Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam

229 4 0
  • Loading ...
1/229 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:16

1. Vấn đề nghiên cứu Theo nghiên cứu của Henning (2011), công cụ tài chính được biết đến cách đây 8000 năm trước công nguyên, tuy nhiên cùng với thời gian và qua sự sáng tạo bởi các ngân hàng thuộc trục tài chính London - Phố Wall thì công cụ tài chính ngày càng đa dạng và phức tạp hơn. Bức tranh tổng thể về công cụ tài chính bao gồm tài sản tài chính, nợ tài chính và công cụ tài chính phái sinh. Trong đó, công cụ tài chính phái sinh được sử dụng hầu hết trong các tổ chức nhằm mục đích chính là phòng ng ừa rủi ro. Cuộc khủng hoảng kinh tế cuối năm 2008 đầu năm 2009 ở Mỹ, bắt nguồn từ chính sách cho vay tín dụng, chính sách tiền tệ nới lỏng duy trì trong thời gian dài, dẫn đến hình thành “siêu bong bóng” tài chính và bất động sản. Cùng với sự phát triển của nhiều dịch vụ và sản phNm tài chính mới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, những biến đổi các khoản cho vay thành công cụ đầu tư, tạo điều ki ện cho thị trường tín dụng phục vụ cho thị trường bất động sản dẫn đến sự phá sản của các tập đoàn tài chính và ngân hàng lớn của Mỹ như tập đoàn tài chính Fannie Mae và Freddie Mac, ngân hàng lớn như Lehman Brothers, City Bank Group và dẫn đến sự đổ vỡ dây chuyền. Sự bùng nổ của khủng hoảng lan nhanh sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đó là N hật Bản đã chính thứ c công bố lâm vào suy thoái kinh tế ngày 18/11/2008. Trước đó, khu vực đồng tiền chung Euro cũng lần đầu tiên rơi vào suy thoái kể từ khi hình thành năm 1999. Trầm trọng hơn đối với các nền kinh tế lớn nhất Châu Âu như Đức rơi vào cuộc suy thoái lớn nhất trong vòng 12 năm qua. Kinh tế Anh cũng lâm vào suy thoái. Số liệu thống kê của Italia cho biết nền kinh tế nước này cũng đang rơi vào suy thoái, đây là cuộc suy thoái nặng nề nhất k ể từ năm 1992. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của các nước Trung và Đông Âu năm 2008 chỉ còn 3,2% so với 5,4% năm 2007 (Quang và Thuỳ, 2010). Dưới tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế Trung Quốc sau nhiều năm tăng trưởng ở mức hai con số, cũng đã giảm chỉ còn 9% trong quý III/2008. Ở N ga, khủng hoảng tài chính đang ngày càng trầm trọng khi đồng Rúp mất giá mạnh. Trước nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính và giá dầu thế giới giảm mạnh, N ga đã chi 190 tỷ USD nhằm hỗ trợ hệ thống tài chính và ngân hàng, và các ngành kinh tế then chốt. Ở Đông N am Á, dù ở mức độ khác nhau, các nước trong khu vực Đông N am Á ít nhiều đều chịu ảnh hưởng của cuộc khủng ho ảng tài chính toàn cầu. Singapore là quốc gia đầu tiên rơi vào suy thoái năm 2008, trong đó dịch vụ tài chính ngân hàng là một trong ba lĩnh vực then chốt, bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thái Lan và Hàn Quốc cũng chịu ảnh hưởng chung trong cuộc khủng hoảng này. Pakixtan là nước Châu Á đầu tiên kêu gọi Quỹ tiền tệ Quốc tế trợ giúp 6,5 tỷ USD (Quang và Thuỳ, 2010). Xu hướng toàn cầu hóa mang đến sự gia tăng thương mại và dòng vốn quốc tế , cùng sự biến động của giá cả hàng hóa, lãi suất, tỷ giá hối đoái,... là những nguyên nhân có thể dẫn đến rủi ro tiềm Nn cho các doanh nghiệp. Để hoạt động hiệu quả và bền vững, mỗi doanh nghiệp cần nhận thức và ngăn ngừa những rủi ro, bất trắc có thể đe dọa hoạt động kinh doanh ở đơn vị (Crawford và cộng sự, 1997). Với chức nă ng tạo lập hệ thống thông tin kinh tế nhằm phục vụ cho việc điều hành và ra quyết định kinh tế của N hà nước nói chung và trong mỗi doanh nghiệp, đồng thời nhằm thỏa mãn yêu cầu thông tin cho các nhà quản trị, các nhà đầu tư và các đối tượng có liên quan khác, kế toán được xem là công cụ quản lý kinh tế, kiểm soát nguồn lực kinh tế trong mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt N am hiện nay vẫn ch ưa nhận thức được các rủi ro tiềm Nn có thể xảy ra từ toàn cầu hóa tài chính, nhưng tất yếu Việt N am phải thực hiện phòng ngừa và hạn chế rủi ro thông qua sử dụng công cụ tài chính phái sinh bởi:  Hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu mối quan hệ thương mại với các quốc gia, các tổ chức kinh tế thế giới là một cơ hội để đưa Việt N am trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển và cũng là xu hướng tất yếu, tuy nhiên nó cũng hàm chứa rất nhiều rủi ro tiềm Nn mà các doanh nghiệp chưa thể nhận diện ngay được.  Theo Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành: Phát triển thị trường vốn theo hướng hiện đại, hoàn chỉnh về cấu trúc (bao gồm thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ phái sinh, thị trường tập trung, thị trường phi tập trung…), vận hành theo thông lệ quốc tế tốt nhất, có khả năng liên kết với các thị trường khu vực và quốc tế”, và Quyết định số 480/QĐ-TTg vào ngày 18/03/2013 “Về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030” của Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm (i) Tạo lập một hệ thống kế toán hoàn chỉnh, phù h ợp và phát triển; (ii) Xây dựng và phát triển một hệ thống khuôn khổ pháp lý với các thông lệ quốc tế vào điều kiện cụ thể Việt N am (iii) Phát triển mạnh nguồn nhân lực ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực; (iv) Tăng cường quan hệ, hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm tạo lập mối liên hệ chặt chẽ, thừa nhận lẫn nhau giữa Việt N am và các nước trong khu vực, trên thế giới… BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THN HỒNG HẠNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG KẾ TỐN CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 3i MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan 1i Lời cám ơn 2i Mục lục 3i Danh mục ký hiệu chữ viết tắt 8i Danh mục bảng biểu .10i Danh mục hình vẽ, đồ thị .11i Danh mục phụ lục 12i PHẦN MỞ ĐẦU 1 Vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp nghiên cứu Cấu trúc luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ 1.1 Giới thiệu 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu cơng bố giới 1.2.1 Mục đích, ý nghĩa việc sử dụng cơng cụ tài phái sinh 1.2.2 Nhu cầu cần có kế tốn cho doanh nghiệp sử dụng CCTCPS 1.2.3 Nghiên cứu kế toán CCTCPS 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu công bố nước 21 1.4 Nhận định cơng trình nghiên cứu trước xác định khe trống nghiên cứu 24 1.4.1 Nhận định cơng trình nghiên cứu trước 24 1.4.2 Xác định khe trống nghiên cứu 26 1.5 Kết luận .28 4i CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 29 2.1 Giới thiệu 29 2.2 Tổng quan kế tốn cơng cụ tài phái sinh 29 2.2.1 Các khái niệm .29 2.2.2 Khái niệm hợp đồng cơng cụ tài phái sinh .31 2.2.3 ChuNn mực kế toán quốc tế văn hướng dẫn Việt N am liên quan đến kế tốn cơng cụ tài phái sinh 34 2.3 Các lý thuyết tảng 42 2.3.1 Lý thuyết thơng tin hữu ích 42 2.3.2 Lý thuyết tín hiệu 43 2.3.3 Lý thuyết nguồn lực doanh nghiệp 45 2.3.4 Lý thuyết cung cầu .47 2.3.5 Lý thuyết lập quy kinh tế .48 2.4 Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế tốn cơng cụ tài phái sinh doanh nghiệp 50 2.4.1 N hân tố thị trường 50 2.4.2 N hân tố pháp lý 51 2.4.3 N hân tố người - nhà quản trị 52 2.4.4 N hân tố người – N gười làm kế toán 52 2.4.5 N hân tố đào tạo, bồi dưỡng 53 2.4.6 N hân tố cơng nghệ thơng tin, truyền thơng, phần mềm kế tốn 54 2.5 Thực trạng văn pháp quy liên quan đến kế tốn cơng cụ tài phái sinh Việt N am .55 2.6 Kết luận .61 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 62 3.1 Giới thiệu .62 3.2 Phương pháp nghiên cứu 62 3.2.1 Xác định phương pháp 62 3.2.2 Thiết kế nghiên cứu .64 3.2.3 Khung nghiên cứu luận án 65 5i 3.3 Quy trình nghiên cứu định tính giai đoạn 68 3.4 Quy trình nghiên cứu định tính giai đoạn 72 3.5 Quy trình nghiên cứu định lượng 77 3.5.1 Quy trình nghiên cứu 78 3.5.2 Thực nghiên cứu 78 3.6 Kết luận .88 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 90 4.1 Giới thiệu .90 4.2 Kết nghiên cứu định tính bàn luận 90 4.2.1 N ghiên cứu định tính giai đoạn 90 4.2.2 N ghiên cứu định tính giai đoạn .101 4.3 Kết nghiên cứu định lượng bàn luận .105 4.3.1 Kết xây dựng thang đo 105 4.3.2 Kết nghiên cứu định lượng 108 4.3.3 Bàn luận kết nghiên cứu: .128 4.4 Kết luận 139 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN 141 5.1 Giới thiệu 141 5.2 Kết luận 141 5.2.1 Kết luận liên quan đến mục tiêu nghiên cứu thứ 141 5.2.2 Kết luận liên quan đến mục tiêu nghiên cứu thứ hai 141 5.3 Một số kiến nghị 144 5.3.2 Một số kiến nghị mang tính quản trị dựa hàm ý nghiên cứu .151 5.4 Kết luận 154 KẾT LUẬN CHUNG LUẬN ÁN 155 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 158 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 159 DANH MỤC PHỤ LỤC 6i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ AASB Hội đồng chuNn mực kế tốn Úc ASC ChuNn hóa chuNn mực kế toán BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCTC Báo cáo tài BTC Bộ Tài CCPS Cơng cụ phái sinh CCTC Cơng cụ tài CCTCPS Cơng cụ tài phái sinh CMKT ChuNn mực kế tốn CN TT Công nghệ thông tin CSH Chủ sở hữu DN Doanh nghiệp EFA Phân tích nhân tố khám phá FAS ChuNn mực kế tốn tài Mỹ FASB Hội đồng ChuNn mực kế tốn tài Mỹ GT Xây dựng lý thuyết dựa vào q trình thu thập phân tích liệu cách có hệ thống GTHL Giá trị hợp lý IAS ChuNn mực kế toán quốc tế IASB Hội đồng ChuNn mực kế toán quốc tế IASC Ủy ban ChuNn mực kế toán quốc tế IFRS ChuNn mực báo cáo tài quốc tế KMO Hệ số dùng để xem xét thích hợp phân tích nhân tố KSN B Kiểm soát nội KTTC Kế tốn tài 7i N Đ - CP N ghị định - Chính phủ N HN N N gân hàng nhà nước N HTM N gân hàng thương mại N PTTC N ợ phải trả tài N QT N hà quản trị PMKT Phần mềm kế toán QĐ Quyết định ROA Lợi nhuận tài sản ROE Lợi nhuận vốn chủ sở hữu SFAS ChuNn mực trình bày kế tốn tài TCTD Tổ chức tín dụng TSTC Tài sản tài TT-BTC Thơng tư-Bộ Tài US GAAP Các nguyên tắc kế toán chấp nhận chung Mỹ VAS ChuNn mực kế toán Việt N am 8i DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 2.2 Tên gọi Cơng cụ tài phái sinh biến số sở theo IAS 39/IFRS Tổng hợp văn pháp lý kế tốn cơng cụ tài phái sinh Trang 33 57 4.1 Kết vấn định tính giai đoạn 92 4.2 Thống kê vấn chuyên gia nhân tố 101 4.3 Hệ thống báo cho nhân tố 105 4.4 4.5 Kết phân tích hệ số Cronbach Alpha với mẫu thử nghiệm Kết phân tích hệ số Cronbach Alpha với mẫu thức 107 113 4.6 Tổng hợp báo cho q trình phân tích 116 4.7 Kết phân tích nhân tố khám phá – EFA 118 4.8 Kết phân tích hồi quy mẫu chung gồm doanh nghiệp tài phi tài 121 4.9 Kết phân tích hồi quy doanh nghiệp tài 123 4.10 Kết phân tích hồi quy doanh nghiệp phi tài 124 4.11 Tổng hợp kết phân tích hồi quy 125 4.12 Tổng hợp giá trị trung bình 125 9i DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THN Hình Tên gọi Trang 3.1 Mơ hình thiết kế phương pháp hỗn hợp 64 3.2 Quy trình nghiên cứu thức luận án 66 3.3 Quy trình nghiên cứu định tính chi tiết giai đoạn 69 3.4 Quy trình nghiên cứu định tính chi tiết giai đoạn 73 3.5 3.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất nhân tố tác động đến áp dụng kế tốn cơng cụ tài phái sinh Quy trình nghiên cứu định lượng chi tiết 76 78 10i DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 2A 2B 2C 2D Tên phụ lục Bảng câu hỏi thảo luận cho nghiên cứu định tính giai đoạn Trang Danh sách chuyên gia Danh sách chuyên gia tham gia vấn thức định tính giai đoạn Danh sách chuyên gia tham gia vấn thử định tính giai đoạn Danh sách chuyên gia tham gia vấn thức định tính giai đoạn Danh sách chuyên gia có kinh nghiệm lĩnh vực nghiên cứu khoa học tham gia đóng góp ý kiến Bảng câu hỏi thảo luận nháp cho nghiên cứu định tính giai đoạn Bảng câu hỏi thảo luận thức cho nghiên cứu định tính giai đoạn 2 Bảng câu hỏi khảo sát sơ 10 Phân tích hệ số Cronbach Alpha cho khảo sát sơ 15 Bảng câu hỏi khảo sát thức 25 Phân tích hệ số Cronbach Alpha cho khảo sát thức 29 Phân tích nhân tố khám phá - EFA 37 10 Phân tích hồi quy mẫu chung 40 11i 11 Phân tích hồi quy doanh nghiệp tài 41 12 Phân tích hồi quy doanh nghiệp phi tài 42 13 Danh sách doanh nghiệp khảo sát thức 43 25 Phụ lục 8: Phân tích hệ số Cronbach Alpha cho khảo sát thức  Các nhân tố bị tác động áp dụng kế tốn cơng cụ tài phái sinh Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,616 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C1 13,1661 9,051 ,074 ,678 C2 11,9624 5,697 ,519 ,471 C3 11,7868 5,552 ,639 ,398 C4 13,1379 8,572 ,192 ,635 C5 11,9154 6,392 ,435 ,526 Loại C1 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,678 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C2 9,6364 4,622 ,590 ,515 C3 9,4608 4,551 ,705 ,430 C4 10,8119 8,009 ,099 ,780 C5 9,5893 5,369 ,479 ,600 Loại C4 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,780     26 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C2 7,2821 3,687 ,637 ,683 C3 7,1066 3,731 ,726 ,585 C5 7,2351 4,432 ,504 ,820  N hân tố thị trường Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,731 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C6 4,9624 1,036 ,498 ,711 C7 4,9655 ,977 ,576 ,619 C8 4,8934 ,970 ,590 ,601  N hân tố pháp lý Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,827 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C9 21,5455 20,827 ,715 ,782 C10 21,5799 20,754 ,753 ,777 C11 22,1254 22,053 ,640 ,794 C12 23,0752 25,548 ,266 ,842 C13 21,8683 21,354 ,770 ,777 C14 22,2414 21,869 ,568 ,805 C15 21,8840 21,046 ,721 ,782 27 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items C16 23,0063 Loại C16 Reliability Statistics 28,704 -,038 ,867 Cronbach's Alpha N of Items ,867 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C9 19,2194 20,367 ,738 ,834 C10 19,2539 20,398 ,764 ,830 C11 19,7994 21,714 ,648 ,847 C12 20,7492 25,283 ,262 ,893 C13 19,5423 21,016 ,778 ,830 C14 19,9154 21,518 ,576 ,858 C15 19,5580 20,606 ,742 ,833 Loại 12 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,893 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C9 16,9624 17,502 ,734 ,871 C10 16,9969 17,418 ,776 ,864 C11 17,5423 18,614 ,662 ,882 C13 17,2853 17,966 ,796 ,863 C14 17,6583 18,484 ,581 ,896 C15 17,3009 17,620 ,752 ,868 28  N hân tố người – Kế toán viên Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,624 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C17 11,4389 7,920 ,029 ,706 C18 11,5925 7,211 ,130 ,683 C19 10,5674 5,152 ,591 ,451 C20 10,7774 4,985 ,617 ,433 5,031 ,574 ,456 C21 10,7962 Loại C17 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,706 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C18 9,2382 6,943 ,034 ,871 C19 8,2132 4,376 ,652 ,539 C20 8,4232 4,056 ,732 ,479 8,4420 4,191 ,654 ,532 C21 Loại C18 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,871     29 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C19 6,0125 3,478 ,709 ,857 C20 6,2226 3,167 ,804 ,771 C21 6,2414 3,209 ,749 ,823  N hân tố người – N hà quản trị Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,876 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C22 15,4138 23,180 ,355 ,898 C23 13,7868 16,118 ,870 ,818 C24 13,7994 16,739 ,860 ,821 C25 13,7806 16,272 ,871 ,818 C26 15,1097 24,173 ,268 ,906 C27 13,9718 17,348 ,830 ,827 Loại C26 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,906 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted C22 13,3511 21,203 Corrected Item-Total Correlation ,304 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,957 30 C23 11,7241 14,005 ,894 ,855 C24 11,7367 14,616 ,881 ,859 C25 11,7179 14,147 ,896 ,854 C27 11,9091 15,202 ,849 ,867  N hân tố đào tạo, bồi dưỡng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,215 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C28 9,5047 3,716 -,189 ,496 C29 9,2445 2,185 ,488 -,316a C30 9,5078 1,597 ,441 -,505a C31 11,1379 3,327 -,112 ,449 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Loại C28 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,496 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C29 5,6176 2,036 ,531 ,100 C30 5,8809 1,426 ,497 ,007 C31 7,5110 2,741 ,035 ,819 Loại C31 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 31 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,819 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C29 3,6238 1,066 ,731 a C30 3,8871 ,553 ,731 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings  N hân tố công nghệ thông tin, truyền thơng, phần mềm kế tốn Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,396 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C32 11,0313 5,074 -,057 ,503 C33 9,4451 2,468 ,537 -,104a C34 9,2194 2,606 ,557 -,095a C35 9,6708 4,033 -,040 ,651 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Loại C35 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,651 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 32 C32 7,5799 3,609 ,051 ,910 C33 5,9937 1,277 ,737 ,067 C34 5,7680 1,430 ,735 ,091 Loại C32 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,910 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted C33 3,9028 ,918 Corrected Item-Total Correlation ,836 Cronbach's Alpha if Item Deleted a C34 3,6771 1,050 ,836 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings 33 Phụ lục 9: Phân tích nhân tố khám phá – EFA   Nhân tố bị tác động KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df ,643 311,482 Sig ,000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total 2,095 69,843 69,843 ,615 20,498 90,341 ,290 9,659 100,000 Total 2,095 % of Variance Cumulative % 69,843 69,843 Extraction Method: Principal Component Analysis.    Component Matrixa Component C2 ,854 C3 ,898 C5 ,748 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted.    N hân tố tác động KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity   Approx Chi-Square ,790 5,815E3 df 210 Sig ,000   34 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of % of Cumulative % of Cumulative Cumulative Total Total Varianc Variance % Variance % % e 6,172 29,391 29,391 6,172 29,391 29,391 4,330 20,620 20,620 3,457 16,463 45,854 3,457 16,463 45,854 3,554 16,923 37,543 2,512 11,960 57,814 2,512 11,960 57,814 3,362 16,009 53,551 2,085 9,929 67,743 2,085 9,929 67,743 2,455 11,689 65,241 1,566 7,459 75,202 1,566 7,459 75,202 2,092 75,202 ,937 4,462 79,665 ,643 3,063 82,728 ,552 2,627 85,354 ,457 2,177 87,531 10 ,415 1,977 89,509 11 ,378 1,801 91,310 12 ,330 1,570 92,880 13 ,298 1,417 94,297 14 ,254 1,209 95,506 15 ,239 1,137 96,642 16 ,224 1,069 97,711 17 ,197 ,938 98,649 18 ,143 ,679 99,327 19 ,084 ,401 99,729 20 ,045 ,213 99,942 21 ,012 ,058 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis                           9,961 35 Rotated Component Matrixa Component C6 ,084 C7 ,261 C8 ,089 C15 ,826 ,805 ,715 ,791 ,570 ,783 C19 C9 C10 C11 C13 C14 ,102 ,719 -,003 ,773 -,018 ,803 -,183 -,094 -,006 ,008 ,117 -,047 ,194 ,048 ,161 ,232 ,199 ,054 ,158 ,222 ,172 -,020 ,248 ,015 ,165 ,099 ,100 ,019 ,039 C20 ,078 ,052 C21 ,103 C22 , C23 ,238 C24 ,253 C25 ,242 C27 ,241 ,923 ,897 ,921 ,880 C29 ,009 ,075 C30 ,150 ,005 -,028 ,075 C33 -,073 C34 -,014 ,041 -,018 ,203 ,062 -,131 ,191 742 ,034 -,106 -,304 ,177 -,048 ,857 -,071 ,908 -,090 ,879 ,005 -,048 -,037 -,017 ,023 -,005 ,052 -,026 ,042 ,052 ,014 ,058 ,903 ,867 -,015 ,921 ,926 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser N ormalization ,233 ,105 -,026 ,044 ,057 ,080 ,011 -,051 -,068 -,069 -,027 -,046 -,044 -,056 36 Phụ lục 10: Phân tích hồi quy mẫu chung Model Summary Model R R Square a ,860 Adjusted R Square ,740 Std Error of the Estimate ,736 ,51384379 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis ANOVAb Model Regression Sum of Squares Mean Square 235,357 82,643 313 318,000 318 Residual Total df F Sig ,000a 47,071 178,277 ,264 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: REGR factor score for analysis Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) Standardized Coefficients Std Error t Sig Beta 7,962E-16 ,029 ,000 1,000 REGR factor score for analysis -,680 ,029 -,680 -23,597 ,000 REGR factor score for analysis -,482 ,029 -,482 -16,741 ,000 REGR factor score for analysis -,001 ,029 -,001 -,041 ,968 REGR factor score for analysis -,036 ,029 -,036 -1,236 ,218 -,209 -7,267 ,000 REGR factor score -,209 ,029 for analysis a Dependent Variable: REGR factor score for analysis 37 Phụ lục 11: Phân tích hồi quy doanh nghiệp tài Model Summary Model R ,769a R Square Adjusted R Square ,592 Std Error of the Estimate ,579 ,40491762 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis ANOVAb Model Sum of Squares Mean Square df Regression 37,281 Residual 25,741 157 Total 63,023 162 F Sig ,000a 7,456 45,476 ,164 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: REGR factor score for analysis Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model (Constant) B Standardized Coefficients Std Error Beta t Sig ,455 ,044 10,257 ,000 REGR factor score for analysis -,423 ,037 -,630 -11,341 ,000 REGR factor score for analysis -,239 ,035 -,382 -6,899 ,000 REGR factor score for analysis -,061 ,037 -,088 -1,654 ,100 REGR factor score for analysis ,129 ,036 ,199 3,552 ,001 REGR factor score for analysis -,168 ,040 -,218 -4,176 ,000 a Dependent Variable: REGR factor score for analysis 38 Phụ lục 12: Phân tích hồi quy doanh nghiệp phi tài Model Summary Model R ,826a Std Error of the R Square Adjusted R Square Estimate ,682 ,671 ,41151863 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis1 ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 54,408 10,882 Residual 25,402 150 ,169 Total 79,810 155 Sig ,000a 64,256 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: REGR factor score for analysis Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B Standardized Coefficients Std Error (Constant) -,446 ,056 REGR factor score for analysis -,434 ,052 REGR factor score for analysis -,420 REGR factor score for analysis Beta t Sig -7,952 ,000 -,484 -8,424 ,000 ,042 -,492 -10,057 ,000 ,161 ,036 ,241 4,454 ,000 REGR factor score for analysis ,181 ,041 ,231 4,367 ,000 REGR factor score for analysis -,200 ,028 -,325 -7,018 ,000 a Dependent Variable: REGR factor score for analysis 39 ... áp dụng kế tốn cơng cụ tài phái sinh doanh nghiệp có sử dụng cơng cụ tài phái sinh để phòng ngừa rủi ro 5 - N ghiên cứu nhân tố tác động đến việc áp dụng kế tốn cơng cụ tài phái sinh doanh nghiệp. .. cụ tài phái sinh doanh nghiệp kinh tế Việt N am - Đánh giá nhân tố đưa mức độ ảnh hưởng nhân tố đến áp dụng kế tốn cơng cụ tài phái sinh Việt N am - Đo lường nhân tố đến áp dụng kế tốn cơng cụ. .. kế tốn cơng cụ tài phái sinh doanh nghiệp? Đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến việc áp dụng kế toán cơng cụ tài phái sinh đối với: 3a Các doanh nghiệp Việt N am? 3b Các doanh nghiệp tài chính?
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam, Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay