Lời xin lỗi trong tiếng anh

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:49

Lời xin lỗi trong tiếng AnhTrong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cần nói lời xin lỗi. Cách đơn giản nhất để xin lỗi là nói Im sorry nhưng chưa đủ. Ví dụ: bạn vào lớp muộn, bạn cần xin lỗi ngay: Im sorry Im late rồi sau đó mới xin phép vào lớp. Để tránh mất thời gian của cả lớp, bạn không nên trình này lý do ngay mà sau buổi học bạn nên gặp riêng giáo viên và đưa ra lý do, chẳng hạn: . Professor Johnson, Im sorry I was late for class this morning. Im afraid I overslept and missed the bus.Giáo sư Johnson, em xin lỗi vì đã tới trễ sáng nay. Em e rằng em đã ngủ quên và lỡ chuyến xe buýt.Khi nói lý do với người mà ta phải xin lỗi, chúng ta phải thành thật nhận trách nhiệm về phía mình.Lẽ đương nhiên là cũng có lúc chúng ta xin lỗi giùm cho người khác. Ví dụ, một ông bố trong siêu thị nói với cô thu ngân: Im sorry my little boy opened that candy bar. Ill gladly pay for it.Tôi xin lỗi vì đứa con trai của tôi đã bóc thanh kẹo đó. Tôi xin vui lòng trả tiền cho thanh kẹo.Sau lời xin lỗi, đôi lúc (nhưng không phải luôn luôn) là lời hứa sẽ thay đổi, sửa chữa không tái phạm nữa. Ví dụ sau khi học sinh nói rõ lý do đến lớp trễ, anh ta có thể nói thêm: I wont let it happen again.Em hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa (không đi muộn nữa)hoặc I promise Ill be on time from now on.Từ giờ trở đi em hứa sẽ đi đúng giờ. Sau cùng là lời hứa bồi thường hoặc câu hỏi làm thế nào để chuộc lỗi. Với trường hợp ông bố ở ví dụ trên, lời đề nghị trả tiền cho phong kẹo mà thằng bé lỡ bóc là một cách đền bù lại lỗi của thằng con. Nhưng trường hợp học sinh đi muộn thì khác, anh ta không biết lấy gì để tạ lỗi với thầy, ngoại trừ lời hứa không tái phạm nữa.Trên đây là cách thức cho một lời xin lỗi lịch sự. Chương sau mình sẽ trình bày các mẫu câu thông dụng để nói lời xin lỗi cũng như các mẫu câu thông dụng khi bạn tha lỗi cho ai đó. Mời bạn tiếp tục theo dõi.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Lời mời Lời xin lỗi tiếng Anh Trong sống, nhiều lúc cần nói lời xin lỗi Cách đơn giản để xin lỗi nói I'm sorry! chưa đủ Ví dụ: bạn vào lớp muộn, bạn cần xin lỗi ngay: I'm sorry I'm late sau xin phép vào lớp Để tránh thời gian lớp, bạn khơng nên trình lý mà sau buổi học bạn nên gặp riêng giáo viên đưa lý do, chẳng hạn: - Professor Johnson, I'm sorry I was late for class this morning I'm afraid I overslept and missed the bus Giáo sư Johnson, em xin lỗi tới trễ sáng Em e em ngủ quên lỡ chuyến xe buýt Khi nói lý với người mà ta phải xin lỗi, phải thành thật nhận trách nhiệm phía Lẽ đương nhiên có lúc xin lỗi giùm cho người khác Ví dụ, ơng bố siêu thị nói với cô thu ngân: - I'm sorry my little boy opened that candy bar I'll gladly pay for it Tôi xin lỗi đứa trai tơi bóc kẹo Tơi xin vui lòng trả tiền cho kẹo Sau lời xin lỗi, đôi lúc (nhưng luôn) lời hứa thay đổi, sửa chữa khơng tái phạm Ví dụ sau học sinh nói rõ lý đến lớp trễ, nói thêm: - I won't let it happen again Em hứa khơng để chuyện xảy (không muộn nữa) - I promise I'll be on time from now on Từ trở em hứa Sau lời hứa bồi thường câu hỏi làm để chuộc lỗi Với trường hợp ơng bố ví dụ trên, lời đề nghị trả tiền cho phong kẹo mà thằng bé lỡ bóc cách đền bù lại lỗi thằng Nhưng trường hợp học sinh muộn khác, khơng biết lấy để tạ lỗi với thầy, ngoại trừ lời hứa không tái phạm Trên cách thức cho lời xin lỗi lịch Chương sau trình bày mẫu câu thơng dụng để nói lời xin lỗi mẫu câu thông dụng bạn tha lỗi cho Mời bạn tiếp tục theo dõi Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Lời mời ... thức cho lời xin lỗi lịch Chương sau trình bày mẫu câu thơng dụng để nói lời xin lỗi mẫu câu thông dụng bạn tha lỗi cho Mời bạn tiếp tục theo dõi Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Lời mời
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời xin lỗi trong tiếng anh, Lời xin lỗi trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay