Cách thể hiện sự không đồng ý trong tiếng anh

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:59

Cách thể hiện sự không đồng ý trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Cách thể hiện sự không đồng ý, tán thành trong tiếng AnhKhông tán thành ý kiến của người khác hơi khó khăn hơn vì có vài yếu tố cần phải xem xét lại trước khi quyết định không đồng ý. Đầu tiên và có lẽ quan trọng nhất chính là mối quan hệ giữa ta và người kia.Nếu là người thân, bạn bèNếu mỗi quan hệ giữa hai người là quen thân, có thể phủ quyết ý kiến của họ mạnh dạn và thẳng thắn hơn.Dưới đây là một số ví dụ: Youve got to be kidding Youve got to be joking Are you joking? Are you kidding me? Are you crazy? Dont make me laugh Thats absurd Thats ridiculous You cant really be serious You cant really believe that You cant really think that Oh, come off it. (Rất thân mật) Oh, get out of here (Rất thân mật)kid (v): nói đùajoke (v): nói đùaabsurd (adj): buồn cườiridiculous (adj): buồn cườiXin hãy nhớ rằng những câu này là những câu phản đối rất thẳng thắn và khá thân mật. Chúng ta chỉ sử dụng với bạn bè trong tình huống thân mật. Nếu dùng trong lúc thảo luận với người không quen hay trong các bối cảnh trang trọng sẽ không phù hợp và thậm chí bị coi là thô lỗ. Trong trường hợp khác: kinh doanh, không quen thân, ...Với trường hợp này, bạn cần thực sự khéo léo, sử dụng ngôn ngữ sao cho thích hợp với hoàn cảnh. Chúng ta làm giảm bớt mức độ không tán thành để không thô lỗ và xúc phạm đến người khác.Dưới đây là các cách thể hiện sự không đồng ý, sự không tán thành một cách lịch sự. Trong các ví dụ sau, hai câu đầu tiên có mức độ phản đối quyết liệt nhất (nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự), và những câu mềm mỏng hơn sẽ nằm sau cùng. 1. Hoàn toàn không đồng ý (quyết liệt) I disagree with what youre saying. I dont see it that way.2. Hoàn toàn không đồng ý (mức độ nhẹ hơn) I dont think so. I dont agree with you. I respect your opinion, but I think...3. Không đồng ý một phần Im not sure if I agree with you completely on... Well, you have a right to your opinion, but I... I understand what you are saying, but in my opinion... Yes, thats true, but my feeling is that... You could be right, but dont you think that...? You have a point, but dont you think that...? I have to disagree with you, but I believe... Trong bảy ví dụ sau cùng, lưu ý chúng ta thừa nhận ý kiến của người kia (có thể cũng đồng ý một phần), nhưng kế đó chúng ta phản bác một cách nhã nhặn và đưa ra chủ ý của mình.Trong bất kỳ kiểu phản đối nào, hoặc thẳng thắng, thô lỗ Youve got to be kidding, hoặc quanh co mềm mỏng Well, I see your point, but I still dont quite agree. Hầu như chúng ta đều nêu lý do phản đối.Trên đây là tất cả các cách giúp bạn bày tỏ, thể hiện sự không đồng ý, không tán thành với ý kiến, quan điểm của người khác. Tùy vào ngữ cảnh cụ thể mà bạn nên lựa chọn cách thể hiện sự không đồng ý một cách hợp lý mà không làm phật lòng người khác. Chúc bạn thành công Cách thể không đồng ý tiếng Anh Trang trước Trang sau Cách thể không đồng ý, tán thành tiếng Anh Không tán thành ý kiến người khác khó khăn có vài yếu tố cần phải xem xét lại trước định khơng đồng ý Đầu tiên có lẽ quan trọng mối quan hệ ta người Nếu người thân, bạn bè Nếu quan hệ hai người quen thân, phủ ý kiến họ mạnh dạn thẳng thắn Dưới số ví dụ: - You've got to be kidding! - You've got to be joking! - Are you joking? - Are you kidding me? - Are you crazy? - Don't make me laugh! - That's absurd! - That's ridiculous! - You can't really be serious! - You can't really believe that! - You can't really think that! - Oh, come off it (Rất thân mật) - Oh, get out of here! (Rất thân mật) kid (v): nói đùa joke (v): nói đùa absurd (adj): buồn cười ridiculous (adj): buồn cười Xin nhớ câu câu phản đối thẳng thắn thân mật Chúng ta sử dụng với bạn bè tình thân mật Nếu dùng lúc thảo luận với người không quen hay bối cảnh trang trọng không phù hợp chí bị coi thơ lỗ Trong trường hợp khác: kinh doanh, không quen thân, Với trường hợp này, bạn cần thực khéo léo, sử dụng ngơn ngữ cho thích hợp với hồn cảnh Chúng ta làm giảm bớt mức độ không tán thành để không thô lỗ xúc phạm đến người khác Dưới cách thể không đồng ý, không tán thành cách lịch Trong ví dụ sau, hai câu có mức độ phản đối liệt (nhưng giữ vẻ lịch sự), câu mềm mỏng nằm sau Hồn tồn khơng đồng ý (quyết liệt) - I disagree with what you're saying - I don't see it that way Hồn tồn khơng đồng ý (mức độ nhẹ hơn) - I don't think so - I don't agree with you - I respect your opinion, but I think Không đồng ý phần - I'm not sure if I agree with you completely on - Well, you have a right to your opinion, but I - I understand what you are saying, but in my opinion - Yes, that's true, but my feeling is that - You could be right, but don't you think that ? - You have a point, but don't you think that ? - I have to disagree with you, but I believe Trong bảy ví dụ sau cùng, lưu ý thừa nhận ý kiến người (có thể đồng ý phần), kế phản bác cách nhã nhặn đưa chủ ý Trong kiểu phản đối nào, thẳng thắng, thô lỗ " You've got to be kidding!", quanh co mềm mỏng "Well, I see your point, but I still don't quite agree" Hầu nêu lý phản đối Trên tất cách giúp bạn bày tỏ, thể không đồng ý, không tán thành với ý kiến, quan điểm người khác Tùy vào ngữ cảnh cụ thể mà bạn nên lựa chọn cách thể không đồng ý cách hợp lý mà khơng làm phật lòng người khác Chúc bạn thành công!!! ... mức độ không tán thành để không thô lỗ xúc phạm đến người khác Dưới cách thể không đồng ý, không tán thành cách lịch Trong ví dụ sau, hai câu có mức độ phản đối liệt (nhưng giữ vẻ lịch sự) , câu... have to disagree with you, but I believe Trong bảy ví dụ sau cùng, lưu ý thừa nhận ý kiến người (có thể đồng ý phần), kế phản bác cách nhã nhặn đưa chủ ý Trong kiểu phản đối nào, thẳng thắng, thô... be kidding!", quanh co mềm mỏng "Well, I see your point, but I still don't quite agree" Hầu nêu lý phản đối Trên tất cách giúp bạn bày tỏ, thể không đồng ý, không tán thành với ý kiến, quan điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách thể hiện sự không đồng ý trong tiếng anh, Cách thể hiện sự không đồng ý trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay