Ứng phó lời than phiền trong tiếng anh

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:56

Ứng phó lời Than phiền trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Ứng phó lời Than phiền trong tiếng AnhChắc bạn đã từng nghe Khách hàng là thượng đế, và do đó Khách hàng lúc nào cũng đúng. Vì vậy, khi một người khách phàn nàn món khoai tây của anh ta chưa chín, anh bồi nên trả lời: Im very sorry, sir. Ill bring you another right away.Hoặc, có một người khách ở tiệm hớt tóc nói: You didnt cut my hair short enough last time in the back.Thì anh thợ cắt tóc nên nói một chuyện gì đó đại loại là: Oh, no? Well. Ill definitely make sure I get it right this time.Ứng phó với những lời chê trách đòi hỏi rất nhiều sự khôn khéo, thậm chí còn hơn cả sự khéo léo khi trách cứ người khác. Đó là cách ứng phó với lời than phiền của các vị khách lúc nào cũng đúng. Còn với các lời than phiền khác, bạn theo dõi các đoạn hội thoại sau để thấy cách người ta ứng phó lời than phiền của người đối diện: Joe: Ali, I wish youd asked me before you borrowed my jacket. I wanted to wear it last night, but I couldnt find it.Ali, tôi mong rằng bạn đã hỏi tôi trước khi bạn mượn cái áo vét. Tôi đã muốn mặc nó tối qua, nhưng tôi đã không thể tìm thấy.Ali: Im really sorry about that, Joe. I didnt think youd mind. You let me borrow it once before, remember?Mình thực sự xin lỗi về điều đó, Joe. Mình không nghĩ bạn cần nó. Bạn có nói làcho mình mượn một lần mà, nhớ không?Luis: Carl, do you mind turning off the overhead light? Ive got a big day tomorrow, and I really need some sleep.Carl: Sorry. Ill turn it off in a second. I just need to finish reading this chapter.overhead (adj): ở trên đầuMahtab: Joyce, there seems to be a little too much salt in the meat. Would you mind not salting it before you cook it next time.Joyce: Sure, I forgot you dont like salt. Ill remember next time.Một lời xin lỗi nhẹ nhàng hay một lời rằng mình đã đãng trí quên điều gì đó và nhớ sẽ thực hiện vào lần tiếp theo, ... là cách ứng phó với các lời than phiền.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Lời khen diện mạoLời khen sự khéo léo hay tài năngLời khen kết quả công việcLời khen về đồ vậtLời than phiềnĐổ lỗiỨng phó lời than phiềnCách bày tỏ quan điểmCách hỏi ý kiến người khácCách thể hiện sự đồng ýLàm người khác đồng ý với mìnhCách thể hiện sự không đồng ý Trang trước Trang sau Ứng phó lời Than phiền tiếng Anh Trang trước Trang sau Ứng phó lời Than phiền tiếng Anh Chắc bạn nghe "Khách hàng thượng đế", "Khách hàng lúc đúng" Vì vậy, người khách phàn nàn khoai tây chưa chín, anh bồi nên trả lời: - I'm very sorry, sir I'll bring you another right away Hoặc, có người khách tiệm hớt tóc nói: - You didn't cut my hair short enough last time in the back Thì anh thợ cắt tóc nên nói chuyện là: - Oh, no? Well I'll definitely make sure I get it right this time Ứng phó với lời chê trách đòi hỏi nhiều khơn khéo, chí khéo léo trách người khác Đó cách ứng phó với lời than phiền vị khách lúc Còn với lời than phiền khác, bạn theo dõi đoạn hội thoại sau để thấy cách người ta ứng phó lời than phiền người đối diện: Joe: Ali, I wish you'd asked me before you borrowed my jacket I wanted to wear it last night, but I couldn't find it Ali, mong bạn hỏi trước bạn mượn áo vét Tơi muốn mặc tối qua, tơi khơng thể tìm thấy Ali: I'm really sorry about that, Joe I didn't think you'd mind You let me borrow it once before, remember? Mình thực xin lỗi điều đó, Joe Mình khơng nghĩ bạn cần Bạn có nói cho mượn lần mà, nhớ không? Luis: Carl, you mind turning off the overhead light? I've got a big day tomorrow, and I really need some sleep Carl: Sorry I'll turn it off in a second I just need to finish reading this chapter overhead (adj): đầu Mahtab: Joyce, there seems to be a little too much salt in the meat Would you mind not salting it before you cook it next time Joyce: Sure, I forgot you don't like salt I'll remember next time Một lời xin lỗi nhẹ nhàng hay lời đãng trí qn điều nhớ thực vào lần tiếp theo, cách ứng phó với lời than phiền Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Lời khen diện mạo • Lời khen khéo léo hay tài • Lời khen kết cơng việc • Lời khen đồ vật • Lời than phiền • Đổ lỗiỨng phó lời than phiền • Cách bày tỏ quan điểm • Cách hỏi ý kiến người khác • Cách thể đồng ý • Làm người khác đồng ý với • Cách thể khơng đồng ý Trang trước Trang sau ... next time Một lời xin lỗi nhẹ nhàng hay lời đãng trí qn điều nhớ thực vào lần tiếp theo, cách ứng phó với lời than phiền Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Lời khen diện mạo • Lời khen khéo... khác: • Lời khen diện mạo • Lời khen khéo léo hay tài • Lời khen kết cơng việc • Lời khen đồ vật • Lời than phiền • Đổ lỗi • Ứng phó lời than phiền • Cách bày tỏ quan điểm • Cách hỏi ý kiến người
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng phó lời than phiền trong tiếng anh, Ứng phó lời than phiền trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay