Cách đáp lại lời khen trong tiếng anh

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:51

Cách đáp lại lời khen trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Những lời khen tặng là biểu hiện của lòng ngưỡng mộ, tôn kính hoặc tán dương. Mọi người ai cũng thích được khen; vì lời khen sẽ làm ta cảm thấy tự hào. Khen và đáp lại lời khen là một phần thiết yếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta.Cách đáp lại lời khen bằng tiếng AnhCách đáp lại lời khen bằng tiếng Anh cũng không phải là khó khăn lắm. Dưới đây là một vài cách để bắt đầu đáp lại khi được khen. Những cách này sẽ thay đổi tùy theo tình huống và lời khen đặc trưng. Youre too kind. (Trang trọng) (Lời khen: The dinner was delicious) Thank you for saying so. (Lời khen: You did a fine job on the report) I appreciate the compliment. (Lời khen: Thats a beautiful belt) Thank you. Im glad you like it. (Lời khen: Your hair looks nice) Thank you. Im glad you enjoyed it. (Lời khen: The cake was wonderful) Thank you. Im glad you think so. (Lời khen: Your car drives great) Thanks. I like your _________, too. (nhắc lại lời khen)kind (adj): tử tếbelt (n): dây thắt lưng, xăng tiaappreciate (v): cảm kíchcompliment (n): lời khenglad (adj): vui lòng, sung sướng, ... Thỉnh thoảng tất cả chúng ta đều bị lúng túng vì được khen mà lại phải cố tỏ vẻ vui lòng để làm người khen ta vui lây. Nếu bạn không đồng ý với lời khen tặng, cứ phản đối không sao cả, nhưng phải lịch sự và mềm mỏng.Trên đây là cách mà chúng ta đáp lại lời khen của ai đó. Vậy khi bạn muốn khen ai đó, bạn nói như thế nào? Mời các bạn theo dõi các chương tiếp theo để cùng tìm hiểu các Lời khen trong tiếng Anh với từng trường hợp cụ thể.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Lời mờiNhận lời mờiTừ chối lời mờiDo dự Cách đáp lại lời khen tiếng Anh Trang trước Trang sau Những lời khen tặng biểu lòng ngưỡng mộ, tơn kính tán dương Mọi người thích khen; lời khen làm ta cảm thấy tự hào Khen đáp lại lời khen phần thiết yếu đời sống hàng ngày Cách đáp lại lời khen tiếng Anh Cách đáp lại lời khen tiếng Anh khơng phải khó khăn Dưới vài cách để bắt đầu đáp lại khen Những cách thay đổi tùy theo tình lời khen đặc trưng - You're too kind (Trang trọng) (Lời khen: The dinner was delicious) - Thank you for saying so (Lời khen: You did a fine job on the report) - I appreciate the compliment (Lời khen: That's a beautiful belt!) - Thank you I'm glad you like it (Lời khen: Your hair looks nice) - Thank you I'm glad you enjoyed it (Lời khen: The cake was wonderful) - Thank you I'm glad you think so (Lời khen: Your car drives great!) - Thanks I like your _, too (nhắc lại lời khen) kind (adj): tử tế belt (n): dây thắt lưng, xăng tia appreciate (v): cảm kích compliment (n): lời khen glad (adj): vui lòng, sung sướng, Thỉnh thoảng tất bị lúng túng khenlại phải cố vui lòng để làm người khen ta vui lây Nếu bạn không đồng ý với lời khen tặng, phản đối không cả, phải lịch mềm mỏng Trên cáchđáp lại lời khen Vậy bạn muốn khen đó, bạn nói nào? Mời bạn theo dõi chương để tìm hiểu Lời khen tiếng Anh với trường hợp cụ thể Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Lời mời • Nhận lời mời • Từ chối lời mời • Do dự ... lúng túng khen mà lại phải cố vui lòng để làm người khen ta vui lây Nếu bạn không đồng ý với lời khen tặng, phản đối không cả, phải lịch mềm mỏng Trên cách mà đáp lại lời khen Vậy bạn muốn khen đó,... nào? Mời bạn theo dõi chương để tìm hiểu Lời khen tiếng Anh với trường hợp cụ thể Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Lời mời • Nhận lời mời • Từ chối lời mời • Do dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách đáp lại lời khen trong tiếng anh, Cách đáp lại lời khen trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay