các loại câu phức tiếng trung

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:15

I Câu phức nhân Ở loại câu phức này, phân câu nói rõ ngun nhân lí do, phân câu biểu thị kết biểu thị suy đốn VD: 他因为一夜没睡觉,脸色很难看。 Anh đem khơng ngủ, sắc mặt khó coi 他既想不出更好的办法,那就只好这么办了。 Anh nghĩ khơng biện pháp tốt hơn, đành làm Các từ ngữ nối thường dùng là: 因为(由于)。。。所以(因此,因而)。。。 之所以。。。是因为。。。; 既然 (既)。。。就(便,则,那么。。。) Trong đó: 因为 Yīnwèi: 由于 u: 所以 Suǒyǐ: 因此 yīncǐ: đó, 因而 yīn'ér: đó, mà 之所以 Zhī suǒyǐ: 是因为 Shì yīnwèi: Là 既然 Jìrán: Đã 既 jì: Đã 就 Jiù: Thì 便 biàn: Bèn, thì, 则 zé: Thì 那么 nàme: Thế thì, Các ví dụ: 她不知道要带多少衣服去,所以她来问我。 Cô ta phải mang quần áo đi, cô ta đến hỏi 因为表哥给他介绍了一个对象,所以耽误了学习。 既然他不愿意去,就别让他去。 Vì người anh họ giới thiệu cho người yêu, nhỡ việc học Anh ta khơng muốn đừng bắt II Câu phức mục đích Ở loại câu phức này, phân câu biểu thị biện pháp, phương thức, phân câu biểu thị mục đích Ví dụ: 为了方便顾客,我们也可以去取。 Các từ ngữ nối thường dùng là: 为了 Wèile: để 以便 yǐbiàn: để, 以免 yǐmiǎn: để khỏi, để tránh 免得 miǎndé: để tránh, đỡ phải 省得 shěngdé: khỏi, tránh khỏi Các ví dụ: 1) 为了让大家过好春节,学校都在春节以前开始放寒假。 Để tiện cho khách hàng, chúng tơi lấy 2) 你到校后要经常来信,以免家里挂念。 3) 我们要努力学习科学文化,以便提高工作能力。 Để người ăn tết thoải mái, trước tết nhà trường bắt đầu cho nghỉ đông Sau đến trường cần thường xuyên gửi thư để gia đình khỏi nhớ mong Chúng ta phải cố gắng học khoa học văn hóa để nâng cao lực công tác ... Anh ta không muốn đừng bắt II Câu phức mục đích Ở loại câu phức này, phân câu biểu thị biện pháp, phương thức, phân câu biểu thị mục đích Ví dụ: 为了方便顾客,我们也可以去取。 Các từ ngữ nối thường dùng là:... 是因为 Shì yīnwèi: Là 既然 Jìrán: Đã 既 jì: Đã 就 Jiù: Thì 便 biàn: Bèn, thì, 则 zé: Thì 那么 nàme: Thế thì, Các ví dụ: 她不知道要带多少衣服去,所以她来问我。 Cơ ta khơng biết phải mang quần áo đi, ta đến hỏi tơi 因为表哥给他介绍了一个对象,所以耽误了学习。... yǐbiàn: để, 以免 yǐmiǎn: để khỏi, để tránh 免得 miǎndé: để tránh, đỡ phải 省得 shěngdé: khỏi, tránh khỏi Các ví dụ: 1) 为了让大家过好春节,学校都在春节以前开始放寒假。 Để tiện cho khách hàng, lấy 2) 你到校后要经常来信,以免家里挂念。 3) 我们要努力学习科学文化,以便提高工作能力。
- Xem thêm -

Xem thêm: các loại câu phức tiếng trung, các loại câu phức tiếng trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay