Lời xin lỗi bằng tiếng anh

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:50

Lời xin lỗi bằng tiếng AnhCác mẫu câu xin lỗi thông dụngDưới đây là các mẫu câu thông dụng bạn nên sử dụng khi cần xin lỗi ai đó bằng tiếng Anh. Các từ hay cấu trúc thường được sử dụng là phần được in đậm: I beg your pardon, sir. (I didnt realize you were speaking to me) (Trang trọng) Pardon me, please, for stepping on your foot. (Trang trọng) I hope youll forgive my absence yesterday. I was ill. (Trang trọng)(pardon (n): sự tha thứ (v): tha thứ ) Excuse me for being late. I forgot about the time. I appologize for knocking over your cup. I didnt see it. Im very sorry ... Im really sorry that I woke you. Im awfully sorry ... Sorry about the steak. Ill be glad to prepare you another one. Sorry about that. (Thân mật)Mẫu câu diễn đạt sự tha thứKhi được ai đó xin lỗi, bạn có thể sử dụng các mẫu câu sau để diễn đạt rằng bạn tha lỗi cho người đó. Thats quite all right. (Trang trọng) Think nothing of it. Its all right. Dont worry about it. No harm done. Thats okay. Forget it. (Thân mật) No problem. (Thân mật) No big thing. (Thân mật) No sweat. (Rất thân mật) Trong đó, no big thing có nghĩa là điều đó không quan trọng lắm, và bạn đừng lo lắng về điều đó.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Lời mờiNhận lời mờiTừ chối lời mờiDo dựLời yêu cầu hay Mệnh lệnhLời yêu cầu thông dụngCách đáp lại lời yêu cầuLời xin lỗiLời xin lỗi và sự tha thứCách đáp lại lời khenLời khen diện mạoLời khen sự khéo léo hay tài năngLời khen kết quả công việcLời khen về đồ vật Lời xin lỗi tiếng Anh Các mẫu câu xin lỗi thông dụng Dưới mẫu câu thông dụng bạn nên sử dụng cần xin lỗi tiếng Anh Các từ hay cấu trúc thường sử dụng phần in đậm: - I beg your pardon, sir (I didn't realize you were speaking to me) (Trang trọng) - Pardon me, please, for stepping on your foot (Trang trọng) - I hope you'll forgive my absence yesterday I was ill (Trang trọng) (pardon (n): tha thứ (v): tha thứ ) - Excuse me for being late I forgot about the time - I appologize for knocking over your cup I didn't see it - I'm very sorry - I'm really sorry that I woke you - I'm awfully sorry - Sorry about the steak I'll be glad to prepare you another one - Sorry about that (Thân mật) Mẫu câu diễn đạt tha thứ Khi xin lỗi, bạn sử dụng mẫu câu sau để diễn đạt bạn tha lỗi cho người - That's quite all right (Trang trọng) - Think nothing of it - It's all right - Don't worry about it - No harm done - That's okay - Forget it (Thân mật) - No problem (Thân mật) - No big thing (Thân mật) - No sweat (Rất thân mật) Trong đó, no big thing có nghĩa điều khơng quan trọng lắm, bạn đừng lo lắng điều Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Lời mời  Nhận lời mời  Từ chối lời mời  Do dự  Lời yêu cầu hay Mệnh lệnh  Lời yêu cầu thông dụng  Cách đáp lại lời yêu cầu  Lời xin lỗiLời xin lỗi tha thứ  Cách đáp lại lời khen  Lời khen diện mạo  Lời khen khéo léo hay tài  Lời khen kết công việc  Lời khen đồ vật ... Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Lời mời  Nhận lời mời  Từ chối lời mời  Do dự  Lời yêu cầu hay Mệnh lệnh  Lời yêu cầu thông dụng  Cách đáp lại lời yêu cầu  Lời xin lỗi  Lời xin lỗi tha... cầu  Lời xin lỗi  Lời xin lỗi tha thứ  Cách đáp lại lời khen  Lời khen diện mạo  Lời khen khéo léo hay tài  Lời khen kết công việc  Lời khen đồ vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời xin lỗi bằng tiếng anh, Lời xin lỗi bằng tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay