Đề tài : Quan điểm của MácLêNin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

12 20 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 14:42

TIỂU LUẬNMôn: Nguyên lí Mac – Lenin 1Đề tài : Quan điểm của MácLêNin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.Lời mở đầuKhi đất nước ta bước vào thế kỉ 21, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH) vẫn còn đang dang dở. Trong bối cảnh các hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã làm cho các tư tưởng tự do tìm kiếm con đường khả quan nhất cho sự phát triển của Việt Nam dễ đi đến sự phủ nhận vai trò, khả năng của chủ nghĩa MácLê NinSong khi ta nhìn nhận lại một cách khách quan và toàn diện, nhìn vào khả năng, những gì đã đạt được, đang làm được và sẽ làm được của chủ nghĩa MácLêNin thì ta không thể phủ nhận được sự nổi trội và triển vọng của nó trong sự nghiệp phát triển con người trong quá trình CNH, HĐH ở nước ta hiện nay.Phát triển con người toàn diện, đây chính là động lực và cũng là mục tiêu nhân đạo của sự nghiệp CNH, HĐH mà nước ta đang tiến hành. Ta không thể phủ nhận vai trò quan trọng của nguồn lao động nước ta trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trong sự phát triển nền kinh tế đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo cơ chế thị trường. Nghị quyết ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã khẳng định: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Thực tế đã chứng tỏ rằng nếu không có nguồn nhân lực chất lượng cao thì nên kinh tế của chúng ta chưa thế thoát ra khỏi sự nghèo nàn và lạc hậu. Tuy nhiên với nền kinh tế của chúng ta hiện nay thì khó có thể xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng những yêu cầu thiết yếu để xây dựng đất nước. Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này thì không thể không xây dựng một tầm nhìn chiến lược về con người, nâng cao chất lượng của người lao động, trong đó, tư tưởng MácLeeNin chính là nền tảng xây dựng nên tầm nhìn chiến lược đó.Do nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, em đã chọn đề tài tiểu luận: “Quan điểm của MácLêNin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.” Chương I : Lý luận của chủ nghĩa MácLêNin về con người.1. Bản chất con người.a. Các quan điểm về con người của các nhà Triết học trước Mác.Từ xưa đến nay, trong những vấn đề được bàn cãi nhất trong giới triết học nói riêng và trong nghiên cứu khoa học nói chung thì vấn đề con người luôn được đưa lên hàng đầu. Không những thế, đề tài con người được các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là do con người là sinh vật cao cấp và phát triển nhất trên trái đất. Trong quá trình lâu dài gần 5 tỉ năm của trái đất thì con người mới xuất hiện được khoảng gần 300000 năm trước, tuy nhiên trong khoảng thời gian đó con người với sự phát triển vượt bậc so với các loài sinh vật khác và nhanh chóng trở thành kẻ thống trị của thế giới.Lĩnh vực Triết học là một trong những môn khoa học đầu tiên của loài người, tuy nhiên, bản thân triết học luôn luôn thay đổi và đấu tranh không ngừng, chính vì vậy mà luôn luôn có nhiều hướng giải quyết cho cùng một vấn đề. Do đó, vấn đề con người từ xưa đến nay theo từng thời kì, từng các nhân mà có rất nhiều quan điểm khác nhau. Theo phân tích của những nhà Triế học cổ đại thì con người là vật cao quý nhất trong trời đất, trong vũ trụ, là chua tể của muôn loài và chỉ đứng sau thần linh. Chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo thì lại cho rằng: Phần hồn trong con người là do thượng đế sinh ra, quy định và điều khiển mọi hành động của thể xác, linh hồn tồn tại mãi mãi, khi thể xác mất đi thì hồn lại nhập vào thể xác khác và tiếp tục điều khiển thể xác đó. Ngược lại với ý kiến trên thì chủ nghĩa duy vật lại coi phần xác là pần quyết định và chi phối phần hồn, tất nhiên là chẳng có linh hồn nào bất tử cả. Đó chỉ là một số trong rất nhiều nhận thức về con người. Theo thời gian thì các nhận thức về con người ngày càng phát triển hơn và các nhà triết học đã ngày càng hoàn thiện nhận thức về bản chất con người, phát triển và khắc phục những điểm bất hợp lí của các lí luận trước đó . Đến thế kí XV – XVIII thì những quan điểm triết học về con người trên cơ sở tự nhiên đã bắt đầu phát triển và chiếm ưu thế. Tuy nhiên những nhà triết học cổ điển Đức từ Carter đến Hegel (Hê – ghen) đã xây dựng quan điểm triết học về con người theo hướng của chủ nghĩa duy tâm. Trong đó Hegel quan niệm con người là hiện thân của ý niệm tuyệt đối là con người ý thức và do đó đời sống con người chỉ được xem xét về mặt tinh thần. Tuy nhiên Hegel cũng chính là người đầu tiên thông qua việc xem xét cơ chế hoạt động của đời sống tinh thần mà phát hiện ra quy luật về sự phát triển của đời sống tinh thần và cá nhân.Đến thời Feuerbach thì ông lại phê phán tính siêu tự nhiên, phi thể xác trong quan điểm của Hegel. Theo quan điểm của Feuerbach thì con người chính là một sản phẩm của tự nhiên và có bản năng tự nhiên, ông đã dùng những thành tựu của khoa học để chứng minh mối liên hệ của tư duy với những quá trình vật chất diễn ra trong cơ thể con người. Tuy nhiên sai lầm của Feuerbach TIỂU LUẬN Mơn: Ngun lí Mac – Lenin Đề tài : Quan điểm Mác-LêNin người vấn đề xây dựng nguồn lực người nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta Lời mở đầu Khi đất nước ta bước vào kỉ 21, nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH,HĐH) dang dở Trong bối cảnh hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã làm cho tư tưởng tự tìm kiếm đường khả quan cho phát triển Việt Nam dễ đến phủ nhận vai trò, khả chủ nghĩa Mác-Lê Nin Song ta nhìn nhận lại cách khách quan tồn diện, nhìn vào khả năng, đạt được, làm làm chủ nghĩa MácLêNin ta khơng thể phủ nhận trội triển vọng nghiệp phát triển người trình CNH, HĐH nước ta Phát triển người tồn diện, động lực mục tiêu nhân đạo nghiệp CNH, HĐH mà nước ta tiến hành Ta phủ nhận vai trò quan trọng nguồn lao động nước ta lĩnh vực đời sống xã hội phát triển kinh tế đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo chế thị trường Nghị ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng khẳng định: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng phát huy nguồn lực to lớn người Việt Nam nhân tố định thắng lợi cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa” Thực tế chứng tỏ khơng có nguồn nhân lực chất lượng cao nên kinh tế chưa thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu Tuy nhiên với kinh tế khó xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thiết yếu để xây dựng đất nước Để khỏi vòng luẩn quẩn khơng thể khơng xây dựng tầm nhìn chiến lược người, nâng cao chất lượng người lao động, đó, tư tưởng Mác-LeeNin tảng xây dựng nên tầm nhìn chiến lược Do nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, em chọn đề tài tiểu luận: “Quan điểm Mác-LêNin người vấn đề xây dựng nguồn lực người nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta.” Chương I : Lý luận chủ nghĩa Mác-LêNin người Bản chất người a Các quan điểm người nhà Triết học trước Mác Từ xưa đến nay, vấn đề bàn cãi giới triết học nói riêng nghiên cứu khoa học nói chung vấn đề người ln đưa lên hàng đầu Không thế, đề tài người nhà nghiên cứu đặc biệt ý Một nguyên nhân quan trọng người sinh vật cao cấp phát triển trái đất Trong trình lâu dài gần tỉ năm trái đất người xuất khoảng gần 300000 năm trước, nhiên khoảng thời gian người với phát triển vượt bậc so với loài sinh vật khác nhanh chóng trở thành kẻ thống trị giới Lĩnh vực Triết học môn khoa học loài người, nhiên, thân triết học luôn thay đổi đấu tranh không ngừng, mà ln ln có nhiều hướng giải cho vấn đề Do đó, vấn đề người từ xưa đến theo thời kì, nhân mà có nhiều quan điểm khác Theo phân tích nhà Triế học cổ đại người vật cao quý trời đất, vũ trụ, chua tể muôn loài đứng sau thần linh Chủ nghĩa tâm tơn giáo lại cho rằng: Phần hồn người thượng đế sinh ra, quy định điều khiển hành động thể xác, linh hồn tồn mãi, thể xác hồn lại nhập vào thể xác khác tiếp tục điều khiển thể xác Ngược lại với ý kiến chủ nghĩa vật lại coi phần xác pần định chi phối phần hồn, tất nhiên chẳng có linh hồn Đó số nhiều nhận thức người Theo thời gian nhận thức người ngày phát triển nhà triết học ngày hoàn thiện nhận thức chất người, phát triển khắc phục điểm bất hợp lí lí luận trước Đến kí XV – XVIII quan điểm triết học người sở tự nhiên bắt đầu phát triển chiếm ưu Tuy nhiên nhà triết học cổ điển Đức từ Carter đến Hegel (Hê – ghen) xây dựng quan điểm triết học người theo hướng chủ nghĩa tâm Trong Hegel quan niệm người thân ý niệm tuyệt đối người ý thức đời sống người xem xét mặt tinh thần Tuy nhiên Hegel người thông qua việc xem xét chế hoạt động đời sống tinh thần mà phát quy luật phát triển đời sống tinh thần cá nhân Đến thời Feuerbach ơng lại phê phán tính siêu tự nhiên, phi thể xác quan điểm Hegel Theo quan điểm Feuerbach người sản phẩm tự nhiên có tự nhiên, ông dùng thành tựu khoa học để chứng minh mối liên hệ tư với trình vật chất diễn thể người Tuy nhiên sai lầm Feuerbach ơng giải thích người mối liên hệ cộng đồng Feuerbach lại rơi vào lập trường chủ nghĩa tâm Nói chung lại từ Carter đến Feuerbach có bước tiến dài việc tìm chất người Tuy nhiên lí luận họ nhiều hạn chế, quan điểm người chưa đầy đủ chặt chẽ, mang xu hướng tâm cá nhân nhiều Sau này, chủ nghĩa Mac kế thừa khắc phục hạn chế đó, xây dựng hệ thống quan niệm đầy đủ chất người, vai trò của người xã hội b Bản chất người tự nhiên xã hội Theo khoa học chứng tỏ người sản phẩm tự nhiên theo q trình tiến hóa mà phát triển ngày Tuy người vượt xa so với lồi sinh vật lại người lột bỏ hết tự nhiên để tách biệt hoàn toàn với tổ tiên, với loài sinh vật khác Trong người tồn thú tính hoang dại tổ tiên mình, thuộc người, gốc mà nhờ người sống phát triển đến ngày hôm Điều giống điểm khác người với sinh vật khác phát triển nhận thức ý thức người Lao động phương thức tồn người Con người tồn tiến hành lao động sản xuất cải vật chất để phục vụ cho sống Cũng nhờ lao động mà người hình thành ý thức Mặt khác, mối quan hệ xã hội quan hệ sản xuất lao động xuất trở thành quan hệ tảng cho xuất mối quan hệ xã hội khác lĩnh vực đời sống tinh thần người Con người sản phẩm tự nhiên, người sản xuất cải vật chất, tác động vào tự nhiên để làm thay đổi tự nhiên, người chủ thể cải tạo tự nhiên Tuy nhiên người sống phụ thuộc vào thiên nhiên Do người tự nhiên sinh ra, vừa bị phụ thuộc vừa tác động vào thiên nhiên, Con người tác động vào thiên nhiên theo cách không tự nhiên ( nhân tạo), bắt thiên nhiên phải phục vụ cho người Bằng hoạt động lao động sản xuất, người sáng tạo toàn văn hóa vật chất, tinh thần Cũng hoạt động kinh tế ( phương thức sản xuất) vai trò người đóng góp quan trọng nhất, đó, để xây dựng kinh tế vững mạnh, đẩy mạnh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hiểu rõ chất người, xây dựng nguồn lực vững mạnh yêu cầu thiết yếu 2 Quan điểm chủ nghĩa Mác người a Quan điểm Mác người Như ta biết, nhà Triết học cổ đại thần thánh hóa hình tượng người, nhà Triết học cổ điển Đức có bước tiến xa định nghĩa người sản phẩm tự nhiên Tuy nhiên triết gia rơi vào lập trường chủ nghĩa tâm phân tích chất người mối quan hệ xã hội Mác khắc phục điểm yếu lí luận nhà Triết học cổ điển Đức để xây dựng cách hoàn thiện khái niệm chất người Theo Mác chất người gồm có phần, giác độ để Mác phân tích chất người Thứ : Phần sinh học phần cấu tạo thể sinh hoạt Con người kết tiến hóa phát triển lâu dài tự nhiên Điều phủ nhận phát triển chủ nghĩa vật khoa học tự nhiên chứng minh điều Với học thuyết tiến hóa Darwin chứng minh loài sinh vật có nguồn gốc chung sản phẩm tự nhiên Điều bác bỏ lí luận người sản phẩm Thượng Đế tạo Đàn ông nặn từ đất sét đàn bà làm từ xương sườn đàn ơng Cũng có ý kiến cho người, trái đất trung tâm Vũ trụ, người thần thánh hóa thần linh Thực tế khoa hoc kiểm nghiệm Trái đất phần nhỏ bé Vũ trụ, may mắn có sống Cũng lồi người vơ số lồi sinh vật tồn trái đất may mắn tồn phát triển đến ngày Thứ hai : Phần ý thức Con người phận giới tự nhiên va đồng thời giới tự nhiên “ thân thể vô người” Do biến đổi tự nhiên tác động quy luật tự nhiên trực tiếp hay gián tiếp đến tồn người xã hội lồi người Điều tương tự trao đổi vật chất sinh vật môi trường vất chất người với môi trường Khi môi trường tác động đến người đồng thời người tác động ngược lại thiên nhiên, làm biến đổi thiên nhiên hình thành mối quan hệ hai chiều Đây mối quan hệ biện chứng tồn người, loài người tồn khác giới tự nhiên Một điểm khác biệt rõ ràng người với lồi sinh vật khác người, khơng hoang dại, mang tính tự nhiên mà phát triển lên mức cao xã hội hóa Con người làm cơng cụ lao động Tuy nhiên ta thấy số lồi khỉ có họ hàng xa với người có hành vi đơn giản chế tạo công cụ lao động Chúng lấy đá đập vỡ hạt cứng để lấy nhân ăn Tuy nhiên, người làm công cụ lao động mà biết cải tạo tự nhiên, biến đổi thiên nhiên theo mục đích Trong luận điểm người chủ nghĩa Mac người luận điểm xem người sinh vật biết chế tạo công cụ sản xuất xem luận điểm tiêu biểu, điển hình cho khác biệt người loài sinh vật khác Về mặt xã hội, người phần tử xã hội, tập hợp người với ta tập gọi xã hội cá nhân liên hệ với mối quan hệ đặc biệt Đó gọi quan hệ xã hội Từ quan hệ xã hội nảy sinh mối quan hệ khác Con người không chủ thể hoạt động sản xuất vật chất, yếu tố hang đầu định lực lượng sản xuất, người đóng vai trò chủ thể hoạt động q trình lịch sử Chính việc thơng qua hoạt động sản xuất mà người sáng tạo lịch sử Dựa vào Mac khẳng định phát triển lực lượng sản xuất có ý nghĩa định đến phát triển phong phú chất người Do đó, ta nhận định mục tiêu cao phát triển xã hội phát triển người toàn diện , nâng cao nặng lực phẩm giá người Trong bước quan trọng giải phóng người mặt xã hội Theo quan điểm Mac định hướng phát triển xã hội lấy phát triển người làm thước đo chung khẳng định bối cảnh lịch sử người Hiện sống giới đầy biến động Xã hội loài người phát triển cách đa dạng, ta thấy khơng đồng phát triển kinh tế xã hội nước khác Sự không đồng tạo nên tranh đa sắc màu bối cảnh giới Tuy nhiên, cho dù có phát triển theo kiểu định hướng phát triển hướng tới mục đích chung phát triển người lên mức cao Mac đề cập Nghiên cứu người, Mac lấy đối tượng nghiên cứu người vơ sản chủ yếu Điều dễ hiểu Giai cấp vơ sản giai cấp đáp ứng đẩy đủ quy luật sống phucj tùng long dân Theo Mac, người vô sản người sản xuất cải vật chất cho xã hội nhiên họ lại giai cấp bị bóc lột xã hội Một luận điểm Mac cho rằng, người vô sản người tiêu biểu cho phương thức sản xuất xã hội mới, người có khả giải phóng xã hội, xây dựng xã hội tốt đẹp Trong xã hội người làm theo lực hưởng theo nhu cầu Tuy nhiên điều khó cỏ thể xẩy có cảm giác phi lí Điều không xảy nước tư chủ nghĩa hay đa số nước xã hội chủ nghĩa mà xảy nước xã hội chủ nghĩa tiêu biểu Liên Xô Như ta biết, Liên Xô tan rã cách gần thập kỉ đến tư tưởng Mac gần khơng thể thực Lí đưa đa phần xã hội tồn người biết “làm thoe lực, hưởng theo nhu cầu” b Vai trò chủ nghĩa Mac xã hội nước ta Nước ta nước phát triển đó, Đảng nhà nước ta quan tâm đến vấn đề người nghiệp CNH- HĐH đất nước Muốn xây dựng đất nước phát triển nhiều mặt, đặc biệt lĩnh vực kinh tế, ta cần phải đào tạo người cách có chiều sâu lấy chủ nghĩa Mac lenin làm sở Đặc biệt nên kinh tế rơi vào khủng hoảng, nước ta nhiều chịu ảnh hưởng việc xây dựng đội ngũ nhân lực giỏi để vực dậy kinh tế nước ta điều vô cần thiết Hơn lĩnh vực khác, lĩnh vực phát triển người mục tiêu cao toàn dân, đưa chúng đến thời kì mới, mở nhiều khả tìm đường tối ưu để phát triển đất nước Người lao động nước ta ngày đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế đất nước theo chế thị trường Với khả tư tưởng Mac lenin hoàn toàn tin tưởng vào đường phát triển người để phát triển đất nước Đảng nhà nước đề Thực tế chứng minh tư tưởng Mac – Lenin vạch nhiều đường đắn lịch sử cho đất nước ta Đó cách mạng tháng tám năm 1945 hay chiến thằng Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng đất nước, điều mafmaf học thuyết trước Mac làm Tư tưởng Mac Lenin hay sau chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng cách linh hoạt vào hoàn cảnh đất nước biết với tên tư tưởng Hồ Chí Minh Hệ thống tư tưởng Mac Lenin trở thành hệ thống tư tưởng thống tồn xã hội , làm thay đổi nhanh chóng đời sống tinh thần đại đa số nhân dân Việt Nam Bằng hệ thống giáo dục với hình thức đào tạo đa dạng, với hình thức khoa học thấm nhuần tinh thần chủ nghĩa chủ nghĩa Mac Lenin hình thành lớp người lao động ngày có tư tưởng, trình độ chuyên môn ngày cao Ngày có đội ngũ cán văn hóa khoa học cơng nghệ với trình độ lý luận quản lí tốt đồng nước Chỉ thời gian ngắn tư tưởng Mac Lenin thể xu hướng văn hóa dân tộc, xóa bỏ dần thống trị tư tưởng tự phát lạc hậu nước ta Với sức mạnh hùng hồn dẫn chứng khoa học có sở, học thuyết Mac Lenin vạch rõ yếu tố phi khoa học, phi nhân đạo tư tưởng nhân đạo Hơn thế, chủ nghĩa Mac Lenin thể tính ưu việt so với tư tưởng tư sản làm lệch hướng người điều kiện đời sống vật chất khó khăn Với nước nhiều khó khăn, hoàn cảnh tư tưởng lạc hậu, tàn dư xã hội cũ để lại bám đuổi, che lấp đường đất nước Chủ nghĩa Mac Lenin đèn soi sáng cho đường đất nước người dẫn đường cho đảng phủ 80 triệu dân Việt Nam Tuy nhiên đất nước có truyền thống lâu đời Việt Nam khơng phải hiểu thấm nhuần tư tưởng Mác Lenin, tư tưởng Mác Lenin số nhiều tư tưởng tồn nước ta Nhưng hệ tư tưởng khoa học vượt hẳn lên so với tư tưởng khác, phải chịu ảnh hưởng đan xen yếu tố – sai, mạnh - yếu, cũ Các yếu tố tích cực phần thúc đẩy yếu tố tiêu cực kìm hãm phát triển người Nói tóm lại, phát triển đất nước, tiến trình CNH HĐH cần yếu tố hàng đầu phát triển người, đó, chủ nghĩa Mác Lenin tảng phát triển Trong chương tiếp theo, nghiên cứu kĩ vấn đề người nghiệp cơng nghiệp hóa nước ta Chương II : Vấn đề người cơng nghiệp hóa, đại hóa nươc ta Tính tất yếu khách quan cơng nghiệp hóa, đại hóa a Hoàn cảnh Đất nước ta chuyển sang kinh tế thị trường gần 20 năm, sau chế độ bao cấp xóa bỏ, khoảng thời gian đó, thực mục tiêu “dân giàu nước manh, xã hội công dân chủ văn minh” đất nước ta có nhiều khởi sắc nhiều mặt, đó, lĩnh vực kinh tế có bước nhảy bậc, tham gia vào kinh tế giới Tuy nhiên năm gần đây, kinh tế giới có dấu hiệu khủng hoảng Điều ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế non trẻ nước ta Trong nước ta, nghiệp CNH HĐH chưa hồn thành việc thúc đẩy q trình nhanh chóng làm cho kinh tế phục hồi b Tính tất yếu khách quan nghiệp CNH HĐH, quan trọng phát triển người nước khác giới CNH HĐH xu hướng tất yếu Đây không công xây dựng kinh tế mà làm biến đổi sâu sắc tới lĩnh vực đời sống xã hội Quá trình phát triển kinh tế có giai đoạn, kinh tế nơng nghiệp, sau kinh tế công nghiệp cuối kinh tế dịch vụ Nước ta nước có kinh tế nơng nghiệp lâu đời, q trình cơng nghiệp hóa đại hóa xảy điều tất yếu Sự phát triển CNH HĐH yêu cầu nhiều yếu tố mơi trường trị ổn định, vốn tài nguyên, sở vật chất Các yếu tố tham gia vào trình CNH HĐH nhiên với vai trò khơng giống nhau, nguồn nhân lực quan trọng Nguồn nhân lực phải đủ số lượng chất lượng Nói cách khác nguồn nhân lực phải động lực thúc đẩy q trình CNH HĐH Điều thể lí sau đây: Đầu tiên: Ngoại trừ yếu tố người yếu tố lại vốn, tài nguyên thiên nhiên, sở vật chất, vị trí địa lí tồn dạng tiềm năng, khơng thể có tác dụng Các yếu tố phát huy tác dụng chúng điều khiển sử dụng người Nguyên dễ hiểu người nguồn lực tư duy, có trí tuệ ý chí biết khai thác, điều khiển gắn kết nguồn lực khác gắn kết chúng lại với nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp vô to lớn để tác động vào q trình cơng nghiệp hóa đại hóa Vì vậy, yếu tố cấu thành nên lực lượng sản xuất để thúc đẩy trình CNH HĐH người lao động yếu tố quan trọng Thứ hai: Các nguồn lực khác có hạn khơng vĩnh cửu, bị cạn kiệt khai thác thời gian Tuy nhiên nguồn lực người lại vơ hạn Ngồi mặt sinh học người có khả sinh sản người khơng ngừng phát triển mặt trí tuệ khơng ngừng học hỏi Do đó, người góp phần cải tạo, nâng cấp nguồn lực khác Không người có khả sáng tạo vơ tận, người tìm ra, phát minh yếu tố khơng có tự nhiên Điều dễ dàng chứng minh nhìn vào lịch sử người, hệ thống công cụ sản xuất người ngày đại hơn, đại hóa, tự động hóa minh chứng rõ ràng cho điều Thứ ba : Theo Mac trí tuệ người có sức mạnh vơ to lớn vật thể hóa trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Trong thời đại nay, trình độ khoa học phát triển vũ bão dẫn đến kinh tế nước công nghiệp phát triển vận động theo hướng trí thức nước này, nguồn lợi thu từ tri thức (chất xám) chiếm nửa tổng giá trị tài sản quốc gia, nước phát triển Việt Nam, nguồn lợi từ chất xám không nhiều mà hầu hết bắt nguồn từ việc sản xuất thủ cơng Ngày có nhiều nhân tài bỏ nước sang nước phát triển, lượng nhân tài lớn Điều gọi chảy máu chất xám nước ta, tượng chảy máu chất xám diễn khơng q nhiều âm thầm mang nhiều người tài giỏi đến nước khác Dó đó, việc nâng cao chất lượng người cần đôi với việc tránh tình trạng chảy máu chất xám để xây dựng nguồn lực chất lượng nhất, toàn tâm toàn ý phục vụ cho đất nước Thứ tư: Kinh nghiệm nhiều nước thực tiễn chứng minh nghiệp CNH HĐH phụ thuộc vào kế hoạch đường lối sách của Đảng nhác nước phụ thuộc nhiều vào ý thức lực nhận thức người Mục tiêu người Cơng nghiệp hóa- Hiện đại hóa Trong trình CNH- HĐH nước ta nay, cần phải đạt mục tiêu sau : “Xây dựng nước ta thành nước CN có sở vật chất kĩ thuật đại, cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ lực lượng sản xuấtđời sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng an ninh giữ vững, dân giàu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh” CNH HĐH không tiến trình đổi mới, cách mạng người người Khi ta nói lợi ích ưu việt chủ nghĩa xã hội mang đến cho nước ta điều khơng phải đưa đến mà kết nỗ lực vượt bậc bền bỉ nhân dân ta Điều khơng thể phủ nhận, Đảng ta nhiều lần khẳng định :” người vốn quy nhất, chăm lo cho hạn phúc người mục tiêu phấn đấu cao chế độ ta” Chủ tịch Hồ Chí Minh nói :” Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” Qua ta thấy đường lối đắn Đảng ta đặt mục tiêu lâu dài vào người thực tế suốt năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Đảng ta cố gắng làm nhiêu việc theo hướng Với tư cách Đảng cầm quyền, từ đầu sách, đường lối Đảng quán triệt việc chăm sóc phát huy nhân tố người Việc đẩy mạnh cơng CNH HĐH đất nước đòi hỏi chúng phải nhận thức cách đầy đủ giá trị ý nghĩa định nhân tố người Nền cơng nghiệp hóa, đại hóa mục tiêu phát triển người tồn diện, ta khơng hiểu người với tư cách người lao động sản xuất mà là công dân xã hội, cá nhân gia đình, tập thể, thành viên trong cộng đồng dân tộc Đó khơng người lao động chân tay bình thường mà nhứng người làm việc trí óc, những nhà kinh tế, doanh nhân hay quản lí… Khơng thế, là lớp người ý thức sống, nhận thức thực trạng đất nước để hợp tác, gắn bó nghiệp chung đất nước Qua đó, ta khẳng định bước sang thời kì CNH HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo kinh tế thị trường cần phải lấy việc phát triển người mục tiêu trọng tâm, yếu tố cho việc phát triển nhanh, bền vững kinh tế đồng thời phát triển mặt xã hội văn hóa, giáo dục…Nếu CNH HĐH vị nghiệp phát triển người người phải coi giá trị tối cao CNH HĐH Việt Nam có thành cơng hay thất bại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng yếu tố người phải đáp ứng Để đáp ứng điều phải đầu tư việc nghiên cứu người Nghiên cứu người để phát triển người, phát triển người để đáp ứng phát triển khác Yếu tố hang đầu nguồn lực người trước hết phải trí tuệ Nó biểu khả áp dụng thành tựu khoa học để sang chế kỹ thuật tiên tiến, nhạy bén, thích ứng nhanh làm chủ được kĩ thuật, cơng nghệ đại, có kĩ lao động nghề nghiệp, có lực hoạch định sách lựa chọn giải pháp tổ chức thực Tuy nhiên CNH HĐH mặt trái CNH HĐH đụng chạm đến vấn đề phức tạp nhạy cảm mối quan hệ người thiên nhiên Đây vấn đề cấp bách không với quốc gia mà tồn người trái đất, Do đó, kèm với CNH HĐH phải trách nhiệm trước vấn đề môi trường, quan tâm đến phát triển kinh tế mà quên bảo vệ môi trường Sự nghiệp CNH, HĐH không đặt lên vai người lao động, vai phủ nhà nước mà nhiệm vụ cá nhân, kể học sinh, sinh viên học tập Điều mà phải học tập theo nước phát triển bước việc coi trọng giáo dục, coi giáo dục quốc sách hàng đầu Việc coi thường giáo dục, tài năng, thờ trước tương lai hệ trẻ lực cản lớn đến q trình cơng nghiệp hóa đại hóa Thực trạng giải pháp cho vấn đề nguồn lực cho người nước ta Muốn hoàn thành CNH HĐH, cần phải khai thác hiệu nguồn lực người coi nguồn lực quan trọng Muốn sử dụng tốt phải hiểu thực trang tiềm năng, khó khăn cần giải Khi khai thác cách triệt để phát triển nguồn nhân lực nước ta a Thực trạng Nhìn vào thực trạng nguồn lao động nước ta, ta thấy nhiều điều đáng bàn Bên cạnh ưu sẵn có nguồn lao động Việt Nam nguồn lao động dồi dào, người Việt Nam cần cù chịu khó, thơng minh chịu khó sáng tạo, nhanh chóng tiếp thu thành tựu có nhiều hạn chế Trong số 65 triệu lao động Vn số lao động đào tạo chiếm tỉ lệ nhỏ Số lại không đào tạo bản, chủ yếu nguồn lao động thủ công Vấn đề phân bố lực lượng lao động nhiều vấn đề thành phố nơi tập trung đông lao động, nhiều lao động có tay nghề lại khơng có việc làm làng quê, vùng núi lại thiếu lao động trầm trọng Một điều đáng nói theo thói quen người Vn nhiều người có tác phong làm việc khơng cao, khơng có suất Ngồi việc hạn chế thể lực, trí thức, nhiều lao động lại thiếu kĩ cần thiết văn hóa, giao tiếp… Điều bất hợp lí nước ta bộc lộ rõ tình trang thừa thầy thiếu thợ phổ biến Những lao động qua đào tạo lại thiếu nhiều kinh nghiệm sản xuất thực tiễn Đặt môt vấn đề lớn giáo dục đào tạo nước ta Khơng ngồi quy luật chung nước phát triển, nước ta phải đương đầu với vấn đề “ chảy máu chất xám” tơi nói Hiện nay, tình trang giải nhờ sách ưu tiên người tài nhà nước Tuy nhiên, không đáp ứng yêu cầu mà người tài cần hưởng xứng đáng với cơng lao họ làm tình trạng khơng thể ngừng lại hoàn toàn b Giải pháp Để đáp ứng yêu cầu người CNH HĐH phải thực loạt giải pháp nhằm phát triển tốt yếu tố người lên đất nước Ngoài việc đào tạo, chăm sóc nguồn lao động có trí thức, có lí thuyết phải đào tạo cho họ kĩ văn hóa, kinh nghiệm thực tiễn Chỉ có cách có hệ người lao động hồn hảo mặt, đáp ứng yêu cầu khắt khe nguồn tuyển dụng lao động, phục vụ tốt cho CNH HĐH Muốn có người đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH HĐH nước ta nay,cùng với giáo dục nhà trường xã hội, bên cạnh chăm sóc, bồi dưỡng ưu đãi nhà nước, người phải biết phấn đấu học tập, lao động, nâng cao trí thức cá nhân, đồng thời học tập theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất đáng quý người Việt Nam, góp phần cơng đổi đất nước Chương III : Tổng kết Chủ nghĩa xã hội người người Do hình thành mối quan hệ đắn người vai trò người phát triển xã hội nói chung , xã hội chủ nghĩa nói riêng vấn đề khơng thể thiếu lí luận tư tưởng chủ nghĩa Mác Lenin nước ta, đường CNH, HĐH điều tất yếu để nước ta phát triển hội nhập với giới, đưa nước ta từ nước phát triển đạt thành tựu to lớn kinh tế xã hội Nhưng để CNH, HĐH thành cơng khơng thể phát triển tư tưởng lí luận lạc hậu lỗi thời Chúng ta cần lí luận, tư tưởng thơng suốt, phù hợp với hồn cảnh Việt Nam đáp ứng điều có tư tưởng Mac Lenin phù hợp với thực trang nước ta nay, qua phân tích thấy Tư tưởng Mac Lenin hồn tồn đáp ứng u cầu đặt chứng tỏ qua thành tựu đạt 60 năm qua Trong nghiệp CNH, HĐH nói riêng nghiệp phát triển đất nước nói chung, thành tựu đáng kể song đời sống vật chất tinh thần đại đa số người dân thiếu Dó đó, việc áp dụng triệt để, coi chủ nghĩa Mac Lenin kim nam cho phát triển đất nước vừa mục tiêu vừa nhiệm vụ đặt cho nhà nước, phủ cơng dân Việt Nam Chỉ có cách khiến hồn thành cơng đổi đất nước, đưa nước ta khỏi ngèo nàn lạc hậu, đưa nước ta đến tầm cao hơn, ngang tầm với nước phát triển giới Tài liệu tham khảo:  Giáo trình Những ngun lí chủ nghĩa Mac Lenin – Nhà xuất Chính trị Quốc Gia  Vấn đề người Cơng nghiệp hóa- Hiện đại hóa: http://www.giangvien.net/forum/showthread.php?t=2433  http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/tieu-luan-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-vavai-tro-cua-no-trong-su-nghiep-xay-dung-cnxh-o-nuoc-ta-.33831.html  Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa nước ta : http://tailieu.vn/tag/tai-lieu/c %C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20h%C3%B3a%20-%20hi %E1%BB%87n%20%C4%91%E1%BA%A1i%20h%C3%B3a %20%C4%91%E1%BA%A5t%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.html ... vấn đề người nghiệp cơng nghiệp hóa nước ta Chương II : Vấn đề người cơng nghiệp hóa, đại hóa nươc ta Tính tất yếu khách quan cơng nghiệp hóa, đại hóa a Hồn cảnh Đất nước ta chuyển sang kinh... cơng nghiệp hóa, đại hóa hiểu rõ chất người, xây dựng nguồn lực vững mạnh yêu cầu thiết yếu 2 Quan điểm chủ nghĩa Mác người a Quan điểm Mác người Như ta biết, nhà Triết học cổ đại thần thánh hóa. .. nước thực tiễn chứng minh nghiệp CNH HĐH phụ thuộc vào kế hoạch đường lối sách của Đảng nhác nước phụ thuộc nhiều vào ý thức lực nhận thức người Mục tiêu người Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài : Quan điểm của MácLêNin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta., Đề tài : Quan điểm của MácLêNin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay