Cách bày tỏ quan điểm trong tiếng anh

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:56

Cách bày tỏ quan điểm trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bạn có thường ở vào tình huống được ai đó hỏi ý kiến: What do you think about...Người hỏi muốn được biết ý kiến của bạn về một vấn đề, và sau đó thường đưa đến một cuộc thảo luận (đồng ý hay không đồng ý).Biết cách phát biểu ý kiến, tán thành hay không tán thành chính là khả năng dụng từ và giao tiếp xã hội, đòi hỏi bạn phải biết một số thành ngữ cố định và một ít khéo léo.Chương này chúng ta cùng tìm hiểu cách bày tỏ ý kiến, quan điểm bằng tiếng Anh.Cách bày tỏ quan điểm trong tiếng AnhDưới đây là một vài cách tiêu biểu để bắt đầu cho người khác biết ý kiến của bạn về một đề tài. Đây chỉ là các mẫu câu, và bạn cần nêu ý kiến, quan điểm của mình sau mỗi mẫu này. The point Im making is... (Trang trọng) In my opinion... It seems to me that... I believe that... I think that... I feel that... As I see it... If you ask me... Personally, I think.... Frankly, I think...opinion (n): quan điểm, ý kiếnPersonally (n): với cá nhân tôi, riêng tôiFrankly (n): thẳng thắn, chân thành Tất nhiên, nếu bạn chắc chắn về ý kiến, quan điểm của mình, bạn có thể thêm các trạng từ (strongly, really, firmly, wholeheartedly) để tăng thêm trọng lượng cho ý kiến. Khi đã thêm trạng từ, bạn cần nhấn giọng ở trạng từ này.Ví dụ: I firmly believe inflation will get worse during the next ten monthsTôi tin chắc rằng lạm phát sẽ trở nên tồi tệ trong 10 tháng tớiinflation (n): lạm phátThỉnh thoảng nếu bạn không chắc chắn 100% về ý kiến của mình, bạn có thể điều chỉnh lời mở đầu bằng cách thêm vào một số từ nào đó. Ví dụ: Well. Im not quite sure, but I believe... I still have some doubts, but my feeling is that... Although Im not 100 percent sure, I still think that... Well, I dont know, but Im beginning to think that...doubt (n): không chắc, sự hồ nghi, nghi ngờ Những câu này cho người nghe biết chúng ta có ý kiến riêng của mình, mặc dù nó không được mạnh và vẫn còn nhiều hoài nghi nhưng đó vẫn là một ý kiến.Trên đây là các mẫu câu chỉ cho bạn cách Cách bày tỏ quan điểm tiếng Anh Trang trước Trang sau Bạn có thường vào tình hỏi ý kiến: - What you think about Người hỏi muốn biết ý kiến bạn vấn đề, sau thường đưa đến thảo luận (đồng ý hay không đồng ý) Biết cách phát biểu ý kiến, tán thành hay khơng tán thành khả dụng từ giao tiếp xã hội, đòi hỏi bạn phải biết số thành ngữ cố định khéo léo Chương tìm hiểu cách bày tỏ ý kiến, quan điểm tiếng Anh Cách bày tỏ quan điểm tiếng Anh Dưới vài cách tiêu biểu để bắt đầu cho người khác biết ý kiến bạn đề tài Đây mẫu câu, bạn cần nêu ý kiến, quan điểm sau mẫu - The point I'm making is (Trang trọng) - In my opinion - It seems to me that - I believe that - I think that - I feel that - As I see it - If you ask me - Personally, I think - Frankly, I think opinion (n): quan điểm, ý kiến Personally (n): với cá nhân tôi, riêng Frankly (n): thẳng thắn, chân thành Tất nhiên, bạn chắn ý kiến, quan điểm mình, bạn thêm trạng từ (strongly, really, firmly, wholeheartedly) để tăng thêm "trọng lượng" cho ý kiến Khi thêm trạng từ, bạn cần nhấn giọng trạng từ Ví dụ: - I firmly believe inflation will get worse during the next ten months! Tôi tin lạm phát trở nên tồi tệ 10 tháng tới! inflation (n): lạm phát Thỉnh thoảng bạn không chắn 100% ý kiến mình, bạn điều chỉnh lời mở đầu cách thêm vào số từ Ví dụ: - Well I'm not quite sure, but I believe - I still have some doubts, but my feeling is that - Although I'm not 100 percent sure, I still think that - Well, I don't know, but I'm beginning to think that doubt (n): không chắc, hồ nghi, nghi ngờ Những câu cho người nghe biết có ý kiến riêng mình, khơng mạnh nhiều hồi nghi ý kiến Trên mẫu câu cho bạn cách ... nhân tôi, riêng Frankly (n): thẳng thắn, chân thành Tất nhiên, bạn chắn ý kiến, quan điểm mình, bạn thêm trạng từ (strongly, really, firmly, wholeheartedly) để tăng thêm "trọng lượng" cho ý kiến... inflation (n): lạm phát Thỉnh thoảng bạn không chắn 100% ý kiến mình, bạn điều chỉnh lời mở đầu cách thêm vào số từ Ví dụ: - Well I'm not quite sure, but I believe - I still have some doubts,... cho người nghe biết có ý kiến riêng mình, khơng mạnh nhiều hồi nghi ý kiến Trên mẫu câu cho bạn cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách bày tỏ quan điểm trong tiếng anh, Cách bày tỏ quan điểm trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay