Đổ lỗi trong tiếng anh

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:55

Đổ lỗi trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Đổ lỗi trong tiếng AnhChương trước mình đã trình bày cách than phiền bằng tiếng Anh: than phiền trực tiếp hay nói bóng gió. Đỉnh điểm của than phiền là đổ lỗi. Người ta đổ hết trách nhiệm, lỗi lầm cho người khác. Chương này sẽ trình bày về điều này.Đổ lỗi bằng tiếng AnhCách thông thường để kêu ca là đổ hết lỗi lầm lên một người nào khác hoặc một chuyện gì đó. Chúng ta thường làm điều này bằng cách sử dụng thể bị động (Passive Voice).Xem các ví dụ này: This cake was cooked too long, I think. It tastes pretty dry. My racket wasnt strung lightly enough. No wonder Im not playing well today My new shirt seems to be missing. I wonder if someone borrowed it without asking.cake (n): miếng bánhdry (adj): khôracket (n): cái vợtstring (strung) (v): căng (dây)Chú ý: ở ví dụ thứ nhất và thứ hai, thể bị động dùng để ám chỉ rằng lỗi là do một người khác. Trong ví dụ về cây vợt tennis, người nói đổ thừa mình chơi dở là tại vợt không được căng đúng cách. Cách tránh né lỗi phổ biến là kiếm đại chuyện gì đó (không phải là nguyên nhân thực sự) để phàn nàn.Trong ví dụ cuối, động từ seems (thay vì is) thường được sử dụng để làm nhẹ bớt lời trách cứ. Chúng ta dùng seem và appear nếu muốn lời than phiền đỡ khó nghe hơn. Does it seem a little chilly in here to you? Would you mind if I closed the window? hoặc The paper appear to be a little messy. Maybe it should be retyped.chilly (adj): lạnhmessy (adj): lộn xộn, hỗn độnretype (v): đánh máy lại Trong ví dụ cuối này, người nói sử dụng thể bị động trong It should be retyped không chỉ đích danh người nào sẽ phải đánh lại. Đây cũng là một cách nói nhẹ nhàng, tránh nêu đích danh nhưng vẫn là một câu chê trách.Khi người đối diện với bạn đang phàn nàn, than phiền về điều gì đó thì bạn cần phải làm gì. Mời bạn theo dõi chương tiếp theo.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Lời khen diện mạoLời khen sự khéo léo hay tài năngLời khen kết quả công việcLời khen về đồ vậtLời than phiềnĐổ lỗi Đổ lỗi tiếng Anh Trang trước Trang sau Đổ lỗi tiếng Anh Chương trước trình bày cách than phiền tiếng Anh: than phiền trực tiếp hay nói bóng gió Đỉnh điểm than phiền đổ lỗi Người ta đổ hết trách nhiệm, lỗi lầm cho người khác Chương trình bày điều Đổ lỗi tiếng Anh Cách thông thường để kêu ca đổ hết lỗi lầm lên người khác chuyện Chúng ta thường làm điều cách sử dụng thể bị động (Passive Voice) Xem ví dụ này: - This cake was cooked too long, I think It tastes pretty dry - My racket wasn't strung lightly enough No wonder I'm not playing well today! - My new shirt seems to be missing I wonder if someone borrowed it without asking cake (n): miếng bánh dry (adj): khô racket (n): vợt string (strung) (v): căng (dây) Chú ý: ví dụ thứ thứ hai, thể bị động dùng để ám lỗi người khác Trong ví dụ vợt tennis, người nói đổ thừa chơi dở vợt khơng căng cách Cách tránh né lỗi phổ biến kiếm đại chuyện (khơng phải ngun nhân thực sự) để phàn nàn Trong ví dụ cuối, động từ "seems" (thay "is") thường sử dụng để làm nhẹ bớt lời trách Chúng ta dùng seem appear muốn lời than phiền đỡ khó nghe - Does it seem a little chilly in here to you? Would you mind if I closed the window? - The paper appear to be a little messy Maybe it should be retyped chilly (adj): lạnh messy (adj): lộn xộn, hỗn độn retype (v): đánh máy lại Trong ví dụ cuối này, người nói sử dụng thể bị động "It should be retyped" khơng đích danh người phải đánh lại Đây cách nói nhẹ nhàng, tránh nêu đích danh câu chê trách Khi người đối diện với bạn phàn nàn, than phiền điều bạn cần phải làm Mời bạn theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Lời khen diện mạo  Lời khen khéo léo hay tài  Lời khen kết công việc  Lời khen đồ vật  Lời than phiền  Đổ lỗi ... theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Lời khen diện mạo  Lời khen khéo léo hay tài  Lời khen kết công việc  Lời khen đồ vật  Lời than phiền  Đổ lỗi ... retype (v): đánh máy lại Trong ví dụ cuối này, người nói sử dụng thể bị động "It should be retyped" khơng đích danh người phải đánh lại Đây cách nói nhẹ nhàng, tránh nêu đích danh câu chê trách Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổ lỗi trong tiếng anh, Đổ lỗi trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay