Lời khen trong tiếng anh lời khen sự khéo léo hay tài năng

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:53

Lời khen trong tiếng Anh: Lời khen sự khéo léo hay tài năng Trang trước Trang sau Lời khen trong tiếng Anh: Lời khen sự khéo léo hay tài năngChương trước, chúng ta đã khen ngợi vẻ đẹp về đôi mắt, kiểu tóc, về vóc dáng bằng tiếng Anh. Trong phần này, mình trình bày cách để khen ngợi sự khéo léo hay tài năng của ai đó.Khen ngợi sự khéo léo, tài năngDưới đây là một số lời khen tiêu biểu và cách đáp lại: Pat: I didnt know you could play the guitar so well, Nak. Your song was lovelyNak: Thanks, Pat. Im glad you enjoyed it.Yumi: Joe, your backhand is getting stronger every time we playJoe: Do you really think so? Ive been practicing every day, and Im pleased you can see an improvement.Maxine: Bud, your photographs are unbelievable I really wish youd give me some advice to help my pictures come out better. (Khen ai đó trước rồi sau đó yêu cầu sự giúp đỡ)Bud: Thank you, Maxine. Im not sure how much help I can be, but Id be glad to give you a few tips.backhand (n): cú ve bóng bằng tay trái, cú đánh bóng bằng tay tráiimprovement (n): sự tiến bộ, sự cải thiệnphotographs (n): bức ảnhunbelievable (adj): không thể tin được (với ví dụ trên: tuyệt đẹp)tips (n): lời khuyên, mẹo, chỉ dẫn Bạn cũng cần phân biệt sự khác biệt giữa khen và nịnh. Lời khen thật lòng không hề mang bất cứ một động cơ nào (không nhằm bất kỳ lý do hay mục đích gì). Nhưng lời phỉnh nịnh thường là lời khen không thật, vì một mục đích đặc biệt nào đó.Tình huống: Giả thiết rằng John muốn anh bạn cùng phòng, Jack giúp anh ấy làm bài tập Anh văn. Biết Jack đang bận, John bèn tìm cách nịnh vài câu để thuyết phục Jack làm dùm. Hãy xem mẫu đối thoại sau, có đúng là John đang tán Jack lên tận mây xanh không — rõ ràng anh ta đang chủ tâm nịnh Jack có mục đích: John: You know, Jack, your English is much better than most Americans.Jack: Thanks, John, but really mines not so good. I make a lot of mistakes — like most people.John: But you really understand the rules of grammar better than most people. And youre so patient with people — like with my Spanish friends. When theyre visiting and they ask you a question you take the time to answer and explain it. Not many Americans do that. Well, I was... uh... wondering Jack, could you take a look at my composition and let me know if Ive made any big mistakes? Id really appreciate it.Jack: Well, er... I dont know, John. I really think you ought to do your own work.John: Ive done the work Its just that youre a lot better at spotting grammar mistakes than I am, and Id really appreciate your helping me out.Jack: Well, okay. I guess I could point out a few of your big mistakes, but I want you to try to correct them yourself, Okay?John: Sure And thanks a lot, Jack.rules of grammar: qui tắc ngữ phápmistake (n): lỗicomposition (n): bài luậnappreciate (v): cảm kíchspot (v): định vị, phát hiệnpoint out (v): chỉ raKhông khó để dịch đoạn hội thoại trên phải không. Bạn có nhận thấy rằng John đang khen hay là đang nịnh Jack để nhờ anh ấy làm giúp bài tập cho mình. Có lẽ đây là một ví dụ thú vị với các bạn. Nếu bạn là một trưởng nhóm hay là một Team Leader hay to hơn nữa là một Boss thì khi thành viên trong nhóm hay cấp dưới của mình hoàn thành tốt việc được giao, bạn có khen họ không và khen như thế nào bằng tiếng Anh. Chương tiếp theo mình sẽ trình bày cách khen ngợi về kết quả công việc. Mời bạn tiếp tục theo dõi. Nhớ đọc nhé, vì biết đâu đấy sau này bạn sẽ làm sếp trong công ty đa quốc gia thì sao.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Lời mờiNhận lời mời Lời khen tiếng Anh Lời khen khéo léo hay tài Trang trước Trang sau Lời khen tiếng Anh: Lời khen khéo léo hay tài Chương trước, khen ngợi vẻ đẹp đơi mắt, kiểu tóc, vóc dáng tiếng Anh Trong phần này, trình bày cách để khen ngợi khéo léo hay tài Khen ngợi khéo léo, tài Dưới số lời khen tiêu biểu cách đáp lại: Pat: I didn't know you could play the guitar so well, Nak Your song was lovely! Nak: Thanks, Pat I'm glad you enjoyed it Yumi: Joe, your backhand is getting stronger every time we play! Joe: Do you really think so? I've been practicing every day, and I'm pleased you can see an improvement Maxine: Bud, your photographs are unbelievable! I really wish you'd give me some advice to help my pictures come out better (Khen trước sau yêu cầu giúp đỡ) Bud: Thank you, Maxine I'm not sure how much help I can be, but I'd be glad to give you a few tips backhand (n): cú ve bóng tay trái, cú đánh bóng tay trái improvement (n): tiến bộ, cải thiện photographs (n): ảnh unbelievable (adj): tin (với ví dụ trên: tuyệt đẹp) tips (n): lời khuyên, mẹo, dẫn Bạn cần phân biệt khác biệt khen nịnh Lời khen thật lòng không mang động (không nhằm lý hay mục đích gì) Nhưng lời phỉnh nịnh thường lời khen khơng thật, mục đích đặc biệt Tình huống: Giả thiết John muốn anh bạn phòng, Jack giúp anh làm tập Anh văn Biết Jack bận, John tìm cách nịnh vài câu để thuyết phục Jack làm dùm Hãy xem mẫu đối thoại sau, có John "tán" Jack lên tận mây xanh không — rõ ràng chủ tâm nịnh Jack có mục đích: John: You know, Jack, your English is much better than most Americans' Jack: Thanks, John, but really mine's not so good I make a lot of mistakes — like most people John: But you really understand the rules of grammar better than most people And you're so patient with people — like with my Spanish friends When they're visiting and they ask you a question you take the time to answer and explain it Not many Americans that Well, I was uh wondering Jack, could you take a look at my composition and let me know if I've made any big mistakes? I'd really appreciate it Jack: Well, er I don't know, John I really think you ought to your own work John: I've done the work! It's just that you're a lot better at spotting grammar mistakes than I am, and I'd really appreciate your helping me out Jack: Well, okay I guess I could point out a few of your big mistakes, but I want you to try to correct them yourself, Okay? John: Sure! And thanks a lot, Jack rules of grammar: qui tắc ngữ pháp mistake (n): lỗi composition (n): luận appreciate (v): cảm kích spot (v): định vị, phát point out (v): Khơng khó để dịch đoạn hội thoại phải khơng Bạn có nhận thấy John khen nịnh Jack để nhờ anh làm giúp tập cho Có lẽ ví dụ thú vị với bạn Nếu bạn trưởng nhóm Team Leader hay to Boss thành viên nhóm hay cấp hồn thành tốt việc giao, bạn có khen họ khơng khen tiếng Anh Chương trình bày cách khen ngợi kết công việc Mời bạn tiếp tục theo dõi Nhớ đọc nhé, sau bạn làm sếp công ty đa quốc gia Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Lời mời • Nhận lời mời ... khác biệt khen nịnh Lời khen thật lòng khơng mang động (không nhằm lý hay mục đích gì) Nhưng lời phỉnh nịnh thường lời khen khơng thật, mục đích đặc biệt Tình huống: Giả thiết John muốn anh bạn... John khen nịnh Jack để nhờ anh làm giúp tập cho Có lẽ ví dụ thú vị với bạn Nếu bạn trưởng nhóm Team Leader hay to Boss thành viên nhóm hay cấp hồn thành tốt việc giao, bạn có khen họ không khen tiếng. .. tiếng Anh Chương trình bày cách khen ngợi kết công việc Mời bạn tiếp tục theo dõi Nhớ đọc nhé, sau bạn làm sếp công ty đa quốc gia Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Lời mời • Nhận lời mời
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời khen trong tiếng anh lời khen sự khéo léo hay tài năng, Lời khen trong tiếng anh lời khen sự khéo léo hay tài năng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay