Cách đặt câu hỏi trong tiếng trung

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:17

1 Hỏi ngữ điệu : Nâng cao giọng cuối câu kể Khi viết, đánh dấu ? cuối câu kể 你在写汉字?Anh viết chữ Hán à? Nǐ zài xiě hànzì? 你也去俱乐部?Anh đến câu lạc à? Nǐ yě qù jùlèbù? Câu hỏi dùng 吗 [ma] 他们演的节目很精彩吗?Những tiết mục họ diễn hay phải không? Tāmen yǎn de jiémù hěn jīngcǎi ma? 他今天不来吗?Anh hôm không đến phải không? Tā jīntiān bù lái ma? 你们昨天没去参观吗?Các em hôm qua khơng tham quan phải khơng? Nǐmen ztiān méi qù cānguān ma? 这个箱子是你的吗?Cái va li bạn phải không? Zhège xiāngzi shì nǐ de ma? 老师回家了吗?Thầy giáo nhà chưa Lǎoshī huí jiāle ma? 你去过中国吗?Anh Trung Quốc phải khơng? Nǐ qùg zhōngg ma? Câu hỏi dùng đại từ nghi vấn Các đại từ nghi vấn thường gặp: 谁[sh]: ai; 哪[nă]: nào; 哪儿[năr]: đâu,ở đâu; 什么[shénme]: gì,cái gì; 怎么[zĕnme]: nào; 怎么样[zĕnme yàng]: nào, sao; 几[jĭ]: mấy; 多少[duōshao]: bao nhiêu; 为什么[weì shénme]: 谁去拿报纸?Ai lấy báo ? Shuí qù ná bàozhǐ 你在找什么?Anh tìm gì? Nǐ zài zhǎo shénme? 这儿是什么地方?Đây nơi nào? Zhè'er shì shénme dìfāng? 今天星期几?Hơm thứ mấy? Jīntiān xīngqí jǐ? 你买几本书?Em mua sách? Nǐ mǎi jǐ běn shū? 晚会有多少节目?Dạ hội có tiết mục? Wǎnhuì yǒu duōshǎo jiémù? 请问,去动物园怎么样?Xin hỏi, đến vườn bách thú nào? Qǐngwèn, qù dòngwùyuán zěnme yàng? 这个汉字怎么写?Chữ Hán viết nào? Zhège hànzì zěnme xiě? 你是哪国人?Bạn người nước nào? Nǐ shì nǎ grén? 他现在怎么样了?Anh sao? Tā xiànzài zěnme yàngle? 请问,邮局在哪儿?Xin hỏi, bưu điện đâu? Qǐngwèn, yóujú zài nǎ'er? 明天我们去商店,怎么样?Ngày mai cửa hàng, khơng? Míngtiān wǒmen qù shāngdiàn, zěnme yàng? Câu hỏi phản : Khi đặt liền dạng khẳng định phủ định động từ hay hình dung từ, ta có câu hỏi phản Cách hỏi phản câu vị ngữ hình dung từ: 邮局离这儿远不远?Bưu điện có cách xa khơng? ujú lí zhè'er yuǎn bù yuǎn? Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ: 今天你上不上班?Hơm anh có làm khơng? Jīntiān nǐ shàng bù shàngbān? Cách hỏi phản câu có động từ nguyện: 你会说中国话不会?Anh biết nói tiếng Trung Quốc khơng? Nǐ h shuō zhōngg h bù h? Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ có bổ ngữ khả năng: 你哥哥十点以前回得来回不来?Anh trai trước 10 có khơng? Nǐ gēgē shí diǎn yǐqián huí de láihuí bù lái? 现在去来得及来不及?Bây có kịp khơng? Xiànzài qù láidejí láibují? Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ có bổ ngữ kết quả: 小王,你拿到护照没有?Tiểu Vương, bạn lấy hộ chiếu chưa? Xiǎo wáng, nǐ ná hùzhào méiyǒu? Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ có bổ ngữ trình độ: 气车开得快不快?Xe tơ chạy nhanh khơng? Qì chē kāi dé ki bùki? Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ có 着 sau động từ vị ngữ: 你带着照相机没有?Anh có đem máy chụp hình khơng? Nǐ dàizhe zhàoxiàngjī méiyǒu? Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ có 过 sau động từ: 你去过中国没有?Anh Trung Quốc chưa? Nǐ qùg zhōngg méiyǒu? Câu hỏi phản dùng 是不是[shìbushì] Đối với thật hay tình biết, để khẳng định thêm cho chắn, ta dùng 是不是 để hỏi 是不是 đặt trước vị ngữ, đầu câu cuối câu 你哥哥明天回来,是不是?Anh trai bạn ngày mai phải khơng? Nǐ gēgē míngtiān hlái, shì bùshì? 他不喜欢喝咖啡,是不是?Anh ta khơng thích uống cà phê phải khơng? Tā bù xǐhuan hē kāfēi, shì bùshì? ... động từ hay hình dung từ, ta có câu hỏi phản Cách hỏi phản câu vị ngữ hình dung từ: 邮局离这儿远不远?Bưu điện có cách xa khơng? ujú lí zhè'er yuǎn bù yuǎn? Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ: 今天你上不上班?Hơm... khơng? Jīntiān nǐ shàng bù shàngbān? Cách hỏi phản câu có động từ nguyện: 你会说中国话不会?Anh biết nói tiếng Trung Quốc khơng? Nǐ h shuō zhōngg h bù h? Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ có bổ ngữ khả năng:... 你去过中国没有?Anh Trung Quốc chưa? Nǐ qùg zhōngg méiyǒu? Câu hỏi phản dùng 是不是[shìbushì] Đối với thật hay tình biết, để khẳng định thêm cho chắn, ta dùng 是不是 để hỏi 是不是 đặt trước vị ngữ, đầu câu cuối câu 你哥哥明天回来,是不是?Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách đặt câu hỏi trong tiếng trung, Cách đặt câu hỏi trong tiếng trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay