Cách đáp lại lời yêu cầu bằng tiếng anh

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:49

Cách đáp lại lời yêu cầu bằng tiếng AnhChúng ta có thể trả lời yes hay no cho lời yêu cầu. Nhưng thường không chỉ trả lời đơn giản no rồi ngưng ở đó mà phải xin lỗi và giải thích lý do tại sao từ chối.Trả lời đồng ýKhi đồng ý, ngoài câu trả lời yes, tùy theo ngữ cảnh là trang trọng hay thân mật, bạn cũng có khá nhiều mẫu câu để diễn tả rằng bạn đồng ý lời yêu cầu đó: Yes, Im more than willing to contribute to the Cancer Society (Trang trọng) Certainly, Id love to help with the dance decorations. Certainly, Id like to help with the dance decorations. Of course, its no problem to change your appointment to Friday. No, it wouldnt be any trouble to get you more tea. Not at all. (Trả lời cho lời yêu cầu dạng Would you mind...?) I dont mind one bit watering your plants while youre away. Sure, Ill be glad to help you fix dinner. No problem. Ill be happy to pick up the kids after school. (Thân mật) No sweat. I dont mind lending you my skis. (Rất thân mật) Piece of cake Id be glad to show you how to use the key. (Rất thân mật) Trong đó:one bit có nghĩa là even a little hoặc at all (chút nào cả), và được dùng với thể phủ định: It didnt hurt one bit.Piece of cake là một thành ngữ rất thân mật có cùng nghĩa với No sweat hoặc No problem hoặc Its easyTrả lời không đồng ýKhi không đồng ý lời yêu cầu của ai đó, bạn cần từ chối và nên nói ra lý do tại sao. Đừng từ chối một cách cụt lủn vì như vậy là khá mất lịch sự. Im afraid I cant lend you that book because... (đưa ra lý do). (Trang trọng) I wish I could let you borrow 20.00, but... Im sorry, but... Its impossible for me to change your appointment because... I cant pick up your drycleaning because.. Sorry, but I... (Thân mật) Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Lời mờiNhận lời mờiTừ chối lời mờiDo dựLời yêu cầu hay Mệnh lệnhLời yêu cầu thông dụngCách đáp lại lời yêu cầuLời xin lỗiLời xin lỗi và sự tha thứCách đáp lại lời khenLời khen diện mạoLời khen sự khéo léo hay tài năngLời khen kết quả công việcLời khen về đồ vật Cách đáp lại lời yêu cầu tiếng Anh Chúng ta trả lời yes hay no cho lời yêu cầu Nhưng thường không trả lời đơn giản norồi ngưng mà phải xin lỗi giải thích lý từ chối Trả lời đồng ý Khi đồng ý, câu trả lời yes, tùy theo ngữ cảnh trang trọng hay thân mật, bạn có nhiều mẫu câu để diễn tả bạn đồng ý lời yêu cầu đó: - Yes, I'm more than willing to contribute to the Cancer Society (Trang trọng) - Certainly, I'd love to help with the dance decorations - Certainly, I'd like to help with the dance decorations - Of course, it's no problem to change your appointment to Friday - No, it wouldn't be any trouble to get you more tea - Not at all (Trả lời cho lời yêu cầu dạng "Would you mind ?") - I don't mind one bit watering your plants while you're away - Sure, I'll be glad to help you fix dinner - No problem I'll be happy to pick up the kids after school (Thân mật) - No sweat I don't mind lending you my skis (Rất thân mật) - Piece of cake! I'd be glad to show you how to use the key (Rất thân mật) Trong đó:  one bit có nghĩa even a little at all (chút cả), dùng với thể phủ định: It didn't hurt one bit  Piece of cake! thành ngữ thân mật có nghĩa với No sweat No problemhoặc It's easy! Trả lời không đồng ý Khi không đồng ý lời yêu cầu đó, bạn cần từ chối nên nói lý Đừng từ chối cách cụt lủn lịch - I'm afraid I can't lend you that book because (đưa lý do) (Trang trọng) - I wish I could let you borrow $20.00, but - I'm sorry, but - It's impossible for me to change your appointment because - I can't pick up your drycleaning because - Sorry, but I (Thân mật) Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Lời mời  Nhận lời mời  Từ chối lời mời  Do dự  Lời yêu cầu hay Mệnh lệnh  Lời yêu cầu thông dụng  Cách đáp lại lời yêu cầuLời xin lỗiLời xin lỗi tha thứ  Cách đáp lại lời khen  Lời khen diện mạo  Lời khen khéo léo hay tài  Lời khen kết công việc  Lời khen đồ vật ... Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Lời mời  Nhận lời mời  Từ chối lời mời  Do dự  Lời yêu cầu hay Mệnh lệnh  Lời yêu cầu thông dụng  Cách đáp lại lời yêu cầu  Lời xin lỗi  Lời xin lỗi... lời yêu cầu  Lời xin lỗi  Lời xin lỗi tha thứ  Cách đáp lại lời khen  Lời khen diện mạo  Lời khen khéo léo hay tài  Lời khen kết công việc  Lời khen đồ vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách đáp lại lời yêu cầu bằng tiếng anh, Cách đáp lại lời yêu cầu bằng tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay