Bày tỏ sự cảm thông trong tiếng anh

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 12:02

Bày tỏ sự cảm thông trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bày tỏ sự cảm thông trong tiếng AnhChúng ta thường biểu lộ sự cảm thông với những người vừa gặp phải chuyện không may như khi thất vọng, chán nản, lúc bệnh hoạn, gặp tai nạn, mất mát, hoặc có người thân qua đời.Hầu như những điều chúng ta nói tùy thuộc vào mức độ quen biết giữa ta với người gặp chuyện không may. Nhưng trong từng trường hợp, chúng ta cần động viên họ: dùng lời lẽ khuyên giải, an ủi và động viên và cố gắng chứng tỏ là ta thông cảm và hiểu được cảm giác của họ.Dưới đây là một số cách đơn giản và thông dụng nhất để biểu lộ sự cảm thông: I amwas deeply sorry to hear about your fathers death. I amwas really sorry to hear about your fathers death. I amwas truly sorry to hear about your fathers death. Im sorry that you lost your job. I want to tell you how sorry I am that your grandmother is ill. I was shocked to learn that youll be leaving the company. I was sorry to learn that youll be leaving the company. I was upset to learn that youll be leaving the company. What a shame that you didnt win the photography contest How shocking to hear about Joes accident How sad to hear about Joes accident How awful to hear about Joes accident How terrible to hear about Joes accident How horrible to hear about Joes accident Thats too bad about Harrys dog. (Thân mật) Too bad that you didnt make an A on the quiz. (Thân mật)Bạn cần lưu ý những tính từ in đậm ở các ví dụ trên. Những tính từ này biểu đạt sự cảm thông của chúng ta với người đối diện. Bày tỏ sự quan tâm trong tiếng AnhNhiều lúc chúng ta muốn chứng tỏ là ta hiểu được những gì họ đã trải qua hay cảm giác được. Chúng ta thông cảm với sự đau buồn và thất vọng của họ.Dưới đây là một ít cách tiêu biểu để chia xẻ với nỗi đau của họ: I know how you must feel. I understand what youre going through right now. I know your feelings. I understand how sad you must feel. I understand how angry you must feel. I understand how upset you must feel. I understand how hurt you must feel. I understand how frustrated you must feel.Cuối cùng, chúng ta thường bày tỏ sự quan tâm bằng cách đề nghị được giúp đỡ: Please let me know if theres anything I can do. Ill be here if you need me. If you need me, please call. Is there anything I can do for you? Please dont hesitate to ask if theres something I can do. Đáp lại lời cảm thông bằng tiếng AnhĐáp lại hay nhận lời cảm thông cũng khá đơn giản, không cần quá nhiều từ rườm rà. Im deeply moved. Thank you very much. (Trang trọng) Im deeply touched. Thank you very much. (Trang trọng) Im deeply grateful. Thank you very much. (Trang trọng) I appreciate your kindness. Thank you. Its very nice of you to offer to help. Its very kind of you to offer to help. Its very sweet of you to offer to help. Thank you for your sympathy. Thank you for your kindness. Thank you for all your help. Thank you for showing your care. Thank you for being here when I needed you. Thank you for your concern. Thank you for your great support. Yes, Ill call you if I need you. Thanks.appreciate (v): cảm kíchsympathy (n): sự thông cảm, sự cảm thôngkindness (n): sự tử tế, sự ân cầnconcern (n): sự quan tâmĐể đáp lại lời cảm thông, bạn nên sử dụng các tính từ (nice, kinde, sweet) và cụm danh từ in đậm (your sympathy, your kindness) ... để biểu đạt sự cám ơn tới người đã quan tâm tới mình.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: Bày tỏ cảm thông tiếng Anh Trang trước Trang sau Bày tỏ cảm thông tiếng Anh Chúng ta thường biểu lộ cảm thông với người vừa gặp phải chuyện không may thất vọng, chán nản, lúc bệnh hoạn, gặp tai nạn, mát, có người thân qua đời Hầu điều nói tùy thuộc vào mức độ quen biết ta với người gặp chuyện không may Nhưng trường hợp, cần động viên họ: dùng lời lẽ khuyên giải, an ủi động viên cố gắng chứng tỏ ta thông cảm hiểu cảm giác họ Dưới số cách đơn giản thông dụng để biểu lộ cảm thông: - I am/was deeply sorry to hear about your father's death - I am/was really sorry to hear about your father's death - I am/was truly sorry to hear about your father's death - I'm sorry that you lost your job - I want to tell you how sorry I am that your grandmother is ill - I was shocked to learn that you'll be leaving the company - I was sorry to learn that you'll be leaving the company - I was upset to learn that you'll be leaving the company - What a shame that you didn't win the photography contest! - How shocking to hear about Joe's accident! - How sad to hear about Joe's accident! - How awful to hear about Joe's accident! - How terrible to hear about Joe's accident! - How horrible to hear about Joe's accident! - That's too bad about Harry's dog (Thân mật) - Too bad that you didn't make an A on the quiz (Thân mật) Bạn cần lưu ý tính từ in đậm ví dụ Những tính từ biểu đạt cảm thông với người đối diện Bày tỏ quan tâm tiếng Anh Nhiều lúc muốn chứng tỏ ta hiểu họ trải qua hay cảm giác Chúng ta thông cảm với đau buồn thất vọng họ Dưới cách tiêu biểu để chia xẻ với nỗi đau họ: - I know how you must feel - I understand what you're going through right now - I know your feelings - I understand how sad you must feel - I understand how angry you must feel - I understand how upset you must feel - I understand how hurt you must feel - I understand how frustrated you must feel Cuối cùng, thường bày tỏ quan tâm cách đề nghị giúp đỡ: - Please let me know if there's anything I can - I'll be here if you need me - If you need me, please call - Is there anything I can for you? - Please don't hesitate to ask if there's something I can Đáp lại lời cảm thông tiếng Anh Đáp lại hay nhận lời cảm thông đơn giản, không cần nhiều từ rườm rà - I'm deeply moved Thank you very much (Trang trọng) - I'm deeply touched Thank you very much (Trang trọng) - I'm deeply grateful Thank you very much (Trang trọng) - I appreciate your kindness - Thank you - It's very nice of you to offer to help - It's very kind of you to offer to help - It's very sweet of you to offer to help - Thank you for your sympathy - Thank you for your kindness - Thank you for all your help - Thank you for showing your care - Thank you for being here when I needed you - Thank you for your concern - Thank you for your great support - Yes, I'll call you if I need you Thanks appreciate (v): cảm kích sympathy (n): thông cảm, cảm thông kindness (n): tử tế, ân cần concern (n): quan tâm Để đáp lại lời cảm thông, bạn nên sử dụng tính từ (nice, kinde, sweet) cụm danh từ in đậm (your sympathy, your kindness) để biểu đạt cám ơn tới người quan tâm tới Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: ... đậm ví dụ Những tính từ biểu đạt cảm thông với người đối diện Bày tỏ quan tâm tiếng Anh Nhiều lúc muốn chứng tỏ ta hiểu họ trải qua hay cảm giác Chúng ta thông cảm với đau buồn thất vọng họ Dưới... appreciate (v): cảm kích sympathy (n): thông cảm, cảm thông kindness (n): tử tế, ân cần concern (n): quan tâm Để đáp lại lời cảm thông, bạn nên sử dụng tính từ (nice, kinde, sweet) cụm danh từ in đậm... you? - Please don't hesitate to ask if there's something I can Đáp lại lời cảm thông tiếng Anh Đáp lại hay nhận lời cảm thông đơn giản, không cần nhiều từ rườm rà - I'm deeply moved Thank you very
- Xem thêm -

Xem thêm: Bày tỏ sự cảm thông trong tiếng anh, Bày tỏ sự cảm thông trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay