CÁC câu nói GIẢ THIẾT

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:13

要是你不去,就给我打个电话。 Yàoshi nǐ bú qù, jiù gěi wǒ dǎ ge diành Nếu bạn khơng gọi điện thoại báo cho biết 如果你不想吃,就不要吃了。 Rúguǒ nǐ bù xiǎng chī, jiù búo chī le Nếu bạn khơng muốn ăn đừng ăn 下雨的话,我们就待在家里。 Xiàyǔ de huà, wǒmen jiù dài zài jiāli Nếu trời mưa nhà 假如你需要的话,我可以帮你买一本。 Jiǎrú nǐ xūyào de huà, wǒ kěyǐ bāng nǐ mǎi běn Nếu bạn cần, tơi mua giúp bạn 万一这车被撞坏了,保险公司会赔偿我们。 Wàn yī zhè chē bèi zhuànghuài le, bǎoxiǎn gōngsī huì péicháng wǒmen Lỡ xe bị đụng hư cơng ty bảo hiểm bồi thường cho 要不是你来了,我还不知道怎么办呢。 Yào bu shì nǐ lái le, wǒ hái bù zhīdào zěnme bàn ne Nếu anh khơng đến tơi chưa biết phải tính 真像你说的那样,我就放心了。 Zhēn xiàng nǐ shuō de nàyàng, wǒ jiù fàng xīn le Nếu thật giống anh nói tơi n tâm ...Zhēn xiàng nǐ shuō de nàyàng, wǒ jiù fàng xīn le Nếu thật giống anh nói tơi yên tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC câu nói GIẢ THIẾT, CÁC câu nói GIẢ THIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay