Câu bị động trong ngữ pháp tiếng trung

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:20

1 Câu bị động ý nghĩa Chủ ngữ phần lớn câu tiếng Hán chủ thể phát động tác, có mặt ý nghĩa chủ ngữ lại kẻ chịu chi phối động tác, hành vi Loại câu câu bị động ý nghĩa Ví dụ: 1) 入学通知书寄来了。Rùxué tōngzhī shū jì láile Giấy báo nhập học gửi tới 2) 飞机票还没买到。Fēijī piào hái méi mǎi Vé máy bay chưa mua Chủ ngữ câu “入学通知书” “飞机票” mặt ý nghĩa chịu chi phối động tác “寄” “买” Vậy hai câu câu bị động ý nghĩa Câu bị động dùng “被”, “叫”, “让” Cách diễn đạt loại câu bị động dùng “被”,“叫”,“让” sau: Chủ ngữ + 被/ 叫/ 让 + kẻ chủ động + động từ + thành phần khác Chủ ngữ loại câu kẻ chịu chi phối hành vi động tác, kẻ chủ động phát động tác lại tân ngữ giới từ “被”,“叫”,“让” Ví dụ: 新画报被同学们借走了。Xīn hbào bèi tóngxmen jiè zǒule Họa báo bị học sinh mượn 录音机叫爸爸关上了”。Lùyīnjī jiào bàba guānshàngle Cát-xét bị ba tắt Khi dùng loại câu này, cần ý điểm sau: a Động từ vị ngữ loại câu phải động từ cập vật, ý nghĩa chi phối chủ ngữ b Phía sau động từ nói chung thường có thành phần khác, “走了”, “上了” ba câu ví dụ c “被”,“叫”,“让” với kẻ chủ động sau tạo thành ngữ giới tân làm trạng ngữ d “被” thường dùng nhiều vả viết nói, “叫”,“让” thường dùng ngữ Tân ngữ sau “被” có khơng, sau “叫”,“让” bắt buộc phải có tân ngữ, khơng biết khơng thể nói dùng “人” Ví dụ: 那个工人被救活了。 Người cơng nhân cứu sống 他的自行车叫人偷走了。 Xe đạp anh bị người ta lấy cắp Nếu câuđộng từ nguyện phó từ phủ định, chúng dùng trước “被”,“叫”, “让” Ví dụ: 妹妹的衣服没有让雨弄淋。Áo em gái không bị mưa ướt 这个玩具现在还不能叫孩子看见。Đồ chơi chưa thể cho nhìn thấy Trợ từ “给”, “所” biểu thị bị động Để biểu thị bị động, người ta dùng trợ từ “给” “所” a Trợ từ “给” dùng trước động từ để biểu thị bị động Nó dùng câu bị động câu chủ động Ví dụ: 教室都让我们给打扫干净了。Lớp học quét 老虎给打死了。Hổ bị đánh chết b Trợ từ “所” dùng với “为” “被” để biểu thị bị động Loại câu thường dùng văn viết Ví dụ: 大家都为他勇敢 (yǒnggǎn) 精神所感动。Mọi người cảm động tinh thần dũng cảm anh 这个科学结论 (jiélùn) 早已被实践 (shíjiàn) 所证明。 Kết luận khoa học thực tiễn chứng minh từ lâu Cấu trúc câu bị động "被劢取" Tổng quát: Có hai loại câu bị động: 1* Loại câu ngụ ý bị động (Loại câu tiếng Việt có.) 信已经写好了。Thư viết xong (= Thư viết xong.) 杯子打破了。Cái tách [bị đánh] vỡ 刚买来的东西都放在这儿了。Mấy thứ vừa mua [được] đặt chỗ 2* Loại câu bị động có chữ 被, 让, 叫 Hình thức chung: «chủ ngữ + (被 / 让 / 叫) + tác nhân + động từ» 窗子都被风吹开了。Các cửa sổ bị gió thổi mở tung 困难一定会被我们克服的。Khó khăn định phải bị vượt qua (= Khó khăn định phải khắc phục.) 我的自行车让(叫/被)人借走了。Xe đạp bị người ta mượn * Tác nhân bị lược bỏ: 他被派到河内去工作了。Hắn phái đến Hà Nội làm việc ... từ lâu Cấu trúc câu bị động "被劢取" Tổng quát: Có hai loại câu bị động: 1* Loại câu ngụ ý bị động (Loại câu tiếng Việt có.) 信已经写好了。Thư viết xong (= Thư viết xong.) 杯子打破了。Cái tách [bị đánh] vỡ 刚买来的东西都放在这儿了。Mấy... Để biểu thị bị động, người ta dùng trợ từ “给” “所” a Trợ từ “给” dùng trước động từ để biểu thị bị động Nó dùng câu bị động câu chủ động Ví dụ: 教室都让我们给打扫干净了。Lớp học quét 老虎给打死了。Hổ bị đánh chết... đặt chỗ 2* Loại câu bị động có chữ 被, 让, 叫 Hình thức chung: «chủ ngữ + (被 / 让 / 叫) + tác nhân + động từ» 窗子都被风吹开了。Các cửa sổ bị gió thổi mở tung 困难一定会被我们克服的。Khó khăn định phải bị vượt qua (= Khó
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu bị động trong ngữ pháp tiếng trung, Câu bị động trong ngữ pháp tiếng trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay