Cách hỏi ý kiến người khác trong tiếng anh

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:57

Cách hỏi ý kiến người khác trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Qua chương trước, chúng ta đã biết cách bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân về một vấn đề gì đó bằng tiếng Anh. Chương này sẽ giúp bạn cách hỏi ý kiến, quan điểm của người khác.Cách hỏi ý kiến người khác trong tiếng AnhĐể biết xem người khác nghĩa gì về một đề tài nào đó, chúng ta thường hỏi những câu hỏi như: What do you think about the Middle East situation?Bạn nghĩ gì về tình trạng Trung Đông? Dưới đây là một vài cách bắt đầu câu hỏi để hỏi về ý kiến của người khác: Are you opposed to ... ? Are you in favor of ... ? What do you think about...? Whats your opinion on...? Whats your opinion about...? How do you feel about...? Id be interested to know your thoughts on...oppose (v): phản đốiin favor of: có thiện cảm vớithink about (v): nghĩ gìopinion (n): ý kiến, quan điểmthought (n): ý kiến, suy nghĩ, tư tưởngĐó là các cách để hỏi ý kiến, quan điểm của người khác. Khi họ đã bảy tỏ ý kiến, quan điểm xong, bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của họ và cách diễn đạt bằng tiếng Anh như thế nào. Mời bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Lời khen diện mạoLời khen sự khéo léo hay tài năngLời khen kết quả công việcLời khen về đồ vậtLời than phiềnĐổ lỗiỨng phó lời than phiềnCách bày tỏ quan điểmCách hỏi ý kiến người khácCách thể hiện sự đồng ýLàm người khác đồng ý với mìnhCách thể hiện sự không đồng ý Trang trước Trang sau Bài viết liên quanChú ý: Link rất nhiều bài học khác liên quan ở menu bên tráiCác thì trong tiếng Anh (English Tenses)Động từ khuyết thiếu (Modal Verb)Câu điều kiệnCâu bị động (Passive)Câu tường thuật (Reported Speech)Câu hỏi và trợ động từVing To VMạo từ (Article)Danh từ (Noun)Đại từ phản thân và từ hạn định Cách hỏi ý kiến người khác tiếng Anh Trang trước Trang sau Qua chương trước, biết cách bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân vấn đề tiếng Anh Chương giúp bạn cách hỏi ý kiến, quan điểm người khác Cách hỏi ý kiến người khác tiếng Anh Để biết xem người khác nghĩa đề tài đó, thường hỏi câu hỏi như: - What you think about the Middle East situation? Bạn nghĩ tình trạng Trung Đơng? Dưới vài cách bắt đầu câu hỏi để hỏi ý kiến người khác: - Are you opposed to ? - Are you in favor of ? - What you think about ? - What's your opinion on ? - What's your opinion about ? - How you feel about ? - I'd be interested to know your thoughts on oppose (v): phản đối in favor of: có thiện cảm với think about (v): nghĩ opinion (n): ý kiến, quan điểm thought (n): ý kiến, suy nghĩ, tư tưởng Đó cách để hỏi ý kiến, quan điểm người khác Khi họ bảy tỏ ý kiến, quan điểm xong, bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến họ cách diễn đạt tiếng Anh Mời bạn tiếp tục theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Lời khen diện mạo • Lời khen khéo léo hay tài • Lời khen kết cơng việc • Lời khen đồ vật • Lời than phiền • Đổ lỗi • Ứng phó lời than phiền • Cách bày tỏ quan điểm • Cách hỏi ý kiến người khácCách thể đồng ý • Làm người khác đồng ý với • Cách thể không đồng ý Trang trước Trang sau Bài viết liên quan Chú ý: Link nhiều học khác liên quan menu bên trái • Các tiếng Anh (English Tenses) • Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) • Câu điều kiện • Câu bị động (Passive) • Câu tường thuật (Reported Speech) • Câu hỏi trợ động từ • V-ing & To V • Mạo từ (Article) • Danh từ (Noun) • Đại từ phản thân từ hạn định ... tỏ quan điểm • Cách hỏi ý kiến người khác • Cách thể đồng ý • Làm người khác đồng ý với • Cách thể không đồng ý Trang trước Trang sau Bài viết liên quan Chú ý: Link nhiều học khác liên quan menu...Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Lời khen diện mạo • Lời khen khéo léo hay tài • Lời khen kết cơng việc • Lời khen đồ vật • Lời than phiền • Đổ lỗi • Ứng phó lời than phiền • Cách bày tỏ... quan menu bên trái • Các tiếng Anh (English Tenses) • Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) • Câu điều kiện • Câu bị động (Passive) • Câu tường thuật (Reported Speech) • Câu hỏi trợ động từ • V-ing
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách hỏi ý kiến người khác trong tiếng anh, Cách hỏi ý kiến người khác trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay