Đề thi luật hình sự 1 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn Beo

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 14:26

Đề thi luật hình sự 1 lớp vừa làm vừa học văn bằng 2 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn BeoĐề thi luật hình sự 1 lớp vừa làm vừa học văn bằng 2 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn BeoĐề thi luật hình sự 1 lớp vừa làm vừa học văn bằng 2 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn BeoĐề thi luật hình sự 1 lớp vừa làm vừa học văn bằng 2 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn BeoĐề thi luật hình sự 1 lớp vừa làm vừa học văn bằng 2 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn BeoĐề thi luật hình sự 1 lớp vừa làm vừa học văn bằng 2 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn BeoĐề thi luật hình sự 1 lớp vừa làm vừa học văn bằng 2 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn BeoĐề thi luật hình sự 1 lớp vừa làm vừa học văn bằng 2 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn BeoĐề thi luật hình sự 1 lớp vừa làm vừa học văn bằng 2 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn BeoĐề thi luật hình sự 1 lớp vừa làm vừa học văn bằng 2 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn BeoĐề thi luật hình sự 1 lớp vừa làm vừa học văn bằng 2 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn Beo Câu hỏi: Luật hình Câu Anh chị cho biết nhận đinh sau hay sai? Giải thích? Hành vi làm chết người có tính nguy hiểm đáng kể tội phạm ngược lại khơng phải tội phạm Đối tượng tác động nhận hối lộ lợi ích vật chất mà người nhận hối lộ nhận Người đủ 13 tuổi mà phạm tội giết người cướp tài sản phải chịu trách nhiệm hình Phòng vệ đáng gây chết người phải chịu trách nhiệm hình Năm 2014, A phạm tội kinh doanh trái phép quan điều tra chưa truy cứu trách nhiệm hình A Đến năm 2018, A phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác Nếu A bị bắt, A bị truy cứu trách nhiệm hình tội cố ý gây thương tích Luật hình Việt Nam điều chỉnh hành vi công dân Cuba phạm tội lãnh thổ I-Xra-en Gây thiệt hại trường hợp phòng vệ muộn không bị coi trường hợp vượt giới hạn phòng vệ đáng Khi người phạm tội nhận thức hậu từ hành vi phạm tội có trường hợp với lỗi vơ ý Câu Vì mâu thuẫn cá nhân, Trường lên kế hoạch giết Lam Sau nghiên cứu lịch sinh hoạt Lam Lựa chọn địa điểm thời gian thích hợp, Trường định tay Lam đường nhà sau chơi với bạn gái về, vào lúc 22 giờ, Trường vị trí núp chờ sẵn, bắn vào Lam Tuy nhiên, trời tối, ánh sáng đèn phố không đủ sáng nên Lam không trúng đạn Sau phát bắn không thành Trường mang súng khơng muốn giết Lam Hãy xác định: a Hành vi Trường có phải tự chấm dứt phạm tội tội giết người khơng? Tại sao? b Trường có phải chịu trách nhiệm hình khơng? Tại sao? c Giả sử sau bắn hụt Lam làm Lam vọt mất, Trường tức tối nên bắn phát lên mây làm xóm thức giấc, lo lắng khơng biết có chuyện xãy Trường có chịu trách nhiệm hình hành vi gây rối trật tự công cộng không
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi luật hình sự 1 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn Beo, Đề thi luật hình sự 1 trường đại học cần thơ Giảng viên Phạm Văn Beo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay