quyền lực Tổng thống để trục lợi cá nhân Estrada dẫn tới hệ tiêu cực cho kinh tế quyền tổng thống sau 3.1.1 Chủ trương mục tiêu phát triển kinh tế Chính quyền Tổng thống Estrada đưa Kế hoạch Phát triển Trung hạn Philippines 1999-2004 (MTPDP 1999-2004) với mục tiêu tổng thể giảm đói nghèo [129] So sánh với quyền Ramos tầm nhìn phát triển thời Estrada có trọng tới khía cạnh phát triển cơng bằng, cụ thể việc giảm nghèo đói cải thiện phân phối thu nhập Để thực mục tiêu này, quyền Estrada chủ trương tập trung vào nội dung ưu tiên bao gồm: (1) Phát triển nông thôn, (2) Cung cấp dịch vụ xã hội bản, (3) Nâng cao lực cạnh tranh, (4) Phát triển sở hạ tầng bền vững, (5) Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, (6) Cải cách quản trị Thúc đẩy phát triển nơng thơn: quyền Estrada đề xuất Chương trình Hiện đại hóa tồn diện lĩnh vực nông nghiệp (AFMA), đặc biệt nhấn mạnh tới sách thu hút vốn cơng nghệ ngồi nước vào lĩnh vực nơng nghiệp thay tiến hành tái phân bổ ruộng đất thơng qua cải cách ruộng đất giai đoạn trước Mục tiêu phủ nhằm tăng lực cạnh tranh quốc tế lĩnh vực nông nghiệp, từ tăng thu nhập cho người nơng dân đảm bảo an ninh lương thực 46 Cung cấp dịch vụ xã hội bản: chủ trương ưu tiên phân bổ nguồn lực phát triển dịch vụ xã hội y tế, dinh dưỡng, giáo dục đào tạo, nhà ở, phúc lợi xã hội chương trình an sinh xã hội khác Tăng lực cạnh tranh: Estrada chủ trương tiếp tục thực sách tự hóa nhân hóa nhằm tạo cạnh tranh cho thị trường nước Phát triển sở hạ tầng bền vững: Cùng với cam kết bãi bỏ quy định nhân hóa, phủ chủ trương hỗ trợ khu vực nhân việc cải thiện dịch vụ sở hạ tầng điện, nước, vận tải, viễn thông Đặc biệt, quyền Estrada trọng vào sở hạ tầng khu vực nông thôn nhằm tăng cường kết nối khu vực tới thị trường hàng hóa, dịch vụ nước quốc tế Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô: Các định hướng sách mà quyền Estrada đề xuất bao gồm: (a) tăng cường công khai thông tin thị trường tài vốn; khả giám sát quy định pháp lý quan liên quan tới lĩnh vực tài doanh nghiệp; (b) chi tiêu phủ hợp lý thực thi nghiêm kỷ luật tài khóa; (c) đẩy mạnh HTNH; (d) thúc đẩy sách nhằm tăng tỷ lệ tiết kiệm kinh tế Cải cách quản trị: Chính phủ chủ trương đẩy mạnh vai trò bên liên quan quyền trung ương, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân việc thực chương trình, sách Bên cạnh đó, khu vực công tái cấu theo hướng đẩy mạnh phối hợp chia sẻ trách nhiệm nguồn lực quyền trung ương với LGU Ngồi ra, Estrada chủ trương đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế đẩy mạnh việc phòng chống tham nhũng Mục tiêu xuyên sốt sách kinh tế thời Estrada ổn định kinh tế vĩ mô sau khủng hoảng giảm nghèo đói khu vực nơng thôn Cụ thể, mục tiêu tăng trưởng kinh tế vĩ mơ nhiệm kỳ Estrada: tăng trưởng GNP bình quân 5,25,6%; tăng trưởng GDP bình quân từ 4,7-5,3%; lạm phát giảm từ 8-9% năm 1999 xuống 4-5% năm 2004; tăng trưởng xuất bình quân 14,8-15,4% giai đoạn 1999-2004 tăng trưởng nhập bình quân 15,9-16,8%; tổng thu ngân sách tăng từ 16,6%/GNP năm 1999 lên 19,3% năm 2004; thu ngân sách từ thuế tăng từ 15,1% năm 1999 lên 18,4% năm 2004 [129] 47 3.1.2 Quan điểm lựa chọn sách Chính quyền Tổng thống Estrada tiếp quản kinh tế bối cảnh Philippines kinh tế khu vực chịu tác động tiêu cực từ KHTCCA Về kinh tế, tăng trưởng GNP Philippines sụt giảm mạnh, từ mức 5,2% năm 1997 xuống 0,1% năm 1998 – mức tăng trưởng thấp từ đầu năm 1990 Đồng Peso bị giá mạnh so với đồng USD, từ mức 30,5 Peso/USD tháng 8/1997 xuống mức 43.17 Peso/USD năm 1998 [62] Cùng với đó, khơng đủ ngoại tệ việc trì mức lãi suất cho vay cao khiến cho kinh tế bị đình trệ sản xuất Điều tác động tới niềm tin nhà đầu nước hệ thị trường chứng khoán Philippines bị sụt giảm mạnh Từ tháng 7/1997 đến tháng 6/1998, thị trường 60% giá trị tính đồng Peso Cuộc khủng hoảng làm giảm mạnh khả sinh lợi ngân hàng Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) sụt giảm từ mức 16,34% năm 1996 xuống 6,6% năm 1998 Tổng giá trị khoản nợ xấu tăng lên từ 5,5% năm 1997 lên 7% năm 1998 [129] Trong đó, lĩnh vực nơng nghiệp bị tác động nặng nề khơng có tác động KHTCCA mà bị ảnh hưởng trận hạn hán kỷ lục năm 1998 Tương tự, ngành công nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt hai ngành tăng trưởng tốt trước khủng hoảng ngành xây dựng chế tạo giảm mạnh nhu cầu nước sụt giảm Những ảnh hưởng mặt kinh tế kéo theo tác động mặt xã hội Trong bối cảnh này, quyền Estrada trước hết tập trung vào sách nhằm bình ổn kinh tế với việc việc thực sách tiền tệ thận trọng nhằm mục tiêu ổn định giá Estrada chủ trương kế thừa sách tự hóa người tiền nhiệm Ramos kết hợp với việc sử dụng sách dân túy hướng tới người nghèo khu vực nơng thơn Có thể nói, số hạn chế giai đoạn trước để lại, song khách quan mà nói thấy Estrada lên nắm quyền bối cảnh tương đối thuận lợi mà sách tự hóa kinh tế thời Corazon Aquino đẩy mạnh thời Ramos mang lại kết tích cực tới tổng thể kinh tế giai đoạn Estrada Nhiều đánh giá đồng tình nguyên nhân quan trọng khiến Philippines chịu 48 ảnh hưởng so với nước khu vực nhờ sách cải cách, đặc biệt lĩnh vực ngân hàng tài từ đầu năm 1990 quyền Ramos Điều có ảnh hưởng lớn tới định trì cải cách tự hóa đề cao vai trò nhà nước q trình cải cách Estrada Trong MTPDP 1999-2004, khu vực nhân xác định giữ vai trò đầu tầu tạo việc làm; vai trò phủ tập trung vào “việc giảm thiểu rào cản cho việc gia nhập thơng tin méo mó…; thúc đẩy tạo lập điều kiện cho thị trường cạnh tranh…; thiết lập sân chơi cạnh tranh cho hoạt động kinh tế, cung cấp dịch vụ xã hội sở hạ tầng thiết yếu thực chương trình sách hỗ trợ hiệu cho người nghèo” [129] Giống người tiền nhiệm Ramos, Estrada đề xuất số sửa đổi Hiến pháp 1987 với việc trọng vào tự hóa kinh tế nhằm rỡ bỏ rào cản sở hữu đất đai tài sản người nước Trong suốt giai đoạn chiến dịch tranh cử lên nắm quyền điều hành đất nước, Estrada ln thể nhà lãnh đạo mang đậm chất dân túy với chủ trương sách hướng tới người nghèo tưởng lãnh đạo dân túy xuất phát từ xuất thân tiếng Estrada trước trở thành Tổng thống Từng có ý định nối nghiệp kỹ sư theo người cha theo học Học viện Công nghệ Mapua, Estrada bỏ học chừng trở thành diễn viên đóng phim kể từ năm 1957 Đây bước ngoặt quan trọng đời Estrada Với việc tham gia hàng trăm phim vai người anh hùng đứng lên bảo vệ người dân nghèo, đấu tranh chống lại chủ đất tham lam, băng nhóm tội ác, cảnh sát trị gia tham nhũng, Estrada đông đảo người dân nghèo nông thôn hâm mộ trở thành diễn viên điện ảnh nhà sản xuất phim tiếng Philippines thập kỷ 60, 70 kỷ XX.15 Đây lợi to lớn Estrada để ơng tham gia vào nghiệp trị sau Từ năm 1969, Estrada bắt đầu tham gia vào trị với vị trí Thị trưởng thị trấn San Estrada giành nhiều giải thưởng danh hiệu từ Viện Hàn lâm Khoa học Nghệ thuật Philippines (FAMAS) giải thưởng dành cho nam diễn viên xuất sắc cho phim Markang Rehas (1962), Geron Busabos (1964), Ang Batang Quiapo (1965), Ito ang Pilipino (1966), Patria Adorada (1969), Kumander Alibasbas (1981),… Ngoài ra, Estrada sản xuất 70 phim đạt giải thưởng nhà sản xuất phim xuất sắc năm 1983 Xem thêm: [82] 15 49 Juan nằm ngoại ô thủ đô Manila giữ vị trí vòng 16 năm đến năm 1986 Trong giai đoạn này, Estrada đưa nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo cung cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình nghèo, chia đất đai cung cấp nhà miễn phí cho người lấn chiếm đất đai trái phép tự nguyện rời khỏi khu ổ chuột thành phố cung cấp sinh kế cho người dân có thu nhập thấp.16 Những đóng góp tiếp tục giúp Estrada trở thành Thượng Nghị sĩ giai đoạn 1987-1992 Phó Tổng thống Philippines thời Tổng thống Ramos nhiệm kỳ 1992-1998 Trong trình vận động tranh cử Tổng thống năm 1998, Estrada thành lập phong trào Đấu tranh người yêu nước với việc hướng tới tầng lớp dân nghèo trung lưu Điều thể việc suốt chiến dịch tranh cử mình, Estrada nhận nhà cải cách đứng phía người nghèo Đây lần lịch sử bầu cử tổng thống Philippines mà đa số người thuộc tầng lớp trung lưu bỏ phiếu dựa vấn đề kinh tế - xã hội dựa nhóm sắc tộc hay khu vực thơng qua liên minh bầu cử [116] Điều lần giúp Estrada giành chiến thắng áp đảo bầu cử, với tỉ lệ ủng hộ cao bầu cử tổng thống có Philippines trở thành vị tổng thống nhận ủng hộ cao dân chúng Philippines.17 Như vậy, thấy yếu tố cá nhân - tiếng diễn viên điện ảnh với hình ảnh ln đấu tranh bảo vệ lẽ phải, cho người nghèo đưa Estrada trở thành Tổng thống tưởng, triết lý dân túy Estrada tiếp tục đẩy mạnh ông lên nắm quyền điều hành đất nước Trong phát biểu nhậm chức diễn vào ngày 30/06/1998, Estrada tuyên bố bảo vệ lợi ích cho người nghèo: “bình minh ngày đến với đại phận dân chúng Philippines người từ tầng lớp đứng lên lãnh đạo, dẫn dắt họ” [138] Estrada nhấn mạnh ông muốn 16 Xem thêm: http://erap.ph/409/about-erap/erap-para-sa-mahirap/ truy cập 20/01/2017 Quá trình tranh cử tổng thổng Estrada đối diện với nhiều khó khăn chống đối Trước hết, đối thủ lớn Estrada chạy đua vị trí Tổng thống Jose de Venecia, Chủ tịch Hạ viện người Tổng thống Ramos ủng hộ Bên cạnh đó, nhiều tập đồn quyền lực Philippines trích chống đối dự thảo mang tính chất dân túy Estrada Giáo hội Công giáo La mã Philippines không ủng hộ Estrada ơng có người với người phụ nữ khác Tuy nhiên, Estrada nhận ủng hộ Imelda Marcos, vợ góa cựu chủ tịch Ferdinand Marcos sau thành viên Quốc hội Estrada giành 40% số phiếu bầu, áp đảo so với đối thủ Venecia (chỉ 15,9% phiếu) Xem thêm: [77, tr.33] 17 50 người dân Philippines nhớ đến đóng góp vào cơng xóa đói giảm nghèo cho hàng triệu người “Đấu tranh chống nghèo đói khơng sách mà đam mê” (The war on poverty is not just a policy but a passion) [138] Có thể nói, chiến thắng bầu cử trở thành Tổng thống Philippines Estrada xem mở hội trỗi dậy mơ hình nhà nước dân túy Philippines [149] Trong giai đoạn nắm quyền, Estrada xây dựng Chương trình Chống nghèo đói với giá trị 25 tỷ Peso (0,5 tỷ USD) với mục tiêu đưa 10 triệu người dân Philippines khỏi nghèo đói nhiệm kỳ ơng Theo đó, sách dân túy Estrada tập trung vào Chương trình hỗ trợ cho 100 hộ gia đình nghèo thành phố thị xã tồn quốc (có 1600 thành phố thị xã), đặc biệt tạo hội việc làm cho hộ nghèo thơng qua hỗ trợ tín dụng [109, tr.347-348] Chính quyền Estrada mở rộng chương trình Lưới an tồn thời Ramos thơng qua chương trình trợ cấp lương thực bổ sung thêm chương trình việc làm cơng cộng Đối với chương trình trợ cấp lương thực, quyền Estrada đưa số chương trình khác Chương trình Tiếp cận hệ thống bán lẻ cho người nghèo chuỗi cửa hàng Sari-Sari, Chợ Cộng đồng (Palengke and Bayan) Đối với chương trình việc làm cơng cộng, phủ Estrada cung cấp tài cho dự án sở hạ tầng nhỏ khu vực nông thôn để tạo thêm việc làm [109,tr.34] Bên cạnh đó, quyền Estrada triển khai chương trình Linis Bayan nhằm cung cấp việc làm cho người bị việc giai đoạn khủng hoảng Việc đưa hàng loạt sách dân túy Estrada bối cảnh tài quốc gia thiếu hụt để lại hậu nghiêm trọng vấn đề tài khóa 3.1.3 Một số sách kinh tế Trong thời gian chưa đầy năm cầm quyền mình, quyền Estrada tập trung vào sách kinh tế vĩ mơ nhằm ổn định lại kinh tế sau KHTCCA, số sách cấu đề xuất song triển khai thực tiễn 3.1.3.1 Chính sách tiền tệ tỷ giá Để đưa kinh tế ổn định lại sau KHTCCA, quyền Estrada chủ trương tập trung vào sách tiền tệ nhằm giữ mức lạm phát nước thấp 51 ổn định để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng Mục tiêu Estrada đưa lạm phát giảm từ 8-9% năm 1999 xuống 4-5% vào năm 2004 Mức lãi suất sách phải đảm bảo “thống với mục tiêu thúc đẩy tín dụng đầu không đánh đổi với mục tiêu ổn định giá cả” [129] Theo đó, mức lãi suất dần thắt chặt lại mà điều kiện thị trường cải thiện sau khủng hoảng Mục tiêu đề quyền Estrada giảm lãi suất trái phiếu phủ dần từ 10,5-11,5% năm 1999 xuống 6,9-7,9% năm 2004 [129] Về bản, sách tiền tệ thời Estrada khơng có thay đổi so với giai đoạn Ramos với việc trọng vào mục tiêu tổng cung tiền mục tiêu lạm phát mức độ định Việc điều hành thực thi sách tiền tệ tỷ giá thời Estrada có nhiều khó khăn Ngồi tác động KHTCCA, hàng loạt tác động bên khác như: giá dầu giới cao kỷ lục năm 2000 việc FED thắt chặt sách tiền tệ tháng 2/2000 có tác động mạnh tới đồng Peso đồng tiền khác khu vực Trong giai đoạn 1999-2000, đồng Peso bị giá 11,5% so với đồng USD, giao dịch bình quân mức 44,19Peso/USD năm 2000 Đặc biệt, đồng Peso giá kỷ lục vào ngày 31/10/2000 với mức giao dịch 51,68 Peso/USD [62] Trong bối cảnh này, quyền Estrada tiến hành sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm sốt tình hình lạm phát đảm bảo mức khoản kinh tế Trong năm 2000, BSP phải tăng lãi suất chủ liên tiếp tháng 5, tháng tháng 10 với tổng cộng 625 điểm nhằm đối phó với việc thu hẹp chênh lệch lãi suất tài sản đồng Peso đồng Đô la Mỹ để giảm áp lực lạm phát tác động từ việc giá dầu tăng đồng Peso giá [62] BSP tăng yêu cầu dự trữ khoản nhu cầu tiết kiệm đồng Peso ngân hàng 3.1.2.2 Chính sách tài khóa Chính quyền Estrada chủ trương xiết chặt kỷ luật tài khóa cải cách hệ thống thuế theo hướng hiệu đơn giản Mục tiêu phủ là: (i) tăng nguồn thu ngân sách từ 16,6%/GNP năm 1999 lên 19,3%/GNP năm 2004, thu ngân sách từ thuế tăng từ 15,1%/GNP năm 1999 lên 18,4%/GNP năm 2004; (ii) giảm thâm hụt ngân sách từ 68,4 tỷ Peso (2,2%/GNP) năm 1999 xuống 15,5 tỷ Peso 52 (0,4%/GNP) vào năm 2001, trở mức cân vào năm sau đạt thặng dư 36,8 tỷ Peso (0,7%/GNP) vào năm 2004 [129] Về phân bổ ngân sách, quyền Estrada đặt ưu tiên chi tiêu vào dịch vụ xã hội với tỷ lệ trì mức 42,1% tổng ngân sách nhiệm kỳ Ngân sách cho dịch vụ kinh tế cải thiện, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp sở hạ tầng Cải cách thuế: Cũng nước khác khu vực Đông Nam Á sau KHTCCA, quyền Estrada thực chương trình kích cầu nhằm khuyến khích tiêu dùng, đầu sản xuất tồn xã hội Chính phủ đề xuất loại thuế ưu đãi trợ cấp miễn trừ giảm thuế, hoàn thuế khoản bảo lãnh nhằm tránh gây méo mó giá nguồn lực Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu thu thuế, phủ u cầu tăng trách nhiệm giải trình tính minh bạch quan thuế Đối với nhóm khó truy thu thuế, phủ tính đến việc đánh thuế tiêu dùng thay thu nhập Chính phủ tiến hành số biện pháp cải cách hành khác hệ thống hóa liệu máy tính số thành phố có nguồn thuế lớn,… Ngồi ra, nguồn thu nhập thụ động nguồn thu nhập từ việc kinh doanh tự kiểm soát chặt chẽ Cải cách chi tiêu: quyền Estrada coi cơng cụ quan trọng để thực mục tiêu xóa đói giảm nghèo Vì thế, chủ trương phủ ưu tiên chi ngân sách vào Chương trình AFMA nhằm đảm bảo an ninh lương thực tăng suất lao động khu vực nông thôn Để thực chương trình này, phủ u cầu LGU tham gia vào phát triển sở hạ tầng nông thôn theo chế chia sẻ chi phí Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất số cải cách quản lý chi tiêu thực phân bổ ngân sách theo khung chi tiêu ngân sách trung hạn (3 năm) với việc giao thẩm quyền liên quan tới lĩnh vực tài cho người đứng đầu quan với việc đẩy mạnh tính minh bạch trách nhiệm giải trình phân bổ ngân sách Để tiết kiệm ngân sách nhà nước, phủ tiến hành tái cấu máy phủ với việc hạn chế tuyển vị trí tinh gọn dần máy Ngồi ra, q trình tái cấu, phủ cấm mở rộng thêm quan hay chương trình Việc phân bổ sử dụng ngân sách cấp địa phương giám sát chặt chẽ Bên cạnh việc phân bổ 40% tổng thu ngân sách cho LGU, phủ khuyến khích LGU huy động nguồn lực từ khu vực nhân… 53 3.1.2.3 Chính sách tài – ngân hàng Sau KHTCCA, nhiều nước khác khu vực, quyền Estrada ưu tiên tập trung đưa số biện pháp nhằm củng cố khung khổ giám sát pháp lý để ổn định hệ thống tài – ngân hàng, bao gồm: (i) tăng hình phạt việc không tuân thủ tiêu chuẩn pháp lý; (ii) cải thiện chế giám sát ngân hàng; (iii) thông qua tiêu chuẩn giám sát ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế; (iv) cải thiện quy định báo cáo tính minh bạch ngân hàng; (v) đẩy mạnh chương trình nâng cao lực cho chuyên gia tra giám sát ngân hàng; (vi) thông qua quy định tương tự NBFI, thị trường chứng khoán thị trường phái sinh Về thực thi sách, sau KHTCCA, BSP tăng cường biện pháp thận trọng như: tăng sở vốn, thúc ép trình sáp nhập mua lại ngân hàng nhằm nâng cao sức cạnh tranh hệ thống, đưa quy định cao phân loại khoản vay chặt chẽ Để cải thiện sở vốn, BSP quy định tăng vốn tối thiểu từ 20-67% so với mức giai đoạn cuối năm 1998 (mức độ tăng tùy thuộc loại ngân hàng) đưa hình phạt tài phi tài việc khơng tuân thủ quy định vốn tối thiểu Bên cạnh đó, BSP yêu cầu ngân hàng thiết lập mức dự phòng rủi ro chung (2%) dự phòng rủi ro thêm khoản vay tài sản rủi ro khác Ở thời điểm 15/4/1999, tổng mức trích lập dự phòng rủi ro 5% khoản vay trên, 25% khoản vay không đủ tiêu chuẩn đảm bảo, 25% khoản vay không đủ tiêu chuẩn không đảm bảo, 50% khoản nợ khó thu hồi, 100% tổn thất cho vay [62] Trước đó, ngân hàng khơng phải trích lập dự phòng cho hai khoản vay Các ngân hàng không tuân thủ bị phạt BSP đưa tiêu chuẩn chặt chẽ khoản vay hạn qua việc giảm thời gian vay nợ Chính quyền Estrada thúc đẩy tiến hành sáp nhập mua lại ngân hàng năm 1999 Vụ mua lại 72% tổng tài sản NHTM Quốc tế Philippines (PCIB) Tập đoàn Ngân hàng Cổ phiếu (EBC) với giá trị 31,8 tỷ Peso xem lớn lĩnh vực ngân hàng thời điểm Bên cạnh đó, phủ sáp 54 nhập 53 NHTM thành ngân hàng thu hút thêm ngân hàng nước nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo môi trường cạnh tranh tốt lĩnh vực tài ngân hàng Đồng thời, để tăng lực cạnh tranh hệ thống tài chính, quan tiền tệ không can thiệp vào tỷ lệ lãi suất, dỡ bỏ quy định cấm mở NHTM nới lỏng quy định chi nhánh ngân hàng cách đáng kể Do vậy, số lượng ngân hàng chi nhánh ngân hàng tăng lên mạnh mẽ vòng năm Những biện pháp tạo động lực cho ngân hàng phải đánh giá lại lợi cạnh tranh đưa chiến lược phát triển cụ thể Trong năm 1999, BSP đưa thêm số cải cách lĩnh vực tài chính, đáng kể u cầu cơng bố báo cáo để tăng cường kỷ luật tính minh bạch thị trường.18 Đối với ngân hàng thành lập, BSP ban hành tiêu chí chặt chẽ cho việc cấp chứng nhận lực Nhằm cải thiện chất lượng hoạt động quản lý ngân hàng, BSP trao quyền lớn mà việc tuyển chọn lãnh đạo ngân hàng từ cấp phó chủ tịch trở lên quy định quyền lợi trách nhiệm Hội đồng Giám đốc lãnh đạo cấp cao ngân hàng phải thông qua trước BSP BSP sửa đổi hệ thống xếp hạng ngân hàng từ CAMEL (mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, quản lý, lợi nhuận khoản) sang CAMELS (thêm yếu tố hệ thống) Các biện pháp giám sát gián tiếp ngân hàng thông qua như: áp đặt mức trần 20% tổng khoản cho vay ngân hàng liên quan tới lĩnh vực bất động sản, giảm giá trị khoản vay từ 70% xuống 60% lĩnh vực bất động sản Luật Ngân hàng chung sửa đổi (RA 8791) theo đề xuất quyền Estrada thông qua ban hành năm 2000 nhằm hài hoá hoá tiêu chuẩn lĩnh vực ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế cải thiện quy định giám sát Thơng qua Luật này, quyền Estrada khuyến khích ngân hàng nước ngồi tham gia vào hệ thống tài chính, đặc biệt ngân hàng nước ngồi mua lại 100% ngân hàng gặp khủng hoảng vòng năm 18 Nội dung cụ thể gồm: (i) yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin tỷ lệ nợ xấu, loại tài sản mức trích lập dự phòng rủi ro cụ thể quý; (ii) mở rộng nội dung báo cáo hàng ngày tỷ lệ cho vay huy động tiền gửi ngân hàng; (iii) kiểm toán viên bên ngồi ngân hàng có nghĩa vụ báo cáo BSP nhân tố tác động tiêu cực tới ngân hàng để cải thiện chất lượng kiểm toán; (iv) xây dựng hệ thống chứng nhận kiểm tốn viên bên ngồi ngân hàng…Xem thêm: [62] 55 Ngồi ra, Estrada đẩy mạnh sách tín dụng với ưu tiên phát triển sở hạ tầng nông thôn để hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp Các khoản vay lĩnh vực nông nghiệp phép kéo dài thời hạn trả nợ lên tới năm Các ngân hàng hợp tác tổ chức tài chính phủ nhân hỗ trợ cho tăng trưởng khu vực nơng thơn Năm 2000, quyền Estrada đưa chương trình tài vi mơ nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo BSP tập trung vào đẩy mạnh mơi trường sách pháp lý phù hợp, tập huấn nâng cao lực thông qua số sách cụ thể sau: - Cung cấp khoản vay tài vi mơ 150 nghìn Peso cho cho lĩnh vực bản, hộ nghèo để phát triển kinh doanh (Thông số 272); - Rỡ bỏ lệnh cấm cấp phép cho NHTK NHNT nhằm tăng cường tham gia ngân hàng cung cấp tài vi mơ (Thơng số 273); - Đưa quy định pháp lý cho việc thành lập chi nhánh ngân hàng cung cấp tài vi mơ (Thơng số 340, 365,369); - Cung cấp trọng số rủi ro thấp danh mục cho vay tài vi mơ ngân hàng nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động phát triển SME (Thông số 364) 3.1.2.4 Chính sách phát triển ngành kinh tế Dưới thời Estrada, phát triển nơng nghiệp sách ưu tiên hàng đầu nhằm thực mục tiêu tạo việc làm giảm nghèo đói khu vực nơng thơn Estrada chủ trương đẩy mạnh AFMA ban hành năm 1997 thời Ramos, cải cách ruộng đất đa dạng hóa hoạt động kinh tế khu vực nông thôn Mục tiêu tăng trưởng bình qn lĩnh vực nơng nghiệp mức 2,6%-3,4% giai đoạn 1999-2004 [129] Mặc dù chủ trương mục tiêu tham vọng vậy, song quyền Estrada đưa Sắc lệnh cấm chuyển đổi đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích cơng nghiệp hay xây dựng vòng năm để đảm bảo đại hóa nơng nghiệp ngư nghiệp, tập trung đảm bảo an ninh lương thực giảm đói nghèo vào năm 1998 [6, tr.78] Trong đó, việc thực sách cải cách ruộng đất tiếp tục chậm trễ Đến năm 2000, tổng cộng có 753.407 khu vực phát triển nơng nghiệp ngư nghiệp chiến lược xác định (Theo mục tiêu Chương 56 trình Cải cách ruộng đất, quyền Estrada phân bổ 67,5% nguồn quỹ đất) 2,62 triệu chưa thực theo CARP [130] Điều xuất phát từ số yếu tố thiếu hụt nguồn tài Năm 2000, nguồn ngân sách phủ thơng qua cho việc mua lại đất CARP 600 triệu Peso (bằng 10% so với yêu cầu đề ra) Sự thiếu hợp tác địa chủ việc bán đất cho phủ nguyên nhân làm chậm trình cải cách ruộng đất Bên cạnh đó, số 1,2 triệu đất thuộc chương trình CARP, có tới 858.745 hay 75% đất thiếu tính pháp lý khơng xác định rõ nguồn gốc hay khơng có giấy tờ Tình hình bất ổn số khu vực khu vực V (67 nghìn ha) tỉnh Basilan (3218 ha) làm ảnh hưởng tới việc thực CARP [181] Các sách tự hóa số ngành dịch vụ thời Ramos tiếp tục quyền Estrada trì mà khơng có điều chỉnh, cải cách lớn đưa 3.1.4 Một số thành tựu hạn chế Tính từ nhậm chức vào ngày 30/06/1998 bị buộc phải từ chức thời điểm nhiệm kỳ (01/2001), quyền Estrada điều hành kinh tế có 2,5 năm Do thời gian cầm quyền q ngắn ngủi nên quyền Estrada khơng thể thực mục tiêu đề từ đầu nhiệm kỳ Một số sách mà quyền Estrada tiến hành dở dang Tuy nhiên, đưa số kết kinh tế giai đoạn quyền Estrada 3.1.4.1 Thành cơng Thứ nhất, lên nắm quyền điều hành đất nước bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, đặc biệt chịu ảnh hưởng KHTCCA, song sách kinh tế quyền Estrada giai đoạn đầu đóng góp vào q trình phục hồi kinh tế ổn định vĩ mô Cụ thể, tăng trưởng GDP cải thiện nhanh chóng, đạt 3,4% năm 1999 tăng lên 4% năm 2000 Thặng dư tài khoản vãng lai tăng lên mức kỷ lục, đạt 9,5% GNP năm 1999 tăng lên 11,8% năm 2000 Điều làm tăng tỷ lệ tiết kiệm quốc gia từ 27,3%/GNP năm 1999 lên 28,7%/GNP năm 2000 Bên cạnh đó, tổng dự trữ ngoại hối (GIR) kinh tế tăng lên Cụ thể, GIR đạt khoảng 15 tỷ USD năm 1999 2000, đủ trang trải cho 4,4 – 4,5 tháng nhập [130] 57 Bên cạnh đó, với biện pháp điều hành sách tiền tệ thận trọng kịp thời quyền Estrada mang lại kết tích cực Lạm phát kiểm sốt chặt chẽ giảm từ 6,7% năm 1999 xuống 4,4% năm 2000, vượt mục tiêu 5-6% phủ đề ra, cải thiện nhiều so với mức 6,7% năm 1999 [130] Ngoài việc điều hành thực thi sách tốt quan tiền tệ điều kiện thời tiết thuận lợi giúp phục hồi lĩnh vực nông nghiệp giữ ổn định giá mặt hàng thiết yếu Đến tháng 12/2000, bối cảnh áp lực lạm phát giảm xuống thị trường ngoại hối tương đối ổn định, BSP giảm lãi suất với 150 điểm để thúc đẩy hoạt động kinh tế [62] Việc điều hành sách tiền tệ thận trọng giai đoạn sau KHTCCA quyền Estrada giúp hệ thống tài Philippines phục hồi nhanh chóng so với nước khu vực Cuối năm 1998, tỷ lệ nợ xấu mức 11,01% tổng khoản cho vay HTNH, giảm 49 điểm phần trăm so với thời điểm cuối tháng trước (11,5%) [62] Mức vốn hóa hệ thống tài tiếp tục mở rộng, đạt 484,465 tỷ Peso tháng 12/1998, tăng 3,02% so với tháng trước tương ứng 16,18% tổng tài sản hệ thống Thứ hai, nhờ tiếp tục trì sách tự hóa người tiền nhiệm Ramos, xuất tăng cường chịu ảnh hưởng KHTCCA Đặc biệt, xuất mặt hàng điện tử chất bán dẫn tăng nhanh chóng từ sau khủng hoảng Tỷ trọng xuất hai mặt hàng tổng giá trị xuất tăng từ 34,3% năm 1997 lên 60% năm 2000 3.1.4.2 Hạn chế, yếu Thứ nhất, yếu sách tài khóa quyền Estrada tiếp tục gây bất ổn Tình hình tài khố khơng giải mà trở nên trầm trọng thời Estrada Thâm hụt tài khoá tăng từ mức 111,7 tỷ Peso năm 1999 tăng lên 134,2 tỷ Peso năm 2000 [130] Nguồn thu ngân sách thấp so với mục tiêu dự kiến Tổng thu ngân sách mức 15,2%/GNP năm 1999 chí giảm xuống mức 14,7%/GNP năm 2000 Nguồn thu từ thuế giảm xuống 13,7% năm 1999 13,2% năm 2000 Những yếu tài khoá 58 làm tăng nợ phủ lên mức 2,2 nghìn tỷ Peso năm 2000 (tương ứng với 65,3% GDP) [130] Như vậy, tâm cao đề xuất sách cải cách tài khóa, song việc thực thi sách quyền Estrada lại có nhiều yếu hạn chế Nguồn thu ngân sách không đạt tiêu đề chủ yếu yếu nguồn thu thuế từ số lĩnh vực ngân hàng xây dựng Hơn nữa, sách kinh tế dân túy Estrada tập trung vào dự án chống nghèo đói có ngân sách lớn làm cho vấn đề thâm hụt tài khóa khơng giải mà ngày trở nên trầm trọng Một nguyên nhân khác dẫn tới yếu thu ngân sách quyền Estrada chậm trễ việc đẩy mạnh chương trình nhân hóa doanh nghiệp nhà nước để bổ sung vào ngân sách nhà nước Như vậy, cho thiếu lực quản lý tài khóa quyền Estrada nguyên nhân dẫn tới tình trạng chi tiêu vượt xa so với ngân sách dự kiến Hệ việc yếu thực thi sách tài khóa dẫn tới nợ phủ tăng lên tạo áp lực tăng lãi suất ảnh hưởng tới phục hồi khu vực nhân giai đoạn sau khủng hoảng Thứ hai, sách tài – ngân hàng chưa giải yếu hệ thống tiềm ẩn nhiều rủi ro Mức nợ xấu HTNH tiếp tục tăng lên doanh nghiệp nhân gặp nhiều khó khăn xoá nợ ngân hàng lãi suất ngày tăng giá đồng Peso hai quý cuối năm 2000 Tính tới tháng 12/2000, mức nợ xấu HTNH 245,8 tỷ Peso (tương ứng 15,1% so với tổng mức dư nợ cho vay NHTM thời điểm đó) Tổng tài sản nợ xấu NHTM tăng lên 374 tỷ Peso (12,4% tổng tài sản) [62] Bên cạnh đó, quyền Estrada chưa giải yếu HTNH bao gồm: (a) hạn chế pháp lý việc đánh giá khoản tiền gửi liên quan tới rủi ro rửa tiền; (b) giám sát thiếu chặt chẽ quan tiền tệ hoạt động ngân hàng; (c) lực thực thi quan hành pháp yếu việc ngăn ngừa hành vi trục lợi tài sản ngân hàng Hoạt động thị trường vốn hạn chế Đặc biệt thiếu hụt công cụ nhằm cung cấp tài dài hạn cho khu vực doanh nghiệp Các loại thuế đánh vào công cụ vốn thứ cấp khơng khuyến khích phát triển thị 59 trường Bên cạnh đó, tỷ lệ tiết kiệm thấp cho thấy yếu lĩnh vực phi ngân hàng thị trường vốn Philippines tiếp tục kinh tế có tỷ lệ tiết kiệm thấp ASEAN [62] Thứ ba, coi ưu tiên sách phát triển kinh tế quyền Estrada, song lĩnh vực nông nghiệp cải thiện Tăng trưởng suất lao động lĩnh vực nông nghiệp ngư nghiệp thấp [130] Mặc dù nước sản xuất gạo, song Philippines phải nhập gạo sản xuất không đủ nhu cầu Nguồn thu nhập hộ gia đình nơng dân thấp khơng đa dạng hóa Điều sách cải cách ruộng đất đại hóa ngành nơng nghiệp tiếp tục bị trì hỗn giai đoạn quyền Estrada Thứ tư, phát triển công nghiệp dịch vụ tiếp tục gặp nhiều khó khăn từ rào cản sách Mặc dù tăng trưởng ngành chế tạo phục hồi song lực cạnh tranh ngành bị ảnh hưởng tập trung vào số mặt hàng xuất khẩu, ngành sản xuất nước có suất lao động thấp, chi phí lao động giá điện tăng, chần chừ nhà sản xuất nội địa cải thiện lực cạnh tranh thiếu liên kết ngành nước Ngoài ra, tác động lãi suất cao cản trở mở rộng ngành chế tạo cuối năm 2000 Lĩnh vực dịch vụ phục hồi mạnh thời Estrada nhờ nhu cầu dịch vụ viễn thông gia tăng mạnh mẽ Tuy nhiên, dịch vụ tài gặp nhiều khó khăn vấn đề nợ xấu ngân hàng So với nước ASEAN, tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp dịch vụ Philippines giai đoạn Estrada thấp nhiều Dưới thời Estrada, tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp dịch vụ chịu ảnh hưởng tiêu cực số yếu tố: (i) sụt giảm tăng trưởng số đối tác thương mại chính; (ii) tác động khủng hoảng tài tiền tệ châu Á (iii) bất ổn kinh tế trị nước Những yếu cấu sở hạ tầng, quy định pháp lý làm ảnh hưởng tới lực cạnh tranh ngành Trong SME chiếm tới 99% tổng số doanh nghiệp thu hút 67% lực lượng lao động, song khu vực đóng góp 33% vào tổng sản lượng kinh tế Tiềm phát triển SME bị hạn chế tiếp cận tín dụng, nguyên liệu công nghệ thiếu thông tin thị trường [130] 60 Bảng 3.1: Tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp dịch vụ ASEAN, 1990-1999 (Đơn vị: %) Công nghiệp Dịch vụ Xuất hàng hóa & dịch vụ Indonesia 7,8 5,4 9,2 Thái Lan 6,7 5,5 9,4 Việt Nam 13,0 8,6 27,7 Myanmar 10,1 6,6 7,5 Philippines 3,4 3,9 9,6 Malaysia 9,4 7,6 11,0 Nguồn:[173] Thứ năm, sách kinh tế thời Estrada chưa giải vấn đề việc làm Trong năm nhiệm kỳ, quyền Estrada cải thiện phần tình trạng thất nghiệp việc làm tác động KHTCCA trận hạn hán năm 1998 Số lao động tuyển dụng tăng từ 0,7% năm 1998 lên 3,8% năm 1999, vượt so với mục tiêu phủ đề (trong mức 2,8-3,2%) [130] Ngành nơng nghiệp dịch vụ đóng góp vào việc tạo việc làm cho kinh tế giai đoạn với tăng trưởng việc làm tương ứng 6,3% 3,5%, vượt mục tiêu quyền Estrada mức 2,8-3,2% Tuy nhiên, tổng số việc làm lại sụt giảm 1% vào năm 2000 Điều đáng nói ngành công nghiệp tăng trưởng song lao động ngành lại giảm xuống Số lượng doanh nghiệp phải đóng cửa hay phải cắt giảm lao động lớn giai đoạn cầm quyền Estrada Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 10,1% năm 1998 lên 11,2% năm 2000, vượt qua mục tiêu mà phủ Estrada đề năm 2000 (8,8-9,4%) Trong đó, tỷ lệ thiếu việc làm trì mức gần 22% [130] Như vậy, cam kết quyền Estrada tạo việc làm cho người dân bị thất bại Chính quyền ơng chưa thay đổi yếu cấu để hấp thụ lượng lao động lớn Tăng trưởng việc làm năm 1999 chủ yếu điều kiện thời tiết thuận lợi sách, chương trình 61 hỗ trợ phủ khơng phải nhờ vào tăng trưởng đầu xuất Điều làm cho kết mở rộng việc làm thiếu bền vững Thứ sáu, yếu lực điều hành thực thi sách quyền Estrada dẫn tới hạn chế kết sách kinh tế Mặc dù trở thành Tổng thống với ủng hộ lớn người dân, song Estrada bị đánh giá “không đủ lực điều hành kinh tế, thiếu tâm việc đẩy mạnh cải cách, có khuynh hướng tưởng thân hữu phong cách lãnh đạo khác thường [150,tr 22] Estrada bị cáo buộc sử dụng quyền lực cá nhân để can thiệp vào quan phủ để xóa tội cho tập đồn, nhóm thân hữu Ví dụ trường hợp Dante Tan liên quan tới việc thao túng giá chứng khoán hay trường hợp Lucio Tan (nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử Estrada) với cáo buộc gian luận thuế Estrada can thiệp vào số thương vụ thâu tóm mua lại doanh nghiệp lớn Thơng qua ảnh hưởng trực tiếp qua việc mua cổ phiếu bắt buộc qua quỹ hưu trí cơng, Estrada tạo điều kiện để thâu tóm doanh nghiệp nhân để thu lợi cho nhóm thân hữu để kiếm khoản hoa hồng từ việc bán cổ phiếu [55] Đặc biệt, lời khai nhân viên ngân hàng chứng kiến Estrada ký giả mạo tài khoản ngân hàng với tên khác [55, tr.60] Nhiều thương vụ mua lại bất động sản tài sản không rõ nguồn gốc khác liên quan tới Estrada khơng làm sáng tỏ Bên cạnh đó, chương trình nghị sách Estrada xem thiếu định hướng rõ ràng có chia rẽ nội Đội ngũ cố vấn sách kinh tế Estrada phần lớn kiên trì theo đuổi triết lý tiếp tục cải cách kinh tế theo hướng tự thương mại, sách cơng nghiệp, khung khổ pháp lý, mua sắm công lĩnh vực tài Ngồi giải pháp đối phó với tình hình thâm hụt lớn hơn, quyền Estrada khơng có điều chỉnh lớn định hướng sách kinh tế Như vậy, kinh tế mở đa dạng sau cải cách tự hóa, song quyền Estrada khơng đem lại thành kinh tế mục tiêu đề mà để lại hậu nghiêm trọng cho kinh tế nạn chủ nghĩa thân hữu Vào tháng 10/2000, thống đốc địa phương cáo buộc Estrada nhận hối lộ 200 triệu Peso từ hệ thống xổ số bất hợp pháp tên Jueteng Phe đối lập với Estrada đệ trình đơn khiếu nại luận tội với tội danh: móc nối tham nhũng, nhận hối lộ, vi phạm Hiến 62 pháp phản bội lòng tin người dân Sau đó, phe đối lập thu thập 115 chữ ký (so với mức yêu cầu 73 chữ ký) Hạ viện để luận tội tổng thống [72] Các biểu tình quy mơ lớn nổ Manila để yêu cầu Estrada từ chức Cuối cùng, Estrada phải từ nhiệm chức vụ Tổng thống sau gần năm cầm quyền 3.2 Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế thời Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010) Gloria Macapagal-Arroyo (sinh ngày tháng năm 1947) tổng thống thứ 14 Philippines Bà nữ nguyên thủ quốc gia thứ hai sau Tổng thống Corazon Aquino Arroyo gái cố Tổng thống Diosdado Pangan Macapagal (nhiệm kỳ 1961-1965) Sau Estrada phải từ chức cách mạng EDSA 219, Arroyo trở thành tổng thống thứ 14 Philippines vào ngày 20/1/2001 hết nhiệm kỳ tiếp tục chiến thắng bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2004-2010 Trong giai đoạn cầm quyền, quyền Arroyo đưa số cải cách sách đáng ý, đặc biệt sách tài khóa tập trung đẩy mạnh sách phát triển ngành dịch vụ du lịch cơng nghệ thơng tin, góp phần tạo chuyển biến kinh tế đáng kể giai đoạn cầm quyền 3.2.1 Chủ trương mục tiêu phát triển kinh tế Chính quyền Arroyo đưa Kế hoạch Phát triển kỳ giai đoạn 2001-2004 sau lên thay Estrada, song nội dung Kế hoạch khơng có khác biệt nhiều so với Kế hoạch trước thời Estrada Sau lên nhậm chức nhiệm kỳ vào năm 2004, quyền Arroyo đưa Kế hoạch Phát triển Philippines Trung hạn 2004-2010 (MTPDP 2004-2010) với mục tiêu nhằm: (1) Tạo 10 triệu việc làm; (2) Xây dựng thêm trường học sở vật chất cho học sinh cung cấp học bổng cho học sinh nghèo; (3) Đảm bảo cân ngân sách; (4) Thúc đẩy q trình phi tập trung hóa qua kết nối mạng lưới giao thông công nghệ thông tin; (5) Cung cấp điện nước tới tất vùng nước; (6) hình thành khu vực trung tâm Luzon, Visayas Mindanao; (7) Phát triển khu vực Clark Subic trở thành trung tâm dịch vụ logistics tốt khu vực; (8) Phát triển hệ thống bầu cử tự động; (9) Thiết lập hòa bình ổn định Mindanao khu vực xung đột; (10) hài hòa dân tộc [131] EDSA bốn chữ đầu Epifano de los Santos Avenue, xa lộ thuộc Vùng thị Manila địa điểm diễn biểu tình lật đổ Marcos-EDSA 1, Estrada- EDSA 19 63 Để đạt mục tiêu này, quyền Arroyo đưa chiến lược tăng trưởng tập trung vào sách tài khóa sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô Bên cạnh đó, Arroyo chủ trương tiến hành sách nhằm cải thiện lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ siêu nhỏ (MSME), đầu sở hạ tầng Một số lĩnh vực ưu tiên đầu giai đoạn Arroyo bao gồm: ngành công nghiệp IT, BPO, du lịch, may mặc thời trang, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, điện tử, tơ, đóng tàu [131] 3.2.2 Quan điểm lựa chọn sách Ngay lên nắm quyền, quyền Arroyo phải đối mặt với thách thức lớn ngồi nước Ở nước, tình hình thâm hụt tài khóa trở nên trầm trọng hậu để lại quyền Estrada Bên cạnh đó, người ủng hộ tổng thống bị phế truất Estrada, đặc biệt tầng lớp dân nghèo vùng nông thơn tiến hành nhiều biểu tình để u cầu Arroyo từ chức phóng thích phục hồi chức vụ cho Estrada Các biểu tình biến thành bạo động lớn khiến nhiều người bị thương (đây gọi vụ EDSA 3) Sự bất ổn trị có tác động khơng nhỏ tới việc thực sách kinh tế quyền Arroyo sau lên nắm quyền Trong đó, biến động trị kinh tế giới có tác động lớn vào kinh tế Philippines Cụ thể công khủng bố vào nước Mỹ diễn vào ngày 11/9/2001 làm cho nhu cầu thị trường giới, đặc biệt thị trường lớn Mỹ, Nhật giảm xuống tác động tiêu cực tới thị trường xuất Philippines bị ảnh hưởng theo.20 Xuất giảm kéo theo cán cân toán bị thâm hụt nặng nề buộc phủ Philippines phải vay nợ nước ngồi Bên cạnh đó, vụ khủng bố Mỹ làm cho thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán bị tác động mạnh làm cho gần 1300 doanh nghiệp nhà nước phải đóng cửa năm 2001.21 Bối cảnh buộc quyền Arroyo phải tập trung vào biện pháp sách ổn định tăng trưởng kinh tế giai đoạn đầu lên nắm quyền Với tảng chuyên môn kinh tế, Arroyo Nguồn thu từ hoạt động xuất Philippines giảm 13,5% xuống 2,939 tỷ USD so với mức 3,398 tỷ USD kỳ năm 2000 Xem thêm: [6] 21 Trên thị trường ngoại hối, đồng Peso bị phá giá với mức giá giảm mạnh so với mục tiêu phủ đề thị trường chứng khoán, giá chứng khoán Philippines giảm 33,67% vào tháng 10/2001 Nguồn: [6] 20 64 tâm đưa kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng thông qua cải cách theo chủ nghĩa tự tháng đầu nhiệm kỳ mình.22 Chính quyền bà chủ trương tiếp tục cải cách sách định hướng thị trường Bên cạnh đó, để giữ quyền lực thể chế trị Philippines, Arroyo áp dụng tưởng chủ nghĩa dân túy người tiền nhiệm việc xây dựng hình ảnh mạnh mẽ, liệt đấu tranh chống nghèo đói bảo vệ lợi ích tầng lớp người nghèo Kể từ sau vụ EDSA 3, Arroyo trở nên liệt cứng rắn tuyên bố “sẽ nghiền nát” (“We will crush you”) với phe đối lập [89, tr.14] tưởng dân túy quyền Arroyo thể rõ ràng tuyên bố sách bà Trong phát biểu nhậm chức vào ngày 20/01/2001, Arroyo tuyên bố “sẽ chiến thắng chiến chống nghèo đói vòng thập kỷ” [139] 3.2.3 Một số sách kinh tế 3.2.3.1 Chính sách tài khóa Trong giai đoạn đầu cầm quyền (2001-2004), Arroyo chưa giải vấn đề thâm hụt tài khóa theo mục tiêu đề Cụ thể, mức thâm hụt ngân sách tăng lên 4,6% GDP, Tập đoàn Điện lực quốc gia (NPC), Cơ quan Vận tải Tàu điện (LRTA) Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) có mức thâm hụt ngân sách lớn Thâm hụt ngân sách tăng dẫn tới nợ công tăng lên mức 137,5% GDP vào năm 2003 [131] Do vậy, quyền Arroyo chủ trương đẩy mạnh cải cách thuế quản lý chi tiêu Đối với cải cách thuế, Arroyo tập trung tăng cường hiệu thu thuế qua: (a) giải pháp ngắn hạn nhằm cải thiện quản trị thuế; (b) biện pháp trung hạn nhằm tái cấu hệ thống thuế; (c) ưu đãi tài khố hợp lý Theo đó, quyền Arroyo tiến hành điều chỉnh sách tài khóa thơng qua hai Sắc lệnh quan trọng liên quan tới thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào mặt hàng thuốc chất có cồn (RA 9334) thuế VAT (RA 9337) Trước định tham gia vào hoạt động trị, Arroyo giảng viên chuyên ngành kinh tế số trường đại học lớn Đại học Philippines (University of the Philippines) trường Ateneo de Manila University giai đoạn 1977-1987 Trong giai đoạn này, bà hoàn thành chương trình Thạc sỹ Kinh tế Ateneo de Manila University năm 1978 Tiến sỹ kinh tế trường University of the Philippines Diliman năm 1985 22 65 - Sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng thuốc chất cồn: Kể từ phủ ban hành Sắc lệnh số 8240 (RA 8240) vào ngày 01/10/199623, mức thuế tiêu thụ đặc biệt hành đánh vào sản phẩm thuốc chất có cồn tính tốn dựa mức giá bán lẻ ròng chi nhánh Sắc lệnh 9334 (RA 9334) ban hành năm 2004 quy định tăng mức thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào sản phẩm thuốc mức từ 18% - 80% mức thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào sản phẩm chứa cồn 22% năm 2005 - Cải cách Luật VAT: Vào tháng 4/2005, Quốc hội phê chuẩn đề xuất cải cách VAT quyền Arroyo thơng qua Sắc lệnh số 9337 (RA 9337) Cụ thể, Luật thuế VAT cải cách theo hướng mở rộng phạm vi đối tượng tác động, bao gồm: ngành lượng điện, sản phẩm dầu, dịch vụ y tế pháp lý, sản phẩm nông nghiệp thực phẩm hoạt động mang tính nghệ thuật Bên cạnh đó, Luật chuyển đổi hệ thống thuế VAT Philippines từ VAT loại tiêu dùng (consumption – type VAT) sang thuế VAT loại thu nhập (income – type VAT).24 Để giảm thiểu tác động vào người tiêu dùng, Luật thuế VAT giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt vào mặt hàng kerosene, diesel nhiên liệu Bên cạnh đó, xóa bỏ thuế thu nhập nhượng quyền thương mại số dịch vụ: phân phối lượng dịch vụ hãng hàng không nội địa; rỡ bỏ thuế vận tải thông thường vận chuyển nước; tăng thuế VAT đầu vào nhà chế biến sản phẩm nông nghiệp (như nhà chế biến mỳ, cá đường) từ 1,5% lên mức 4% Hơn nữa, thông qua RA 9337, quyền Arroyo tăng tạm thời mức thuế thu nhập doanh nghiệp từ 32% lên 35%,25 nâng mức thuế ngân hàng tổ chức tài phi ngân hàng lên 7% (so với mức 5% trước đó) Tiếp đó, quyền Arroyo thơng qua điều chỉnh tăng mức thuế VAT từ 10% lên 12% vào tháng 1/2006 Bên cạnh việc điều chỉnh hệ thống thuế, quyền Arroyo đẩy mạnh lực quản trị quan thu thuế Một số điều chỉnh mang tính hành Pháp lệnh 8240 (RA 8240) đưa điều chỉnh từ việc đánh thuế dựa giá trị sản phẩm, dịch vụ (còn gọi mức thuế ‘ad valorem’) sang việc đánh thuế theo mức cụ thể 24 Thuế VAT-loại tiêu dùng: loại thuế mà nhà sản xuất hoàn thuế cho việc đánh thuế vào nguyên liệu đầu vào họ, bao gồm việc mua sắm hàng hóa vốn Thuế VAT-loại thu nhập: loại thuế mà nhà sản xuất hoàn thuế cho khoản thuế đánh vào tất yếu tố đầu vào họ mức hoàn trả giới hạn cho phần vốn khấu hao 25 Luật thuế VAT quy định mức thuế thu nhập doanh nghiệp tăng tạm thời lên mức 35% sau giảm xuống mức 30% bắt đầu vào năm 2009 23 66 phủ thực là: điều chỉnh thực hành quản lý, bao gồm việc xây dựng đơn vị đặc biệt cho việc thu thuế đơn vị trả thuế lớn, áp dụng biện pháp tin học hóa Để tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm, hiệu hệ thống mua sắm phủ, quyền Arroyo ban hành Luật Cải cách mua sắm phủ có hiệu lực tháng 1/2003 Theo đó, việc mua sắm phủ tiến hành thơng qua Hệ thống Mua sắm điện tử Bên cạnh đó, quan Cục Ngân sách Nội địa (BIR) ban hành quy trình thủ tục liên quan đến việc đăng kí nộp thuế kiểm tốn Một số chương trình mà BIR thực bao gồm: (i) Cải thiện hệ thống đăng kí cho người nộp thuế việc mở rộng đăng kí thuế; (ii) Sử dụng thơng tin bên thứ ba từ quan khác để xác thực thông tin người nộp thuế cung cấp Danh sách quan bao gồm: BSP, BOC, SEC LGU,…; (iii) Mở rộng hoạt động đăng kí toán điện tử để cải thiện dịch vụ thu thuế nâng cao tính thực thi tạo thuận lợi cho q trình kiểm tốn; (iv) Thiết lập hệ thống kiểm toán dựa rủi ro; (v) Quy định hỗ trợ công nghệ thông tin đầy đủ cho BIR BOC đạt mục tiêu Đồng thời, BIR BOC bắt đầu thực hai chương trình liên quan đến hành vi trốn thuế lậu thuế Hai chương trình Bộ Tài khởi xướng nhằm điều tra truy tố cá nhân tổ chức trốn thuế lậu thuế Đối với quản lý chi tiêu: Chính quyền Arroyo đưa số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý chi tiêu bao gồm: cải cách dịch vụ dân để tăng cường tính hiệu linh hoạt; tăng trách nhiệm cho LGU,…Ngồi ra, quyền Arroyo đẩy mạnh quản lý quỹ trợ cấp hưu trí thơng qua số giải pháp đẩy mạnh tài bao gồm: tăng khoản đóng góp, tăng cường tính thực thi, cân đối lợi ích thận trọng chủ trương đầu nhằm tránh gây thâm hụt cho khu vực cơng [131] 3.2.3.2 Chính sách tiền tệ tỷ giá Chính quyền Arroyo tiếp tục trì sách tỷ giá thả nhằm giảm biến động tỷ giá hạn chế đầu Một điều chỉnh quan trọng sách tiền tệ thời Arroyo việc chuyển sang thực theo khung khổ lạm phát mục tiêu (Inflation targeting framework) Chính quyền Arroyo thông qua BSP thông qua khung khổ lạm phát mục tiêu nhằm ổn định giá tạo môi trường 67 thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế bền vững cân kể từ ngày 1/2002.26 Chính sách tiền tệ trước điều chỉnh từ mục tiêu tỷ giá hối đoái thời Ramos sang mục tiêu tổng cung tiền có gắn với mục tiêu lạm phát giai đoạn Estrada Tuy nhiên, việc điều hành sách tiền tệ BSP trở nên phức tạp khó khăn tự hóa tài ngày gia tăng buộc BSP phải tập trung vào mục tiêu lạm phát Chính sách tiền tệ tập trung vào mức lạm phát thấp ổn định Theo đó, DBCC với BSP thiết lập mục tiêu lạm phát hàng năm BSP thông báo mục tiêu lạm phát giai đoạn năm để giúp thành phần kinh tế đưa kế hoạch, dự báo thị trường chắn Đến năm 2006, quyền Arroyo điều chỉnh khung khổ sách tiền tệ theo mức lạm phát mục tiêu cụ thể theo biên độ rộng nhằm giúp quan tiền tệ linh hoạt việc ổn định giá Bên cạnh đó, phủ ấn định mức lạm phát mục tiêu trung hạn nhằm cải thiện khả dự báo lạm phát mang tính dài hạn hơn, tạo sở chắn cho định tiêu dùng đầu [62] Để đạt lạm phát mục tiêu, BSP sử dụng số công cụ sách tiền tệ lãi suất mua lại nghịch đảo (reverse repurchase - RRP) tỷ lệ vay Ngồi ra, số cơng cụ sách tiền tệ khác sử dụng như: công cụ TDF, ODF, OLF, yêu cầu dự trữ bắt buộc, chứng khoán phủ BSP nắm giữ Điều hành sách tiền tệ bối cảnh KHTCTC năm 2008: Để ứng phó với tác động khủng hoảng, BSP tiến hành biện pháp nới lỏng sách tiền tệ bơm khoản vào hệ thống tài song đồng thời giám sát chặt chẽ biến động giá kinh tế - Giảm lãi suất sách: BSP cắt giảm lãi suất thành đợt với tổng cộng 200 điểm giai đoạn từ tháng 12/2008 đến tháng 7/2009 [62] Lãi suất vay qua đêm giảm xuống 4% Mục tiêu BSP thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hạn chế suy giảm hoạt động kinh tế cách giảm chi phí vay cho doanh nghiệp hộ gia đình Việc giảm lãi suất BSP làm giảm thiểu tác động tiêu cực suy thoái kinh tế mang lại cải thiện niềm tin nhà đầu người tiêu dùng 26 Đạo luật Cộng hòa RA 7653 68 Bảng 3.2: Các mức cắt giảm lãi suất sách BSP giai đoạn KHTCTC Thời điểm Mức giảm (Điểm bản) 18/12/2008 50 29/01/2009 50 05/03/2009 25 16/04/2009 25 28/05/2009 25 07/07/2009 25 Nguồn: [62] - Các biện pháp tăng khoản: BSP tiến hành số biện pháp bơm đồng USD để tăng khoản hệ thống tài giúp ngân hàng tránh tình trạng thiếu hụt nguồn ngoại tệ BSP sử dụng công cụ hợp đồng repo đồng USD để tăng khoản đồng USD thị trường ngoại hối đảm bảo nguồn tín dụng cho hoạt động nhập hoạt động khác Ủy ban Tiền tệ (MB) sử dụng trái phiếu ngoại tệ tài sản chấp cho khoản vay Bên cạnh biện pháp tái cấp vốn ngoại tệ, BSP thực biện pháp hỗ trợ khác nhằm cung cấp khoản tín dụng cho HTNH Chẳng hạn, ngày 7/11/2008, BSP tăng ngân sách tái chiết khấu từ 20 tỷ Peso lên 40 tỷ Peso Ngày 14/11/2008, BSP giảm yêu cầu dự trữ điểm phần trăm Sau đó, ngày 02/03/2009, BSP tiếp tục tăng ngân sách tái chiết từ 40 tỷ Peso lên 60 tỷ Peso nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng cung cấp khoản cho vay tới khách hàng [62] - BSP đưa Quỹ Bảo đảm tín dụng nửa cuối năm 2008 để giúp doanh nghiệp SME tiếp cận tài mà khơng cần tài sản chấp với ngân hàng - Để củng cố niềm tin HTNH, ngày 30/10/2008, MB thơng qua quy định hướng dẫn tổ chức tài tiến hành phân loại lại tài sản Các tổ chức tài phép phân loại nguồn đầu vào trái phiếu tài sản Bên cạnh đó, mức bảo hiểm tiền gửi tối đa tăng từ 250 nghìn Peso lên 500 nghìn Peso Ngồi ra, BSP tăng cường phối hợp với bên nhằm ứng phó với KHTCTC Hiệp hội Ngân hàng Philippines thơng qua số biện pháp cắt 69 giảm nửa khoản mua sắm thị trường ngoại hối từ mức 50 triệu USD xuống 25 triệu USD để giảm áp lực cầu đồng USD Bên cạnh đó, BSP sử dụng biện pháp truyền thông mục tiêu sách cam kết BSP đảm bảo khoản hệ thống tài hỗ trợ tăng trưởng ổn định kinh tế neo kỳ vọng lạm phát đề để củng cố niềm tin thị trường thông qua tăng cường chia sẻ thông tin, thảo luận hợp tác với ngân hàng trung ương nước khác khu vực diễn đàn, hội thảo… Các biện pháp ứng phó BSP mang lại hiệu Giảm lãi suất thúc đẩy niềm tin thị trường người tiêu dùng phục hồi kinh tế Năm 2009, tăng trưởng GDP thực tế tăng 1,1%, lạm phát bình quân mức 3,2%, phù hợp mục tiêu phủ đề (2,5-4,5%) [62] Việc kiểm soát tốt lạm phát giúp BSP giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế Lãi suất thị trường giảm xuống sau định giảm lãi suất BSP, mức lãi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn (T-bill) giảm từ 5,4% năm 2008 xuống 4,2% năm 2009 Tăng trưởng khoản trì ổn định mức 8,3% năm 2009 cho thấy nguồn tài đủ để hỗ trợ cho nhu cầu tín dụng doanh nghiệp hộ gia đình Tỷ giá đồng Peso so với đồng USD ổn định Đến ngày 29/12/2009, đồng Peso tăng khoảng 2,9% so với đồng USD Cán cân toán thặng dư mức 5,3 tỷ USD năm 2009 nhờ cải thiện cán cân tài khoản vãng lai Điều giúp tăng mức dự trữ quốc tế lên 44,2 tỷ USD năm 2009, cao lần so với nhu cầu nhập hàng hóa dịch vụ [62] 3.2.3.3 Chính sách tài – ngân hàng Liên quan tới lĩnh vực ngân hàng, quyền Arroyo tiếp tục đẩy mạnh giải vấn đề nợ xấu HTNH thông qua thành lập công ty quản lý tài sản nhân Trong đó, phủ đóng vai trò tạo môi trường thuận lợi cho ngân hàng giải khoản nợ xấu, bao gồm cải thiện quy tắc thủ tục định giá tài sản,… Bên cạnh đó, phủ tăng cường sức mạnh pháp lý cho BSP xử lý rủi ro hệ thống liên quan tới hành vi rửa tiền: Các quan giám sát BSP bị hạn chế xử lý rủi ro luật bảo mật khoản tiền gửi ngân hàng Để giải vấn đề này, quyền Arroyo đề xuất tăng quyền lực giám sát BSP thông việc ban hành Luật Ngân hàng TW với việc: (a) mở rộng lực giám sát thực thi BSP qua việc tiến hành kiểm tra lần năm; (b) đưa 70 tiêu chí chặt chẽ ngân hàng vấn đề khoản quản chế; (c) gia tăng hình phạt ngân hàng vi phạm BSP nỗ lực chuyển đổi biện pháp giám sát dựa đánh giá rủi ro Cụ thể, quyền Arroyo thông qua Luật Chống rửa tiền ban hành năm 2001 bổ sung sửa đổi năm 2003 cho phép giám sát hoạt động rửa tiền tốt với việc hạ ngưỡng giám sát từ triệu Peso xuống 0,5 triệu Peso [62] Năm 2003, Quốc hội thông qua Luật Cơ chế cho vay với mục tiêu đặc biệt (Special Purpose Vehicle – SPV) nhằm cung cấp khung khổ pháp lý cho ngân hàng bán tài sản không tạo thu nhập cho bên thứ ba Sau đó, Luật Chứng khốn hóa ban hành năm 2004 tiếp tục đẩy mạnh cho Luật SPV thơng qua tạo mơi trường cho việc chứng khốn hóa cơng cụ tạo nguồn tài dài hạn để hỗ trợ hoạt động kinh tế BSP cho phép cơng ty tín dụng thành lập Quỹ Tín dụng đầu đơn vị thay cho Quỹ Tín dụng chung trước (đây loại hình gần giống quỹ tương hỗ nhằm tập hợp nhà đầu nhỏ thành nguồn quỹ lớn để tiếp cận hội lớn mà nhà đầu đơn lẻ tiếp cận) Đồng thời, BSP phát triển hệ thống toán liên ngân hàng theo thời gian thực (Real Time Gross Settelements System) bao gồm thị trường cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ ngoại hối Chính quyền Arroyo tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường vốn thông qua số biện pháp: (a) loại bỏ loại thuế nhằm khuyến khích phát triển thị trường; (b) phát triển sử dụng công cụ nợ công cụ vốn Trong đó, cơng cụ vốn nguồn vốn dài hạn bổ sung công cụ cho vay ngắn trung hạn Ngân hàng; (c) khuyến khích tham gia thị trường lớn qua việc: nới lỏng yêu cầu quốc tịch người tham gia thị trường quỹ tương hỗ; công ty đầu mua bán chứng khoán bên ngồi Philippines cơng ty đầu nước ngồi mua bán chứng khoán Philippines 3.2.3.4 Chính sách phát triển ngành kinh tế Điều chỉnh sách phát triển ngành kinh tế thời Tổng thống Arroyo tập trung vào: (i) tăng sức cạnh tranh đa dạng hóa ngành nơng nghiệp ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá để tăng trưởng bền vững lực cạnh tranh tổng thể kinh tế từ đóng góp vào giảm nghèo (ii) tập trung phát triển số ngành/lĩnh vực ưu tiên có lợi cạnh tranh tạo nhiều việc làm, 71 đặc biệt ngành kinh doanh liên quan đến công nghệ thông tin trung tâm liên lạc, dịch vụ BPO, du lịch,… (iii) tăng cường hỗ trợ MSME [131] Chính sách phát triển nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hố: Chính quyền Arroyo đặt số mục tiêu cải cách ngành nông nghiệp bao gồm: (a) mở rộng quy mô sản xuất; (b) tăng hiệu sản xuất phân phối so với nước khu vực; (c) phân phối lại lợi ích thu từ sản xuất nơng nghiệp Theo đó, phủ đề hai nội dung điều chỉnh chính: Thứ nhất, phát triển triệu đất cho sản xuất nơng nghiệp hàng hố giai đoạn 2004-2010 để tạo tối thiểu triệu việc làm (tương đương việc làm/1 ha) Để thực mục tiêu này, phủ đề biện pháp thực sau: (1) Thiết lập khung khổ chế bao gồm hiệp định đối tác công để tạo điều kiện thuận lợi cho trình chuyển đổi sang sản xuất nơng nghiệp hàng hố: Xác định ưu tiên dành triệu đất cho hoạt động sản xuất nơng nghiệp hàng hố; Nâng cao lực cho người nơng dân để hình thành quản lý hợp tác xã sản xuất, chế biến quỹ đất sản xuất nơng nghiệp hàng hố ưu tiên; Nâng cao lực cho cán từ cấp trung ương tới địa phương, phòng/nhóm cơng nghiệp, hội nông dân, thương lái, môi giới,…; Tổ chức chương trình quy mơ lớn có tham gia người dân thâm canh đa dạng hố trồng, vật ni thuỷ sản, đặc biệt loại có giá trị cao; Chuyển đổi quỹ đất nông nghiệp nhàn rỗi thành đất dành cho sản xuất nơng nghiệp hàng hố để tận dụng tối đa nguồn lực; Phát triển chương trình phát triển thị trường đa dạng hố thu nhập từ nơng nghiệp; Biến Mindanao thành trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng hoá Philippines (đặc biệt phát triển khu vực sản xuất thực phẩm Halal) [131] Thứ hai, quyền Arroyo tập trung hỗ trợ thông tin thị trường, tín dụng xây dựng lực cho hộ sản xuất nhằm đẩy mạnh hiệu sản xuất lực cạnh tranh lĩnh vực nông nghiệp so với mức chung khu vực Bên cạnh đó, phủ khuyến khích tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất Các điều chỉnh nhằm tăng cường hiệu hệ thống giao thông hậu cần lĩnh vực nơng nghiệp đẩy mạnh Chính sách phát triển du lịch ngành ưu tiên có tiềm tăng trưởng cao Chiến lược Du lịch Quốc gia 72 Trong Kế hoạch Phát triển giai đoạn 2004-2010, quyền Tổng thống Arroyo xác định rõ ngành du lịch ngành then chốt ưu tiên hàng đầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Theo đó, Arroyo đưa chiến lược tổng thể cho phát triển ngành du lịch thông qua Chiến lược Du lịch Quốc gia Chiến lược tập trung vào gói sản phẩm du lịch đẩy mạnh xúc tiến địa điểm du lịch hấp dẫn như: Cebu/Bohol/Camiguin, Palawan, Manila, Davao, Baguio/Banaue Boracay, Bên cạnh thị trường truyền thống châu Âu, Mỹ, phủ tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến số thị trường mục tiêu có tiềm bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Hồng Kong,…[131] Bên cạnh đó, Chính phủ Philippines đề kế hoạch xây dựng Khu du lịch Ưu tiên qua việc thiết lập khu kinh tế du lịch điểm du lịch ưu tiên để huy động đầu tư; đồng thời hình thành Ban Quản lý Khu Kinh doanh Du lịch để quản lý chiến lược sách phát triển tổng thể Ngồi ra, phủ loại bỏ rào cản thủ tục dòng vốn đầu khách du lịch đến Philippines Chính quyền Arroyo chủ trương đẩy mạnh chương trình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hoá, du lịch mạo hiểm,… Bên cạnh lĩnh vực du lịch, quyền Arroyo tập trung vào số lĩnh vực ưu tiên có tiềm tăng trưởng cao nhằm mở rông hội việc làm ngành dịch vụ công nghệ thông tin, ô tô, điện tử, khai thác mỏ, chăm sóc sức khỏe, đóng tàu, may mặc thời trang; trang sức, nông nghiệp (thực phẩm) Bên cạnh việc cung cấp gói hỗ trợ đầu tư, quyền Arroyo đẩy mạnh xúc tiến đầu vào thị trường ưu tiên Mỹ, EU, Nhật Bản, Đài Loan Singapore 3.2.4.5 Chính sách phát triển doanh nghiệp MSME Kể từ sau khủng hoảng tới nay, phủ cung cấp số chương trình hỗ trợ cho SME Theo Kế hoạch Phát triển Trung hạn 2004-2010, phủ Philippines hỗ trợ tín dụng, cơng nghệ quảng cáo cho triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa nhỏ (MSME) qua chương trình “Big Brother – Small Brother” Một chương trình khác “One Town-One Product” (OTOP) hỗ trợ tín dụng cho địa phương phát triển sản phẩm mà có lợi cạnh tranh Theo đó, phủ phân bổ triệu Peso (18.200 USD) cho SME địa phương vay với mức lãi suất tối đa 10%/năm Vào năm 2003, Cơng ty Tài Bảo lãnh 73 Doanh nghiệp nhỏ (SBGFC)27 phát triển chương trình cho vay có tên viết tắt Sulong để SME tiếp cận tốt tới nguồn tín dụng Chương trình hợp tác thể chế tài phủ Land Bank of the Philippines, Ngân hàng Phát triển Philippines (DBP), Cơ quan Tín dụng Xuất – Nhập Philippines, Quỹ Hỗ trợ Sinh kế Quốc gia Mức lãi suất cố định mức 9%/ năm cho khoản vay ngắn hạn, 11,25%/năm cho khoản vay trung hạn 12,75%/năm cho khoản vay dài hạn Đây coi chương trình hiệu với 35,3 tỷ Peso (tức gần 640 triệu USD) hỗ trợ 368 nghìn SME kể từ năm 2003 [131] Một số quan phủ tham gia vào hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Với vai trò quan quan trọng quản lý SME, Bộ Công Thương (DTI) thiết kế chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm SME tới thị trường nước quốc tế Bên cạnh đó, DTI có chương trình đào tạo để cung cấp kỹ kiến thức cần thiết để doanh nghiệp cạnh tranh thị trường quốc tế Bộ Khoa học Công nghệ tham gia vào hỗ trợ công nghệ cho SME thơng qua Chương trình Nâng cấp Cơng nghệ cho Doanh nghiệp qua số lĩnh vực như: i) đánh giá nhu cầu công nghệ; ii) đào tạo kỹ thuật kỹ quản lý hệ thống; iii) vấn kĩ thuật; Một số quan khác tham gia vào cung cấp dịch vụ thiết kế bao bì, đóng gói sản phẩm cơng nghệ là: Trung tâm Thiết kế Phát triển sản phẩm, Viện Phát triển Công nghệ, Viện Xúc tiến Ứng dụng Cơng nghệ, 3.2.4.6 Chính sách thương mại đầu Chính quyền Arroyo tiếp tục cam kết đẩy mạnh sách tự hóa thương mại với việc tập trung vào cải cách thuế quan Theo đó, Chương trình cải cách thuế thứ IV (TRP IV) đưa vào năm 2001 nhằm điều chỉnh cấu thuế quan hướng tới mức chung từ 0-5% vào năm 2004, ngoại trừ vài sản phẩm nông nghiệp chế tạo nhạy cảm [131] Mục tiêu TRP IV nhằm tăng lực cạnh tranh đơn giản hóa cấu thuế quan Tiếp sau đó, tháng 10 tháng 12/2003, phủ tổng thống Arroyo ban hành Sắc lệnh số 241 264 để điều Năm 1991, Chính phủ Philippines thơng qua phần quan trọng luật SME – Magta Carta Đơn vị có vai trò hợp tất chương trình phát triển SME phủ vào khung khổ thể chế Trong đó, SBGFC thành lập để giải nhu cầu tài SME 27 74 chỉnh cấu thuế theo xuất xứ sản phẩm (cụ thể, mức thuế suất sản phẩm sản xuất địa phương điều chỉnh tăng mức thuế sản phẩm sản xuất không từ địa phương điều chỉnh thấp có thể) Điều dẫn tới việc tăng thuế vào nhóm sản phẩm nơng nghiệp chế tạo Tuy nhiên, thực tế giai đoạn cải cách thương mại thời bà Arroyo mang ý nghĩa hình thức mà khơng dẫn tới cải thiện thực chất thuế danh nghĩa trung bình bảo hộ hiệu Cũng thời điểm này, thất bại vòng đàm phán Doha bế tắc trình đưa định hầu hết sáng kiến WTO dẫn tới sóng FTA khu vực song phương Vì thế, biện pháp cắt giảm thuế quan từ năm 2004 thực theo lịch trình CEPT Philippines thực cam kết vào tháng 9/2009 việc cắt giảm thuế quan nhập ASEAN xuống 0% vào năm 2010, ngoại trừ số mặt hàng nhạy cảm.28 Chương trình cơng tác tạo thuận lợi thương mại xây dựng đưa vào thực Chính sách thúc đẩy xuất Chính quyền Arroyo thực sách thúc đẩy xuất với việc đa dạng hóa mặt hàng xuất thị trường mới.29 Về chiến lược sản phẩm, quyền Arroyo chủ trương nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm Sau KHTCCA, bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy ngành xuất mạnh thiết bị điện tử, may mặc ngành dịch vụ th ngồi cơng nghệ thơng tin (IT-BPO), phủ Philippines trọng vào việc đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt khơi phục lại sản phẩm xuất truyền thống giai đoạn trước.30 Về chiến lược thị trường, quyền Arroyo chủ động tham gia tối đa hóa lợi ích từ hiệp định thương mại tự do, nhắm tới thị trường có mức Các mặt hàng nhạy cảm Philippines bao gồm: thịt lợn, gia cầm, khoai lang, ngơ, đường gạo Trong đó, gạo mặt hàng nằm danh sách mặt hàng nhạy cảm cao 29 Theo Kế hoạch Phát triển Xuất giai đoạn 2015-17, phủ Philippines xác định định hướng phát triển lĩnh vực xuất khẩu, bao gồm: (1) đa dạng hóa sản phẩm xuất thị trường mới; (2) xác định phát triển lực xuất sản phẩm có nhu cầu cao thị trường giới; (3) giải nút thắt cản trở khả cạnh tranh xuất khẩu; (4) thúc đẩy hàng hóa dịch vụ có tiềm cạnh tranh Xem thêm: PEDP 2015-2017 30 Philippines có điều chỉnh nhằm khơi phục lại sản phẩm xuất truyền thống qua việc thúc đẩy cấu sản xuất nông nghiệp dỡ bỏ bảo hộ sản xuất Theo đó, phủ ban hành đạo luật Hiện đại hóa ngành nông nghiệp ngư nghiệp AFMA (Agricultural and Fisheries Modenization Act) vào năm 1997 28 75 tăng trưởng cao thu hút cơng ty nước ngồi chuyển sở sản xuất sang Philippines Theo đó, bên cạnh phát triển thị trường truyền thống Mỹ, EU Nhật Bản, Arroyo chủ động theo đuổi sách đa dạng hóa quan hệ đẩy mạnh hợp tác với kinh tế [20] Trong thể chế tham gia, hợp tác khu vực ASEAN coi ưu tiên số Philippines Như nói trên, từ năm 2004, hầu hết biện pháp cắt giảm thuế quan thực theo lịch trình cam kết Hiệp định Thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung ASEAN (AFTA-CEPT) sau khn khổ ASEAN theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)31 Bên cạnh đó, Philippines tham gia vào thể chế hội nhập ASEAN +1, +3 +6 Trong khuôn khổ ASEAN +1, Philippines tiến hành tự thương mại hàng hóa theo khn khổ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) ASEAN – Hàn Quốc (AKTIGA) Theo đó, ACFTA phủ phê chuẩn có hiệu lực từ ngày 19/07/2005 AKTIGA phê chuẩn vào ngày 17/07/2007 có hiệu lực từ ngày 01/01/2008 Tiếp đó, Philippines phê chuẩn Hiệp định thiết lập FTA ASEAN – Úc New Zealand vào ngày 21/10/2009 thực cam kết thương mại hàng hóa với hai nước vào ngày 01/01/2010 Philippines tham gia vào Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản vào ngày 24/12/2008 thực từ ngày 01/07/2010 Điểm đáng ý là, Philippines tiến hành ký kết hiệp định thương mại song phương với Nhật Bản - Hiệp định Đối tác kinh tế Philippines – Nhật Bản (PJEPA) vào ngày 08/10/200832 Chính phủ phê chuẩn Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ vào ngày 27/04/2010 có hiệu lực từ tháng 7/2011 Gần nhất, vào ngày 28/4/2016, Philippines ký kết hiệp định thương mại tự với quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự Châu Âu (EFTA)33 Sự chuyển dịch chiến lược mặt thị trường quyền Arroyo bắt Hiệp định ATIGA thay cho Hiệp định CEPT trước hợp tất cam kết thuế quan hành thỏa thuận liên quan đến thương mại hàng hoá thành Hiệp định Philippines phê chuẩn hiệp định ATIGA vào ngày 11/08/2009 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng năm 2010 theo Sắc lệnh số 850 32 PJEPA miễn thuế cho 80% sản phẩm xuất từ Philippines đến Nhật Bản (khoảng 7476 sản phẩm thực phẩm, may mặc, nội thất, linh phụ kiện máy móc, điện tử, hóa chất,… Nguồn: Department of Trade and Investment 33 EFTA bao gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy, Thụy Sỹ 31 76 nguồn từ số lý sau Thứ nhất, thị trường khu vực có nhu cầu tiêu dùng lớn Thứ hai, hiệp định thương mại tự do, quan trọng Hiệp định thương mại tự song phương khu vực tác động tới dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu Thứ ba, việc Trung Quốc tham gia vào WTO làm thay đổi to lớn cấu trúc mạng lưới sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu, biến khu vực châu Á – Thái Bình Dương trở thành trung tâm sản xuất cung ứng Điều khiến Philippines phải điều chỉnh chiến lược thị trường hướng vào khu vực này, chủ yếu Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ quốc gia ASEAN [181] Để thúc đẩy thu hút đầu nước nước ngồi, quyền Arroyo tiến hành cải cách nhằm tự hóa đầu tư, bãi bỏ quy định đẩy mạnh q trình nhân hóa Chính phủ đưa Danh sách hạn chế Đầu nước thứ (Sắc lệnh số 95 ban hành tháng 4/2002) nhằm thu hút người nước tham gia vào lĩnh vực chế tạo sửa chữa liên quan đến quốc phòng Tiếp đó, phủ cho phép doanh nghiệp bán lẻ nước tự đầu vào Philippines với số điều kiện định bao gồm: (i) nguồn vốn góp tối thiểu 2,5 triệu USD vốn đầu tối thiểu cho cửa hàng 830 nghìn USD; (ii) tập trung vào sản phẩm cao cấp với mức vốn góp tối thiểu 250 nghìn USD Chính quyền Arroyo tiếp tục sửa đổi đưa Danh sách hạn chế Đầu nước thứ (Sắc lệnh số 389 ban hành tháng 30/11/2004 có hiệu lực từ ngày 7/1/2005) Trong đó, quyền Arroyo điều chỉnh nội dung thứ Danh sách loại A giới hạn sở hữu nước nguồn tài nguyên thiên nhiên theo quy định Hiến pháp luật cụ thể Điều chỉnh thứ hai liên quan tới sở hữu đất nhân hay Luật Công cụ cho vay với mục tiêu đặc biệt bổ sung với quy định giới hạn sở hữu nước 40% đất nhân (Chương XII, Khoản Hiến pháp Philippines) Chính quyền Arroyo khơng điều chỉnh Danh sách loại B (bao gồm việc giới hạn sở hữu nước ngồi lý an ninh, quốc phòng,…) Từ năm 2002, quyền Arroyo điều chỉnh Kế hoạch ưu tiên đầu hàng năm (IPP) với việc thu hẹp lĩnh vực kinh tế ưu tiên để tăng tính tập trung hiệu với mục tiêu tăng cường xúc tiến đầu nước cấp TW địa phương [131] 77 3.2.4 Một số thành tựu hạn chế Arroyo tổng thống có thời gian giữ chức vị lâu kể từ sau chế độ độc tài Marcos kết thúc Như đề cập trên, vòng 10 năm (2001-2010), quyền Arroyo có số điều chỉnh, cải cách sách quan trọng nhằm khắc phục hệ quyền Estrada để lại tạo dựng tảng tăng trưởng bền vững qua số sách cấu Mặc dù vậy, sách kinh tế thời Arroyo chưa giải yếu cố hữu giai đoạn trước 3.2.4.1 Thành công Thứ nhất, điều chỉnh, cải cách sách tiền tệ tài khóa quyền Arroyo có đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mơ mơi trường sách có nhiều khó khăn suốt thời gian cầm quyền Trong giai đoạn đầu nắm quyền, tình trạng thâm hụt tài khóa nghiêm trọng để lại từ quyền Estrada với bất ổn trị, an ninh từ nhóm ủng hộ Estrada có tác động khơng nhỏ tới tâm lý nhà đầu nước nước Trong đó, kinh tế đối mặt với loạt thách thức từ nhân tố bên tình hình căng thẳng trị-an ninh sau vụ khủng bố Mỹ vào ngày 11/9, sụt giảm tăng trưởng ngành điện tử công nghệ thông tin giá dầu tiếp tục tăng Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế cải thiện tốt so với người tiền nhiệm Estrada với tăng trưởng GNP bình quân giai đoạn 2001-2003 đạt 4,5% tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 4% [62] Tình hình lạm phát kiểm sốt tốt nhờ Arroyo tiếp tục sử dụng sách tiền tệ thận trọng theo khung khổ lạm phát mục tiêu Tuy nhiên, áp lực lạm phát bắt đầu tăng lên từ năm 2004 giá dầu mỏ nguyên liệu đầu vào cho sản xuất giới tăng lên bối cảnh tình hình bất ổn trị Iraq nhu cầu Trung Quốc tăng mạnh Lạm phát tăng từ 3% năm 2003 lên 4,8% năm 2004 [62] Cùng với đó, quyền Arroyo phải đối mặt với loạt thách thức từ bên kể từ sau tái đắc cử Tổng thống giá dầu mỏ tăng cao, nhu cầu giới mặt hàng điện tử giảm đặc biệt KHTCTC Mặc dù vậy, tăng trưởng kinh tế Philippines giai đoạn 2004-2010 cải thiện đáng kể (Bảng 3.3) 78 Bảng 3.3: Một số kết kinh tế vĩ mô giai đoạn Arroyo (Đơn vị: %) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 GNP 6,9 5,4 5,4 7,5 6,4 4,0 7,2 GDP 6,4 5,0 5,3 7,1 3,7 1,1 7,3 Nông nghiệp 5,2 2,0 3,8 4,9 3,1 0,0 -0,5 Công nghiệp 5,2 3,8 4,5 6,8 4,9 -0,9 12,1 Dịch vụ 7,7 7,0 6,5 8,1 3,1 2,8 7,1 Tiêu dùng cá nhân 5,9 4,8 5,5 5,8 4,7 4,1 5,3 Tiêu dùng phủ 1,4 2,3 10,4 6,6 0,4 10,9 2,7 Xuất 15,0 4,8 13,4 5,5 -2,0 -13,4 25,6 Nhập 5,8 2,4 1,8 -4,1 0,8 -1,9 20,7 Tỷ lệ thất nghiệp 11,8 8,7 8,0 7,3 7,4 7,5 7,3 Tỷ lệ thiếu việc làm 17,6 21,0 22,6 20,1 19,3 19,1 18,7 Nguồn: [132] Lĩnh vực tài khóa cải thiện Các cải cách sách tài khóa với việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt sản phẩm nước uống có cồn thuốc VAT đem lại kết tích cực Trong giai đoạn 2004-2010, tổng thu ngân sách tăng qua năm, ngoại trừ năm 2009 tác động KHTCTC (Bảng 3.4) Các biện pháp tăng cường hiệu thu thuế thời Arroyo giúp cải thiện đáng kể nguồn thu từ thuế tiếp tục đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách phủ Trong đó, nguồn thu ngân sách từ thuế tăng tương ứng, từ 604,9 tỷ Peso (12,5% GDP) năm 2004 lên 1049 tỷ Peso (14,2% GDP) năm 2008 [132] Kết là, thâm hụt ngân sách giảm từ 3,9% GDP giai đoạn 2000-2004 xuống mức 2,7% GDP năm 2005, 1,1% GDP năm 2006 gần trở lại trạng thái cân với mức 0,2% GDP năm 2007 Ngoài ra, cải thiện tình hình tài khóa phủ, tổ chức an sinh xã hội, quyền địa phương giúp nguồn tài lĩnh vực cơng chuyển từ thâm hụt mức 235,9 tỷ Peso (tương ứng với 5% GDP) năm 2004 sang thặng dư mức 21,3 tỷ Peso (tương ứng với 0,3% GDP) năm 2007 [132] Điều làm cho mức độ thâm hụt ngân sách giai 79 đoạn từ 2004 đến trước KHTCTC năm 2008 giảm đáng kể Bảng 3.4: Tình hình tài khố giai đoạn Arroyo (Đơn vị: Triệu Peso) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng thu NS 706.718 816.159 979.638 1.136.560 1.202.905 1.123.211 1.207.926 Thu từ thuế 604.964 705.615 859.857 Tổng chi 893.776 962.938 1.044.429 1.149.001 1.271.022 1.421.743 1.522.384 Thặng dư/thâm hụt -187.058 -146.779 -64.791 932.937 1.049.179 981.631 1.093.643 -12.441 -68.117 -298.532 -314.458 Nguồn: [132] Chính sách tiền tệ thận trọng tập trung vào mục tiêu lạm phát giúp ổn định kinh tế vĩ mơ có tăng số thời điểm chịu áp lực cú sốc từ phía cung Chỉ số CPI kinh tế thời Arroyo có xu hướng giảm dần vào giai đoạn cuối (3,8% năm 2010), đạt trung bình mức 5,6% giai đoạn 2004-2010 Đặc biệt, lạm phát đạt mức thấp kỷ lục 2,8% vòng 21 năm vào năm 2007 [62] Trong đó, trước chuyển sang khung khổ lạm phát mục tiêu, mức lạm phát bình quân giai đoạn 1995-2001 mức 6,9% Mặc dù nhảy vọt lên mức 9,3% năm 2008 KHTCTC giá hàng hóa giới tăng mạnh, song sau mức lạm phát cải thiện mạnh mẽ năm 2009 2010 với mức lạm phát 3,2 3,8% [132] Có thể thấy, sách tiền tệ theo khung khổ lạm phát mục tiêu mang lại kết đáng kể ổn định giá kể từ thông qua thời Arroyo Bên cạnh đó, việc điều hành giúp cho chủ thể kinh tế nắm bắt mục tiêu sách phủ sở có kế hoạch, mục tiêu chắn hơn, từ góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Thứ hai, sách thúc đẩy phát triển ngành ưu tiên giúp cải thiện cán cân toán Trong nhiệm kỳ thứ hai Arroyo, tình hình cán cân tốn tiếp tục cải thiện mạnh mẽ Cụ thể, cán cân toán bắt đầu chuyển sang thặng dư từ năm 2005 mức 2,4 tỷ USD Đến cuối nhiệm kỳ 80 Arroyo, thặng dư cán cân toán tăng lên 14,4 tỷ USD (tương ứng với 4,5% GDP) năm 2010 [132] Mức thặng dư có nhờ tăng ổn định nguồn kiều hối, doanh thu từ xuất lĩnh vực dịch vụ (đặc biệt ngành BPO) nguồn thu từ du lịch Cụ thể, tốc độ tăng trưởng xuất bình quân hàng năm 6,5% giai đoạn 2004-2010 [132] Trong đó, đóng góp ngành du lịch bình quân giai đoạn 2004-2009 6,12% GDP Mặc dù chịu ảnh hưởng KHTCTC năm 2008, tình hình xuất phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng 34,8% vào năm 2010 kinh tế tồn cầu bắt đầu phục hồi Như vậy, thấy sách phát triển ngành ưu tiên phát huy hiệu thông qua cải thiện nguồn thu từ hoạt động xuất Bên cạnh đó, cấu xuất Philippines thời Arroyo cải thiện với việc đa dạng hóa khơng phụ thuộc nhiều vào số thị trường lớn giai đoạn trước Ngoài thị trường truyền thống Mỹ, EU Nhật Bản, Philippines tiếp tục theo đuổi sách đa dạng hóa quan hệ đẩy mạnh hợp tác với kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ thị trường khu vực châu Á Trong giai đoạn 2006-2010, thị trường xuất hàng hóa Philippines khu vực Đông Á (chiếm tới 60% tổng giá trị xuất khẩu), thị trường Trung Quốc chiếm tới 23% - chiếm tỷ trọng cao nhất, thị trường Nhật Bản Hàn Quốc chiếm 20% Thị trường xuất lớn thứ hai Philippines Mỹ với 19%, EU 18% [132] Sự cải thiện mạnh mẽ cán cân toán quốc tế làm tăng nguồn dự trữ ngoại hối hỗ trợ quyền Arroyo xử lý vấn đề nợ nước đảm bảo ổn định cho hoạt động nhập Cụ thể, tỷ lệ nợ nước Philippines giảm mạnh từ mức 63,3% GDP năm 2004 xuống 33,1% năm 2010 [62] Đồng thời, số GIR tăng mạnh mẽ giai đoạn 2004-2010, từ mức 16,2 tỷ USD năm 2004 lên mức 62,4 tỷ USD năm 2010 Tính tới cuối năm 2010, với mức GIR đảm bảo trang trải chi phí tương ứng với 10,3 tháng nhập hàng hố dịch vụ [132] Điều đóng vai trò quan trọng giúp quyền Arroyo ứng phó tốt với cú sốc bên 81 Bảng 3.5: Một số số kinh tế vĩ mô thời Arroyo (Đơn vị: Tỷ USD) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tài khoản vãng lai 1,6 2,0 5,3 7,1 3,6 9,4 8,5 Cán cân HH & DV -7,5 -9,1 -6,6 -6,1 -11,7 -6,7 -8,4 Cán cân thu nhập -0,1 -0,3 -1,3 -0,9 0,1 -0,2 0,3 Các chuyển khoản 9,2 11,4 13,2 14,2 15,2 16,2 16,6 Tài khoản vốn 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 Cán cân toán -0,3 2,4 3,8 8,6 0,1 6,4 14,4 Kiều hối 8,6 10,7 12,8 14,4 16,4 17,9 19,4 GIR 16,2 18,5 23,0 33,8 37,6 44,2 62,4 Nợ nước ngoài/GDP (%) 63,3 55,0 45,9 38,5 32,6 34,89 33,1 Nguồn: [132] Thứ ba, điều chỉnh cải cách sách tài –ngân hàng với việc trọng củng cố khung khổ pháp lý giám sát thận trọng quản trị doanh nghiệp giúp hệ thống tài tiếp tục củng cố hoàn thiện, đặc biệt giúp Philippines tránh tác động tiêu cực KHTCTC nhanh chóng phục hồi Mức độ rủi ro HTNH cải thiện đáng kể giai đoạn Arroyo Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu hệ thống ln cao mức tiêu chuẩn BSP (10%) tiêu chuẩn quốc tế (8%) Trong đó, tỷ lệ nợ xấu HTNH giảm mạnh giai đoạn cầm quyền Arroyo (Biểu đồ 3.1) Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu giai đoạn 2001-2009 (Đơn vị: %) Nguồn: [132] 82 Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ NPL NPA (Đơn vị: %) Nguồn: [132] Thứ tư, sách kinh tế thời Arroyo giúp cải thiện tình hình thu hút FDI Nếu khơng tính tác động KHTCTC năm 2009, tổng dự án đầu phê duyệt tăng suốt giai đoạn qua Hai ngành chế tạo điện tử đầu nhiều nhất, chiếm nửa giá trị tổng dự án đầu phê duyệt Tiếp theo ngành tài chính, bất động sản dịch vụ nhân (chiếm tới 78% tổng giá trị đầu tư) Trong giai đoạn 2004-2009, dự án đầu trực tiếp tăng khoảng 7,8% [132] Sau đó, tác động KHTCTC, dòng đầu giảm 32,3% năm 2009 tăng lại vào năm 2010 Mỹ Nhật Bản hai quốc gia đứng đầu dự án FDI vào Philippines Gần đây, dự án FDI Hà Lan, Anh Hàn Quốc có xu hướng tăng lên Một điểm đáng ý khác, hầu hết dự án đầu vào PEZA ngành điện tử bán dẫn 3.2.4.2 Hạn chế, yếu Thứ nhất, sách tài khóa có nhiều cải thiện tích cực, song chưa thể tạo cấu thu ngân sách ổn định để ứng phó với cú sốc bên ngồi Tỷ trọng đóng góp từ nguồn thuế tiêu thụ đặc biệt khơng có nhiều thay đổi thời Arroyo (21% năm 2004 22% năm 2009) [132] Trong đó, nguồn thu ngân sách thuế yếu KHTCTC năm 2008 làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh buộc phủ ban hành số biện pháp cắt giảm thuế năm 2009 2010 dẫn tới thu ngân sách giảm Cụ thể, thu ngân 83 sách giảm từ 16,2% GDP năm 2008 xuống 14,6% GDP năm 2009 Nguồn thu từ thuế giảm xuống 12,8% GDP năm 2009 – mức thấp khu vực ASEAN (mức trung bình ASEAN 14,9% GDP) Thâm hụt ngân sách tăng lên 3,9% GDP thâm hụt khu vực cơng 3,3% GDP năm 2009 [132] Một nguyên nhân yếu vấn đề quản trị hoạt động GOCC Thứ hai, sách thương mại chưa tạo cấu xuất hợp lý mà phụ thuộc lớn vào ngành chế tạo với ba nhóm ngành chính: đồ điện tử, may mặc thiết bị máy móc Số lượng mặt hàng xuất số đa dạng hố khơng có nhiều thay đổi so với giai đoạn trước (Bảng 3.6) Bảng 3.6: Một số số liên quan tới lĩnh vực xuất Số sản phẩm XK Chỉ số tập trung Chỉ số đa dạng hoá 1998 223 0.420 0.628 2005 227 0.356 0.620 2010 226 0.313 0.602 Nguồn: [181] Bảng 3.7: Cơ cấu giá trị gia tăng số ngành (Đơn vị: %) Nơng nghiệp Cơng nghiệp Khai thác mỏ Chế tạo Xây dựng Điện, khí gas nước Dịch vụ Vận tải, Viễn thông, Kho chứa Thương mại Tài Dịch vụ nhân 1991-2000 20,8 34,1 1,3 24,3 5,5 3,0 43,4 6,0 15,0 4,4 6,8 2001-2011 13,0 32,7 1,0 23,2 5,0 3,6 54,3 7,7 16,5 6,0 9,9 Nguồn: [181] Bên cạnh đó, phát triển ấn tượng ngành công nghiệp điện tử Philippines khơng giữ đà tăng trưởng cao giai đoạn năm 2000 phải cạnh tranh giá lao động thị trường Trung Quốc Việt Nam Tăng trưởng ngành điện tử giai đoạn 2000-2011 3,9%, mức tăng gần thấp so với ngành khác (chỉ tăng cao so với ngành nông nghiệp) Hơn 84 nữa, giá trị gia tăng mặt hàng xuất không cải thiện nhiều so với giai đoạn trước khủng hoảng Đặc biệt, giá trị gia tăng ngành chế tạo giảm xuống 23,2% giai đoạn 2001-2011 so với mức 24,3% giai đoạn 19912000 [181] Thứ ba, có cải thiện thu hút FDI thời Arroyo, song nhìn tổng thể, dòng vốn FDI vào Philippines hạn chế, chí thấp nhiều so sánh với dòng vốn FDI vào quốc gia khác khu vực Đông Nam Á Xét tỷ trọng vốn FDI tổng GDP, Philippines Indonesia hai nước có tỷ lệ thấp khu vực Điều cho thấy nhiều rào cản hạn chế sách thu hút FDI, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ bao gồm hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; vận tải kho chứa; dịch vụ bất động sản; quản trị cơng quốc phòng; bảo hiểm xã hội giáo dục Chỉ số cạnh tranh Philippines bị xếp hạng thấp so với quốc gia Malaysia, Thái Lan Indonesia Trong đó, khả cạnh tranh Philippines bị giảm xuống giai đoạn 2004-2010 Cụ thể, xếp hạng số cạnh tranh toàn cầu Philippines giảm từ 66 năm 2004 xuống 87 năm 2010; số thể chế công giảm mạnh từ 85 năm 2004 xuống 113 năm 2010 [179] Bảng 3.8: Xếp hạng số cạnh tranh số nước Đông Nam Á Quốc gia Chỉ số cạnh tranh Chỉ số mơi tồn cầu trường vĩ mơ* Chỉ số thể chế công** 2004 2010 2004 2010 2004 2010 Malaysia 29 24 27 42 34 43 Thái Lan 32 36 26 22 37 60 Philippines 66 87 60 76 85 113 Indonesia 72 54 64 52 76 58 (Ghi chú: * Chỉ số môi trường vĩ mô tính tốn dựa ổn định kinh tế vĩ mơ, rủi ro tín dụng quốc gia lãng phí chi tiêu phủ; **Chỉ số thể chế cơng đánh giá dựa thước đo tính thực thi luật pháp mức độ cạnh tranh) Nguồn: [179] 85 Theo đánh giá WB, chi phí kinh doanh Philippines Indonesia cao nhiều so với quốc gia Đông Á khác Các số liên quan tới tham nhũng số lượng thủ tục, chi phí đăng kí kinh doanh thời gian thực thi hợp đồng Philippines thuộc loại cao khu vực Theo Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu năm 2010, chất lượng sở hạ tầng tổng thể Philippines xếp hạng sau Singapore, Malaysia, Thái Lan gần với Indonesia Việt Nam Cơ sở hạ tầng thiếu hụt chất lượng yếu làm ảnh hưởng đến lực cạnh tranh tổng thể quốc gia khả thu hút đầu Bên cạnh đó, thủ tục kinh doanh rườm rà chi phí lượng cao, mạng lưới giao thơng hiệu làm tăng chi phí sản xuất hệ tăng chi phí cho hoạt động kinh doanh Thứ tư, sách tài – ngân hàng chưa thay đổi mang tính cấu Cơ cấu hệ thống tài phát triển thiếu cân chi phối chủ yếu HTNH (chiếm 80% tổng tài sản hệ thống tài chính) Trong đó, phát triển NBFI thị trường vốn hạn chế Cơ cấu HTNH khơng có nhiều thay đổi với chênh lệch lớn tỷ trọng đóng góp vào tổng tài sản hệ thống Cụ thể, ngân hàng nhân nước tiếp tục giữ vị trí thống trị (56,9%) NHNT NHHT chiếm tỷ trọng nhỏ (3,1%) [62] Tỷ trọng tài sản chi nhánh/công ty ngân hàng nước ngồi trì mức thấp 13,2% (so với mức giới hạn pháp lý 30% mà phủ đưa từ mở cửa tự hoá ngành ngân hàng năm 1994).34 Bên cạnh đó, HTNH đóng vai trò chủ yếu việc cung cấp nguồn tín dụng cho hoạt động kinh tế nước, song so sánh với nước khu vực hạn chế Cụ thể, tính bình qn giai đoạn 2000-2009, tỷ lệ cấp tín dụng HTNH Philippines 56,9%, thấp so với Singapore (91%), Malaysia (129,6%), Thái Lan (130,2%) [132] Mặt khác, tỷ lệ NPL HTNH Philippines cao so với nước khu vực Ở thời điểm tháng 12/2007, mức NPL Philippines 4,5%, cao Thái Lan (4,4%), Malaysia (2,4%), Indonesia (2,9%), Singapore (1,8%) Trong đó, 34 Xem thêm: Section 3, RA No.7721 (An Act Liberalizing the Entry and Scope of Operations of Foreign Banks in the Philippines) 86 NHTM nước có tỷ lệ NPL cao hệ thống với mức 7,5% [62] Sự phát triển HTNH tổ chức tài chủ yếu tập trung khu vực trung tâm mà chưa mở rộng khu vực khác, đặc biệt khu vực nông thôn Việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng tập trung vào khu vực đô thị phát triển có mức thu nhập cao Vùng Thủ Quốc gia, Central Luzon, CALABARZON Trong đó, khoảng 37% địa phương khơng có văn phòng hay chi nhánh ngân hàng.35 Mức độ tiếp cận khách hàng ngân hàng Philippines bị bỏ xa so với nước khác khu vực Mật độ ATM 100 nghìn dân Philippines 14,3, thấp xa so với Singapore (49,8), Malaysia (54,0), Thái Lan (71,3) Trong đó, phần lớn ATM đặt khu vực phát triển Vùng Thủ đô Quốc gia (chiếm 47,5% tổng số ATM), Luzon (28,6%), Visayas (13%) [132] Trong giai đoạn Arroyo, thị trường chứng khoán Philippines mở rộng với số lượng công ty niêm yết thị trường chứng khốn tăng từ 12 cơng ty năm 2003 lên 259 công ty năm 2011 [132] Tuy nhiên, mức vốn hóa thị trường nhỏ so với nước ASEAN-5 Hơn nữa, mức vốn hóa thị trường sụt giảm vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ Arroyo (từ mức 54% GDP năm 2002 xuống 45,8% năm 2009) [62] Điều làm cho thị trường vốn nước Philippines có quy mơ nhỏ châu Á Hơn nữa, độ sâu tài Philippines chưa cải thiện thời Arroyo Tỷ lệ M2/GDP mức 50%, thấp mức trung bình ASEAN-5 (Độ sâu tài Malaysia Thái Lan 100%) Điều cho thấy phát triển thiếu cân đối hệ thống tài Philippines giai đoạn qua Đây thách thức Philippines việc huy động nguồn lực tài vào phát triển kinh tế Ngoài ra, cải cách khung khổ pháp lý giám sát rủi ro nhiều hạn chế chưa tuân thủ theo chuẩn mực quốc tế Cùng với đó, việc chưa trọng áp dụng công nghệ vào phát triển hệ thống làm giảm lực cạnh tranh hệ thống Năm 2007, mật độ văn phòng ngân hàng tập trung cao NCR với 2659 văn phòng (chiếm 34,5% tổng số văn phòng nước), khu vực CALABARZON với 1164 văn phòng (15,1%) Central Luzon với 816 văn phòng (10,6%) Tính cộng gộp mật độ tập trung văn phòng ngân hàng khu vực chiếm tới 60,2% Nguồn: [62] 35 87 Biểu đồ 3.3: Giá trị giao dịch ròng với nước ngồi mức vốn hóa thị trường chứng khốn (Đơn vị: Tỷ Peso) Nguồn: [62] Thứ năm, sách kinh tế quyền Arroyo tiếp tục khơng thể giải vấn đề nghèo đói theo mục tiêu đề Chỉ số nghèo đói Philippines tăng từ 24,9% năm 2003 lên 26,5% năm 2009 [132] Chính quyền Arroyo thực mục tiêu giảm nghèo đưa mà làm tình hình trở nên trầm trọng Như vậy, giống quyền Estrada người tiền nhiệm trước, sách kinh tế thời Arroyo chưa thể giải thách thức kinh tế xã hội quan trọng nghèo đói bất bình đẳng 3.3 Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế thời Tổng thống Benigno Aquino III (2010-tháng 6/2016) Tổng thống Benigno Aquino III (tên đầy đủ Simeon Cojuangco Aquino III) vị Tổng thống thứ 15 Philippines nhiệm kỳ 2011-2016 Ông sinh ngày 8-2-1960 Manila, thứ người vợ chồng cố Thượng nghị sĩ Benigno Servillano Aquino Jr (còn gọi “Ninoy”) cố Tổng thống Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino (nhiệm kỳ 1986-1992) Aquino III tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường Đại học Ateneo de Manila năm 1981 Aquino III chiến thắng trở thành Tổng thống Philippines năm 2010 Trong giai đoạn cầm quyền, quyền Aquino III tạo thay đổi lớn cho kinh tế Philippines nhờ số cải cách sách kinh tế đáng ý 88 3.3.1 Chủ trương mục tiêu phát triển kinh tế Chính quyền Aquino III đưa Kế hoạch Phát triển trung hạn giai đoạn 20112016 (MTPDP 2011-2016) với chủ trương theo đuổi chiến lược tăng trưởng bao trùm Mục tiêu MTPDP 2011-2016 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đủ nhanh ổn định để tạo việc làm giảm nghèo [132] Để thực mục tiêu tăng trưởng bao trùm, quyền Aquino III chủ trương tập trung vào số vấn đề trọng tâm: (i) phát triển sở hạ tầng cứng, (ii) quản trị công, (iii) phát triển nguồn nhân lực (iv) tạo việc làm (i) Phát triển sở hạ tầng cứng: nhiệm vụ cấp bách quan trọng mà Aquino III chủ trương đề xuất Aquino III đề kế hoạch chi tiết việc phát triển sở hạ tầng, đặc biệt trọng tới việc xây dựng hệ thống vận tải hậu cần đa phương thức nhằm kết nối khu vực sản xuất nông thôn, vùng sâu vùng xa tới thị trường dịch vụ xã hội Chính quyền Aquino III cho mức đầu thấp có xu hướng giảm giai đoạn qua rào cản tăng trưởng dài hạn tạo việc làm Philippines Trong đó, mức tiết kiệm lại dư thừa dẫn tới thiếu hụt hội phát triển kinh tế Cơ sở hạ tầng yếu mạng lưới logistics nghèo nàn thường xem rào cản đầu tăng trưởng Philippines [40] Mạng lưới giao thông cảng, sân bay, đường sắt Philippines có chất lượng thuộc loại thấp Đơng Nam Á…Do vậy, quyền Aquino III cho cần phải tăng chi tiêu đầu vào sở hạ tầng nhiệm kỳ (ii) Tăng cường minh bạch hiệu quản trị cơng: Chính quyền Tổng thống Aquino III coi việc xây dựng thể chế quản trị vững tảng quan trọng thực chiến lược tăng trưởng bao trùm Aquino III cho thể chế quản trị yếu rào cản lớn đầu bất ổn định trị với niềm tin vào phủ giai đoạn trước bắt nguồn từ cáo buộc liên quan tới tham nhũng dự án kinh tế gian lận hoạt động trị Philippines bị xếp hạng thấp so với quốc gia khác thực thi luật hợp đồng sách cạnh tranh Việc tham gia khu vực nhân vào dự án sở hạ tầng lớn thường gặp nhiều khó khăn chế đấu thầu 89 không minh bạch, thường khuyến khích móc nối, tạo điều kiện cho tham nhũng,… Các vấn đề tồn nhiều năm qua Philippines bao gồm chi phí điện xây dựng cao làm ảnh hưởng tới tính cạnh tranh số ngành quan trọng nông nghiệp, hàng hải, hàng không, lượng, xi măng ngân hàng Việc trục lợi sách khơng quan hành pháp mà quan lập pháp tòa án tối cao Trong lĩnh vực nơng nghiệp, việc đầu vào ngành bị cản trở vấn đề quyền tài sản sách thiếu quán Quyền tài sản khu vực nông thôn không đảm bảo… Do vậy, quyền Aquino III xác định tập trung vào sách cải cách thể chế quản trị nhằm trước hết lấy lại niềm tin dân chúng sau thu hút đầu [132] (iii) Phát triển nguồn nhân lực: Bên cạnh việc đầu vào sở hạ tầng, Chính quyền Aquino III coi đầu vào phát triển nguồn nhân lực nhiệm vụ then chốt để trì tăng trưởng dài hạn (iv) Mở rộng hội việc làm: Chính quyền Aquino III chủ trương mở rộng kênh hội việc làm, bao gồm việc làm thức (được trả lương) công việc tự do, nước hay nước Đối với khu vực việc làm thức, phủ đẩy mạnh ngành có lợi cạnh tranh sử dụng nhiều lao động Bên cạnh đó, quyền Aquino III chủ trương tạo hội cho người nghèo tiếp cận nguồn tín dụng vi mơ hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường,…Chính phủ phối hợp với thể chế tài vi mô để hỗ trợ cho tăng trưởng bao trùm Ngồi ra, phủ mở rộng kênh tạo việc làm khác chương trình phát triển dựa vào cộng đồng Ngồi mục tiêu này, quyền Aquino III chủ trương tạo dựng tảng vĩ mơ ổn định với việc trì lạm phát thấp tài khóa lành mạnh để hỗ trợ tăng trưởng bao trùm 3.3.2 Quan điểm lựa chọn sách Trước Aquino III lên nắm quyền, kết yếu trình phát triển kinh tế - xã hội Philippines nhìn nhận khía cạnh sau: Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế Philippines thấp so với nước khu vực Chính quyền Aquino III cho kinh tế cần phải tăng trưởng mức độ hợp lý 90 để tạo việc làm cho đại phận dân chúng giảm nghèo đói Trải qua giai đoạn từ đầu năm 1980, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 3%, thấp nhiều so với quốc gia khu vực Trong đó, tăng trưởng dân số Philippines bình qn hàng năm 2% Điều làm cho thu nhập bình quân đầu người tăng 2% giai đoạn 1980-2009, chậm nhiều so với Malaysia (4 lần), Thái Lan (5 lần), Trung Quốc (11 lần) [132] Thứ hai, lợi ích, kết q trình phát triển không chia sẻ đồng tới người dân hay nói cách khác, phần lớn người dân khơng hưởng lợi từ trình phát triển kinh tế Mặc dù tình hình việc làm cải thiện nhiệm kỳ Tổng thống Arroyo, song tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm Philippines cao so với số nước khu vực.36 Theo Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDG), Philippines cam kết thực giảm tỷ lệ nghèo cực xuống nửa, từ mức 33,1% năm 1991 xuống 16,6% năm 2015 Tuy nhiên, trước Aquino III lên cầm quyền, tỷ lệ người nghèo chiếm tới ¼ (26,5%) tổng dân số năm 2009 Trong đó, dân số Philippines tiếp tục tăng với mức bình quân 2%/năm giai đoạn 1981-2009 Điều cho thấy số lượng người nghèo hộ nghèo thực tế tăng lên giai đoạn Theo số liệu NSCB, số nghèo Philippines giai đoạn 2007-2008 26,5%, cao nhiều so với nước khác Trung Quốc (4,2%), Indonesia (14,2%), Malaysia (3,6%), Thái Lan (8,5%), Việt Nam (13,5%) Một nguyên nhân tăng trưởng nghèo Philippines tình trạng bất bình đẳng cao Trong giai đoạn 1990-2009, hệ số Gini (thường sử dụng để đo lường mức độ bất bình đẳng) Philippines giữ nguyên mức 0,44-0,45, Indonesia Việt Nam 0,38-0,39 [132] Như vậy, thấy nghịch lý có đánh đổi tăng trưởng bất bình đẳng trình phát triển nhiều quốc gia, song tăng trưởng kinh tế chậm làm tăng vấn đề bất bình đẳng Philippines Thứ ba, niềm tin người dân phủ giảm sút nghiêm trọng tình trạng tham nhũng thể chế trị yếu Tỷ lệ thất nghiệp mức bình quân 10% giai đoạn 1990-2005 7,5% giai đoạn 2006-2010 Tình trạng thiếu việc làm gia tăng với tỷ lệ đạt 18-20% giai đoạn 2006-2010 Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp số nước khu vực Malaysia Thái Lan mức 4% [132] 36 91 Để giải thách thức trên, nhiệm kỳ mình, quyền Aquino III tiếp tục đẩy mạnh sách tự hóa cải cách cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh kinh tế thu hút đầu nước Đồng thời, sách tiền tệ tài khóa trọng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ cho tăng trưởng 3.3.3 Một số sách kinh tế 3.3.3.1 Các cải cách sách tài khóa Để đạt mức tăng trưởng cao hơn, phủ Aquino III xác định trước hết mơi trường kinh tế vĩ mô cần phải ổn định Ở giai đoạn trước, yếu sách tài khóa dẫn tới thâm hụt tài khóa nghiêm trọng làm giảm đầu phủ vào lĩnh vực phát triển sở hạ tầng dịch vụ xã hội, từ dẫn tới tác động ngược trở lại tăng trưởng kinh tế giới hạn tiếp cận người nghèo với thành kinh tế mà quốc gia đạt Hơn nữa, phân tích trên, điều chỉnh, cải cách sách tài khóa thời Arroyo có cải thiện định, song tác động KHTCTC năm 2008 buộc quyền Arroyo sử dụng gói kích thích kinh tế làm cho tình hình thâm hụt tài khóa trở nên nặng nề Trong bối cảnh này, quyền Aquino III xác định sách tài khóa cơng cụ quan trọng để củng cố mở rộng không gian tài khóa với điều chỉnh cấu đầu ưu tiên vào lĩnh vực sở hạ tầng, y tế giáo dục Trong Chiến lược tổng thể lĩnh vực tài khóa trung hạn, quyền Aquino III đặt mục tiêu tăng nguồn thu thuế lên mức 15,6%/GDP Cùng với đó, mục tiêu tăng nguồn thu ngân sách ngồi thuế mức trung bình 1,2%/GDP để giảm thâm hụt tài khóa xuống mức 2% /GDP vào năm 2013 trì mức 2016 [132] Các sách tài khóa thời Aquino III tập trung vào thực đồng số biện pháp sau: (1) Cải cách quản trị thuế; (2) cải cách sách thuế nguồn thu ngồi thuế; (3) cải cách sách chi tiêu; (4) cải cách quản lý nợ Về cải cách quản trị thuế, nội dung ưu tiên mà quyền Aquino III xác định cần phải tập trung giải trước tiến hành cải cách hệ thống thuế Một số biện pháp cải cách quản trị thuế quyền Aquino III đưa như: 92 Thiết lập hệ thống đăng kí tất người nộp thuế; Sử dụng liệu bên thứ ba để xác định mức sở thuế; Duy trì chương trình kiểm tốn thuế hiệu minh bạch; Đào tạo tăng cường lực cho nhân viên Cục Ngân sách Nội địa Cục Hải quan; Xây dựng quy định thuế minh bạch thống nhất; Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá phù hợp; Thiết lập quy định thưởng phạt hiệu Về cải cách hệ thống thuế, quyền Aquino III ưu tiên tập trung vào cải thiện hệ thống ưu tiên tài khóa ban hành luật nghĩa vụ tài khóa Việc điều chỉnh lại ưu tiên tài khóa giúp tiết kiệm ngân sách phủ lĩnh vực không quan trọng tập trung vào lĩnh vực ưu tiên ưu đãi lĩnh vực xuất Trong đó, luật nghĩa vụ tài khóa bước cần thiết để phủ Aquino III đẩy mạnh củng cố kỷ luật tài khóa tất cấp phủ Chính phủ ưu tiên tiến hành điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt sản phẩm rượu thuốc Ngoài ra, để tăng thu ngân sách ngồi thuế, quyền Aquino III tập trung vào điều chỉnh nhiều loại phí lệ phí cố định suốt thập kỷ trước Đồng thời, Chính phủ đẩy mạnh việc bán đấu giá tài sản [132] … Trong cải cách chi tiêu ngân sách, thách thức lớn quyền Aquino III trì mức đầu ổn định vào lĩnh vực mang lại hiệu sở hạ tầng, y tế giáo dục, giảm thiểu khoản chi tiêu lãng phí thiếu hiệu Chi tiêu công vào lĩnh vực sở hạ tầng giảm từ mức 2,4% giai đoạn 1995-2000 xuống mức 1,8% giai đoạn 2001-11 (thấp nhiều so với nước khu vực) Tương tự, chi tiêu công vào giáo dục giảm từ 3,4%/GDP năm 1998 xuống 2,9% năm 2002 2,2% năm 2008 [132] Để giải thách thức này, quyền Aquino III đề số cải cách quản lý chi tiêu cơng, là: (i) Khung khổ Chi tiêu trung hạn (MTEF) công cụ để phân bổ nguồn lực dự trù nguồn ngân sách theo kế hoạch ngân sách nhiều năm; (ii) Khung số hiệu cho phép phủ đưa định phân bổ nguồn lực tốt nhất; (iii) Thông qua Dự thảo Luật nghĩa vụ tài khóa nhằm đẩy mạnh kỷ luật tài khóa khu vực cơng; (iv) Chương trình tinh giản hóa máy phủ thơng qua việc cắt giảm đơn vị có chức chồng chéo thiếu hiệu quả; (v) Cải 93 cách lĩnh vực mua sắm cơng phủ với áp dụng cơng nghệ đại vào Hệ thống Mua sắm điện tử phủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ, tăng tính minh bạch cạnh tranh mua sắm công; (vi) Tăng cường hệ thống kiểm sốt nội nhằm giảm thiểu lãng phí tình trạng tham nhũng; (vii) Đảm bảo tính minh bạch trách nhiệm giải trình chi tiêu ngân sách quan phủ thơng qua việc yêu cầu tất ban ngành phủ, bao gồm đơn vị tự chủ tài đưa thơng tin ngân sách hoạt động duyệt tình trạng sử dụng ngân sách chương trình/dự án lên website đơn vị năm 2011; (viii) Hệ thống Quản lý tài cơng Hệ thống Thơng tin quản lý tài tích hợp nhằm hài hòa hóa tích hợp hệ thống ngân sách, kế tốn, kiểm tốn phủ để tăng tính minh bạch, hiệu hoạt động; (ix) thông qua ngân sách hàng năm hạn; (x) Đẩy mạnh chức giám sát doanh nghiệp/tập đồn thuộc sở hữu nhà nước thơng qua việc thiết lập Ủy ban Doanh nghiệp Nhà nước Trong nhiệm kỳ, quyền Aquino III tập trung ngân sách thực chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho người nghèo qua hai chương trình: Kapitbisig Laban sa Kahirapan (KALAHI-CIDSS) Pantawid Pamilyang Pilipino Program (Chương trình 4P) Đối với Chương trình KALAHI-CIDSS, phủ quyền địa phương hỗ trợ tài kĩ thuật cho dự án có quy mơ nhỏ người dân địa phương tự lập kế hoạch quản lý Chương trình đạt hiệu định việc tạo lợi ích kinh tế, cải thiện sở hạ tầng nông thôn đáp ứng nhu cầu cộng đồng địa phương Trong đó, Chương trình 4P chương trình hỗ trợ tiền mặt có điều kiện quyền Aquino III dành cho người nghèo để họ trang trải chi phí giáo dục y tế cho với số điều kiện định Chính phủ cho thơng qua tăng cường đầu cho người nghèo vào y tế giáo dục làm tăng tính hiệu bền vững sách giảm nghèo Trong cải cách quản lý nợ, quyền Aquino III chủ trương thành lập đơn vị Bộ Tài đảm nhiệm tiến hành giao dịch hoán đổi nợ thời điểm phù hợp nhằm cải thiện tính hiệu Bên cạnh đó, cơng cụ quản lý 94 đa dạng hóa Đồng thời, phủ xiết chặt giám sát mức cao với tất dự án có nguồn vốn vay loại hình 3.3.3.2 Chính sách tiền tệ tỷ giá Để hỗ trợ cho tăng trưởng bền vững giảm thiểu tác động từ bên ngồi, quyền Aquino III chủ trương tiếp tục trì sách tỷ giá hối đối linh hoạt với sách tiền tệ theo khung khổ lạm phát mục tiêu nhằm kiểm soát lạm phát mức thấp ổn định Trong giai đoạn 2010-14, BSP đưa biên độ mục tiêu lạm phát 4±1% [62] Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, lạm phát trì phạm vi đề với sách tỷ giá linh hoạt giúp giảm thiểu tác động cú sốc bên Trong năm 2015 2016, lạm phát giảm xuống mức mục tiêu đề giá lương thực nhiên liệu giảm Ngày 3/6/2016, BSP thức sử dụng cơng cụ hàng lang lãi suất (IRC) nhằm tác động tới mức lãi suất thị trường ngắn hạn sát lại với lãi suất sách BSP Công cụ IRC làm giảm đáng kể biến động lãi suất Hiện nay, BSP sử dụng công cụ cho vay qua đêm mức lãi suất trần, lãi suất tiền gửi qua đêm mức lãi suất sàn mức lãi suất trung tâm lãi suất vay hay lãi suất cho vay nghịch đảo Sự điều chỉnh cho phép BSP chủ động việc điều hành tiền tệ Bên cạnh đó, phủ đẩy mạnh việc quản lý nợ nước nguồn dự trữ ngoại hối, trọng tới việc nâng cao vai trò dòng kiều hối vào phát triển kinh tế thông qua việc nâng cao kiến thức tài lao động Philippines nước người nhận kiều hối đưa biện pháp để hướng dòng kiều hối qua thi trường tài vào lĩnh vực đầu có lợi cho phát triển kinh tế 3.3.2.3 Chính sách tài – ngân hàng Để thực tăng trưởng bao trùm, quyền Aquino III chủ trương phát triển hệ thống tài bao trùm đặt mục tiêu phát triển hệ thống tài tầm cỡ khu vực [132] Để đạt mục tiêu này, nhiệm kỳ mình, Aquino III có nỗ lực cụ thể phát triển hệ thống tài sâu rộng hơn, đặc biệt sách phát triển HTNH thơng qua việc loại bỏ giới hạn, quy định ngân hàng nước đầu vào nước bối cảnh nhiều kinh tế 95 có xu hướng thắt chặt quy định tham gia ngân hàng nước kể từ sau chịu tác động khủng hoảng tín dụng năm 2009 [59] Những cải cách sách thời Aquino III tập trung vào: (i) cải cách khung khổ pháp lý biện pháp thận trọng theo chuẩn mực quốc tế, (ii) nâng cao lực cạnh tranh hệ thống (iii) tài bao trùm Cải cách khung khổ pháp lý biện pháp thận trọng theo chuẩn mực quốc tế: Một yếu tố quan trọng cải cách ngân hàng đảm bảo mơi trường pháp lý phải theo kịp với rủi ro thách thức từ sau khủng hoảng Do vậy, việc xây dựng khung khổ pháp lý biện pháp thận trọng theo tiêu chuẩn quốc tế yếu tố tiên Sau KHTCTC, BSP thông qua khung khổ Basel III vốn nhằm tăng cường lực ứng phó với cú sốc bên ngoài.37 Cụ thể, quy định ngân hàng theo Basel III thông qua bao gồm: i, Mức dự phòng bảo tồn vốn: 2,5%; ii, số an toàn vốn cấp (CET1) yêu cầu NHTM NHĐN muốn phân bổ vốn (Thông số 781 ban hành ngày 15/1/2013); iii, Hệ số đòn bẩy (leverage ratio) mức 5% (Thơng số 881 ban hành 9/6/2015); Hệ số đảm bảo khoản (liquidity coverage ratio) tài sản có độ khoản cao 100% (Thông số 905 ban hành ngày 10/3/2016) ngân hàng có ảnh hưởng quan trọng tới hệ thống phải tăng tỷ lệ CET1 lên 3,5% (Thông số 856 ban hành ngày 29/10/2014) Việc áp dụng khung khổ Basel III áp dụng với NHTM NHĐN Trong đó, NHTK, NHNT NHHT, BSP đưa quy định linh hoạt việc thực yêu cầu tiêu chuẩn vốn Cụ thể, từ năm 2010, BSP ban hành Khung an toàn vốn sửa đổi dành cho ngân hàng (hay gọi Khung Basel 1.5) Theo đó, ngân hàng phải thay đổi số điều kiện so với khung Basel áp dụng trước đây.38 Điều cho thấy BSP nỗ lực thực cải cách khung khổ pháp lý tiêu chuẩn vốn phù hợp với chuẩn mực quốc tế sở xem xét lộ trình thực phù hợp với điều kiện thực tế hệ thống Khung Basel III Uỷ ban Basel Giám sát Ngân hàng (BCBS) giới thiệu vào năm 2010 nhằm bổ sung tăng cường khung pháp lý giám sát ngân hàng từ sau KHTCTC 38 Về rủi ro tín dụng, tín dụng ngoại tệ liên quan tới BSP điều chỉnh trọng số rủi ro từ 0% lên 100% phân thành giai đoạn thời gian năm Tín dụng nội tệ tiếp tục trì trọng số rủi ro 0% Các tài sản đảm bảo động sản bất động sản có mức trọng số rủi ro cao hơn, từ mức 100% lên 150% thực dần thời gian năm Nguồn: Thông số 688 ban hành ngày 26/5/2010 37 96 Liên quan tới quản trị doanh nghiệp, BSP đưa quy định chặt chẽ tiêu chuẩn quản trị ngân hàng, đặc biệt nhấn mạnh vào lực Ban Giám đốc đội ngũ nhân viên; đánh giá kiểm soát nội hoạt động rủi ro Theo đó, tiêu chí bổ nhiệm đội ngũ Ban giám đốc quản lý cấp cao ngân hàng có yêu cầu cao lực quản trị (Thông số 889 ban hành ngày 02/11/2015) BSP sửa đổi quy định tiêu chí đánh giá lựa chọn nhân viên tín dụng với việc bổ sung thêm yêu cầu kinh nghiệm.39 Về kiểm soát hệ thống nội bộ, ngân hàng phải đưa Hệ thống Tuân thủ, vị trí Giám đốc pháp chế tuân thủ giám sát việc thiết kế Hệ thống, đẩy mạnh việc thực chịu trách nhiệm đảm bảo tính tin cậy xác tất văn tới BSP Người bổ nhiệm vị trí bắt buộc phải chuyên gia cao cấp phải Uỷ ban Tiền tệ thông qua trước Đối với quy định quản lý rủi ro liên quan, BSP điều chỉnh quy định khoản cho vay liên quan tới bất động sản NHĐN NHTM, đặc biệt tập trung vào biện pháp chống tập trung tín dụng vào hoạt động cho vay bất động sản thương mại Theo đó, BSP quy định mức giới hạn cho vay bất động sản 20% Ngồi ra, BSP thơng qua số biện pháp quản lý rủi ro như: cập nhật Quy định chống rửa tiền, nhấn mạnh vào việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc vi phạm40 bổ sung thêm biện pháp nhằm chống lại hoạt động đầu cơ, đặc biệt giao dịch ngoại hối kỳ hạn không chuyển giao gốc (non-deliverable forwards-NDF) Liên quan tới đẩy mạnh việc thực thi giám sát ngân hàng, BSP đưa quy định báo cáo nhằm cải thiện tính cơng minh bạch hệ thống Theo đó, NHTM, NHĐN NHTK phải nộp báo cáo hàng quý tình hình cho vay bất động sản để BSP theo dõi tình hình thị trường bất động sản thị trường tín dụng Bên cạnh đó, BSP thắt chặt khn khổ pháp lý thực chương trình xây dựng lực cho đội ngũ giám sát ngân hàng Cụ thể, BSP triển khai hệ thống đào Các nhân viên ngân hàng phải có năm kinh nghiệm hoạt động tín dụng có năm kinh nghiệm hoạt động tín dụng hồn thành chương trình tập huấn thời gian năm tổ chức tín dụng BSP chấp nhận; tối thiểu năm kinh nghiệm làm nhân viên ngân hàng tham gia chương trình đào tạo tối thiểu năm tổ chức tín dụng BSP chấp nhận (Thông số 665 ban hành ngày 4/9/2009) 40 Thông số 706 ban hành 5/1/2011 39 97 tạo tuyển dụng nhân viên cho phép nhân viên cũ nghỉ hưu sớm Đội ngũ giám sát phải trải qua chương trình đào tạo tồn diện khoảng thời gian từ 3,5-4 năm.41 Ngoài ra, BSP bổ sung Bảng Giám sát Tài (Financial Surveillance Dashboard) cơng cụ giám sát tài vĩ mơ chủ động để xác định ứng phó với rủi ro hệ thống.42 Hoạt động đẩy mạnh giám sát BSP tiến hành thơng qua q trình đối thoại sách giám sát cấp khu vực quốc tế Với vai trò quan đại diện Philippines IMF thành viên Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN +3 (AMRO), BSP tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành hoạt động giám sát thường xuyên nhằm đánh giá điều kiện kinh tế vĩ mô, rủi ro tiềm ẩn triển vọng Philippines Ngoài ra, BSP đẩy mạnh hợp tác với đối tác, cụ thể BSP ký kết biên ghi nhớ giám sát ngân hàng với Ngân hàng TW Thái Lan vào tháng 12/2017 Đây tảng vững cho giám sát hiệu hoạt động tổ chức ngân hàng hai nước Cải cách nâng cao lực cạnh tranh HTNH Trên sở cải thiện khung khổ pháp lý giám sát rủi ro, BSP tiếp tục bước dỡ bỏ rào cản tính cạnh tranh HTNH thơng qua: i) thúc đẩy tự hóa ngân hàng nước đầu vào nước, đồng thời rỡ bỏ rào cản cấp phép cho ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước; ii) tiếp tục củng cố, xếp hoàn thiện hệ thống iii) tăng cường đào tạo kiến thức tài chính, ứng dụng khoa học cơng nghệ hội nhập, hợp tác quốc tế Việc mở cửa cho ngân hàng nước tham gia vào HTNH bắt đầu thực thời Tổng thống Fidel Ramos Tuy nhiên, mức độ tham gia ngân hàng nước ngồi vào thị trường tài Philippines có nhiều giới hạn.43 Sau 20 năm từ sau KHTCCA, thời Tổng thống Benigno Aquino III, ngân hàng nước phép tự đầu vào HTNH Philippines Hiện nay, Xem thêm: Bài vấn Phó Thống đốc BSP Nestor Espenilla Jr., http://www.philstar.com/banking/2017/02/07/1669693/phl-banking-system-stronger-after-crisis 42 Bảng giám sát tài tổng hợp số kinh tế, tài chính, thị trường ngân hàng quan trọng để BSP tham khảo nhanh chóng q trình điều hành 43 Theo Đạo luật số 7721 ban hành ngày 14/10/1994, ngân hàng nước tham gia đầu vào Philippines qua ba cách: (i) sở hữu tối đa 60% cổ phiếu biểu ngân hàng nước, (ii) thiết lập ngân hàng Philippines (iii) mở chi nhánh với đầy đủ chức ngân hàng 41 98 ngân hàng nước phép sở hữu tối đa 100% cổ phiếu biểu ngân hàng nước mở chi nhánh với đầy đủ chức ngân hàng Bên cạnh đó, ngân hàng nước ngồi có quyền tham gia vào thủ tục tịch thu tài sản sở hữu tài sản chấp tương tự ngân hàng nước.44 Ngoài ra, Luật bãi bỏ quy định giới hạn số lượng ngân hàng nước phép hoạt động Philippines Đây bước tiến quan trọng hướng tới việc thực Khung khổ Hội nhập Ngân hàng ASEAN.45 Mặc dù vậy, để đảm bảo kiểm sốt hệ thống, phủ đặt điều kiện 60% tổng tài sản HTNH Philippines phải thuộc ngân hàng nước Trong bối cảnh nhiều kinh tế có xu hướng thắt chặt quy định tham gia ngân hàng nước ngồi nỗ lực lớn quyền Aquino III nhằm thúc đẩy tạo dựng mơi trường cạnh tranh HTNH Chính phủ chủ trương dỡ bỏ rào cản việc mở rộng quy mô mạng lưới ngân hàng nước đồng thời thúc đẩy trình củng cố sáp nhập ngân hàng BSP cho phép thiết lập chi nhánh ngân hàng thành phố Metro Manila bao gồm: Makati, Mandaluyong, Manila, Parânque, Pasay, Pasig, Quezon City San Juan.46 Đồng thời, BSP cho phép tự hóa mở rộng mạng lưới nhằm thiết lập thêm điểm tiếp cận dịch vụ ngân hàng khu vực phát triển Gần đây, phủ cho phép ngân hàng/chi nhánh ngân hàng hoạt động lĩnh vực tài vi mơ phép chuyển đổi sang ngân hàng/chi nhánh ngân hàng thông thường phép ngân hàng linh hoạt việc mở rộng mạng lưới chi nhánh khu vực chiến lược Chính phủ đẩy mạnh q trình cải cách hệ thống qua việc thúc đẩy sáp nhập, củng cố để ngân hàng BSP ban hành quy định ưu đãi cho vụ củng Theo Đạo luật số 10641 ban hành ngày 18/7/2014 Khung khổ ABIF nhằm thiết lập tiêu chuẩn quy định thống nước ASEAN lĩnh vực ngân hàng thúc đẩy lực ngân hàng nước qua việc thiết lập môi trường cạnh tranh tiếp cận với thị trường rộng lớn 46 Quy định có hiệu lực từ 1/7/2014 tiến hành theo hai giai đoạn Giai đoạn 1: NHĐN, NHTM, bao gồm NHTK có mạng lưới chi nhánh hạn chế khu vực Metro Manila nộp hồ sơ thành lập chi nhánh 30/6/2014 Giai đoạn 2: cho phép tất ngân hàng mở chi nhánh khu vực nói Các NHNT NHHT khơng phép mở rộng chi nhánh theo quy định 44 45 99 cố sáp nhập ngân hàng Một số biện pháp khuyến khích phủ Chương trình Tăng cường cho NHNT nhằm khuyến khích việc củng cố, sáp nhập NHNT NHTK.47 Để nâng cao lực cạnh tranh, phủ đẩy mạnh ứng dụng ngân hàng kĩ thuật số (digital banking) vào phát triển hệ thống Ví dụ, từ tháng 12/2015, BSP phát triển Hệ thống Thanh toán bán lẻ quốc gia trở thành chương trình trọng điểm phát triển tài kỹ thuật số Hệ thống giúp phát triển ngành ngân hàng hướng tới hệ thống toán an toàn, hiệu tin cậy Hệ thống toán bù trừ séc điện tử (Electronic Clearing of checks) thơng qua hệ thống kiểm tra hình ảnh giải pháp áp dụng để nâng cao hiệu hệ thống toán nước Ngồi ra, phủ tìm kiếm cách thức nhằm nâng cao sức cạnh tranh HTNH thông qua việc hợp tác với các quốc gia khu vực Hiện nay, BSP có thoả thuận hợp tác với Uỷ ban Tiền tệ Singapore để thúc đẩy sáng tạo ngành dịch vụ tài triển khai dự án cơng nghệ tài chính,…BSP tập trung vào nâng cao lực bên tham gia vào HTNH thường xuyên tổ chức toạ đàm kiến thức tài cho ngân hàng khách hàng tài vi mơ Cải cách hệ thống theo hướng tài bao trùm Để giải hạn chế tiếp cận sản phẩm dịch vụ tài cho người dân, quyền Aquino III đẩy mạnh Chiến lược quốc gia tài bao trùm Chính phủ tập trung vào: (i) ban hành quy định sản phẩm dịch vụ tài vi mơ để ngân hàng đáp ứng nhu cầu MSME (như sản phẩm tài nhà ở, khoản vay nông nghiêp vi mô hay bảo hiểm vi mô)48; (ii) mở rộng thêm điểm tiếp cận tới dịch vụ ngân hàng khu vực SPRB Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Philippines hỗ trợ tài BSP hỗ trợ mặt pháp lý nhằm cải thiện việc cung cấp dịch vụ tài cho khu vực nơng thơn 48 Sản phẩm tài vi mơ nhà cơng cụ giúp phủ giải vấn đề thiếu hụt chỗ người nghèo Các ngân hàng tham gia vào hoạt động tài vi mơ bổ sung thêm sản phẩm vào hoạt động kinh doanh với số quy định thận trọng (Thông số 678) Đối với khoản vay nông nghiệp vi mô (Micro-Agri Loans): đối tượng hướng tới sản phẩm hộ nơng dân nhỏ lẻ Theo đó, họ vay tối đa 150 nghìn Peso vòng 12 tháng Để cung cấp dịch vụ tài này, ngân hàng cần phải vượt qua số quy định nghiêm ngặt BSP có đủ lực, công nghệ chế quản lý rủi ro thích hợp (Thơng số 680) Các sản phẩm bảo hiểm vi mô (microinsurance products) 47 100 phát triển BSP cho phép mở rộng mạng lưới ngân hàng qua việc thành lập văn phòng ngân hàng (OBO) văn phòng ngân hàng vi mơ (Micro-Banking Offices-MBO) khu vực chưa có dịch vụ ngân hàng Về tính chất, hai loại hình OBO MBO có quy mô nhỏ so với chi nhánh hay văn phòng mở rộng ngân hàng Các OBO MBO tập trung vào khách hàng tài vi mô hoạt động giao dịch kiều hối Hiện nay, MBO cung cấp số sản phẩm dịch vụ tài khoản cho vay tài vi mơ (microfinance loans), cho vay mua nhà, khoản cho vay doanh nghiệp vi mô (microenterprise loans),…Gần nhất, BSP giới thiệu thêm loại hình “branch-lite” với chức hoạt động tương tự chi nhánh ngân hàng loại trừ số hoạt động phức tạp có mức độ rủi ro cao 3.3.3.4 Chính sách phát triển ngành kinh tế Điểm khác biệt rõ ràng sách phát triển ngành kinh tế quyền Aquino III với quyền Tổng thống Arroyo Estrada trọng vào sách phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt ngành cơng nghiệp chế tạo Có thể thấy, sách công nghiệp thời Estrada Arroyo không trọng điều dẫn tới kết yếu chuyển dịch cấu kinh tế, thất bại việc tạo việc làm giảm nghèo đói Philippines nhiều năm qua Chính thế, Aquino III đưa mục tiêu phát triển ngành công nghiệp dịch vụ cạnh tranh cấp độ toàn cầu trụ cột quan trọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bao trùm tạo việc làm [132] Trong nhiệm kỳ mình, Aquino III có sách mang tính chiến lược để phục hồi lại ngành cơng nghiệp mà quyền Tổng thống trước khơng thể giải Cụ thể, quyền Aquino III tập trung thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp chế tạo với Chương trình Phục hồi ngành chế tạo (Manufacturing Resurgence Program –MRP) bước q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa cải thiện suất lao động Tiếp theo đó, phủ đưa Chương trình Cơng nghiệp Quốc gia Tồn diện (CNIS) với cách tiếp cận rộng thông qua việc tăng nhằm hỗ trợ ngành có nhiều bất lợi nông nghiệp Các NHTK, NHNT hay NHHT phép cung cấp sản phẩm bảo hiểm vi mô 101 cường liên kết với ngành dịch vụ nơng nghiệp gần nhất, phủ đưa Chiến lược Công nghiệp Đổi sáng tạo bao trùm (Chiến lược I3S) - Chương trình Phục hồi ngành chế tạo (MRP) Chính quyền Aquino III đưa chương trình MRP nhằm khơi phục ngành cơng nghiệp có, đẩy mạnh phát triển ngành để tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực ASEAN tồn cầu.49 Đáng ý là, quyền Aquino III không đề xuất mục tiêu ngắn hạn mà đưa tầm nhìn mang tính trung dài hạn cho ngành công nghiệp chế tạo đến năm 2025 Chương trình MRP đặt mục tiêu tăng tỷ trọng đóng góp ngành chế tạo lên 30% GDP 15% tổng số việc làm vào năm 2020 Để đạt mục tiêu này, MRP tập trung vào nhiệm vụ chính: (i) giải vấn đề chuỗi cung ứng chuỗi giá trị; (ii) mở rộng thị trường nước; (iii) đầu phát triển nguồn nhân lực đào tạo kĩ năng; (iv) phát triển MSME đầu đổi mới/công nghệ; (v) xúc tiến hoạt động quảng bá giải yếu liên quan tới sở hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ,… Một chiến lược điển hình mà quyền Aquino III đưa Chương trình Chiến lược Phục hồi Ngành tơ tồn diện (CARS) Biểu đồ 3.4: Lộ trình phát triển ngành cơng nghiệp chế tạo Nguồn: http://industry.gov.ph/manufacturing-resurgence-program/ 49 Xem thêm: http://industry.gov.ph/manufacturing-resurgence-program/ 102 Hộp 3.1: Chiến lược Phục hồi Ngành tơ tồn diện (CARS) CARS thông qua Sắc lệnh số 182 năm 2015 nhằm “thu hút đầu mới, thúc đẩy nhu cầu thực hiệu quy định nhằm phục hồi ngành công nghiệp ô tô Philippines phát triển ngành trở thành trung tâm sản xuất ô tô tầm khu vực” Chương trình bắt nguồn từ nhu cầu đẩy mạnh chương trình phát triển phương tiện xe giới để kết hợp với đổi mới, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường phát triển SME để tính tốn biện pháp để tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất khu vực toàn cầu hội tạo việc làm Chương trình bao gồm sản xuất phương tiện (3 loại phương tiện bánh) chế tạo linh kiện vỏ bọc thân xe, phận quan trọng không sản xuất Philippines thiết bị kiểm tra cho loại phương tiện/linh kiện Mỗi loại sản xuất tối đa 200 nghìn CARS cung cấp ưu đãi tài bao gồm Hỗ trợ đầu cố định Ưu đãi sản lượng Hỗ trợ tài CARS 27 tỷ Peso năm (Nguồn: http://industry.gov.ph/cars-program/) - Khung khổ Chiến lược Cơng nghiệp quốc gia Tồn diện (CNIS) Mục tiêu CNIS mà quyền Aquino III đề xuất tạo dựng ngành cơng nghiệp có lực cạnh tranh cấp độ toàn cầu tăng cường kết nối ngành nước với khu vực giới Cũng giống Chương trình MRP, CNIS thúc đẩy tham gia sâu ngành vào mạng lưới sản xuất khu vực toàn cầu giải vấn đề chuỗi cung ứng Tuy nhiên, khác với MRP, CNIS nhằm giải vấn đề liên quan tới sở hạ tầng mềm ba ngành nông nghiệp, chế tạo dịch vụ CNIS xác định ngành ưu tiên bao gồm: chế tạo, du lịch, sở hạ tầng hậu cần, quản lý quy trình kinh doanh cơng nghệ thông tin (IT-BPM) thực phẩm Mục tiêu tổng thể sản xuất nhiều với chất lượng việc làm tốt để đạt tăng trưởng bền vững bao trùm50 50 Nguồn: http://industry.gov.ph/comprehensive-national-industrial-strategy/ 103 Biểu đồ 3.5: Khung Chiến lược Cơng nghiệp quốc gia tồn diện (CNIS) Nguồn: http://industry.gov.ph/comprehensive-national-industrial-strategy/ Ngồi sách phát triển ngành cơng nghiệp, quyền Aquino III đề xuất sách kèm nhằm tăng lực cạnh tranh ngành, đặc biệt trọng vào: (i) sách nhằm cải thiện mơi trường kinh doanh; (ii) sách nhằm tăng suất lao động hiệu Để cải thiện mơi trường kinh doanh: Chính quyền Aquino III tập trung vào ba vấn đề: cải thiện lực quản trị, đẩy mạnh họat động khu kinh tế tăng cường xây dựng thương hiệu quốc gia Về cải thiện lực quản trị, phủ Philippines tập trung vào số biện pháp sau: (a) Lồng ghép thủ tục hành minh bạch hóa thơng qua việc cải thiện Hệ thống Đăng kí cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp cấp trung ương địa phương Việc cải thiện hệ thống giảm thiểu thời gian mà hạn chế vấn đề tham nhũng khơng cần tương tác trực tiếp người làm thủ tục quan hành chính; (b) Tạo dựng mơi trường sách qn, rõ ràng dự báo nhằm tăng niềm tin cho nhà đầu Trong đó, quyền Aquino III định hướng xây dựng chiến lược cơng nghiệp quốc gia tồn diện Bên cạnh đó, quyền Aquino III đưa nội dung cải cách sách cụ thể trung 104 hạn như: Sửa đổi Sắc lệnh Đầu số 226 (Omnibus Investment Code 1987) để thúc đẩy đầu tư; Đẩy mạnh khung khổ pháp lý thể chế Ban hành Luật Chống Độc quyền Luật Cạnh tranh để ngăn ngừa hành vi gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh; Cải cách lĩnh vực hàng không nhằm cho phép hãng hàng không nước nước mở rộng hoạt động đảm bảo kết nối quốc tế; Quy hoạch Sử dụng đất để tạo sở pháp lý vững cho phát triển du lịch địa phương; Sửa đổi Thuế quan Qui định Hải quan để hỗ trợ sách thương mại; Sửa đổi Luật Lao động để giải vấn đề liên quan tới lao động đảm bảo sách lao động phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; Cải cách ưu đãi thuế cho hoạt động R&D; Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ; Sửa đổi Luật “Barangay Micro Business Enterprises” để hỗ trợ cho doanh nghiệp siêu nhỏ,…; (c) Thúc đẩy thương mại điện tử tự động hóa nhằm giảm chi phí giao dịch tăng hiệu cung ứng dịch vụ cơng; (d) Khuyến khích mơ hình hợp tác cơng Về biện pháp đẩy mạnh hoạt động Khu Kinh tế, Chính quyền Aquino III tập trung khuyến khích phát triển khu kinh tế khu kinh tế đặc biệt qua việc cung cấp ưu đãi hỗ trợ nhà đầu nước nước Ngoài ra, chủ trương đáng ý quyền Aquino III đẩy mạnh thương hiệu, sắc quốc gia thông qua chiến dịch quảng bá không nhằm đưa Philippines trở thành điểm đầu du lịch mà nhà sản xuất/cung ứng sản phẩm dịch vụ có chất lượng ngang tầm giới Cụ thể, phủ Aquino III đề chiến lược “Thương hiệu Philippines” (Brand Philippines) với mục tiêu tạo sản phẩm dịch vụ chấp nhận rộng rãi tồn cầu Về cải thiện suất lao động: Chính phủ Aquino III đưa biện pháp bao gồm: xây dựng văn hóa cạnh tranh, trọng vào thúc đẩy đầu ưu tiên phát triển ngành tạo nhiều việc làm tăng cường hỗ trợ cho MSME Dưới thời Aquino III, ngành/lĩnh vực ưu tiên xác định ngành có tiềm tăng trưởng cao, lợi cạnh tranh tạo nhiều việc làm, bao gồm: Du lịch; Dịch vụ kinh doanh thuê (BPO); Điện tử; Khai thác mỏ; Nhà ở; nơng nghiệp chế biến; Logistic; Đóng tàu; Cơ sở hạ tầng; Các ngành cơng nghiệp có tiềm tăng trưởng cao (nội thất, trang sức, thiết bị linh kiện xe máy, dệt may) Chính quyền Aquino III đưa chủ trương định hướng phát triển cụ thể ngành, lĩnh vực gắn với lợi cạnh tranh khu vực ngắn trung hạn 105 Trong số ngành ưu tiên này, lĩnh vực du lịch đặc biệt trọng Chính quyền Aquino III coi du lịch động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, đại hóa sở hạ tầng, phát triển công ăn việc làm xóa đói giảm nghèo địa phương Trong nhiệm kỳ Aquino III, số biện pháp nhằm phát triển ngành du lịch bao gồm: (i) Khuyến khích đa dạng hóa địa điểm du lịch, có việc mở khu du lịch sản phẩm du lịch; (ii) Huy động tham gia quyền địa phương đề xuất kế hoạch, quản lý điều hành phát triển du lịch để đảm bảo phù hợp với tiềm lợi vùng bền vững mặt xã hội môi trường; (iii) Thiết lập tiêu chuẩn chung quốc gia dịch vụ sở hạ tầng du lịch để đảm bảo chất lượng tốt phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; (iv) Xây dựng Kế hoạch Phát triển du lịch quốc gia, xác định địa điểm sản phẩm du lịch chiến lược, thị trường mục tiêu kế hoạch quảng bá hình ảnh,…Đây sở để địa phương xây dựng kế hoạch phát triển du lịch địa phương; (v) Khuyến khích địa phương phát triển dịch vụ sản phẩm du lịch dựa vào cộng đồng du lịch sinh thái để tạo việc làm giảm nghèo; (vi) Thực chương trình chiến dịch xúc tiến du lịch nước nước ngồi thơng qua kênh truyền thống mạng xã hội cộng đồng người Philippines làm việc nước ngồi 3.3.2.5 Chính sách phát triển SME Khác với quyền trước, quyền Aquino III trọng đặc biệt tới phát triển thị trường nước, thúc đẩy phát triển MSME thơng qua nhiều chương trình hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất nước thúc đẩy xuất Có thể nêu số chương trình điển hình gồm: Chương trình Mỗi làng sản phẩm (OTOP), sách phát triển cụm cơng nghiệp,… Chương trình OTOP: Chương trình Mỗi làng sản phẩm (One Town, One Product -OTOP) chương trình hỗ trợ phủ cho MSME Mục tiêu chương trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương thông qua việc phát triển thúc đẩy sản phẩm dịch vụ có đặc trưng văn hóa địa có lợi cạnh tranh Xuất phát từ Nhật Bản, mơ hình OTOP áp dụng nhiều nước với loại hình khác Ở Philippines, chương trình OTOP triển khai từ năm 2002 thời Arroyo, song phải đến giai đoạn quyền Aquino III, chương trình thực đẩy mạnh mở rộng sách 106 quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương Đến nay, Chương trình tạo 33.964 MSME 1518 thị trấn thành phố; tạo 668 nghìn việc làm, tổng số vốn đầu vào Chương trình 7,4 tỷ Peso, doanh thu bán hàng nước 12,3 tỷ Peso, nguồn thu từ xuất 522 triệu USD.51 Hiện nay, chương trình OTOP tiếp tục nâng cấp thành chương trình “OTOP Next Gen” với việc tập trung nâng cấp công nghệ trình sản xuất thiết kế sản phẩm nhằm đảm bảo nguồn cung cải thiện chất lượng tính sáng tạo sản xuất, tuân thủ tiêu chuẩn, phát triển thương hiệu, Chính phủ đưa sản phẩm OTOP vào hệ thống phân phối bán lẻ Chiến dịch “Go Lokal!” tạo điều kiện sản phẩm OTOP tham gia hội chợ triển lãm thương mại nước quốc tế để giới thiệu quảng bá hình ảnh Bên cạnh đó, MSME hỗ trợ việc thiết kế, đóng gói, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu Các sản phẩm OTOP chủ yếu thực phẩm, thời trang, sản phẩm nông nghiệp chế biến (cà phê, dầu dừa, cacao,…), sản phẩm công nghiệp, nội thất gia đình, dịch vụ chăm sóc sức khỏe,… Các sản phẩm sáng tạo chất lượng cao MSME nước hỗ trợ tiếp cận hoàn tồn miễn phí tới thị trường nước tồn cầu thông qua đối tác bán lẻ DTI Hiện nay, Go Lokal có 500 sản phẩm (tạp chí, vở, tranh treo tường, nội thất, mũ, túi xách, cà phê, rượu hoa quả,…) tới từ 200 doanh nghiệp vừa nhỏ Nhiều chuỗi cửa hàng bán lẻ hợp tác để thực chương trình SM Kultura, Robinson’s, Glorietta, Rustan’s Enchanted Kingdom Chính sách phát triển Cụm cơng nghiệp: Trong giai đoạn quyền Aquino III, mơ hình cụm cơng nghiệp như: tre, chuối, dừa, cà phê, nội thất, ICT, xoài, khai thác mỏ, dầu cọ, cao su, du lịch, … sách quan trọng nhằm thực mục tiêu “Lĩnh vực công nghiệp dịch vụ sáng tạo cạnh tranh toàn cầu”.52 Để hỗ trợ SME tham gia vào mơ hình này, phủ cung cấp hỗ trợ tài thị trường đầu cho sản phẩm cụm cơng nghiệp Ngồi ra, giai đoạn Aquino III đưa chiến lược thúc đẩy xuất sản phẩm tự nhiên, hữu Sự phát triển sản phẩm kết nối chặt chẽ với lĩnh vực khác du lịch hay hoạt động xúc tiến thương mại đầu nhằm mở rộng thành chuỗi sản phẩm dịch vụ [132] Một điểm đáng ý 51 52 HTTPS://WWW.DTI.GOV.PH/PROGRAMS-PROJECTS/OTOP https://www.dti.gov.ph/programs-projects/industry-clusters 107 khác, quyền Aquino III ý phát triển thị trường dựa yếu tố văn hóa (Culture – Based Markets), bao gồm Halal53, Kosher54 cộng đồng người Philippines nước Đây thị trường có tính đặc thù cao tiềm ổn định nhu cầu Vì thế, phủ Philippines xác định chiến lược xuất giai đoạn tới [132] 3.3.4 Một số thành tựu, hạn chế 3.3.4.1 Thành cơng Thứ nhất, sách kinh tế thời Aquino III giúp ổn định lại kinh tế sau KHTCTC đưa Philippines trở thành kinh tế tăng trưởng cao ổn định Mặc dù mức tăng trưởng đạt thấp so với mục tiêu đề ra, song mức tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2010-2016 đạt 6,1%, cao từ năm 1978 Bảng 3.9: Kết thực số mục tiêu kinh tế vĩ mô (Đơn vị: %) Mục tiêu Thực 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Tăng trưởng GDP 6,5-7,5 7,0-8,0 7,0-8,0 6,2 5,9 6,8 Tăng trưởng nông nghiệp -0,9-0,1 2,0-3,0 2,5-3,5 1,7 0,1 -1,3 Tăng trưởng công nghiệp 9,8-11,0 8,6-9,7 9,3-10,3 7,8 6,0 8,0 Tăng trưởng dịch vụ 6,0-6,9 6,8-7,8 7,2-8,1 6,2 6,8 7,5 Tỷ lệ thất nghiệp 6,7-6,9 6,6-6,8 6,5-6,7 6,6 6,3 5,5 19 18 17 18,4 18,7 18,3 Tỷ lệ thiếu việc làm Giảm nghèo 22,5 21,6 Nguồn: NEDA (2017) Thuật từ liên quan tới cộng đồng người Hồi giáo Nó thực phẩm, đồ uống đồ dùng cá nhân mà người đạo Hồi phép sử dụng Trái nghĩa với ‘Halal’ ‘Haram’, thứ bị cấm người theo đạo Trên giới có khoảng 1,5 tới 1,8 tỷ người tiêu dùng người Hồi giáo tốc độ tăng dân số hàng năm người theo đạo khoảng 3%, nhanh so với tốc độ tăng dân số giới (2,3%) Đây thị trường lớn tổng giá trị thương mại thực phẩm thị trường ước tính khoảng 150 tỷ USD/ năm 54 Thuật từ liên quan tới thực phẩm người Thiên chúa giáo Thị trường đồ ăn Kosher ước tính tiêu thụ khoảng 150 tỷ USD năm 53 108 Thứ hai, biện pháp tài khóa quyền Aquino III giúp ổn định kinh tế giai đoạn Cụ thể, giai đoạn 2010-2015, thu ngân sách tăng từ 13,4% lên 15,8%, nguồn thu từ thuế tăng từ 12,2% lên 13,6% Sự cải thiện cho phép quyền Aquino III đẩy mạnh đầu vào lĩnh vực sở hạ tầng dự án kinh tế - xã hội Chi tiêu phủ vào lĩnh vực thiết yếu tăng từ 13,6% năm 2010 lên 14,4% năm 2015, đặc biệt chi tiêu vào sở hạ tầng tăng trưởng bình quân 28,4% Tỷ lệ đầu sở hạ tầng GDP tăng từ 1,8% năm 2010 lên 5% năm 2016 Tỷ lệ nợ/GDP giảm từ 52,4 xuống 44,8% Thặng dư tài khoản vãng lai đạt bình quân 3,3% GDP Tổng dự trữ quốc tế tiếp tục tăng từ 62,4 tỷ USD lên 80,7 tỷ USD giai đoạn nhờ nguồn thu từ thương mại dịch vụ kiều hối ổn định Đặc biệt, xếp hạng tín dụng Philippines cải thiện mạnh mẽ thời Aquino III Thứ ba, tăng trưởng kinh tế cao bền vững giai đoạn 2010-2016 nhờ sách tiền tệ thận trọng Chính sách tiền tệ tiếp tục gắn chặt với việc trì mức lãi suất thấp ổn định thúc đẩy hoạt động đầu tiêu dùng nước Các khoản vay cá nhân, doanh nghiệp tăng trưởng mạnh thời gian qua Khu vực nhân chiếm tới 85% hoạt động kinh tế Mức lãi suất thấp nhân tố quan trọng dẫn tới phát triển mạnh mẽ ngành ngân hàng, tài chính, BPO, tơ bất động sản Thứ tư, cải cách ngân hàng thời Aquino III giúp hệ thống tài ngân hàng phát triển ổn định bối cảnh hệ thống tài tồn cầu có nhiều biến động khó lường từ sau KHTCTC đến khủng hoảng nợ công khu vực châu Âu, tăng trưởng kinh tế yếu kinh tế phát triển, bế tắc tài khoá Mỹ…, Cụ thể, tổng tài sản HTNH tăng trưởng liên tục từ sau KHTCTC Tính tới cuối năm 2017, tổng tài sản hệ thống đạt 15.160,6 tỷ Peso, cao gấp đôi so với thời điểm năm 2010 Tốc độ tăng trưởng bình quân từ sau khủng hoảng tới đạt 8%/năm dao động mức 12%/năm từ năm 2016 tới Trong đó, phát triển mạnh mẽ NHĐN NHTM giai đoạn qua đóng góp quan trọng vào phát triển chung hệ thống với mức tài sản năm 2017 đạt 13.763 tỷ Peso (chiếm 90,8% tổng tài sản hệ thống) Đồng thời, NHNT NHHT có cải thiện lớn so với thời điểm KHTCTC với mức tài sản 229 tỷ Peso (chiếm 109 8,1% tài sản hệ thống) Xét chất lượng tài sản, tỷ lệ NPL giảm mạnh so với thời điểm KHTCTC, từ 4,5% năm 2007 xuống 1,7% năm 2017 Hoạt động cho vay hệ thống tiếp tục tăng trưởng cao mức chữ số [62] Mặc vay liên quan tới lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ trọng lớn, song mức độ rủi ro giảm xuống Bên cạnh đó, lợi nhuận ròng HTNH tiếp tục cải thiện mạnh so với giai đoạn khủng hoảng Theo số liệu BSP, mức lợi nhuận ròng hệ thống năm 2017 đạt 167,7 tỷ Peso (so với mức 62,9 tỷ Peso năm 2007) Cùng với việc cải thiện chất lượng tài sản khoản cao, ngân hàng thực tương đối tốt tiêu chuẩn vốn Tỷ lệ CAR NHTM NHĐN đạt 15,7%, cao so với tiêu chuẩn đề BSP BIS Các ngân hàng trì mức CET1 cao Điều cho thấy cải cách nhằm đẩy mạnh khung khổ pháp lý giám sát rủi ro ngành ngân hàng giai đoạn qua phát huy hiệu Bên cạnh đó, nhờ thực tài bao trùm, HTNH đạt kết rõ ràng việc mở rộng phạm vi tiếp cận người dân tới sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông qua thành lập EO, OBO, MBO, Quan trọng hơn, diện loại hình khu vực phát triển tạo hội sử dụng dịch vụ sản phẩm ngân hàng đóng góp vào phát triển chung hệ thống Bên cạnh đó, HTNH cung cấp nguồn tín dụng ổn định để hỗ trợ cho MSME giai đoạn qua HTNH Philippines trở nên cạnh tranh nhờ tăng cường tham gia ngân hàng nước ngồi ứng dụng cơng nghệ tài Nhờ cải cách tự hoá ngân hàng nước ngoài, số lượng ngân hàng nước Uỷ ban Tiền tệ thông qua cho phép hoạt động Philippines tăng mạnh thời gian qua Chỉ riêng năm 2017, có ngân hàng nước ngồi BSP cấp phép thành lập chi nhánh văn phòng đại diện Theo thống BSP, hầu hết chi nhánh công ty ngân hàng nước đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương Thị trường mục tiêu FBB doanh nghiệp vừa nhỏ, lao động Philippines làm việc nước dự án tài Các ngân hàng tận dụng hội để áp dụng cơng nghệ vào q trình hoạt động Tính tới tháng 12/2016, có 23 ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng qua điện thoại 110 di động, 45 ngân hàng cung cấp dịch vụ internet banking, 30 ngân hàng cung cấp dịch vụ phát hành tiền điện tử 23 ngân hàng cung cấp dịch vụ tài di động thơng qua ứng dụng điện thoại [62] Thứ năm, tình hình thu hút đầu nước cải thiện đáng kể Nguồn FDI tăng mạnh từ 1,9 tỷ USD năm 2011 lên 7,9 tỷ USD năm 2016 Trong đó, Hà Lan, Úc, Mỹ, Nhật Bản Singapore nguồn cung cấp FDI chủ yếu cho Philippines Dòng FDI vào Philippines tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chế tạo, tiếp đến lĩnh vực điện, khí gas, nước, dịch vụ bảo hiểm bất động sản Thứ sáu, tăng trưởng kinh tế thời Aquino III mang lại lợi ích người nghèo Theo đánh giá Rogier van den Brink, nhà Kinh tế trưởng World Bank điều hành kinh tế giảm nghèo Philippines, người nghèo bắt đầu hưởng lợi từ kết kinh tế giai đoạn 2012-2014 Cụ thể, Brink giai đoạn mức thu nhập nhóm 40% dân số nghèo tăng nhanh so với nhóm giàu tỷ lệ nghèo đói giảm 2,1 điểm phần trăm Nếu phủ trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm mức 6% theo dự báo Brink thu nhập bình quân đầu người Philippines tăng gấp đơi vòng thập kỷ, tăng lần hai thập kỷ 11 lần vòng thập kỷ 55 3.3.4.2 Hạn chế, yếu Thứ nhất, sách tài khóa cần tiếp tục cải thiện hệ thống thuế phức tạp thiếu hiệu dẫn tới yếu thu ngân sách Nhiều biện pháp miễn giảm đối xử đặc biệt rào cản quản trị thuế luật bí mật ngân hàng… Bên cạnh đó, cải cách chi tiêu phủ lĩnh vực sở hạ tầng không đáp ứng gia tăng dân số tốc độ thị hóa Về chất lượng sở hạ tầng tổng thể, Philippines bị thua xa so với Singapore, Malaysia, Indonesia Thái Lan Tỷ lệ giải ngân bình quân thực tế giảm từ 96,4% giai đoạn 2004-2009 xuống 91,7% giai đoạn 2010-2015 Hệ thống giao thông: Mặc dù mở rộng song chưa đáp ứng nhu cầu phát triển Ở thời điểm năm 2015, hệ thống giao thơng Philippines hồn 55 Phát biểu Diễn đàn Kinh doanh Manila Times lần thứ ngày 23/2/2016 111 thành 97,19% (31.412 km) tuyến đường quốc lộ, 61,80% (15.377 km) đường nội đô 26,85% (31.075 km) đường tỉnh lộ…Tuy nhiên, Philippines xếp hạng thứ 97/140 quốc gia chất lượng sở hạ tầng đường [179] Tương tự, chất lượng hạ tầng đường sắt Philippines xếp hạng 84/140 quốc gia có tuyến đường sắt thị với tổng chiều dài 76,9 km Metro Manila Southern Luzon Trong đó, hệ thống giao thơng kết nối Luzon với thành phố Visayas Mindanao bắt đầu triển khai Việc thiếu hụt hạ tầng giao thơng dẫn tới tăng chi phí giảm hiệu hoạt động kinh doanh gây tình trạng tắc nghẽn nhiễm mơi trường Ngồi ra, hệ thống giao thơng hàng khơng đường thủy chưa đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng hạ tầng Năm 2015, lĩnh vực vận tải hàng không vượt 25,8% so với mục tiêu tăng 52,51 triệu hành khách nước quốc tế [133] Tuy nhiên, tình trạng tắc nghẽn trở nên nghiêm trọng sân bay lớn Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Clark International Airport (CRK) Về nguồn nước: 14,5% tổng số 22,7 triệu hộ gia đình chưa tiếp cận nguồn nước [133] Trong đó, phủ ban hành sách nhằm tăng tính cạnh tranh sản xuất cung ứng điện, song nguồn cung điện không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng Giá điện Philippines mức cao châu Á Bảng 3.10: Tỷ lệ chi tiêu sở hạ tầng/GDP giai đoạn Aquino III (Đơn vị:%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mục tiêu 1,60 2,20 2,50 3,50 4,00 5,10 Thực tế 1,81 2,06 2,66 2,74 4,33 5,12 Nguồn: [133] Thứ hai, hệ thống tài – ngân hàng tiếp tục củng cố thời gian qua song đặt số vấn đề sách Chính phủ cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện khung khổ pháp lý giám sát rủi ro hệ thống tài nói chung HTNH nói riêng Đặc biệt, BSP cần tiếp tục đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp tiêu chuẩn quản lý rủi ro để đảm bảo ổn định HTNH Trong giai đoạn qua, hoạt động cho vay ngân hàng tập trung phần lớn vào lĩnh 112 vực bất động sản lại đưa vào lĩnh vực sản xuất Điều tạo nguy an tồn hệ thống đòi hỏi BSP phải có biện pháp giám sát chặt chẽ thời gian tới Bên cạnh đó, rủi ro liên quan tới việc sử dụng phụ thuộc vào công nghệ ngày tăng rủi ro toán qua thẻ ngân hàng quốc tế, an ninh mạng,… Bên cạnh đó, BSP cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hệ thống theo hướng tài bao trùm để hỗ trợ cho khu vực phát triển tiếp cận tốt dịch vụ sản phẩm tài Bên cạnh đó, phủ phải nâng cao lực thực thi sách tài bao trùm Trong giai đoạn qua, đóng vai trò quan trọng việc hỗ trợ tín dụng cho MSME cải cách nơng nghiệp, song mức độ phân bổ tín dụng chưa thực theo yêu cầu đặt Cụ thể, theo quy định, tỷ lệ tín dụng hỗ trợ cho MSME phải 10% tổng tín dụng hệ thống Trong đó, nguồn tín dụng cho MSME thực tế đạt 8,2% năm 2017, đặc biệt tín dụng cho MSE đạt 3,3% so với mức quy định 8%.56 Đối với lĩnh vực nông nghiệp, HTNH phải phân bổ 15% tổng tín dụng vào lĩnh vực (trong thực mức 12,6%) Đặc biệt, nguồn tín dụng ngân hàng hỗ trợ cho cải cách ruộng đất thấp, chiếm 1% so với mức quy định 10% Các cải cách sách theo hướng tự hoá cần phải tiếp tục tiến hành đẩy mạnh để nâng cao lực cạnh tranh HTNH thời gian tới Đối với ngân hàng nước ngoài, BSP phải phối hợp với quan phủ liên quan nhằm tiếp tục loại bỏ rào cản pháp lý việc tham gia đầu vào thị trường nước Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho phép thành lập ngân hàng nội địa mở rộng phạm vi hoạt động Ngoài ra, phủ cần tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ chất lượng nguồn nhân lực hoạt động giám sát hệ thống Thứ ba, sách phát triển ngành kinh tế thời Aquino III tiếp tục góp phần chuyển dịch cấu, song tốc độ cải cách cần phải đẩy nhanh, bền vững mang lại giá trị gia tăng nhiều cho kinh tế Trong giai đoạn Aquino III, đóng góp lĩnh vực nông nghiệp vào tăng trưởng tiếp tục suy giảm không đạt 56 Theo Đạo luật số 8289 9501 hỗ trợ tín dụng cho MSME 113 so với mục tiêu phủ đề Tỷ trọng đóng góp trung bình ngành nơng nghiệp vào GDP mức 10% giai đoạn 2013-2015 [133] Điều đáng nói là, giá trị gia tăng ngành nơng nghiệp bình qn đạt 1% giai đoạn này, chí sụt giảm 1,3% ba quý đầu năm 2016 [133] Sự tăng trưởng chậm với lượng lao động nông nghiệp giảm xuống làm giảm suất lao động ngành Cụ thể, tăng trưởng suất lao động bình qn hàng năm ngành nơng nghiệp mức 2,9% giai đoạn 2013-2015, thấp nhiều so với suất lao động ngành công nghiệp dịch vụ Những kết yếu lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu sách phủ chưa giải hạn chế cố hữu từ giai đoạn trước để lại, đặc biệt hạn chế tiếp cận tới nguồn tín dụng bảo hiểm nơng nghiệp, dịch vụ hỗ trợ, sở hạ tầng trang thiết bị yếu Khoảng 39% hộ nông dân không tiếp cận nguồn tín dụng thức Ngồi ra, việc giới hóa nơng nghiệp thấp trang thiết bị hệ thống tưới tiêu thiếu thốn Trong đó, đầu R&D vào phát triển công nghệ quản lý thấp Chương trình cải cách ruộng đất chưa hoàn thành sau vài thập kỷ thực mua lại phân bổ ruộng đất chưa hoàn thành Sự liên kết khu vực sản xuất thị trường việc cam kết sản xuất theo tiêu chuẩn thiếu dẫn tới lực cạnh tranh yếu sản phẩm nơng nghiệp Ngồi ra, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực tác động thiên tai biến đổi khí hậu giai đoạn Thứ tư, sách thời Aquino III giới hạn tham gia nhà đầu nước số lĩnh vực, tạo rào cản cạnh tranh, đầu tư, thương mại Philippines Mặc dù tăng lên đáng kể nhiệm kỳ Aquino III, song lượng FDI vào Philippines thấp nhiều so với quốc gia khu vực Singapore (65,3 tỷ USD), Indonesia (18,7 tỷ USD), Malaysia (9,8 tỷ USD) năm 2015.57 Sự hạn chế thu hút FDI chủ yếu rào cản mặt sách mà sở hữu nước số lĩnh vực bị hạn chế cải cách sách chưa thực đầy đủ Nhiều quy định rào cản pháp lý việc cấp phép đăng kí kinh doanh Bên cạnh đó, 57 Association of Southeast Asian Nations Foreign Direct Investment Statistics Retrieved from http://asean.org/?static_ post=foreign-direct-investment-statistics 114 yếu cấu số ngành dẫn tới dễ bị ảnh hưởng cú sốc bên Xuất tập trung vào vài sản phẩm thị trường Trong đó, lực cơng nghệ đổi sáng tạo doanh nghiệp nước bị bỏ xa so với quốc gia khác Ngoài ra, vấn đề trị an ninh rào cản nhà đầu Như vậy, nhìn chung sách kinh tế giai đoạn quyền Aquino III đạt kết tích cực so với giai đoạn trước Điều thể qua tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn Aquino III đạt cao so với giai đoạn tổng thống trước Khách quan mà nói, quyền Aquino III thừa hưởng số thành sách kinh tế giai đoạn tổng thống trước để lại chương trình cải cách thuế VAT chi tiêu ngân sách thời Arroyo sách mở cửa tự hóa Ramos lĩnh vực viễn thông hàng không từ đầu năm 1990 mang lại phát triển mạnh mẽ ngành BPO, vận tải hàng khơng du lịch Mặc dù vậy, nói đóng góp lớn sách kinh tế thời Aquino III thiết lập tảng kinh tế vĩ mô ổn định vững Chuyên gia kinh tế Philippines World Bank, Karl Kendrick Chua nhận định đóng góp quan trọng quyền Aquino III kinh tế Philippines củng cố tảng kinh tế vĩ mơ cải thiện vấn đề tài khóa [175] Trong bối cảnh kinh tế ln rơi vào tình trạng khủng hoảng bất ổn giai đoạn trước đóng góp quyền Aquino III có ý nghĩa quan trọng kinh tế Karl Kendrick Chua cho rằng: “chúng ta kỳ vọng giải yếu (của kinh tế) thập kỷ năm” Chua miêu tả Philippines cậu học sinh cần môi trường tốt để phát triển: “Bất kỳ đứa trẻ phải sống gia đình mà bố mẹ đánh cãi cơm bữa, anh chị nhậu nhẹt say thuốc (phiện) suốt ngày khơng có thứ nước uống hay sách giáo khoa chúng có khoảng thời gian khó khăn để học hỏi phát triển”.58 Cũng theo Khảo sát Social Weather Stations, người dân Philippines có mức độ hài lòng cao kết kinh tế xã hội đạt thời Aquino Dẫn lại từ viết Rappler, “Beyond the numbers: How Aquino fueled the economy”, https://www.rappler.com/business/economy-watch/136536-president-aquino-economy-legacy 58 115 III.59 Vào cuối nhiệm kỳ, mức độ hài lòng thành tựu đạt thời Aquino III +29, cao so với giai đoạn Tổng thống trước (tốt Tổng thống Ramos xếp hạng +19 năm 1998) Biểu đồ 3.6: Xếp hạng mức độ hài lòng kết kinh tế - xã hội qua giai đoạn Tổng thống Nguồn: Social Weather Stations (2017) https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20160907145317 Các khảo sát SWS tiến hành qua vấn trực tiếp 1200 người lớn toàn quốc Mức độ hài lòng đo lường % hài lòng - % khơng hài lòng Từ +70 trở lên: “Tuyệt vời”, từ +50 +69: “Rất tốt”; từ +30 - +49: “Tốt”; từ +10 - +29: “khá”; từ +9- -9: “bình thường”; -10 - -29: “kém”; -30 - 49: “không tốt”; -50- -69: “Rất không tốt”; -70: “tồi tệ” Nguồn: https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20160907145317 59 116 Chương ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA 4.1 Đánh giá chung sách kinh tế từ sau khủng hồng tài Châu Á 4.1.1 Thành tựu Sau 20 năm kể từ sau KHTCCA, Philippines trở thành kinh tế tăng trưởng nhanh động khu vực Đông Nam Á Kết khơng phải ngẫu nhiên mà có, thay vào kết nỗ lực điều chỉnh cải cách sách kinh tế phủ Philippines suốt giai đoạn Chính phủ Philippines qua đời Tổng thống Estrada, Arroyo, Aquino III áp dụng lý thuyết kinh tế học Keynes với việc can thiệp vào tổng cầu thông qua sách tiền tệ tài khóa kết hợp với lý thuyết chủ nghĩa tự với can thiệp lên tổng cung thông qua loạt sách cải cách cấu sách tự hóa thương mại đầu tư, bãi bỏ quy định điều chỉnh, xếp, cấu lại thể chế nội kinh tế nhằm nâng cao suất lao động, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế Đồng thời, giai đoạn từ sau KHTCCA đến nay, quyền qua đời Tổng thống Philippines chủ trương tiến hành sách kinh tế dân túy với việc hướng tới dân nghèo Thứ nhất, điều chỉnh sách tiền tệ tài khóa từ sau KHTCCA góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ tăng trưởng kinh tế Những điều chỉnh sách tiền tệ từ sau KHTCCA góp phần quan trọng việc ổn định kinh tế hỗ trợ tăng trưởng bền vững Như phân tích trên, sau KHTCCA, quyền Arroyo, sách tiền tệ phải điều chỉnh sang điều hành theo khung khổ lạm phát mục tiêu bối cảnh trước BSP gặp nhiều khó khăn thực sách tiền tệ theo khung khổ mục tiêu tổng cung tiền với sách tỷ giá thả tự hóa dòng vốn từ năm 1990 Khung khổ lạm phát mục tiêu cho phép BSP tập trung vào nhiệm vụ quan trọng đảm bảo mức lạm 117 phát thấp ổn định Bên cạnh đó, phủ thông qua việc ấn định mục tiêu lạm phát trung hạn theo biên độ định nhằm cải thiện khả dự báo lạm phát mang tính dài hạn tạo sở chắn cho định tiêu dùng đầu thành phần kinh tế nhà đầu Chính sách tiền tệ tiếp tục trì giai đoạn Tổng thống Aquino III với điều chỉnh nhỏ việc áp dụng công cụ hành lang lãi suất để giảm thiểu biến động lãi suất thị trường Nhìn chung, việc điều chỉnh sách tiền tệ kể từ sau KHTCCA biện pháp quan trọng hiệu nhằm tạo ổn định kinh tế vĩ mô Theo thống BSP, mức lạm phát bình quân giảm từ 6,075% giai đoạn Estrada (1998-2001) (trước áp dụng khung khổ lạm phát mục tiêu) xuống 4,2% giai đoạn Arroyo (20022010) tiếp tục giảm xuống mức 3,5% giai đoạn Aquino III (2010-2016) [62] Đặc biệt, lạm phát năm 2015 2016 mức 2%, thấp mục tiêu lạm phát đề phủ (Biểu đồ 4.1) Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ năm gần đây, việc phủ kiên trì đảm bảo mục tiêu lạm phát với sách tỷ giá thả giúp hạn chế tác động tiêu cực từ bên ngồi vào kinh tế Ngồi ra, sách tiền tệ theo khung khổ lạm phát mục tiêu giúp cho chủ thể kinh tế nắm bắt mục tiêu sách phủ sở có kế hoạch, mục tiêu chắn Biểu đồ 4.1: Tình hình lạm phát Philippines, 1998-2016 (Đơn vị: %) Nguồn: PSA, http://www.nap.psa.gov.ph/sdds/nsdp_online_all.asp 118 Mặc dù mức cao giai đoạn quyền Estrada, song tình hình lãi suất có xu hướng hạ xuống ngày ổn định kể từ áp dụng khung khổ sách tiền tệ theo mục tiêu lạm phát Đặc biệt, với mức lãi suất tương đối thấp ổn định mức 4% từ sau KHTCTC đến năm 2016 có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế (Biểu đồ 4.2) Biểu đồ 4.2: Diễn biến lãi suất sách, 1998-2016 (Đơn vị: %) Nguồn: PSA, http://www.bsp.gov.ph/Statistics/sdds/SDDS.htm Cùng với sách tiền tệ, sách tài khóa biện pháp quan trọng phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô giai đoạn từ sau KHTCCA Như đánh giá trên, thâm hụt tài khóa ngày trở nên trầm trọng lực điều hành yếu Estrada quyền ơng, song với cải cách tài khóa thời Arroyo Aquino tình hình có nhiều cải thiện Tăng trưởng kinh tế Philippines ngày cải thiện từ sau KHTCCA đến Tốc độ tăng trưởng kinh tế Philippines giai đoạn Tổng thống Aquino III đạt mức cao so với giai đoạn tổng thống trước Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình qn thời Aquino III đạt 5,93% giai đoạn 2011-2014 (6,1% giai đoạn 2010-2016), cao so với mức tăng trưởng 5,16% thời Arroyo 3,46% thời Estrada (Bảng 4.1) 119 Bảng 4.1: Tốc độ tăng tỷ trọng chi tiêu GDP (Đơn vị: %) Tốc độ tăng bình quân Estrada Arroyo Aquino Chi tiêu cho tiêu dùng cuối hộ GĐ Chi tiêu cho tiêu dùng phủ Tích lũy tài sản vốn nước - Tích lũy tài sản vốn cố định Xuất ròng Xuất HH&DV Chênh lệch thống GDP Tỷ trọng đóng góp vào GDP Estrada Arroyo Aquino 3,18 3,51 4,07 91,78 68,12 68,60 -0,26 0,29 0,69 -7,38 5,59 11,55 0,56 0,56 1,30 16,10 10,82 21,90 0,14 0,81 1,49 4,07 15,61 25,18 -0,02 0,80 0,07 -0,51 15,47 1,18 2,44 3,01 1,91 70,56 58,28 32,20 -0,38 3,46 5,16 5,93 -3,22 100 100 100 Nguồn: [61] Thứ hai, sách trọng phát triển thị trường nước, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực có lợi cạnh tranh sách thúc đẩy phát triển SME giúp cải thiện tình hình sản xuất nước giúp tăng trưởng kinh tế ổn định bối cảnh thị trường giới có nhiều biến động Trong giai đoạn cầm quyền Aquino III, tiêu dùng hộ gia đình, chi tiêu phủ tích lũy tài sản cố định có mức tăng trưởng cao đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng kinh tế (Bảng 4.1) Điều cho thấy sách kinh tế hướng tới thị trường nước bối cảnh hàng loạt bất ổn bên kinh tế giới suy thối, khủng hoảng nợ cơng châu Âu, suy giảm kinh tế Nhật Bản Trung Quốc,…đóng vai trò quan trọng việc trì tăng trưởng Có thể thấy, tăng trưởng kinh tế giai đoạn Aquino III phụ thuộc vào nhu cầu bên Đặc biệt, lĩnh vực xuất thời Aquino III tăng trưởng đóng góp vào GDP thấp so với giai đoạn Arroyo Estrada Cụ thể, tăng trưởng xuất hàng hóa dịch vụ bình qn giai đoạn Aquino III 1,91%, chậm so với mức 2,44% thời Estrada 3,01% thời Arroyo Đóng góp lĩnh vực xuất vào GDP giai đoạn Aquino III 32,20%, thấp nhiều so với giai đoạn Arroyo (58,28%) Estrada (70,56%) Điều cho thấy điều chỉnh sách nhằm giảm thiểu phụ thuộc vào bên trọng tới thị 120 trường nước hợp lý phát huy hiệu rõ rệt Thực tế cho thấy, mơ hình tăng trưởng kinh tế nhiều kinh tế khu vực giới phụ thuộc nặng nề vào xuất dẫn tới việc bị ảnh hưởng mạnh từ biến động nhu cầu bên ngồi Sự điều chỉnh mơ hình tăng trưởng định hướng chủ yếu xuất từ thời Estrada Arroyo sang mơ hình tăng trưởng đề cao vai trò phủ việc thúc đẩy nhu cầu nội địa quyền Aquino III làm giảm thiểu tác động đồng thời giúp tăng trưởng kinh tế Philippines khởi sắc Thứ ba, sách tự hóa, bãi bỏ quy định phủ Philippines tạo điều kiện cho ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ giai đoạn qua Kể từ sau KHTCCA, lĩnh vực dịch vụ ln đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế (chiếm khoảng 60% GDP) Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ thời Tổng thống Aquino III đạt 3,6%, cao so với giai đoạn tổng thống trước [61] (Bảng 4.2) Bên cạnh đó, ngành dịch vụ đóng góp lớn việc giải áp lực việc làm cho kinh tế Sự đóng góp tăng lên qua giai đoạn, đặc biệt tỷ trọng việc làm ngành dịch vụ lên tới 59,1% tổng số việc làm ngành giai đoạn 2010-2014 [61] Bảng 4.2: Tốc độ tăng trưởng đóng góp ngành vào GDP (Đơn vị: %) Tốc độ tăng bình qn Nơng nghiệp Cơng nghiệp - Khai thác mỏ quặng - Chế tạo - Xây dựng - Điện, nước khí gas Dịch vụ - Vận tải, kho bãi viễn thông - Trung gian tài - Bất động sản HĐKD GDP Tỷ trọng đóng góp vào GDP Estrada Arroyo Aquino 21,55 9,83 3,98 19,43 28,99 35,31 -0,14 2,05 0,67 23,24 19,04 26,84 -7,85 4,62 5,78 4,18 3,28 2,03 59,02 61,18 60,70 Estrada 0,75 0,67 (0,00) 0,80 (0,27) 0,14 2,04 Arroyo 0,51 1,50 0,11 0,98 0,24 0,17 3,16 Aquino 0,24 2,10 0,04 1,59 0,34 0,12 3,60 0,46 0,62 0,46 13,38 12,01 7,82 0,17 0,42 0,56 4,96 8,23 9,36 0,05 0,63 0,84 1,47 12,14 14,20 3,46 5,16 5,93 100 100 100 Nguồn: [61] 121 Ngành dịch vụ ngày đóng góp lớn vào hoạt động xuất Ở giai đoạn 2000-2005, cán cân thương mại lĩnh vực dịch vụ bị thâm hụt mức 1,87 tỷ USD [181] Tuy nhiên, nhờ tăng trưởng xuất mạnh mẽ ngành dịch vụ năm gần đây, đặc biệt lĩnh vực máy tính dịch vụ kinh doanh khác IT-BPM, BPO, làm cho cán cân thương mại lĩnh vực dịch vụ chuyển sang thặng dư mức 5,28 tỷ USD giai đoạn 2010-2013 [181] (Bảng 4.3) Bảng 4.3: Cán cân thương mại lĩnh vực dịch vụ (Đơn vị: Tỷ USD) 2000-2005 2006-2010 2010-2013 Lĩnh vực dịch vụ -1,87 1,68 5,28 Xây dựng -0,05 0,07 0,04 Du lịch 0,42 0,97 -1,78 Vận tải -1,70 -2,77 -2,60 Viễn thông 0,30 0,31 0,24 Bảo hiểm -0,16 -0,22 -0,21 Tài -0,02 -0,05 -0,05 Máy tính thông tin -0,02 0,96 2,27 Các dịch vụ kinh doanh khác -0,36 2,99 8,26 Dịch vụ văn hố giải trí, cá nhân -0,01 0,00 0,03 Các dịch vụ phủ -0,05 -0,18 -0,26 Nguồn: [181] Sự tăng trưởng mạnh mẽ lĩnh vực dịch vụ giai đoạn qua có nhờ phủ Philippines tiếp tục tiến hành cải cách tự hóa từ đầu năm 1990 thông qua việc tạo dựng tảng cạnh tranh loại bỏ dần độc quyền ngành then chốt Khách quan mà nói cải cách từ thời Corazon Aquino từ cuối năm 1980 với việc mở cửa lĩnh vực sản xuất điện vào năm 1987 nhằm loại bỏ độc quyền Tập đồn Điện lực Quốc gia, tiếp đó, hàng loạt cải cách thời Tổng thống Ramos, đặc biệt lĩnh vực viễn thông thông tin liên lạc, tài – ngân hàng, vận tải hàng khơng, ngành nước giai 122 đoạn đầu năm 1990 tạo dựng tảng phát triển quan trọng cho ngành dịch vụ Bên cạnh đó, phát triển ngành dịch vụ, đặc biệt ngành dịch vụ IT, BPO Philippines giai đoạn qua hoàn toàn phù hợp với xu hướng kinh tế giới chuyển dịch sang kinh tế dịch vụ bối cảnh lĩnh vực công nghệ thông tin phát triển bùng nổ Các quan điểm truyền thống nhận định có quốc gia có hệ thống thị trường đầy đủ cơng nghiệp tiên tiến phát triển ngành dịch vụ Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nhiều quốc gia giới chuyển nhanh sang kinh tế dịch vụ mà khơng phải đạt tới trình độ cơng nghiệp hóa cao trường hợp Singapore, Ấn Độ hay Trung Quốc Đáng ý, xu hướng thuê ngồi (outsourcing) xuất dịch vụ có xu hướng ngày phổ biến ngành dịch vụ, đặc biệt lĩnh vực công nghệ thông tin Điều cho phép quốc gia Philippines tắt đón đầu, nhanh chóng chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế dịch vụ Yếu tố vị trí địa lý sở hạ tầng cho ngành dịch vụ tạo lợi cho Philippines phát triển ngành dịch vụ Philippines có lợi tự nhiên mặt vị trí địa lý, nằm tuyến hàng hải huyết mạch Đông Nam Á nối từ Thái Bình Dương tới Ấn Độ Dương Khu vực Clark trung tâm logistic lý tưởng Philippines cho hoạt động vận tải trung chuyển hàng hoá cho quốc gia Hồng Kong, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Guam, Việt Nam, Singapore, Brunei, Malaysia Trung Quốc Thời gian bay từ thành phố lớn châu Á tới Philippines vài đồng hồ Bên cạnh đó, đảo quốc với lợi có nhiều biển nội địa, vịnh cảng nước sâu khu vực Visayas, Philippines trở thành trung tâm sửa chữa tàu thuyền khu vực Ngoài ra, Philippines có lợi cạnh tranh lĩnh vực viễn thông so với Ấn Độ nhờ phát triển hệ thống sở hạ tầng từ sớm Từ đầu năm 2000, Philippines có tuyến đường cáp biển kết nối sang Mỹ Bên cạnh đó, đường điện thoại với dải băng tần cao (tiêu chuẩn E1) làm chi phí rẻ đến lần so với Ấn Độ Một yếu tố quan trọng định nguồn nhân lực Philippines có chất lượng tương đối cao so với quốc gia khu vực, đặc biệt có lợi kĩ ngoại ngữ [181] Philippines nước có số lượng người sử dụng tiếng Anh lớn thứ giới Điều làm cho 123 Philippines có lợi cung cấp nguồn lao động biết sử dụng thành thạo tiếng Anh so với quốc gia khác khu vực Hơn nữa, người Philippines nói tiếng Anh với chất giọng Anh Mỹ cách hoàn toàn tự nhiên, người Ấn Độ Cùng với đó, tương đồng hệ thống luật pháp kiểm tốn Philippines Mỹ giúp cho Philippines đáp ứng chuẩn xác nhu cầu cơng ty bên Mỹ, đóng góp đáng kể vào thành công quốc gia lĩnh vực cung cấp dịch vụ th ngồi tài chính, kế tốn, báo cáo pháp lý,… Sự ảnh hưởng mạnh mẽ văn hố Phương Tây làm cho Philippines có lợi cạnh tranh ngành dịch vụ IT-BPM, đặc biệt dịch vụ tổng đài liên lạc chăm sóc khách hàng Ngồi ra, hệ thống giáo dục định hướng việc đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển ngành dịch vụ Ở Philippines, tính trung bình, có khoảng nửa triệu sinh viên tốt nghiệp hàng năm Trong đó, nửa tốt nghiệp từ ngành y khoa, đặc biệt ngành y tá Hơn 20% sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh, kế tốn ngành liên quan Điều góp phần tạo nguồn cung ổn định dồi đáp ứng nhu cầu cho phát triển ngành Nhiều nghiên cứu nguồn nhân lực Philippines tốt Ấn Độ Trung Quốc mức chi phí tính phù hợp với cơng việc [181] Thứ tư, chiến lược nhằm khôi phục lại lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế tạo điều chỉnh cải cách sách quan trọng kể từ sau KHTCCA nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý góp phần đảm bảo tăng trưởng bền vững Ở giai đoạn trước Aquino III lên nắm quyền, sách phủ chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dịch vụ mà không trọng tới phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt công nghệ chế tạo Hệ là, giai đoạn từ sau KHTCCA chứng kiến chuyển dịch cấu kinh tế nhanh với tăng trưởng mạnh mẽ ngành dịch vụ, song trình chuyển dịch thiếu bền vững bất cân đối Tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm kinh tế không giải Điều lĩnh vực dịch vụ hấp thụ lượng nhỏ lao động có kĩ năng, phần lớn lực lượng lao động làm việc lĩnh vực nông nghiệp So với nước khu vực, ngành công nghiệp Philippines tụt hậu suất lao động, cơng nghệ, đóng góp vào tăng 124 trưởng giải việc làm cho kinh tế Tuy nhiên, quyền Aquino III có điều chỉnh quan trọng, coi lĩnh vực công nghiệp dịch vụ đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng cụ thể hóa thơng qua chương trình sách nhằm phục hồi ngành công nghiệp với lộ trình phát triển cụ thể Kết là, sách mang lại kết tích cực bước đầu Tăng trưởng bình qn lĩnh vực cơng nghiệp thời Aquino III đạt 2,1%, cao so với giai đoạn Arroyo (1,5%) Estrada (0,67%) [61] Lĩnh vực cơng nghiệp thời Aquino III đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP với tỷ lệ 35,31%, cao so với giai đoạn Arroyo (28,99%) Estrada (19,43%) [61] Cũng nhờ điều chỉnh sách quyền Aquino III góp phần vào vấn đề giải việc làm Tỷ lệ thất nghiệp thực tế vượt kế hoạch đề có xu hướng giảm dần, từ 6,6% năm 2014 xuống 5,5% năm 2016 [62] Điều cho thấy sách, chương trình nhằm khơi phục ngành chế tạo có kết bước đầu Đây điều chỉnh có ý nghĩa quan trọng ngành công nghiệp Philippines chịu sức ép cạnh tranh lớn từ doanh nghiệp nước khác bối cảnh kinh tế hội nhập ngày sâu rộng vào khu vực giới,… Thứ năm, điều chỉnh, cải cách sách tài – ngân hàng từ sau KHTCCA đến giúp hệ thống tài ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế Trên thực tế, cải cách sách lĩnh vực tài – ngân hàng bắt đầu triển khai từ đầu năm 1990 thời Tổng thống Ramos Các cải cách tự hóa tài với việc tăng cường lực giám sát điều hành cho BSP giai đoạn tạo tảng vững cho hoạt động tài vượt qua KHTCCA Từ giai đoạn quyền Estrada Aquino III, sách tài – ngân hàng tiếp tục trì đẩy mạnh với việc tập trung vào xây dựng, củng cố khung khổ pháp lý, biện pháp thận trọng theo chuẩn mực quốc tế, quản trị doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Đặc biệt, đề cập, sau 20 năm từ sau KHTCCA, thời Tổng thống Benigno Aquino III, ngân hàng nước phép tự đầu vào HTNH Philippines Đây coi nỗ lực lớn quyền Aquino III nhằm thúc đẩy tạo dựng môi trường cạnh tranh HTNH mà nhiều kinh tế có 125 xu hướng thắt chặt quy định tham gia ngân hàng nước từ sau KHTCTC Những sách thời gian qua mang lại kết tích cực Trong bối cảnh hầu hết kinh tế khu vực Đông Nam Á chịu tác động tiêu cực biến động từ sau KHTCTC năm 2008 khủng hoảng nợ công khu vực châu Âu, tăng trưởng kinh tế yếu kinh tế phát triển, bế tắc tài khoá Mỹ…,, Philippines đánh giá vượt qua khủng hoảng nhanh chóng trở thành kinh tế trì tăng trưởng tốt khu vực giai đoạn qua [62] HTNH tiếp tục mở rộng, có mức lợi nhuận tính cạnh tranh cao HTNH Philippines nhiều tổ chức có uy tín xếp hạng tốt khu vực Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Philippines kinh tế đánh giá triển vọng tích cực từ Fitch năm 2016 Cũng tương tự, Moody đánh giá HTNH Philippines hệ thống xếp hạng tăng trưởng ổn định tất số bao gồm: môi trường hoạt động, chất lượng tài sản, vốn, lợi nhuận, khoản [62] 4.1.2 Hạn chế, yếu vấn đề đặt Thứ nhất, cải thiện đáng kể thời Arroyo Aquino III, song cải cách sách tài khóa chưa thực bền vững tính dễ bị tổn thương kinh tế trước cú sốc cao Như nêu trên, tình hình tài khóa có nhiều cải thiện sau quyền Arroyo đưa chương trình cải cách thuế quan toàn diện Tuy nhiên, tác động KHTCTC năm 2008, thâm hụt ngân sách tăng trở lại vào cuối nhiệm kỳ Arroyo Hiện nay, mức thuế Philippines thuộc loại cao ASEAN song hiệu thu thuế thấp [181] Mức thuế thu nhập doanh nghiệp Philippines 30%, cao khu vực ASEAN Trong đó, khung thuế thu nhập cá nhân không thay đổi từ năm 1997 dẫn tới việc nhiều cá nhân phải nộp mức thuế theo khung cao thu nhập danh nghĩa tăng thu nhập thực tế không thay đổi Bên cạnh đó, mức thuế suất biên cao so với quốc gia ASEAN: mức thuế suất biên Philippines 32%, cao nhiều nước khu vực, ngoại trừ Thái Lan Việt Nam [76] Điều gây ảnh hưởng tới lực cạnh tranh tăng trưởng Philippines Bên cạnh đó, sách tài khóa yếu dẫn tới thiếu hụt nguồn lực cho phát triển dịch vụ cản trở phát triển kinh tế xã hội giai đoạn qua 126 Bảng 4.4: So sánh mức thuế số quốc gia ASEAN Thuế thu nhập cá nhân Thuế suất biên cao (%) Thuế thu nhập VAT Số bậc thuế doanh nghiệp (%) (%) Philippines 32 30 12 Malaysia 26 25 Thái Lan 35 20 Indonesia 30 25 10 Việt Nam 35 22 10 Singapore 20 17 Campuchia 20 20 10 Lào 24 24 10 Nguồn: [76] Chính quyền Tổng thống đương nhiệm Duterte có chủ trương tiến hành cải cách sách thuế theo hướng hiệu quả, công đơn giản thông qua Cải cách Thuế với số nội dung: (i) hạ mức thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp, (ii) mở rộng sở thuế VAT, (iii) đưa mục thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng dầu mỏ vào tính lạm phát [133] Trong cấu chi tiêu, quyền Duterte đề xuất tăng đầu sở hạ tầng lên 7%/GDP vào năm 2022 Năm 2017, quyền Duterte nâng mục tiêu thâm hụt ngân sách lên 3% GDP để tăng cường đầu vào sở hạ tầng dịch vụ xã hội [181] Thứ hai, sách tài – ngân hàng cần tiếp tục đẩy mạnh để nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Từ sau KHTCCA đến nay, sách tài – ngân hàng ln trọng, đặc biệt tâm cải cách phủ thời Aquino III tạo tảng kinh tế vĩ mô chắn cải thiện niềm tin nhà đầu tư, từ góp phần quan trọng vào phát triển hệ thống tài ổn định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao Mặc dù vậy, phủ cần tiếp tục đẩy mạnh 127 sách tài – ngân hàng với việc bổ sung hoàn thiện khung khổ pháp lý giám sát rủi ro hệ thống tài nói chung HTNH nói riêng Đặc biệt, BSP cần tiếp tục đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp tiêu chuẩn quản lý rủi ro để đảm bảo ổn định HTNH Trong giai đoạn qua, hoạt động cho vay ngân hàng tập trung phần lớn vào lĩnh vực bất động sản lại đưa vào lĩnh vực sản xuất Điều tạo nguy an tồn hệ thống đòi hỏi BSP phải có biện pháp giám sát chặt chẽ thời gian tới Bên cạnh đó, rủi ro liên quan tới việc sử dụng phụ thuộc vào công nghệ ngày tăng rủi ro toán qua thẻ ngân hàng quốc tế, an ninh mạng,… Chính sách tài – ngân hàng giai đoạn qua chưa cải thiện cấu hệ thống tài HTNH giữ vị trí thống trị hệ thống tài Philippines với tổng tài sản chiếm 80% tổng tài sản hệ thống tài đóng vai trò chủ yếu cung cấp tín dụng cho kinh tế Trong đó, phát triển NBFI – nguồn cung cấp vốn dài hạn ổn định cho kinh tế khơng có nhiều cải thiện Các sách tài – ngân hàng cần tiếp tục điều chỉnh theo hướng tài bao trùm để hỗ trợ cho khu vực phát triển tiếp cận tốt dịch vụ sản phẩm tài Các ngân hàng nhà cung cấp dịch vụ tài chủ yếu tập trung khu vực đô thị Vùng Thủ đô Quốc gia, Central Luzon, Calabarzon, thiếu hụt khơng chế tài khu vực khác chưa cải thiện nhiều thập kỷ qua [62] Điều giới hạn khả tiếp cận dịch vụ tài người dân vùng xa, đặc biệt người nghèo Chính phủ cần tiếp tục tiến hành cải cách tự hố để nâng cao lực cạnh tranh HTNH thời gian tới Trong đó, phủ cần nghiên cứu rà soát để loại bỏ rào cản pháp lý để tăng cường tham gia nhà đầu nước vào thị trường nước Đồng thời, sách phải trọng tạo thuận lợi thành lập ngân hàng nội địa mở rộng phạm vi hoạt động để đáp ứng tốt nhu cầu thành phần kinh tế Chính phủ cần có biện 128 pháp, sách khuyến khích tăng cường áp dụng cơng nghệ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực thi sách giám sát hệ thống Thứ ba, cải cách lĩnh vực nông nghiệp không mang lại hiệu năm qua Điều thể hạn chế việc đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp Trong nhiều năm, Philippines dành phần lớn quỹ đất tập trung vào ba loại trồng chính: lúa, ngơ dừa Trong đó, diện tích phát triển loại trồng có giá trị cao tiềm lớn để mở rộng thị trường chuối, mía đường, cao su,…nhỏ nhiều [181] Đây nguyên nhân dẫn tới Phlippines tận dụng lợi từ thị hoạt động xuất nông nghiệp Bên cạnh đó, tồn cố hữu từ giai đoạn trước hạn chế suất lao động như: hạn chế tiếp cận tín dụng bảo hiểm nơng nghiệp, mức giới hóa thấp, hệ thống tưới tiêu không đáp ứng đủ nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, thiếu hụt đầu hỗ trợ hoạt động R&D Đặc biệt, nhiều quyền Tổng thống tiến hành CARP song thất bại do: (1) chống đối chủ đất; (2) thủ tục q thời gian trì hỗn nhiều lần; (3) thiếu thống mục tiêu việc mua lại phân bổ đất…Một yếu tố khác lực lượng lao động làm lĩnh vực nông nghiệp ngày già hóa Độ tuổi trung bình người làm nông nghiệp cao nhiều so với ngành khác, lực lượng lao động trẻ thường tìm việc ngành công nghiệp dịch vụ Sự yếu thể chế làm cản trở phát triển ngành nông nghiệp Một số quan phủ có chức chồng chéo ảnh hưởng tới q trình thực cải cách nơng nghiệp [181] Sự phối hợp thiếu chặt chẽ quan phủ nguồn vốn đầu công hạn chế dẫn tới thiếu hiệu trùng lặp triển khai Việc chuyển đổi bất hợp pháp đất nông nghiệp tiếp tục diễn bị cấm (AFMA, CARP,…) Tăng trưởng dân số đe dọa tới việc thu hẹp diện tích đất nơng nghiệp Một mặt, tăng trưởng dân số dẫn tới việc tăng nhu cầu lương thực.Mặt khác, nhu cầu nhà tăng lên quỹ đất có hạn Trên thực tế, việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất diễn mạnh mẽ nhiều năm qua Nếu phủ khơng cân đối mục tiêu phát triển, diện tích đất nông nghiệp ngày thu hẹp đe dọa tới an ninh lương 129 thực Ngồi ra, ngành nơng nghiệp Philippines chịu tác động nặng nề từ tượng thiên tai biến đổi khí hậu Trong giai đoạn 2011-2015, thiệt hại sản xuất nông nghiệp sở hạ tầng khoảng 163,6 tỷ Peso [133] Lĩnh vực nông nghiệp Philippines tiếp tục thua so với quốc gia ASEAN khác suất lao động Trong giai đoạn 1990-2013, sản lượng nông nghiệp tăng khoảng 73%, thấp so với Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan Ấn Độ Mặc dù tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 30% tổng lao động ngành, song tỷ trọng đóng góp lĩnh vực nơng nghiệp GDP giảm từ 22% năm 1990 xuống 11% năm 2014 [181] Bên cạnh đó, tỷ lệ thiếu việc làm ngành nơng nghiệp cao mức 25%, sau đến lĩnh vực công nghiệp (20%) dịch vụ (15%) [181] Sự thiếu cam kết phát triển nông nghiệp nhân tố chủ yếu dẫn tới việc Philippines trở thành quốc gia nhập gạo hàng đầu giới Điều phản ánh yếu sâu sắc lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn lý giải tình trạng tăng trưởng mà nghèo đói Philippines Hơn nửa hộ gia đình làm nơng nghiệp mức nghèo (không thay đổi nhiều so với năm 1980) [181] Thứ tư, đạt nhiều thành tựu giai đoạn qua, song sách phát triển ngành dịch vụ số hạn chế Trước hết, vấn đề pháp lý rào cản lớn cho việc nâng cao tính cạnh tranh ngành dịch vụ thời gian qua [135] Đặc biệt, tham gia nhà đầu nước vào lĩnh vực dịch vụ thiết yếu bị hạn chế theo Hiến pháp năm 1987 Philippines Trong thời gian qua, nhà đầu nước đối mặt với hai vấn đề là: hạn chế tiếp cận thị trường (ví dụ: sách giới hạn số lượng nhà cung cấp dịch vụ) hạn chế quyền sở hữu (ví dụ: sách giới hạn quyền sở hữu tài sản nhà đầu nước ngồi khơng vượt q 40% theo Hiến pháp Philippines) Ngồi rào cản pháp lý, sách phủ chưa tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho phát triển ngành dịch vụ thời gian qua [135] Ví dụ, kiểm sốt số cảng tập đồn vận tải lực làm tăng chi phí đầu vào doanh nghiệp, 130 Bảng 4.5: Rào cản doanh nghiệp nước lĩnh vực dịch vụ Lĩnh vực Các quy định hạn chế - Người nước ngồi khơng phép sở hữu đất thuê thời hạn tối đa 75 năm Thương mại bán buôn bán lẻ - Các doanh nghiệp nước phép tham gia đầy đủ vào kinh doanh bán lẻ đáp ứng đầy đủ yêu cầu vốn góp (trên 2,5 triệu USD) kết hoạt động kinh doanh theo Luật Tự hoá Thương mại bán lẻ năm 2000 - Hiến pháp Philippines giới hạn quyền sở hữu nước ngồi khơng vượt q 40% - Hạn chế người nước ngồi giữ vị trí giám đốc điều hành hay quản lý công ty viễn thông Viễn thông - Hiến pháp quy định tỷ lệ vốn nước không vượt 20% công ty truyền thông nhân - Hoạt động lĩnh vực truyền hình cáp dạng khác phát truyền hình ưu tiên cho doanh nghiệp nước Hàng hải - Các bến cảng kiểm soát độc quyền Cục Cảng vụ Philippines - Sở hữu nước không vượt 40% Hàng không - Sở hữu nước ngồi khơng vượt q 40% Đường - Sở hữu nước ngồi khơng vượt q 40% Điện - Sở hữu nước ngồi khơng vượt q 40% Nước - Sở hữu nước ngồi khơng vượt q 40% Dịch vụ y tế - Sở hữu nước ngồi khơng vượt q 40% Dịch vụ bưu điện - Chính phủ độc quyền Nguồn: [44] Chính sách phát triển ngành thiên lệch với tập trung nguồn lực chủ yếu trung tâm lớn Metro Manila Cebu (chiếm tới 70% nhà cung cấp dịch vụ) thời gian qua tạo bão hoà gia tăng chi phí khác Trong đó, nhiều khu vực phát triển nông thôn thiếu tiếp cận dịch vụ [133] Điều dẫn tới phát triển bất cân đối khu vực giai đoạn qua Để trì lợi cạnh tranh, phủ Philippines cần phải phát triển mở rộng trung tâm cung cấp dịch vụ thay nằm bên 131 Manila Cebu Laguna (dịch vụ kế tốn tài chính), Pampanga (kĩ sư), tỉnh Visayas Negros (thực hành y khoa), Quan trọng hơn, sách phát triển ngành dịch vụ Philippines đối mặt với thách thức phát triển ổn định trung dài hạn Ví dụ, phát triển trung tâm tổng đài (call centers) Philippines: Đặc tính ngành tạo khơng có sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, với việc có rào cản để gia nhập phá sản, nhà đầu nước ngồi dễ dàng chuyển dịch vụ sang nước khác có lợi cạnh tranh chi phí lao động yếu tố khác Hơn nữa, sách phát triển ngành dịch vụ chưa cải thiện đáng kể suất lao động bình quân ngành Trong lĩnh vực, suất lao động ngành dịch vụ viễn thông tài đạt mức cao đặc thù ngành thâm dụng vốn cao yêu cầu kĩ Tuy nhiên, ngành dịch vụ lại (chiếm 70% tổng số lao động ngành) lại có mức suất lao động thấp (các ngành vận tải, bất động sản, khách sạn nhà hàng giáo dục,…) Điều dẫn tới lực cạnh tranh ngành có nhiều yếu tác động lan tỏa ngành tới kinh tế bị hạn chế Thứ năm, sách phát triển kinh tế góp phần vào kết tăng trưởng cao năm gần đây, song chưa mang lại nhiều kết giảm nghèo bất bình đẳng khu vực Mức chênh lệch GDP khu vực lớn Cụ thể, GDP ba khu vực CALABARZON, Vùng Thủ đô Quốc gia Central Luzon chiếm tới 2/3 tổng GDP Philippines [133] Trong đó, Vùng Thủ Quốc gia đóng góp vào GDP lớn (37,9% năm 2015), tiếp đến CALABARZON (15,5%) Central Luzon (8,9%) (Biểu đồ 4.3) Sự phát triển ba khu vực chủ yếu nhờ vị trí trung tâm phát triển ngành công nghiệp dịch vụ Sản xuất công nghiệp tập trung lớn khu vực Calabarzon, chiếm tỷ trọng 32% tổng sản lượng công nghiệp kinh tế giai đoạn 2013-2015 Khu vực NCR tập trung lớn hoạt động dịch vụ, chiếm tới 52% tổng sản lượng ngành giai đoạn Trong đó, khu vực đóng góp thất vào GDP Khu tự trị Hội giáo Mindanao (ARMM) (0,7%) Caraga (1,3%) [133] 132 Biểu đồ 4.3: Sự phân bổ GDP vùng miền, 2010-2015 (Đơn vị: %) Nguồn: [133] Sự gia tăng bất bình đẳng thấy rõ chênh lệch thu nhập bình quân đầu người khu vực Khu vực NCR có mức thu nhập bình qn đầu người cao nhất, gấp đôi so với khu vực cao thứ nhì CALABARZON (4A) cao gấp 12 lần so với khu vực có mức thu nhập bình quân đầu người thấp ARMM Biểu đồ 4.4: Thu nhập bình quân đầu người theo khu vực, năm 2009 2015 (Đơn vị: Peso) Nguồn: [133] 133 Ngoài hạn chế, bất cập sách kinh tế, kết sách kinh tế giai đoạn qua chịu ảnh hưởng nguyên nhân quan trọng khác - Thể chế trị yếu kém: Mặc dù quốc gia dân chủ châu Á, song trị Philippines ln đánh giá “nền dân chủ yếu kém” (low quality democracy), “thiếu hụt dân chủ” (democratic deficit) hay “cacique democracy”, “showbiz democracy” Bên cạnh đó, đặc điểm trị Philippines nhấn mạnh vào yếu tố cá nhân dựa yếu tố đảng phái trị Các đảng phái Philippines thường gọi “các hổ giấy”, khác biệt, yếu thiếu tính ổn định nhà trị dễ dàng chuyển từ đảng sang đảng khác) [63,tr.5] Thay giữ vai trò tạo mơi trường cạnh tranh giám sát mục tiêu phát triển đảng phái trị Philippines coi “câu lạc giới tinh hoa” (elite clubs) hay phương tiện để giới trị đầu sỏ kinh tế trì vị quyền lực…Ở giai đoạn đầu cầm quyền Arroyo, có khoảng 60% đại biểu quốc hội có quan hệ họ hàng với Tổng thống [63,tr.6] Trong trị Philippines, mặt thể chế, quyền lực tập trung vào vị trí Tổng thống thơng qua ban hành sắc luật thẩm quyền định dự án lớn phân bổ ngân sách tài khoá Sự tập trung quyền lực tạo hội cho việc trục lợi sách tạo móc nối lợi ích nhà trị với tập đồn lớn Điều thấy giai đoạn cầm quyền Estrada Tuy nhiên, thực tế, trị Philippines bị ảnh hưởng từ nhiều lực khác nghị sỹ Quốc hội, Giáo hội công giáo,…Sự xung đột lợi ích lực trị dẫn tới việc dự thảo luật phủ khơng thơng qua có thơng qua việc thực thi khó khăn mang tính hình thức Chính sách cải cách ruộng đất ví dụ điển hình việc thực thi sách ln bị trì hỗn giai đoạn qua nhiều đại biểu quốc hội đại diện tầng lớp địa chủ khu vực [7] Chính vậy, Lý Quang Diệu nhận định: “Một vấn đề Philippines có hiến pháp kiểu Mỹ, hiến pháp khó triển khai giới Có tách bạch quyền lực hồn tồn nhánh hành pháp, lập pháp pháp…Nhưng quốc gia phát triển đối mặt với tình trạng rối loạn chậm phát triển cần phủ mạnh, trung thực…Tôi không tin Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong 134 hay Singapore thành cơng…nếu họ phải vận hành hiến pháp vậy, mà vấn đề yếu có ách tắc” [52] - Yếu tố địa lý, văn hóa nguyên nhân dẫn tới khó khăn hoạch định điều hành sách: Với 7100 đảo (quốc đảo lớn thứ giới sau Indonesia), 110 tộc người khoảng 170 tiếng địa, Philippines quốc gia có đa dạng địa lý văn hóa Các nhà hoạch định sách ln gặp khó khăn với hàng loạt vấn đề vùng miền Như trên, phát triển chênh lệch vùng miền Philippines lớn, chủ yếu tập trung vào khu vực thủ đô Manila khu vực lân cận Central Luzon Southern Tagalog Trong đó, khu vực khác chậm phát triển có tỷ lệ nghèo đói cao, đặc biệt: WesternMindanao khu vực tự trị Hồi giáo Mindanao (ARMM) Trong suốt giai đoạn qua, phủ Philippines ln gặp khó khăn đảm bảo sách phát triển hài hòa cơng khu vực - Thiên tai, biến đổi khí hậu: Philippines số quốc gia chịu ảnh hưởng lớn từ thiên tai biến đổi khí hậu Theo thống PIDS, Philippines phải hứng chịu 228 thảm họa thiên tai liên quan đến thời tiết khí hậu vòng hai thập kỷ qua tính trung bình năm có khoảng từ 15-20 bão đánh vào Philippines Các thảm họa thiên tai bão, lũ lụt hạn hán có tác động tiêu cực mặt kinh tế Philippines, đặc biệt lĩnh vực nơng nghiệp tính chất phụ thuộc trực tiếp vào thời tiết Các trận hạn hán gây từ tượng El Nino có tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp, cụ thể sản lượng lúa gạo Cụ thể, trận hạn hán năm 1997 gây thiệt hại cho sản lượng lúa với 100% mùa khô 33% mùa mưa Hiện tượng El Nino năm 2004 gây thiệt hại tới sản lượng lúa thu hoạch 18% mùa khô 32% mùa mưa [167] Tác động thảm họa thiên tai mở rộng nhiều khu vực với tổng diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng thiên tai tăng từ 683.440 năm 2000 lên 977.208 năm 2010 [132] Theo ước tính Danilo Briones (2012), tổng giá trị thiệt hại lĩnh vực nông nghiệp gây thảm họa thiên tai giai đoạn 20002010 106,882 tỷ Peso, thiệt hại lớn lúa gạo, ngô loại trồng giá trị cao [88] Bên cạnh đó, thảm họa thiên tai tàn phá sở hạ tầng phát triển nông nghiệp hệ thống tưới tiêu trang thiết bị nông nghiệp với 135 mức độ thiệt hại ước tính 4,9 tỷ Peso 9,7 tỷ Peso giai đoạn 2000-2010 Ngoài tác động trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp, thảm họa thiên tai tàn phá sở hạ tầng sân bay, trường học, đường, bệnh viện, xí nghiệp,…gây thiệt hại gián tiếp lên hoạt động sản xuất công nghiệp, dịch vụ nhiều lĩnh vực khác 4.2 Một số học kinh nghiệm rút Thứ nhất, sách tiền tệ cần phải trọng để tạo dựng ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng bền vững ổn định Từ kinh nghiệm Philippines cho thấy sách tiền tệ xây dựng thực thi thận trọng hợp lý theo khung khổ mục tiêu lạm phát mang lại hiệu tích cực Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu sách tiền tệ cần phải có số điều kiện sau: - Khả dự báo điều hành theo lạm phát mục tiêu: Ở Philippines, BSP điều hành sách tiền tệ theo khung khổ lạm phát mục tiêu cho năm nên vấn đề dự báo quan trọng, đòi hỏi phải thu thập sử dụng nhiều liệu thơng tin để đánh giá tình hình kinh tế thời gian tới sát - Tính độc lập ngân hàng trung ương việc đặt lạm phát mục tiêu có ý nghĩa định việc điều hành sách tiền tệ Việc quyền Tổng thống Ramos ban hành Luật Ngân hàng Trung ương năm 1993 tạo tảng quan trọng cho BSP điều hành với vai trò quan tiền tệ độc lập nhằm thực mục tiêu then chốt đảm bảo ổn định giá để tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế bền vững - Gắn với tính độc lập mức độ minh bạch khả giải trình sách tiền tệ Như nêu trên, BSP phải chịu trách nhiệm công bố giải trình mục tiêu lạm phát với cơng chúng thơng qua thơng báo định sách (sau họp sách Hội đồng Tiền tệ hàng tháng), Báo cáo Lạm phát hàng quý,…Hơn nữa, lãnh đạo BSP đẩy mạnh việc tuyên truyền sách định định hướng điều hành diễn đàn, hội thảo, truyền hình… Thậm chí, Thống đốc BSP phải có trách nhiệm báo cáo giải trình với Tổng thống cơng chúng trường hợp mục tiêu lạm phát đề không thực để nêu rõ lý cho vấn đề với giải pháp, định hướng để đưa lạm phát trở lại mục tiêu đề 136 - Thực sách tiền tệ thận trọng cần phải tiến hành bước điều chỉnh dần, tránh thay đổi lớn Kinh nghiệm Philippines việc ứng phó với KHTCTC năm 2008 cho thấy ngân hàng trung ương cần phải điều chỉnh lãi suất sách theo lộ trình với biên độ nhỏ để tối thiểu hóa tác động tiêu cực thị trường tài chính, tránh điều chỉnh lớn để đạt mục tiêu lạm phát Để ứng phó với KHTCTC năm 2008, BSP điều hành sách tiền tệ thận trọng với việc chia thành nhiều đợt cắt giảm lãi suất sách với biên độ nhỏ 25 điểm nhằm đảm bảo hoạt động thị trường tài Những điều chỉnh thận trọng hợp lý không gây tác động lớn vào thị trường giúp kinh tế dần ổn định - Ngân hàng trung ương cần linh hoạt điều hành sách tiền tệ theo khung khổ lạm phát mục tiêu Do BSP không tập trung vào mục tiêu lạm phát, mà mục tiêu tăng trưởng nên ngân hàng TW cần chấp nhận biên độ biến động lạm phát định để hạn chế tác động vào tăng trưởng việc làm, song cần đảm bảo lạm phát quay trở lại phạm vi đề trung hạn Bên cạnh đó, kinh nghiệm BSP ứng phó với tác động KHTCTC năm 2008, BSP can thiệp cách linh hoạt vào thị trường ngoại hối để giảm thiểu biến động tỷ giá - Chính sách tiền tệ cần phải hỗ trợ với công cụ ổn định vĩ mơ khác Chính phủ khơng thể đạt mục tiêu ổn định kinh tế với sách tiền tệ mà cần phối hợp với sách quan trọng khác sách tài khóa thận trọng khung khổ pháp lý tài hiệu Đặc biệt, q trình suy thối kinh tế KHTCTC gần cho thấy tầm quan trọng phối hợp sách đẩy mạnh ổn định kinh tế vĩ mơ Việc phối hợp chặt chẽ sách tiền tệ, tài khóa, pháp lý củng cố niềm tin nhà đầu cho trình phục hồi kinh tế Hiện nay, BSP chịu trách nhiệm đồng thời điều hành sách tiền tệ giám sát HTNH Điều đảm bảo thống việc giải vấn đề lĩnh vực ngân hàng không tạo tác động tiêu cực tổng thể kinh tế Bên cạnh đó, tham gia BSP vào DBCC đảm bảo phối hợp sách tiền tệ tài khóa Ngồi ra, Diễn đàn Ổn định 137 tài cách để đẩy mạnh phối hợp sách kinh tế vĩ mơ sách tài Thứ hai, với sách tiền tệ, sách tài khóa cơng cụ trọng yếu giữ vai trò định quản lý, điều tiết vĩ mô kinh tế Kinh nghiệm từ Philippines cho thấy giai đoạn đầu sau KHTCCA, cụ thể giai đoạn cầm quyền Tổng thống Estrada Arroyo, yếu sách tài khóa lực quản lý tài khóa phủ dẫn tới tình trạng thâm hụt tài khóa nghiêm trọng Hệ là, chi tiêu ngân sách phủ vào lĩnh vực phát triển sở hạ tầng dịch vụ xã hội Philippines giai đoạn qua ln bị thiếu hụt, từ tạo rào cản lớn đối với tăng trưởng kinh tế hạn chế khả tiếp cận xã hội với thành kinh tế đạt Mặc dù vậy, điều chỉnh, cải cách sách tài khóa thực từ giai đoạn Arroyo Aquino III đem lại số học kinh nghiệm quan trọng Trước hết, học kinh nghiệm cải cách quản trị thuế, đặc biệt nâng cao tính minh bạch hiệu hệ thống quản trị cần phải coi nội dung ưu tiên cải cách sách tài khóa Chính quyền Aquino III làm tốt điều đặt cải cách quản trị thuế vấn đề trọng yếu sách tài khóa Một loạt biện pháp đưa thiết lập hệ thống thơng tin tồn diện người nộp thuế, sử dụng liệu bên thứ ba để xác định mức sở thuế, đẩy mạnh kiểm toán thuế nâng cao lực cho nhân viên BIR BOC,… tạo hệ thống quản trị minh bạch hiệu giai đoạn trước Cùng với đó, biện pháp cải cách hệ thống thuế, cải cách quản lý chi tiêu ngân sách ban hành Khung khổ Chi tiêu trung hạn; Dự thảo Luật nghĩa vụ tài khóa, tinh giản hóa máy phủ, áp dụng cơng nghệ Hệ thống Mua sắm điện tử phủ, tăng cường hệ thống kiểm sốt nội bộ, u cầu trách nhiệm giải trình chi tiêu ngân sách quan phủ,…đã tạo chuyển biến mạnh mẽ thực kỷ luật tài khóa, tăng cường minh bạch, giảm thiểu lãng phí tình trạng tham nhũng khu vực công Philippines giai đoạn quyền Aquino III Như vậy, nâng cao lực quản trị thuế theo hướng tăng cường minh bạch đẩy mạnh kỉ luật tài khóa học kinh nghiệm quan trọng việc xây dựng sách tài khóa thời gian qua Philippines 138 Ngồi ra, kinh nghiệm Philippines cho thấy hệ thống thuế giai đoạn qua phức tạp, thiếu cập nhật dẫn tới yếu thu ngân sách Mặc dù mức thuế thu nhập doanh nghiệp Philippines thuộc loại cao ASEAN song hiệu thu thuế thấp Trong đó, khung tính thuế thu nhập cá nhân không điều chỉnh từ năm 1997 với mức thuế suất biên cao (32%) so với quốc gia ASEAN làm ảnh hưởng tới lực cạnh tranh tăng trưởng Philippines Thứ ba, kinh nghiệm Philippines cho thấy cải cách sách phát triển hệ thống tài – ngân hàng đóng vai trò quan trọng ổn định phát triển kinh tế Từ giai đoạn Tổng thống Estrada giai đoạn Tổng thống Aquino III, Philippines trải qua hai khủng hoảng lớn KHTCCA KHTCTC Mặc dù vậy, kinh tế nói chung hệ thống tài – ngân hàng nói riêng đánh giá bị ảnh hưởng từ hai khủng hoảng nhờ có cải cách sách mạnh mẽ phủ Từ kinh nghiệm cải cách sách phát triển hệ thống tài ngân hàng giai đoạn qua, rút số học sau: (1) cải cách khung khổ pháp lý biện pháp thận trọng theo chuẩn mực quốc tế yêu cầu tiên bối cảnh hội nhập tài ngày sâu rộng Các KHTCCA KHTCTC cho thấy rủi ro thách thức lớn hệ thống tài – ngân hàng quốc gia môi trường pháp lý không theo kịp với phát triển hệ thống tài quốc tế Có thể nói, giai đoạn qua, phủ Philippines mà trực tiếp BSP chủ động xây dựng thực khung khổ pháp lý theo tiêu chuẩn quốc tế việc BSP thông qua khung khổ Basel III vốn nhằm tăng cường lực ứng phó với cú sốc bên sau KHTCTC Sự linh hoạt áp dụng lộ trình thực quy định pháp lý tùy theo loại hình ngân hàng kinh nghiệm điều hành cho phù hợp với điều kiện thực tế hệ thống BSP Cụ thể, BSP áp dụng khung khổ Basel III NHTM NHĐN, NHTK, NHNT NHHT áp dung khung tiêu chuẩn vốn thấp (Khung Basel 1.5) Bên cạnh đó, kinh nghiệm Philippines cho thấy việc nâng cao quản trị doanh nghiệp với việc tập trung vào siết chặt nâng cao tiêu chuẩn Ban Giám đốc nhân viên giúp cải thiện hiệu hoạt động hệ thống Ngoài ra, biện pháp tăng cường 139 quy định báo cáo tình hình hoạt động BSP cải thiện việc thực thi, giám sát tính minh bạch hệ thống giai đoạn qua (ii) Các biện pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống đóng góp quan trọng vào phát triển ổn định Bài học kinh nghiệm Philippines việc tăng tính cạnh tranh hệ thống tài – ngân hàng cần tạo mơi trường thuận lợi cho tham gia lớn đa dạng người chơi thị trường Sau 20 năm từ sau KHTCCA, quyền Aquino III cho phép ngân hàng nước tự đầu vào HTNH Philippines từ năm 2014 Đây nỗ lực lớn quyền Aquino III bối cảnh nhiều kinh tế có xu hướng thắt chặt quy định tham gia ngân hàng nước giai đoạn Bên cạnh đó, để nâng cao lực cạnh tranh hệ thống, phủ đưa biện pháp dỡ bỏ rào cản pháp lý việc mở rộng quy mô mạng lưới ngân hàng nước đồng thời thúc đẩy trình củng cố sáp nhập ngân hàng Ngoài ra, kinh nghiệm quan trọng Philippines việc theo đuổi tài bao trùm mở rộng mạng lưới loại hình có chức ngân hàng OBO, MBO, branch-lite,…ở khu vực phát triển nhằm mở rộng tiếp cận người dân hỗ trợ nhu cầu cho MSME thông qua số sản phẩm dịch vụ tài khoản cho vay tài vi mơ, cho vay mua nhà, khoản cho vay doanh nghiệp vi mơ Thứ tư, sách kinh tế nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý điều quan trọng góp phần đảm bảo tăng trưởng bền vững Kinh nghiệm Philippines giai đoạn qua cho thấy việc tập trung vào lĩnh vực dịch vụ mà không trọng tới phát triển ngành công nghiệp nông nghiệp làm cản trở tới trình phát triển kinh tế So với nước khu vực, ngành công nghiệp Philippines tụt hậu suất lao động, công nghệ, đóng góp thấp vào tăng trưởng giải việc làm cho kinh tế Những điều chỉnh sách gần thời quyền Aquino III với việc khơi phục lại ngành cơng nghiệp với lộ trình phát triển cụ thể cho thấy cải thiện mạnh mẽ, đóng góp lớn vào tăng trưởng giúp tạo thêm nhiều việc làm 140 Thứ năm, sách kinh tế cần đảm bảo cân thị trường nước thị trường quốc tế Ở giai đoạn trước quyền Aquino III, thị trường nước trọng kinh tế phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên xuất kiều hối chuyển Điều làm tăng rủi ro kinh tế trước biến động khó lường từ tình hình quốc tế Tuy nhiên, thời quyền Aquino III, sách trọng vào phát triển thị trường nước, giảm phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài, gia tăng lực cạnh tranh doanh nghiệp, sản phẩm nước Đồng thời với trình phát triển thị trường nước, phủ Philippines tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, tự hóa thương mại thu hút đầu trực tiếp nước Những sách “đi hai chân” vừa giúp đẩy mạnh xuất khẩu, đầu nước ngoài, mặt khác tăng cường phục vụ thị trường nội địa thúc đẩy đầu nội kinh tế Thứ sáu, sách nhằm cải thiện mơi trường đầu kinh doanh đóng vai trò quan trọng khuyến khích đầu tăng trưởng kinh tế Kinh nghiệm Philippines cho thấy tâm phủ Aquino III việc phát triển thị trường nước qua hỗ trợ, thúc đẩy SME, phát triển sở hạ tầng dịch vụ logistic, cải thiện lực quản trị,…đã tạo niềm tin mạnh mẽ cho nhà đầu nước nước Điều tạo tác động lan tỏa tới ngành khác 141 KẾT LUẬN Chính sách kinh tế quốc gia nói chung vấn đề nghiên cứu rộng, phức tạp có nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu Trong giới hạn luận án, với đề tài “Chính sách kinh tế Philippines kể từ sau khủng hoảng tài châu Á đến nay”, luận án tập trung phân tích đánh giá số sách kinh tế bật ba giai đoạn Tổng thống từ J Estrada (1998-2001), M Arroyo (2001-2010), B Aquino III (2010-2016) Từ việc nghiên cứu này, luận án rút số kết luận sau: Nhìn tổng thể, xu hướng điều chỉnh, cải cách sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á (từ giai đoạn tổng thống Estrada Aquino III) tích cực phù hợp với bối cảnh thực tế kinh tế Từ sở lý thuyết bối cảnh thực tế nước quốc tế, sách kinh tế từ quyền Estrada, Arroyo tới Aquino III nhiều chủ trương áp dụng kết hợp mơ hình kinh tế Keynes với hai sách tiền tệ sách tài khóa nhằm tác động vào tổng cầu với lý thuyết chủ nghĩa tự với can thiệp phủ lên tổng cung thơng qua loạt sách cải cách cấu sách tự hóa thương mại đầu tư, bãi bỏ quy định điều chỉnh, xếp, cấu lại thể chế nội kinh tế nhằm nâng cao suất lao động, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế Đồng thời, giai đoạn từ sau khủng hoảng tài châu Á đến nay, quyền qua đời Tổng thống Philippines chủ trương tiến hành sách kinh tế dân túy với việc hướng tới dân nghèo Về bản, chủ trương mục tiêu phát triển kinh tế quyền tổng thống từ sau khủng hoảng tài châu Á nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô để tạo điều kiện tăng trưởng bền vững công Tuy nhiên, quan điểm lựa chọn sách lực điều hành thực thi sách giai đoạn Tổng thống có khác biệt đáng kể Trong giai đoạn cầm quyền Tổng thống Estrada (1998-2001), sách kinh tế Estrada chủ yếu nhằm giải hậu khủng hoảng tài châu Á ổn định kinh tế Do vậy, quyền Estrada tiếp tục sử dụng sách tiền tệ thận trọng kết hợp mục tiêu tổng cung tiền gắn với việc 142 kiểm soát lạm phát chặt chẽ Trong đó, Estrada tiếp tục trì sách cải cách cấu theo hướng tự thực từ đầu năm 1990 thời Tổng thống Ramos, đặc biệt tập trung vào hỗ trợ phát triển khu vực nông nghiệp nông thôn Tuy nhiên, lực điều hành thực thi sách yếu phủ cá nhân Estrada, đặc biệt sách dân túy thiếu kiểm soát để lại hệ nghiêm trọng cho kinh tế, đặc biệt vấn đề tài khóa Chính sách kinh tế thời kỳ Tổng thống Arroyo cầm quyền (2001-2010) có điều chỉnh đáng kể so với người tiền nhiệm Estrada Để khắc phục hệ quyền Estrada để lại tạo ổn định kinh tế vĩ mơ, quyền Arroyo tập trung tiến hành cải cách sách tài khóa nhằm điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt thuế giá trị gia tăng Đồng thời, sách tiền tệ thời Arroyo điều chỉnh từ điều hành theo khung khổ mục tiêu tổng cung tiền gắn với lạm phát sang khung khổ lạm phát mục tiêu từ năm 2001 Bên cạnh sách kinh tế vĩ mơ thận trọng này, quyền Arroyo tiến hành số sách cấu khác củng cố khung khổ pháp lý giám sát thận trọng hệ thống tài – ngân hàng quản trị doanh nghiệp bước đầu xây dựng sách thúc đẩy lực cạnh tranh ngành có lợi như: BPO, du lịch phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ nước…Mặc dù nhiều hạn chế yếu tồn tại, song nói sách kinh tế quyền Arroyo mang lại tác động tích cực, đặc biệt giúp kinh tế vượt qua khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 nhanh chóng coi giai đoạn tạo dựng tảng vững cho tăng trưởng giai đoạn Aquino III Chủ trương mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn cầm quyền Tổng thống Aquino III (2010-2016) tăng trưởng bao trùm với việc trì tốc độ tăng trưởng cao ổn định để tạo nhiều việc làm giảm nghèo đói Để thực mục tiêu này, bên cạnh trì sách ổn định kinh tế vĩ mơ, quyền Aquino III tập trung vào cải cách cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh kinh tế Đặc biệt, khác biệt rõ ràng sách kinh tế quyền Aquino III với quyền Tổng thống Arroyo Estrada trọng vào thị trường nước bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi 143 chậm chạp sau khủng hoảng tài tồn cầu Thơng qua đẩy mạnh phát triển ngành cơng nghiệp, đặc biệt ngành công nghiệp chế tạo Chương trình Phục hồi ngành chế tạo, Chương trình Cơng nghiệp Quốc gia Toàn diện gần Chiến lược Cơng nghiệp Đổi sáng tạo bao trùm, quyền Aquino III đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp cạnh tranh cấp độ toàn cầu trụ cột quan trọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bao trùm tạo việc làm Đồng thời, sách phát triển doanh nghiệp vừa, nhỏ siêu nhỏ nước tiếp tục đẩy mạnh giai đoạn Những sách kinh tế quyền Aquino III mang lại thành tựu to lớn cho kinh tế, đưa Philippines trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao ổn định khu vực Các sách hướng tới phát triển thị trường nước khôi phục lại ngành công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế tạo bước đầu mang lại kết tích cực giải việc làm giảm nghèo đói Tuy nhiên, yếu cố hữu lĩnh vực tài khóa, chuyển dịch cấu kinh tế, thương mại thu hút đầu tồn Một số học kinh nghiệm rút từ việc nghiên cứu sách kinh tế Philippines bao gồm: Chính sách tiền tệ tài khóa cần phải trọng để tạo dựng ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng bền vững ổn định Từ kinh nghiệm Philippines cho thấy việc sách tiền tệ xây dựng thực thi thận trọng hợp lý theo khung khổ lạm phát mục tiêu mang lại hiệu tích cực Trong đó, nâng cao lực quản trị thuế theo hướng tăng cường minh bạch đẩy mạnh kỉ luật tài khóa đóng vai trò quan trọng xây dựng sách tài khóa thời gian qua Philippines Các cải cách sách phát triển hệ thống tài – ngân hàng giai đoạn qua đóng vai trò quan trọng ổn định phát triển kinh tế Kinh nghiệm Philippines tập trung vào: (i) cải cách khung khổ pháp lý biện pháp giám sát thận trọng theo chuẩn mực quốc tế, đặc biệt trọng tới nâng cao quản trị doanh nghiệp; (ii) Các biện pháp nâng cao lực cạnh tranh tạo môi trường thuận lợi cho tham gia lớn đa dạng người chơi thị trường thúc đẩy trình củng cố sáp nhập ngân hàng; (iii) đẩy 144 mạnh tài bao trùm thơng qua mở rộng loại hình có chức ngân hàng khu vực phát triển Chính sách phát triển ngành nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý điều quan trọng góp phần đảm bảo tăng trưởng bền vững Việc tập trung vào lĩnh vực dịch vụ mà không trọng tới phát triển ngành công nghiệp nông nghiệp giai đoạn trước Philippines làm cản trở tới q trình phát triển Các sách kinh tế cần đảm bảo cân thị trường nước thị trường quốc tế giúp đẩy mạnh xuất khẩu, đầu nước ngoài, mặt khác tăng cường phục vụ thị trường nội địa thúc đẩy đầu nội kinh tế để tránh cú sốc từ bên ngồi Các sách phát triển thị trường nước thông qua hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp vừa, nhỏ siêu nhỏ, phát triển sở hạ tầng dịch vụ logistic, cải thiện lực quản trị,…đã giúp thúc đẩy khuyến khích đầu nước ngồi nội địa có tác động lan tỏa tới ngành khác Ưu điểm Luận án bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu Philippines nói chung hệ thống sách kinh tế Philippines nói riêng Việt Nam Điều cho thấy tính thực tiễn, độc lập tính Luận án Tuy nhiên, Luận án có số nhược điểm hạn chế sau: Thứ nhất, Luận án tập trung phân tích, luận bàn làm bật số vấn đề đáng lưu ý trình hoạch định thực thi sách kinh tế Philippines từ sau KHTCCA Điều xuất phát từ việc nghiên cứu sách bao hàm phạm vi nghiên cứu rộng, có tính liên ngành đa ngành, đặc biệt liên quan chặt chẽ tới ngành khoa học sách cơng,…vì Luận án chưa có điều kiện sâu làm rõ nhân tố hay đầy đủ hệ thống bước q trình phân tích đánh giá Chính vậy, có đề cập đơi chỗ việc tổ chức, thực thi sách, song học kinh nghiệm rút từ việc nghiên cứu chủ yếu tập trung vào đường hướng, nội dung sách mang tính phương pháp luận Đây phần nguyên nhân dẫn tới việc Nghiên cứu sinh không đưa thảo luận hàm ý sách cụ thể cho Việt Nam Thứ hai, Luận án chưa có đánh giá tác động sách tới đời sống kinh tế xã hội Philippines mặt định lượng để làm rõ vai trò sách Điều làm cho việc đánh giá sách giai đoạn khó tránh khỏi tính chung chung chưa thực cụ thể Tuy nhiên, việc 145 đánh giá định lượng tác động sách nói chung sách kinh tế nói riêng phức tạp có nhiều biến số tác động đòi hỏi có nguồn liệu hệ thống, đầy đủ liên tục Điều hạn chế Nghiên cứu sinh trình thực Luận án Thứ ba, Luận án nghiên cứu sách kinh tế Philippines từ sau KHTCCA đến tháng 6/2016 (hết nhiệm kỳ Tổng thống Aquino III) mà không đủ dung lượng để sâu bàn luận sách quyền đương nhiệm Tổng thống Duterte Trong thời gian tới, Nghiên cứu sinh tiếp tục theo đuổi định hướng nghiên cứu kinh tế Philippines, tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu vào sách cụ thể Philippines, đặc biệt giai đoạn quyền Tổng thống Duterte để bổ sung cập nhật thêm luận khoa học hỗ trợ cho công tác hoạch định sách kinh tế Việt Nam 146 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ “Cải cách hệ thống ngân hàng Philippines từ sau khủng hoảng tài tồn cầu đến nay”, Tạp chí NC Đơng Nam Á, Số 8/2018 “Một số điều chỉnh sách kinh tế đối ngoại Philippines kể từ sau khủng hoảng tài tiền tệ châu Á đến nay”, Tạp chí NC Đơng Nam Á, Số 1/2018 “Chính sách thu hút quản lý kiều hối Philippines: Thực trạng Vấn đề”, Tạp chí NC Đơng Nam Á, Số 12/2017 “Vai trò ngành dịch vụ phát triển kinh tế Philippines: Kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí NC Đơng Nam Á, Số 4/2017 “Tổng quan kinh tế vĩ mô Philippines năm 2016”, Tạp chí NC Đơng Nam Á, Số 3/2017 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Lê Vân Anh (2008), “Một số khía cạnh lý thuyết khủng hoảng”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 24 Phạm Thị Thanh Bình (1994), “Cải cách kinh tế Philippines”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế giới, Số Phạm Thị Thanh Bình (2000), “Kinh tế Philippine phục hồi sau khủng hoảng”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế giới, Số Phạm Thị Thanh Bình (2001), “Cải cách tài ngân hàng Philippines sau khủng hoảng”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế giới, Số Phạm Thị Thanh Bình (2002), “Chính sách kinh tế đối ngoại Philippines bối cảnh tồn cầu hố khu vực hố”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế giới, Số Phạm Thị Thanh Bình (2003), “Chính sách kinh tế đối ngoại Philippines bối cảnh tồn cầu hóa kinh tế”, Đỗ Đức Định (2003), Kinh tế đối ngoại – Xu hướng điều chỉnh sách số nước châu Á bối cảnh tồn cầu hóa tự hóa, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội Phạm Thị Thanh Bình (2004), Vai trò nhà nước q trình phát triển kinh tế Philippines, NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội Phạm Thị Thanh Bình (2010), “Kinh tế Philippines năm 2010: Tình hình Triển vọng”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế trị giới, Số 12 Đại sứ quán Việt Nam Philippines (2009), Kinh doanh Việt Nam Philippines điều cần biết, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Đinh Quí Độ (1997), Kinh tế Philippin, NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội 11 Đỗ Đức Định (2003), Kinh tế đối ngoại – Xu hướng điều chỉnh sách số nước châu Á bối cảnh tồn cầu hóa tự hóa, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 12 Đỗ Đức Định (2004), “Philippines: cảnh báo nguy xảy khủng hoảng kinh tế - tài chính”,Tạp chí cộng sản, Số 24 148 13 Đỗ Đức Định (2004), Kinh tế học phát triển cơng nghiệp hố cải cách kinh tế, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Nguyễn Bình Giang (2009), Cải cách kinh tế Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 15 Nguyễn Văn Hà (1998), “Cải cách kinh tế Philippines từ thập kỷ 80 đến nay”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á, Số 16 Hoàng Phong Hà (2000), Con đường phát triển kinh tế - xã hội số nước ASEAN, Luận án Tiến sỹ Kinh tế 17 Nguyễn Thị Hiền (2001), Hội nhập kinh tế khu vực số nước ASEAN, Luận án Tiến sỹ Kinh tế 18 Đào Duy Huân (1997), Kinh tế nước Đông Nam Á, NXB Giáo Dục, Hà Nội 19 Quang Thị Ngọc Huyền (2005), Quá trình phát triển kinh tế - xã hội Philippin giai đoạn 1966-1986 (Trong thời kỳ cầm quyền Tổng thống F Marcos), Luận án Tiến sĩ Lịch sử 20 Lê Thị Thanh Hương, Những vấn đề trị, kinh tế bật Philippines giai đoạn 2011-2020 tác động chủ yếu tới Việt Nam, Đề tài cấp Bộ năm 2010 21 Vũ Thị Hương (2013), “Philippines tự hóa thương mại AEC 2015”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN: Kinh nghiệm quốc tế Hàm ý cho Việt Nam, Hà Nội 22 Lê Thị Ái Lâm (2011), “Những vấn đề kinh tế-xã hội Philippines thời kỳ 2001-2010 viễn cảnh đến năm 2020”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế trị giới, Số 23 Phạm Nguyên Long (1996), Các đường phát triển ASEAN, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 24 Phạm Nguyên Long (1997), ASEAN vấn đề xu hướng, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 25 Nguyễn Thu Mỹ (2001), Chiến lược phát triển nước Đơng Nam Á, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 149 26 Vũ Thị Ngọc Phùng (2005), Giáo trình kinh tế phát triển, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội 27 Trần Hoa Phượng (2010), “Thái Lan, Malaysia Philippines với việc phát triển sản phẩm nông sản xuất khẩu”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế trị giới, Số 28 Lê Văn Sang (2005), Cục diện kinh tế giới hai thập niên đầu kỷ XXI, NXB Thống kê, Hà Nội 29 Phạm Đức Thành (2001), Đặc điểm đường phát triển kinh tế - xã hội nước ASEAN, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 30 Phạm Đức Thành Trương Duy Hồ (2002), Kinh tế nước Đơng Nam Á, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 31 Lưu Ngọc Trịnh (1998), “Mơ hình phát triển Đơng Á bối cảnh mới”, Tạp chí Việt Nam Đơng Nam Á ngày nay, Số ngày 15/8 32 Lưu Ngọc Trịnh (2008), Kinh tế trị giới: Vấn đề xu hướng phát triển, NXB Lao Động, Hà Nội 33 Lưu Ngọc Trịnh Vũ Bá Thể (2014), “Chuyển đổi mơ hình phát triển kinh tế Philippines sau khủng hoảng kinh tế tồn cầu”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế trị giới, Số 34 Phan Văn Xu Mai Phú Thanh (1997), Địa lý Đông Nam Á (Những vấn đề kinh tế xã hội), NXB Giáo Dục, Hà Nội 35 Tổng cục Thống (2001), liệu kinh tế nước thành viên ASEAN, NXB Thống kê, Hà Nội 36 Tổng cục Thống kê, https://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 Tiếng Anh 37 Abernia and Tecson (2003), Can the Philippines ever catch up? In Competitiveness, FDI and Technological Activity in East Asia, (Eds Sanjaya Lall and Shujiro Urata), Edward Elgar Publishing, England 38 Abola, Victoria A (2016), Capital Market Development in the Philippines, Nomura Journal of Asian Capital Markets, Vol.1/No.1 39 ADB (1999), Asian Development Bank Outlook: Economic Openness Growth and Recovery in Asia, Oxford University Press 150 40 ADB (2012), Taking the right road to inclusive growth: Industrial upgrading and diversification in the Philippines, Asian Development Bank, Mandaluyong City, Philippines 41 Alburo (1999), The Asian Financial Crisis and Philippines responses: Longrun considerations, The Developing Economies, XXXVII-4, pp.439-59 42 Aldaba M (2007), FDI investment incentives system and FDI inflows: The Philippines experience, Discussion paper, No.3, PIDS 43 Aldaba M and Aldaba T (2010), Do FDI inflows have positive spillover effects? The case of Philippines manufacturing industry, Philippines Journal Development, No.2 44 Aldaba, M and Aldaba, T (2013), ASEAN Economic Community 2015 Capacity-building Imperatives for Services Liberalization, Discussion Paper series no.2013-06, PIDS 45 Aldaba, R (2005), Impact of Market Reforms on Competition, Structure, and Performance of the Philippines Economy, Discussion Paper, PIDS 46 Aldaba, R J Yap and P Petri (2009), The AEC and Investment and Capital Flows, Michael Plummer and Chia Siow (2009), Realizing the ASEAN Economic Community, Institute of Southeast Asian Studies Singapore 47 Aldaba, R M (2006), FDI and Corporate Taxation: The Philippines Experience, Paper presented at the International Symposium on FDI and Corporate Taxation: Experience of Asian Countries and Issues in Global Economy, National Center of Sciences, Tokyo 48 Aldaba, R., D Lazaro, G Llanto, E Medalla and F Quimba (2010), ERIA Study to Further Improve the AEC: The Philippines, Discussion paper No 2010-24 PIDS 49 Aldaba, R., E Medalla, F Quimba, J Yap and G Llanto (2011), ERIA Survey of Core Measures: The Philippines, Discussion paper, PIDS 50 Aldaba, R., E Medalla, V Lleda, B Alano and G Llanto (2011), ERIA Phase Study: Toward a More Effective AEC Scorecard Monitoring System and Mechanism: The Philippines 151 51 Allen Hicken (2008), The Philippines in 2007: Ballots, Budgets, and Bribes, Asian Survey, vol.48, no.1, pp.76-77 52 Allison, R D Blackwill and A Wyne (2013), Lý Quang Diệu: Bàn Trung Quốc, Hoa Kỳ giới (Lee Kuan Yew: The grand master’s insights on China, the United States, and the World), NXB Thế giới, Công ty sách Thái Hà 53 Antonio, Emilio T And Abola, Victor A (2005), Capital Market Development in the Philippines: Problems and Prospects, Tokyo Club Foundation for Global Studies 54 Balboa, Jenny D., Medalla E., Josef T.Yap (2007), Closer trade and financial cooperation in ASEAN: Issues at the regional and national level with focus on the Philippines, ASEAN Economic Bulletin, No.1, pp.91-120 55 Balisacan and Hill (2003), The Philippines Economy: Development, Policies, and Challenges, Ateneo de Manila University Press, Quezon City 56 Balisacan and Hill (2007), The Dynamics of Regional Development: The Philippines in East Asia, ADB Institute 57 Balisacan, Hill, and Piza (2006), The Dynamics of Regional Development: The Philippines in East Asia, Edward Elgar and Ateneo de Manila University Press 58 Balisacan, Hill, and Piza (2008), Regional Development Dynamics and Decentralization in the Philippines: Ten lessons from a Fast Starter, ASEAN Economic Bulletin, No.3, pp.293-315 59 BBVA (2014), Banking sector liberalization in Philippines: A win-win situation, not a zero-sum game 60 Bolongaita, Emic P (2000), The Philippines in 1999: Balancing restrictive democracy and recovering economy, Asian Survey, Vol.XL, No.1, pp.67-77 61 BSP (2015), Gross National Income by Expenditures Shares Constant Prices, Gross National Income by Industrial Origin Constant Prices, htttp://www.bsp.gov.ph/statistics/statistics_key.asp 62 BSP, Annual Report (các năm từ 1997 http://www.bsp.gov.ph/publications/regular_annual.asp 152 đến 2017), 63 Caballero Anthony, Mely (2003), The winds of change in the Philippines: Wither the strong republic, Southeast Asian Affairs, pp.213-227 64 Canlas, Dante B, Shigeaki Fujisahi (2001), The Philippines Economy: Alternatives for the 21st Century, University of the Philippines Press, Cruezon City 65 Charle L Cochran and Eloise F Malone (1995), Public Policy: Perspectives and Choices, McGraw-Hill College 66 Clarete, Raymon L., Philippiness: Ex-post effects of Trade Liberalization in the Philippiness Bài viết trình bày hội thảo: “Adjusting to Trade Reforms: What are the Major Challenges for Developing countries” UNCTD tổ chức Geneva, Thụy Sĩ, 18-19/1/2005 67 Commission on Growth and Development (2008), The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusise Development, World Bank, Washington D.C 68 Corning, Gregory P (1990), The Philippines Bases and U.S Pacific Strategy, Pacific Affairs, vol.63, no.1, p.12 69 Dayley R., Neher Clark D (2010), Southeast Asia in the new international era, Westview Press 70 Dios, Emmanuel S.De (1984), An analysis of the Philippineses Economic Crisis: A workshop report, University of the Philippines Press, Cruezon City 71 Diwa C Guinigundo (2009), The impact of the global financial crisis on the Philippines financial system An Assessment, BIS Papers, No.54 72 Doronila, Amando (2001), Between Fires: Fifteen perspectives on the Estrada Crisis, Anvil Publishing, Philippines 73 DTI, Philippines Export Development Plan (2002-2004; 2005-2007; 20082010; 2011-2013; 2015-2017) 74 Dunn, William N (1992), Public Policy Analysis, University of Pittsburgh 75 Edwin Van De Haar (2011), Philippines trade policy and the JapanPhilippines economic partnership agreement, Contemporary Southeast Asia, No.1, pp.113-139 153 76 EY (2014), Incentives in the ASEAN region 2014, https://www.eytax.jp/taxlibrary/thought-leadership/pdf/Incentives_in_ASEAN_Region_2014_E.pdf 77 Frank Ching (1998), Can Estrada Govern, Far Eastern Economic Review 161, 34 78 Frank Cibulka (2007), The Philippines: In the eye of the political storm, Southeast Asian Affairs, No.1, pp.257-276 79 Habito, Cielito F (2005), The Philippines in 2004: The continuing story of a crisis-prone economy, Southeast Asian Affairs, pp.313-329 80 Hedman, Eva-Lotta E (2006), The Philippines in 2005: Old Dynamics, New Conjuncture, Asian Survey, Vol.XLVI, No.1, pp.187-193 81 Hernadez, Carolina G.(1997), The Philippines in 1996: A house finally in order, Asian Survey, Vol.XXXVII, No.2, pp.204-211 82 IMDb, Joseph Estrada Awards, https://www.imdb.com/name/nm0261825/awards 83 IMF (1990), Debt Overhang, Debt Reduction and Investment: The case of the Philippines, IMF Country Report 84 IMF (2010), Philippines: Financial System Stablility Assessment Update, IMF Country Report, No.10/90, 2010 85 IMF (2014), Financial Inclusion in the Philippines, Selected Issues, IMF Country Report, No.14/246 86 IMF (2015), Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets, IMF Staff Discussion Note 87 Intar, Ponciano S Jr., and Llanto, Gilberto M (1998), Financial Reform and Development in the Philippines, 1990-1997: Imperatives, Performance and Challenges, Journal of Philippine Development, No.45, Vol.XXV 88 Isarel, Danilo C and Briones, Roehlano M (2012), Impacts of Natural Disasters on Agriculture, Food Security, and Natural Disasters and Environment in the Philippines, Discussion Paper Series, No.2012-36, PIDS 89 James Hookway (2000), All Things to All People, Far Eastern Economic Review, 65, 154 90 Jenkin, W (1978), Policy analysis: a political and organisational perspective, St Martin’s Press, New York 91 Joseph Lim (2008), Central banking in the Philippines: from inflation targeting to financing development, International Review of Applied Economics, 22:2, 271-285, DOI: 10.1080/02692170701880791 92 Joy Abrenica, Ramon Clarete, Loreli de Dios and Maria Fe Esperanza Madamba (2013), Evaluating Aid for Trade on the ground: Lessons from the Philippines 93 Justin Lin (2012), New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development and Policy, World Bank, Washington D.C 94 Kelly Bird and Hill (2009), Philippines Economic Development: A Turning point, Southeast Asia Affairs 2009 95 Kenkasu Jayanthakumaran, Reetu Verma (2008), International trade and regional income convergence: The ASEAN-5 Evidence, ASEAN Economic Bulletin, No.2, pp.179-194 96 Kraft, Herman Joseph S (2010), The Philippines in 2009: The Fourth Quarter Collapse, Southeast Asia Affairs, pp.237-260 97 Kraft, Michael E and Furlong, Scott R (2004), Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives, CQ Press 98 Kurt Weyland (2001), Clarifying a Contested Concept: Populism in the study of Latin American Politics, Comparative Politics, 34, 99 Labrador, Mel C (2001), The Philippines in 2000: In search of a silver lining, Asian Survey, Vol.XLI, No.1, pp.221-229 100 Labrador, Mel C (2002), The Philippines in 2001: High drama, a new President and Setting the stage for recovery, Asian Survey, Vol.XLII, No.1, pp.141-149 101 Labrador, Mel C (2002), The Philippines in 2001: High Drama, A New President, and Setting the Stage for Recovery, Asian Survey, 42, 102 Lamberte, Maria B (2000), The Philippines: Challenges for Sustaining the Economic Recovery, Discussion Paper Series, No.2000-02, PIDS 155 103 Lamberte, Mario B (1993), Assessment of the Financial Market Reforms in the Philippines, 1980-1992, Journal of Philippine Development, Volume XX, No.2 104 Le Thi Ai Lam (2005), Education and poverty in the Philippines, Discussion paper series, PIDS 105 Lim Chong Yah (2009), Southeast Asia: The Long road Ahead, World Scientific, Singapore 106 Llanto, Gilberto M (2016), Duterte must be bold on economic policy, East Asian Forum, http://www.eastasiaforum.org/2016/06/06/duterte-must-be- bold-on-economic-policy/2016 107 Malcolm Cook (2008), Banking Reform in Southeast Asia: The region’s decisive decade, Routledge studies in the growth economies of Asia 108 Marcus Noland (2003), The Philippines in the Asian Financial Crisis: How the sick man avoided pneumonia, Asian Survey, Vol.XL, No.3, pp.401-412 109 Maria Melanie (1999), Contagion Effects of the Asian Crisis: Policy Responses and their Social Implication, Discussion Paper series, No 99-32 PIDS 110 Medalla M (1998), Trade and Industrial Policy Beyond 2000: An Assessment of the Philippines Economy, Discussion Paper series no.98-05, PIDS 111 Mehran Kamrava (1993), Politics and Society in the Third World, London and New York: Routledge 112 Milo, Melanie R.S (1999), Contagion Effects of the Asian Crisis: Policy Responses and their Social Implication, Discussion Paper, No.99-33, PIDS 113 Milo, Melanie R.S (2009), Philippines in 2008: a Decoupling of Economics and Politics?, Southeast Asia Affairs, pp.245-266 114 Monitola, Gabriella R (1999), The Philippines in 1998: Opportunity and Crisis, Asian Survey, Vol.XXXIX, No.1, pp.64-71 115 Montesano, Micheal J (2004), The Philippines in 2003: Troubles, Non of them new, Asian Survey, Vol.XLIV, No.1, pp.93-101 156 116 Montinola, Gabriela R (1999), The Philippines in 1998: Opportunity and Crisis, Asian Survey 39, 117 Morgan J.P (1999), Asia Financial Markets (January 1998); Giancarlo Corsetti, Paolo Pesenti, and Nouriel Roubini, “What Caused the Asian Currency and Financial Crisis?”Japan and the World Economy (August 1999) 118 Motesano, Micheal J (2003), The Philippines in 2002: Playing politics, Facing deficits, and embracing uncle Sam, Asian Survey, Vol XLIII, No.1, pp.156-166 119 Muego, Benjamin N (2005), The Philippines in 2004: A Gathering Storm, Southeast Asian Affairs, pp.293-312 120 Nakagawa, Rika (2007), Institutional Development of Capital Markets in Nine Asian Economies, IDE Discussion Paper, No.112 121 National Economic Council (1949), The Cuaderno Plan: Five-Year Program of Rehabilitation and Industrial Development, 1949-1953, Manila 122 National Economic Council (1957), The Five-Year Economic and Social Development Program for FY 1957-1961, Manila 123 National Economic Council (1961), The Five-Year Economic and Social Development Program for FY 1961-1964, Manila 124 National Economic Council (1972), Four-Year Development Plan, FY 19721975, Manila 125 Navarro, Adoracion M And Llanto, Gilberto M (2014), Financial Infrastructure in the Philippines: Fiscal Landscape and Resources Mobilization, Discussion Paper Series, No.2014-01, PIDS 126 Navarro, Adoracion M., and Gilberto M Llanto (2014), Financing Infrastructure in the Philippines: Fiscal Landscape and Resources Mobilization, Discussion Paper Series, No.2014-01, PIDS 127 NEDA (1987), Medium-Term Philippines Development Plan 1987-1992 128 NEDA (1993), Medium-Term Philippines Development Plan 1993-1998 129 NEDA (1999), Medium Term Philippines Development Plan 1999-2004 130 NEDA (2001), Mid-Term Philippines Development Plan 2001-2004 157 131 NEDA (2004), Medium Term Philippines Development Plan 2004-2010 132 NEDA (2011), Medium Term Philippines Development Plan 2011-2016 133 NEDA (2017), Medium Term Philippines Development Plan 2017-2022 134 OECD (2010), Challenges and Development in the Financial System of the Southeast Asian Economies, OECD Journal: Financial Market Trends, Vol.2010, Issue 135 OECD (2016), Investment Policy Reviews: Philippines 2016 136 Official Gazette of the Republic of the Philippines (1946), Manuel Roxas' First State of the Nation Address 137 Official Gazette of the Republic of the Philippines (1987), The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/ 138 Official Gazette of the Republic of the Philippines (1998), STATE OF THE NATION ADDRESS, https://www.officialgazette.gov.ph/1998/07/27/president-joseph-ejercitoestradas-1998-sona-accomplishment-report/ 139 Official Gazette of the Republic of the Philippines (2001), Inauguration speech of President Gloria Macapagal-Arroyo in 2001 140 Paniel Joseph, Elsa Estrada (2003), Understanding the Philippines’ economy and politics since the return of democracy in 1986, Contemporary Southeast Asia, Vol.25, No.2, pp.233-251 141 Pante and Medalla (1990), The Philippines Industrial Sector: Policies, Programs and Performance, Working Paper Series, No.90-18, PIDS 142 Pernia E & Pilipinas F Quising (2003), Economic openness and regional development in the Philippines, ERD Working Paper, No 34 143 Peter Krinks (2002), The economy of the Philippines: Elites, inequalities and economic restructuring, Routledge, London 144 Peters, Guy B (1990), Institutional theory in political science : the new institutionalism 158 145 Philippines Daily Inquirer (2017), PH property market seen sustaining robust growth, truy cập tại: https://business.inquirer.net/214033/ph-property- market-seen-sustaining-robust-growth vào 11/01/2017 146 Philippines Republic Act No 7653,1993: The New Central Bank Act 147 Philippines Tariff Commission 148 Pwc (2017), The long view: how will the global economic order change by 2050?, https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050- summary-report-feb-2017.pdf 149 Renato, De Castro (2007), The 1997 Asian Financial Crisis and the Revival of Populism/ Neo-populism in 21st century Philippines Politics, Asian Survey, Vol.47, No.6, pp.930-951 150 Roberto Tiglao (1998), Poor Show, Far Eastern Economic Review, 162, 37 151 Roberto Tiglao (1999), Estrada in Trouble, Far Eastern Economic Review, 162, 51 152 Rodell, Paul A (2004), The Philippines: Playing out long conflicts, Southeast Asian Affairs, pp.187-204 153 Rodofo C Severino, Lorraine Carlos Salazar (2008), Whither the Philippines in the 21st century?, ISEAS, Singapore 154 Romero, Sugundo E (1998), The Philippines in 1997: Weathering political and economic turmoil, Asian Survey, Vol.XXXVIII, No.2, pp.196-202 155 Ruben G Mercado (2002), Regional Development in the Philippines:A Review of Experience, State of the Art and Agenda for Research and Action, Discussion paper series, no 156 Rupest Hodder (2002), Between two world: Society, Politics and Business in the Philippines, Routledge Curzon, New York 157 Salazar, Lorraine C (2006), The Philippines: Crisis, Controversies, and Economic Resilience, Southeast Asian Affairs 2006, pp 227-246 158 Samuel, C.K.Yu (2005), Political reforms in the Philippines: Challenges ahead, Contemporary Southeast Asia, Vol.27, No.2, pp.217-235 159 159 Sanjaya Lall (2000), Export Performance and Competitiveness in the Philippines, Queen Elizabeth House Working Paper No.49, University of Oxford 160 Sheila S.Coronel (2007), The Philppines in 2006: Democracy and Its Discontents, Asian Survey, vol.47, no.1, p.175 161 Shinozaki, Shigehiro (2014), Capital Market Financing for SMEs: A Growing Need in Emerging Asia, Working Paper Series on Regional Economic Integration, No 121, Manila: Asian Development Bank 162 Social Weather Stations (2017), https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20160907145317 163 Socorro and Bautista (1998), The past performance of the Philippines Banking Sector and Challenges in the Post crisis period, A Study of financial markets 164 Steven Rood (2010), Examining the Arroyo Legacy in the Philippines, http://asiafoundation.org/2010/04/07/examining-the-arroyo-legacy-in-thePhilippines/ 165 Takayasu, Kenichi (2007), “Banking Restructuring in Post-crisis Asia”, paper presented at the seminar “Ten Years After the Crisis: Evolving East Asian Financial System and Challenges Ahead, 12 June 166 Tetengco M (2007), The Philippines economy ten years after the Asian crisis, Speech at the International Symposium “Ten years after the Asian currency crisis: Future challenges for the Asian economies and financial markets”, hosted by the Center for Monetary Cooperation in Asia, Bank of Japan, Tokyo, 22 January 2007 167 The Oscar M.Lopez Center for Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management Foundation (2017), 2017 Philippines Climate Change Assessment: Impacts, Vulnerabilities and Adaptation 168 Timberman, David G (1998), The Philippines: New Directions in Domestic Policy and foreign relations, Institute of Southeast Asian Studies/ Asia Society, Singapore 160 169 Tyner, James A (2009), The Philippines: Mobilities, Indentities, Globalization, Routledge, London 170 UNDP, http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/countryinfo.html 171 Want H (2010), The Philippines’ Absorptive Capacity for Foreign Aid, Discussion Paper Series, No.2010-15, PIDS 172 WB (2000), Combating Corruption in the Philippines, World Bank, Philippines 173 WB (2001), World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty World Development Report; New York: Oxford University Press 174 WB (2005), Philippines: From Short –Term Growth to Sustained Development, World Bank, Washington D.C 175 WB (2013), Philippines Development Report: Creating more and better jobs, World Bank Philippines Office, East Asia and Pacific Region 176 WB (2014), Philippines: Inclusive growth can be enhanced through sustainable reconstruction and job creation, Press Release, truy cập: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/03/17/Philippinesinclusive-growth-can-be-enhanced-through-sustainable-reconstruction-andjob-creation-world-bank 177 WB (2016), Outperforming the Region and Managing the Transition, Philippines Economic Update 178 WB, https://www.worldbank.org/en/country/Philippines/overview 179 WEF (a), Global Competitiveness Report (báo cáo từ năm 2003 đến 2017) 180 WEF (b), World Economic Forum on East Asia, Philippines: The next Asian miracle, 21-23 May 2014, Manila Philippines, https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-east-asia0/sessions/Philippines-next-asian-miracle/ 181 WTO, Trade Policy Review: Report by the Philippines (các năm 1999, 2005, 2012, 2018), https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp468_e.htm 161 ... ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA 117 4.1 Đánh giá chung sách kinh tế từ sau khủng hồng tài Châu. .. châu Á - Chương 3: Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á - Chương 4: Đánh giá chung sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á số học kinh. .. thị trường Phân loại sách kinh tế Chính sách kinh tế phân chia theo nhiều góc độ khác lĩnh vực tác động (chính sách tài chính, sách tiền tệ ngân hàng, sách kinh tế đối ngoại, sách nơng nghiệp, cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách kinh tế của philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á đến nay , Chính sách kinh tế của philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á đến nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay